Už se nemohu dívat, jak se kupčí i s vědou a výzkumem!

19. 11. 2009 / Jan Matonoha

Věda a vzdělanost v ČR dnes: privatizace zisků, socializace nákladů, střety zájmů, skrývaný osobní zisk, neprůhledný lobbying, veřejné škody Současný stav vědních politik za působení stávající Rady vlády pro Vědu, výzkum a inovace je charakterizován několika skandálními paradoxy.

Převzato ze stránek www.uzsenatonemohudivat.cz, kde je také možno podepsat petici českým vládním činitelům.

1. Původní důvod, prostředky na VaV netransparentně mizející v soukromých společnostech, které nemají vědecké zázemí. Paradoxně se v rámci jinak smysluplných zjednodušujících a centralizujících opatřeních zrušily dobře fungující instituce (GA AV), které by byly mohly suplovat zdroje pro výzkum juniorských vědeckých pracovníků, naopak ty nejproblémovější byly posíleny (MPO) a s nimi i v ČR dobře známý fenomén nezdravé napojení soukromých společností na poskytovatele veřejných zdrojů.

2. Již nyní dle dat Českého statistického úřadu přispívá stát na vědu a výzkum v soukromém sektoru až trojnásobně více než v technologicky nejprogresivnějších zemích typu Finska či Japonska.

Naprosto absurdně a kontraproduktivně se tímto opatřením ještě více rozevírají nůžky mezi soukromým a veřejným financováním, které se pokouší ve svých cílech řešit Lisabosnská agenda (zajistit navýšení soukromých výdajů na vědu a výzkum na úrovni 2% HDP, veřejných 1% HDP; v současnosti je poměr 1:1): jestliže se soukromým společnostem z veřejných zdrojů přidává prostředků, pak se omezuje motivace firem pro tento typ výdajů a nůžky se ještě více rozevírají, namísto aby se sklapovaly.

3. Ztrácí se motivace ke studiu, ztrácí se století budované akademické svobody. Lidský potenciál, jediné, co ČR má, je ztrácen tím, jak jsou studenti demotivováni vidinou vysokých nákladů, kvantifikací a znehodnocením VŠ výuky, nejistotou uplatnění v další výzkumné práce (likvidace AV atp.).

Kdybych si měl nyní vybrat, zda půjdu studovat 9 let VŠ a zadlužím se, nikdy bych takový krok nepodnikl, se znalostí angličtiny a IT gramotností bych šel pracovat do realitní kanceláře či na nižší pozici v bance či nadnárodní společnosti a vydělal bych si více.

Takto se z ČR republiky stane buď montovna či servisní pracoviště trochu na úrovni trochu lepšího call centra.

4. Honosíme se vzdělaností a kulturností, zatímco současné vědní politiky, tzv. Reforma vědy, výzkumu a inovací a Bílá kniha tericárního vzdělávání směřují přesnému k opaku: k zhoršení úrovně vzdělanosti, vědního potenciálu a konkurenceschopnosti a zisku několika vybraných skupin, které na těchto reformách mají svůj silný osobní finanční zájem.

Protlačování této agendy je navíc zajišťováno lidmi s krajně pochybným pracovně etickým a akademickým a politickým profilem, vyznačujícím se nejen hromaděním funkcí a zneužíváním svých nabitých mocenských pozicí, ale také zjevnými střety zájmů: za agendu vypracovanou na politickou objednávku a maskovanou jako neutrální výzkum jsou tyto jedinci odmněňováni vlivnými posty (předsedání GA ČR).

Pokud preferujete, aby vzdělanost a výzkumný potenciál byl obětován zájmům několika soukromých subjektů, z absolventů se stali nikoli sebevědomí občané s širokým znalostním a solidním potenciálem, nýbrž primitivně, utilitárně vyškolená levná a ekonomicky znevolněná pracovní síla nadnárodních společností, které ani mnohdy nepřinášejí žádný daňový zisk občanům ČR, podporujte současné složení a směrování Rady pro vědu, výzkum a inovace a tým na MŠMT zodpovědný za přípravu Bílé knihy.

Pokud se s tímto "ideálem" neztotožňujete, přispěte prosím k tomu, aby byli odvolání, resp. znovu nenominováni zejm. klíčové osoby této agendy směřující k přelití prostředků a benefitu z veřejné sféry do soukromých kapes několika málo společností, najmě prof. dr. Petr Matějů, dr. Marek Blažka a ing. Martin Jahn.

Je nemyslitelné, aby veřejný statek, jakým je poznání, vzděloanost a kultura sloužila zájmům vybraných zainteresovaných soukromých subjektů, a orgány, které mají správu a kultivaci dané oblasti zajišťovat, se stávaly skrytými převodními pákami intenzivně lobbujícími za tuto nepřiznanou agendu privaizace zisků a socializace nákladů v také v oblasti vzdělání a vědy.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 19.11. 2009