Konfederace britského průmyslu:

Zvyšte univerzitní školné na 5000 liber ročně

21. 9. 2009

Britská vláda by se měla vzdát svého cíle otevřít univerzity 50 procentům mladé populace. Stát by měl snížit granty a zvýšit úrokové míry za studentské půjčky. To doporučuje analýza Konfederace britského průmyslu. Je to její příspěvek k tomu, jak vyřešit rostoucí krizi financování britských vysokých škol.

Konfederace britského průmyslu doporučuje, aby stát začal účtovat studentům vyšší úrokové míry za půjčky na školné, snížil granty a zvýšil školné, až na 5000 liber ročně (cca 150 000 Kč).

Vedoucí představitelé studentských organizací analýzu CBI odmítli jako "urážlivou" pro studenty a jako zpátečnické opatření, které znovu učiní univerzity přístupné pouze elitám. Avšak návrhy Konfederace britského průmyslu vlivní rektoři britských univerzit "opatrně podporují".

Britská vláda plánuje rozsáhlou revizi financování britských univerzit. Její výsledky mají být zveřejněny až po nadcházejících volbách. Zpráva Konfederace britského průmyslu doporučuje, aby podniky dotovaly více studentské studium a aby poskytovaly "zlaté padáky" těm studentům, kteří se rozhodnou studovat technické obory.

Univerzity by měly navrhovaná opatření zavést co nejdříve, pokud možno hned příští rok. Univerzity by měly učinit podstatné rozpočtové škrty a měly by se v zájmu úspor slučovat, případně spolupracovat se soukromým sektorem, a snížit tak své náklady. Měly by také přepracovat své učební programy a zahrnout do nich praktické kursy pro práci v podnicích.

Wes Streeting, předseda britského National Union of Students, konstatoval: "Jsem neobyčejně překvapen, že Konfederace britského průmyslu činí tak urážlivá doporučení. Když bohatci z Konfederace navrhují, abychom se vzdali přístupu na univerzity pro chudší studenty, hovoří o omezování přístupu na vysoké školy pro děti jiných lidí a nikoliv pro své vlastní děti. Je to neuvěřitelné pokrytectví."

Avšak čelné britské univerzity oznámily, že skutečně plánují podobná opatření, jaká navrhuje Konfederace britského průmyslu Wendy Piatt, generální ředitelka tzv. Russell Group 20 čelných briských univerzit, konstatovala, že připravuje plány na řešení "krize ve financování univerzit" včetně zvýšení univerzitního školného.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 21.9. 2009