Manipulace na sto padesátou osmou

21. 9. 2009 / Michal Spáčil

V ČTK sepsali článek o Týdnu nepřizpůsobivosti, nazvaný "Prahou pochodují dva tisíce nepřizpůsobivých". Text věrně ilustruje způsob, jakým česká média pracují s informacemi.

První manipulativní sdělení přináší tradičně titulek. Pod slovem "pochodují" se člověku vybaví henleinovci nebo jiná pakáž, která touží vojáckým mašírováním přesvědčit ostatní o své síle a vyvolat v jinak smýšlejích lidech strach. Nic není popisovanné události vzdálenější. Týden nepřizpůsobivosti je, podobně jako brněnský Protestfest, pokusem o pokojné vyjádření sympatií k nenásilnému a nesoutěživému životnímu stylu, který je protikladem stádního konzumerismu. Nazvat akci "Karneval" pochodem dává asi tolik smyslu jako označit míjení dvou boeingů s turisty za vzdušný souboj.

"Účastníci happeningu zaparkovali na náměstí, jehož část obsadili, několik dodávek."

Zde máme odkaz na okupaci. Řekli byste třeba "účastníci poutě obsadili náměstí"? Pravděpodobně ne. To sloveso totiž s sebou nese určité konotace, které jednoduše objasňuje Wiki:


"Okupace (lat.) znamená obsazení či přivlastnění."
"Vojenská okupace je násilný čin státu nebo entity, která proti vůli jiného státu nebo entity se zmocní a obsadí jeho/její území pomocí armády - jde o válečný akt." Formulace vzbuzuje pocit ohrožení z násilného zabrání prostoru. Vyvolává také dojem, že náměstí (jeho část) se stalo pro ostatní lidi neprůchodné, nevyužitelné.

"V průvodu jsou vidět také anarchistické vlajky."

Stejně jako mnoho jiných věcí, které ovšem zřejmě nestály za zmínku. Nevyvolávaly totiž negativní souvislosti.

"Podle mluvčí pražské policie Ivy Knolové je na karnevalu asi 1500 až 2000 lidí."

Na to je třeba se samozřejmě ptát představitele represivní složky. Souvislost je jasná - o takové akci musí referovat policie. Z toho vidíte, co je to za lidi - když i prostý údaj o jejich počtu je policejní záležitost!

"Na akci podle ní dohlíží zhruba stovka policistů. Zatím nemuseli zasahovat."

Doporučuji pozornosti slovo "zatím". Však on se dříve nebo později nějaký důvod k zásahu najde.

"Na průvod policie dohlíží i z vrtulníku,.."

Bylo samozřejmě nutné vystrojit vrtulník. Nepřizpůsobiví představují nebezpečí i ve vzdušném prostoru nad nimi.

"...na místě s účastníky hovoří členové antikonfliktního týmu".

K žádnému konfliktu sice nedošlo, ale co na tom, samo slovo "konflikt" odvádí svou práci na výbornou. Asi jako ve větě "s politikem tím a tím hovoří odborník na obzvlášť nakažlivé pohlavní nemoci."

"(Účastníci happeningu) Posedávali na lavičkách a pod stromy..."

Samo "posedávání na lavičkách" je pocitově něco jiného než "sezení na lavičkách". Sugeruje bezúčelnou aktivitu, kterou si spojíme s opravdickým výtržníkem.

"...popíjeli pivo, víno, burčák a vodku. Někteří kouřili marihuanu."

Odkud ten náhlý zájem o pitný režim? A velmi selektivní přitom; o drtivé většině "popíjející" na akci nealko se nedočteme. "Obyvatelé České republiky dnes popíjeli pivo, víno, burčák a vodku. Někteří kouřili marihuanu." Sugesce je ošklivá věc.

"Zahalování obličejů zakazuje demonstrantům novela shromažďovacího zákona. V úterý na Palackého náměstí protestovalo asi 200 lidí proti tomu, aby zákon zakazoval masky i při karnevalech a alegorických akcích."

Když pominu očividnou protiústavnost oné novely shromažďovacího zákona - neboť v demokracii může každý nosit na hlavě třeba olejový hadr, pokud to uzná za vhodné -, je zde důležitá ona číslovka 200, která poukazuje na marginální povahu hlasů, které volají po právu mít na obličeji co je napadne. Sama o sobě informace zřejmě nesprávná není. V kontextu s předchozím překrucováním však opět bezchybně odvádí svou práci.

Aby čtenář ani potom nezůstal na pochybách, zařadila ČTK článek na svém webu do tématu "kriminalita." To kdyby si náhodou i po přečtení článku nějaký pomýlenec myslel, že jde o něco jiného.

V souvislosti se svědectvími o "zásahu" policie proti squatterům, které jsem si na BL přečetl (nelze ani mluvit o excesu, neb podobné akce jsou v ČR normou) si kladu otázku: Čeho se vlastně ta "většinová společnost" tak hrozně bojí?

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 21.9. 2009