Maminky společně s Greenpeace bojují za zákaz nebezpečného bisfenolu A v kojeneckých lahvích

2. 9. 2010

Nové vědecké důkazy o škodlivých účincích bisfenolu A (BPA) se objevují jak houby po dešti, avšak Česko jen netečně přihlíží, vyčkává a bez rozpaků nechává kojence nadále vystavené účinkům této nebezpečné látky. Maminky s dětmi dnes proto zahájily sběr podpisů pod petici organizace Greenpeace vyzývající ministra zdravotnictví k zákazu prodeje kojeneckých lahví s obsahem BPA. První podpisy získaly právě před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Nové vědecké důkazy o škodlivých účincích bisfenolu A (BPA) se objevují jak houby po dešti, avšak Česko jen netečně přihlíží, vyčkává a bez rozpaků nechává kojence nadále vystavené účinkům této nebezpečné látky. Maminky s dětmi dnes proto zahájily sběr podpisů pod petici organizace Greenpeace vyzývající ministra zdravotnictví k zákazu prodeje kojeneckých lahví s obsahem BPA. První podpisy získaly právě před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR. BPA je látka, která se používá pro výrobu polykarbonátových plastů a je obsažena i v kojeneckých lahvích a dalších výrobcích pro děti. Řada vědeckých studií poukazuje na celou škálu zdravotních rizik, jakými jsou rakovina prsu, varlat či prostaty, astma, vývojové poruchy, diabetes a další, které může expozice bisfenolu A způsobit, a to již ve velmi nízkých dávkách. Navíc právě účinky BPA na novorozence vzbuzují u odborníků největší obavy.

Greenpeace vyzvalo už předchozí ministryni zdravotnictví, aby BPA v kojeneckých lahvích zakázala po vzoru dalších zemí, jako např. Dánsko, několik států USA či Kanada. Ta hodlá dokonce přidat bisfenol A na oficiální seznam toxických látek. Zákaz přijal i francouzský parlament a další evropské státy o něm uvažují.

Jan Freidinger z Greenpeace k tomu dnes řekl: "Princip předběžné opatrnosti je jednou z hlavních zásad ochrany lidského zdraví a životního prostředí EU. Tato zásada říká, že vždy, když existuje riziko možného nebezpečí, je třeba jednat tak, jako by toto nebezpečí bylo reálné a to je přesně případ bisfenolu A." Na rozdíl od řady vědců a expertů však hlavní hygienik ČR nevidí důvod u BPA použít princip předběžné opatrnosti tak, jak ho v tomto případě aplikovalo třeba Dánsko.

Greenpeace se v červnu setkalo se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR -- hlavním hygienikem Michael Vítem a ředitelkou Státního zdravotního ústavu Jitkou Sosnovcovou -- s cílem upozornit zodpovědné úřady na problematiku spojenou s BPA. Z jejich prohlášení vyplynulo, že nemají dostatek informací a podkladů k tomu, aby mohli přijmout kroky vedoucí k regulaci BPA. Greenpeace proto oba úřady průběžně informuje o nových informacích či studiích opakovaně potvrzujících výhrady vůči BPA.

Greenpeace dnes zahájilo sběr podpisů pod petici za zákaz bisfenolu A v kojeneckých lahvích s cílem přimět ministerstvo přijmout neprodleně opatření k ochraně kojenců před účinky BPA a zároveň informovat o této problematice širokou veřejnost. "Pokud státní instituce nejsou schopny účinně chránit kojence před nebezpečnými kojeneckými lahvemi, je důležité, aby o tomto zbytečném riziku věděly všichni rodiče a při nákupu sledovali, z čeho je daná lahvička vyrobená", objasnila význam dnešní akce Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 2.9. 2010