Vítězství politického vězně nad "shnilými strukturami"

2. 9. 2010

tisková zpráva

Zastupitelstvo Městské části Praha 4 v čele se starostou p. Horálkem (ODS) schválilo 17. 9. 2010 "Prováděcí předpis pro 4 c) vlnu privatizace bytového fondu". Tento předpis umožňoval, poprvé v historii obce Prahy 4, prodej bytu i s nájemníkem bytovým spekulantům. Normálně uvažující člověk si totiž kupuje volný byt. Pouze spekulant si kupuje byt i s nájemníkem (podstatně levnější cena) a následně se snaží všemi prostředky dosavadní nájemníky z bytu dostat (v lepším případě např. do domova důchodců, v horším na psychiatrii či nejlépe rovnou na hřbitov). Tuto zvrhlost schválili zastupitelé za ODS, ZELENÍ, KSČM, KDU-ČSL. Jediní, kdo byl proti, byla ČSSD.

Nicméně, následně již rukou společnou a nerozdílnou, všichni společně, všemi hlasy schválili dne 4. 12. 2009, hezky před Vánoci, jakožto vánoční dárek prodej bytu bývalému politickému vězni panu Milanovi Matějů, 77 let. V podmínkách prodeje bylo uvedeno, že buď uhradí pan Matějů do půl roku 824.800 Kč, nebo může být prodán spekulantům s byty. Zatímco všichni ostatní nájemníci, kteří obdrželi stejnou nabídku, po dvacetiletém vymývání mozků sklonili poslušně hřbet s tím, že mohou být následně prodání i s bytem, pan Matějů se nedal.

Vybaven zkušenostmi z bolševických lágrů (m.j. byl pro "velezradu" zavřen i ve věznici v Leopoldově) prohlásil, že je to nespravedlnost a že bude bojovat. Dvakrát vystoupil přímo na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4, jednou na Zastupitelstvu hl.m. Prahy. To, že jeho oprávněné požadavky jak primátor Bém (ODS), tak i starosta Prahy 4 Horálek arogantně přehlédli -- prostě jako kdyby nemluvil, patří dnes k folkloru. Politický vězeň pan Matějů se ale nedal. Napsal dopis starostovi p. Horálkovi dne 23.7. 2010 (Příloha 1). Když ani po 34 dnech nepřišla od pana starosty Horálka žádná odpověď, požádal o pomoc občanské sdružení Občané za svá práva v Praze. Jeho předseda, Ing. Karel Berka, vystoupil totiž na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 4 dne 24.6.2009 a řekl jednoznačně, že prodej nájemníka i s bytem spekulantům s byty je v rozporu se zákonem o obcích a požadoval nápravu.

Občané za svá práva v Praze se proto obrátili na starostu p. Horálka OTEVŘENÝM DOPISEM ze dne 27. 8. 2010 (Příloha 2). A zejména se obrátili o pomoc na veřejnost a na české novináře. Přesto, že poslední zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 4 před volbami, které jediné může změnit ostudný Prováděcí předpis, se mělo konat 2. září 2010, pozval si starosta pana Matějů až na 9. září 2010. Ten by přišel v blažené nevědomosti, a pan starosta mu mohl sdělit: Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 se již do voleb konat nebude, stěžujte si po volbách u nového zastupitelstva. Problém byl však v tom, že pan Matějů již z těchto stresů měl zdravotní potíže, což také uvedl panu starostovi Horálkovi ve svém dopise ze dne 23.7.2010.

A výsledek: Díky tlaku veřejnosti, připravené demonstraci a podpory českých novinářů muselo Zastupitelstvo Městské části Praha 4 ustoupit. Na svém zasedání dne 2. září 2010 změnilo Prováděcí předpis pro 4c) vlnu privatizace. Ode dneška Městská část Praha 4 může prodávat pouze volné (uprázdněné) byty. Kdo nemá na zaplacení cca 1 milionu Kč na koupi bytu, ve kterém bydlí, ZŮSTÁVÁ DÁLE NÁJEMNÍKEM bez jakýchkoli dalších podmínek.

Závěrem je nutno poděkovat veřejnosti a tlaku českých novinářů. Bez toho by k tomuto revolučnímu aktu nikdy nedošlo. A rovněž je třeba ocenit bojovnost a výdrž bývalého politického vězně pana Milana Matějů. Bez něj by totiž shnilé struktury na Městské části Praha 4 mohli nadále prodávat byty i s nájemníkem bytovým spekulantům.

Proto navrhneme nově zvolenému zastupitelstvu Městské části Praha 4, aby bývalého politického vězně pana Milana MATĚJŮ vyznamenalo za odvahu, kterou projevil nejen jako politický vězeň, ale i jako občan proti přehlížení a aroganci dosavadního starosty Městské části Prahy 4 pana Pavla Horálka a jeho shnilých politických souputníků.

V Praze dne 2. září 2010

Ing. Aleš Moravec

místopředseda

Ing. Karel Berka

předseda

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 2.9. 2010