Jsem pro jednotné maturity

2. 9. 2010

Stále častěji se ve svém okolí setkávám s absolventy vysokých škol, kteří mají znalosti s bídou středoškoláka, přičemž absolventi soukromých VŠ v tom zpravidla vynikají. Totéž už lze přiměřeně prohlásit i o řadě dnešních absolventů středních škol. Prostě znalosti bídné, očekávání velká. Proto jsem rozhodným zastáncem jednotné maturity, coby srovnávacího etalonu znalostí, samozřejmě ve variantách pro různé typy školství, píše Karel Kameník.

Jsem pracovníkem veřejné správy a tak z vlastní zkušenosti musím odmítnout nepravdivý argument, že elektronická distribuce testů by byla velmi náročná na finance, techniku apod. Prakticky denně přicházím do styku se systémem REP (registrovaná elektronická pošta), který provozuje již několik let Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českou poštou. Tento lety prověřený systém slouží k předávání tzv. "Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení" z Policie ČR na příslušné orgány obcí, zabývajícími se řešením dopravních přestupků.

Data obsahující informace o tom, kdo kdy a kde jaký přestupek spáchal, kdo hlášení vyhotovil a kdo ověřil, jsou v zašifrované podobě a elektronicky podepsána kvalifikovaným certifikátem, odesílána na příslušnou obec k dalšímu řízení. Doručení je dokladováno formou elektronických doručenek, opět elektronicky podepsaných. Jasné, průhledné a bezpečné, s okamžitým doručením. Máme zde lety prověřený systém, který je připraven na použití pro distribuci testů do škol, stačí dohoda s Českou poštou. A náklady?

Na straně každé školy 1 obyčejné PC vhodné pro kancelářskou práci (tedy žádné speciální, jak bylo odpůrci tvrzeno), připojení k internetu, trojice certifikátů (podpisový, šifrovací a autentizační) v úhrnné ceně několika set Kč ročně (certifikáty vydávané akreditovanými certifikačními autoritami v ČR mají platnost vždy 1 rok) a aplikační klientský software REP, který Česká pošta poskytuje zdarma. Software FormFiller, nutný pro zobrazení doručených zpráv, je rovněž zdarma.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 2.9. 2010