Kocáb: Vítám rozhodnutí předsedy Senátu zrušit vystoupení europoslance Wilderse

20. 11. 2009 / Michael Kocáb

stanovisko ministra k vystoupení europoslance Wilderse na půdě Senátu ČR

S ohledem na veřejně prezentované názory a postoje pana Wilderse se domnívám, že by jeho vystoupení mohlo vést k podněcování náboženské, potažmo rasové nesnášenlivosti.  Ve článku 20 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech je uvedeno, že " Jakákoli národní, rasová nebo náboženská nenávist, jež představuje podněcování k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí, musí být zakázána zákonem."

V české legislativě takové jednání zakazuje např. v antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb.) a trestní zákoník (§ 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, § 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a § 260 Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka).

Svoboda projevu či slova nesmí být v demokracii omezována, přesto se musí vedle zákonných limitů řídit také etikou a morálkou společnosti, která všem bez rozdílu zajišťuje svobodu náboženského vyznání. Proto vítám rozhodnutí předsedy Senátu pana Přemysla Sobotky zrušit plánované vystoupení tohoto člověka.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 20.11. 2009