Nečas: Jocha jsem si vybral za poradce, protože se "lidským právům dlouhodobě věnuje"

2. 9. 2010

Premiér Petr Nečas odpověděl na otevřený dopis Petra Štengla, zveřejněný v Britských listech týkající se jeho jmenování Romana Jocha do funkce poradce pro lidská práva a zahraniční politiku.

Vážený pane Štengle,

odpovídám na Váš e-mail, v němž vyjadřujete svůj nesouhlas se jmenováním pana MUDr. Romana Jocha do funkce mého poradce.

Váš kritický názor na činnost pana Romana Jocha samozřejmě respektuji, na druhou stranu je třeba si uvědomit, že je právem každého premiéra vybrat si poradce dle svého vlastního uvážení.

Pana Romana Jocha jsem si vybral za svého poradce v oblasti lidských práv a zahraniční politiky, neboť je to oblast, které se dlouhodobě věnuje. Z titulu této funkce nebude mít výkonnou či rozhodovací pravomoc. Práce poradce bude spočívat ve zpracovávání podkladů, komentářů či analýz k tématům, jimž se budou premiér či vláda věnovat. Pan Roman Joch patří nesporně k výrazným osobnostem české intelektuální scény. V oblasti lidských práv a zahraniční politiky publikoval několik monografií a řadu studií a odborných článků.

Společně se stanovisky jednotlivých ministerstev a dalších orgánů státní správy a s podněty občanů a zájmových či neziskových organizací mi připomínky mých poradců pomohou získat komplexní náhled na konkrétní problematiku a rozhodnout se pro to nejlepší možné řešení.

Vážený pane Štengle, děkuji Vám za Vaši otevřenost a přeji Vám mnoho osobní spokojenosti, pevné zdraví a vše dobré.

S úctou

RNDr. Petr Nečas, v.r.

předseda vlády České republiky

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 2.9. 2010