Antidiskriminační zákon

2. 9. 2010 / Petr Jánský

Antidiskriminační zákon -- zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), byl schválen 23.4.2009, platný je od 29.6.2009 a účinný je od 1.9.2009, vyjma části druhé (upravující působnost Veřejného ochránce práv a další detaily týkající se VOP), která je účinná až od 1.12.2009. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a na vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, blíže vymezuje právo na rovné zacházení.

7. listopadu 2007 vznikla občanská iniciativa D.O.S.T. (důvěra, objektivita, svoboda, tradice). Pěstí bouchající do stolu (logo) deklarují signatáři Bátora, Bahník, Hejlek a Červenka, o co jim jde: "My, níže podepsaní signatáři, u vědomí práv a svobod zaručených nám Ústavou a zákonnými normami ČR a v obavě o tyto svobody, vyjadřujeme formou této iniciativy své hluboké znepokojení nad plíživou, leč nepřehlédnutelnou ideologizací veřejného života.. nemůžeme mlčet ke snahám omezit svobodu projevu a přesvědčení občanů a co nejrozhodněji je odmítáme, neboť v nich zřetelně rozpoznáváme prvky oněch totalitních forem právního a etického myšlení, kterých se naše země po listopadu 1989 s obtížemi zbavovala." K manifestu se přidalo dalších 500 signatářů.

28. dubna 2010 uspořádala iniciativa před úřadem vlády protestní shromáždění s názvem Dost bylo antidiskriminace. Promluvili M. Semín, P. Blahník, E. Dundáčková, O. Jarolímek, Z. Rybová, L. Bátora, D. Zimová K. Kindler, M. Pešková, R. Joch, a L. Jakl (videozáznam ZDE).

Zdá se ale, že o tento zákon vůbec nešlo, konečně nepadla proti němu jediná konkrétní připomínka. Celá iniciativa D.O.S.T. je protievropská záležitost podivných lidí, kteří se rozhodli politiku dělat na ulici. Málokoho překvapí, že se jí dostává podpory z hradu přímo od prezidenta Klause. Ten by se proti EU spojil i s čertem. Nepřekvapí ani účast soudružky Bobošíkové, která zapomněla na svůj slib opustit po prohraných volbách politiku.

Za zvlášť alarmující považuji vystoupení Romana Jocha, neboť to je člověk, kterého si premiér Nečas vybral za svého poradce. Frajer Joch si posunul černé brýle (viz frajer Luke) a začal slovy: "Díky Majku!" Pak si zastrčil ruce do kapes a pokračoval: "Karel Marx se mýlil v mnoha věcech, ale v jedné věci měl pravdu. Dějiny se opakují dvakrát. Nejdřív jako tragédie a pak jako fraška. Michal Kocáb, coby ministr pro lidská práva, to byla tragédie. Ale Michal Kocáb, coby zmocněnec pro lidská práva, to už je jenom fraška."

Rád bych Jochovi sdělil, že Michal Kocáb je pro občany ČR respektovaná osobnost. V době, kdy dojednal odsun sovětských vojsk, Joch ještě neexistoval. Že může Slovák Joch dnes v Praze veřejně urážet českého politika a že to dotáhl až na českého poradce svědčí o tom, že k omezování svobody projevu u nás opravdu, ale opravdu nedochází. D.O.S.T. svoláním a průběhem manifestace popřel sám sebe.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 2.9. 2010