Nostalgie po starém dobrém bratrském objetí

20. 11. 2009 / Miloslav Štěrba

Rozhovor redaktora MfDnes ( 19.11.2009) Teodora Marjanoviče s náměstkyní Hillary Clintonové Ellen Tauscherovou je uveden titulkem: "My že odměňujeme Rusy? Vůbec ne".

Půlstránkový dialog má díky otázkám redaktora (cituje je) jen jedno téma: raketový štít. Navíc hovoří i mým jmenem (sic!), když hned v úvodu tvrdí:

  Nás zajímá, co je na jednacím stole.

  Proč nejste transparentní?

  Proč tomu teď tak není? (jako za Bushe)

  Jak dlouho na to budeme (já, vy, všichni ) čekat?

  Proč to tedy minule bylo možné?

  Takže když teď nic neřeknete, Češi budou vstřícnější?

  Ani to nelze sdělit? (s kým USA mluví )

  A jeden výsledek tu přece je. Vítězný povyk v Moskvě.

  A odměňujete Rusy za jejich hrozné chování.

Na poslední názor E.Tauscherová odpovídá: Je totální chyba se na to tak dívat. Víte, my Rusy nepovažujeme za strategickou hrozbu. Chceme, aby v jednání s nimi přestaly zaznívat bojovné tóny. To je v zájmu všech.

Škoda, že redaktor nevysvětlil americké političce, že v této zemi už dávno nepoužíváme výrazy jakým je "zájem všech". V této zemi existuje zájem Topolánka a zájem Paroubka. Existuje zájem Klause a zájem Havla. Zájem ČEZu a E-ONu. Zájem Bakaly a nájemníka každého z jeho 44 tis. bytů. Zájem Marjanoviče a zájem většiny občanů této země.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 20.11. 2009