Prohlášení předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze k situaci na univerzitách v Rakousku

20. 11. 2009

tisková zpráva

Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze věnuje pozornost událostem, k nimž dochází od 27. října t. r. na rakouských univerzitách. K protestujícím rakouským studentům se připojili i jejich kolegové v Německu a Švýcarsku. Česká média přitom nevěnují této věci patřičnou pozornost.

Poté, co se předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze seznámilo s obsahem výhrad a požadavků protestujících studentů, upozorňuje na velmi významnou podobnost proběhlé a dnes kritizované reformy rakouských univerzit s připravovanou reformou terciárního vzdělávání v České republice. Jde zejména o nebezpečné omezování demokratických procesů vytváření vrcholných univerzitních orgánů a svěřování klíčových pravomocí orgánům, na jejichž složení má akademická obec malý nebo dokonce žádný vliv.

Pokusy zasahovat do samosprávného akademického prostředí vysokých škol a prakticky je nahrazovat tzv. autonomií s dominantním postavením orgánů typu zvnějšku ustanovovaných rad, tedy orgánů, jejichž působnost by měla být ve skutečnosti soustředěna výlučně na vnější kontrolu činnosti instituce, jsou přinejlepším fatálním nepochopením společenské úlohy veřejných vysokých škol. Univerzita není výrobnou absolventů nebo poznatků, nýbrž představuje samosprávné společenství učících se, v němž sice jedni učí a vedou k učení druhé, ale zároveň i oni dychtí po dalším poznání a učí se jako badatelé.

Zdůrazňujeme, že tzv. reforma terciárního vzdělávání musí plně respektovat principy akademické samosprávy.

V Praze 19. listopadu 2009

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 20.11. 2009