Studenti se projevili aspoň nějak

19. 11. 2009

Čtu Britské listy takřka denně již mnoho let a mohu Vám říct, že tak absurdní diskusi, jaká se rozpoutala okolo cinkajících libereckých studentů, jsem u Vás patrně ještě neviděl. Co se vlastně stalo? Ladislav Žák napsal článek, v němž dobrá polovina informací byla v lepším případě nepřesná, v horším případě nesmyslná. Následně reagovala studentka, která vše uvedla na pravou míru. Nenapsala však nic o tom, že by tato aktivita byla jediná, kterou studenti dělali, nenapsala ani, že se o normalizaci nezajímají, že kolem ní nemají spoustu otázek apod. Prostě si udělali happening na školním hřišti, píše Tomáš Kvasnička.

Co z toho vyplývá? Podle mě absolutně, ale absolutně nic.

Podle pana Cveka (i podle Jana Čulíka) je to však důkazem, že tito studenti uvažují normalizačně :-) a že: "...je nejděsivější, jak tyto hlubinné zvyklosti a tiky přežívají ve vědomí i mladých lidí, kteří by přece normalizačním režim být postiženi vůbec neměli".

No... jsem rád, že jste si alespoň v závěru tohoto souvětí uvědomil, že zmínění mladí lidé tyto tiky nezažili, těžko v nich tedy mohou přežívat. Nechápu rovněž, jak můžete tento happening (a já trvám na tom, že to je nejvýstižnější výraz) nazývat typicky stalinskou akcí. To, co mají obě věci společné, je kýčovitost.

Pak tedy řekněte, že se jedná o kýč. Rozdíl mezi oběma věcmi je ale obrovský. Stalinské akce se konat musely, kdežto tato akce byla naprosto svobodnou vůlí studentů a účast nebo neúčast na této akci pro ně neměla žádné důsledky.

Nechcete snad tvrdit, že Vám tento rozdíl připadá zanedbatelný a je tudíž možné obě akce nazývat "typově" stejně? Také mě pobavil příspěvek pana Kotrče, který z tohoto happeningu, o němž (podle obsahu článku) také nic neví, usuzuje na to, že tito studenti (a vlastně všichni studenti - opět to strašné zobecnění) jsou emocionálně manipulovaní a jejich mozky jsou vymyty.

Jak můžete na základě tak banální události vyvozovat tak obecné a silné závěry? Copak vy jste s těmi studenty mluvil? Zeptal jste se jich, co vědí o normalizaci a jestli se o tu dobu zajímají? Nebo jestli se na škole konají i jiné akce? Řeknu Vám, že já, být tím studentem a číst tuto diskusi, bych se musel strašně smát. Následně bych už ale Britské listy nikdy neotevřel, protože bych nabyl dojmu, že je píší pitomci, kteří netuší vůbec nic, ale kteří mají pocit, že vědí všechno.

Neberte to, prosím, zle, mám BL rád, ovšem tohle je opravdu úlet. Piště raději o školách, ve kterých se neděje vůbec nic. Pište o studentech, které normalizace nezajímá vůbec. Tito studenti se projevili alespoň nějak.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 19.11. 2009