Dvacítka v Liberci - opravdu "vážné" téma

21. 11. 2009

Aféra se studentským obrazem dvacátého výročí 17. listopadu již byla v BL propírána z různých pohledů. Moralizující intelektuálové, studenti, pedagogové. Snad tedy ještě chybí shovívavý pohled rodiče. K tomu se hlásím, neboť se této akce zúčastnila i moje ratolest, píše Vladimír Sojka.

Kdysi jsem jako student zažil otravné komunistické ceremonie, které byly protivné mně i mým spolužákům. Byla to manipulace a nuda, od níž jsme jako studenti prchali jak to jen bylo možné. V Liberci šlo ale aktuálně o něco docela jiného.

Studenti si svůj způsob oslavy sami vymysleli a užili. Můj svobodymyslný, čerstvě dospělý syn, se přitom celkem dobře bavil a neměl ani v nejmenším pocit, že by s ním snad někdo manipuloval proti jeho vůli.

Má dost rozumu na to, aby takové situace rozpoznal a nenechal si to líbit. Jestliže v té akci kdosi spatřuje husákovské masové divadlo svědčí to nanejvýš o jeho vlastním stihomamu. Je to stejně hloupé, jako zakazovat červenou barvu.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 20.11. 2009