9. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 2. 2009

Zvěřinový guláš

Pokračující polemika s eurotmáři o Barcelonských cílech Evropské rady - odpověď na článek europoslance Zvěřiny pod titulkem "Je třeba jiných než ryze kolektivistických institucí pro péči o malé děti" jako reakce na článek poslankyně Anny Čurdové "Zvěřina jako Turkmenbaši"

Europoslanec – sexuolog Zvěřina tvrdí na jedné straně, že nesouhlasí s ideologickými východisky radikálních feministek, ale v důsledku nesouhlasí s cíli Evropské unie. Generální tajemník Evropské rady, nejvyššího orgánu Evropské unie, Javier Solana není radikální feministka, i když nosí kalhoty. Úkolem Evropské rady je určovat směr rozvoje Evropské unie. Jejími členy jsou hlavy států nebo vlád členských zemí Evropské unie. Zprávu o Barcelonských cílech Evropské rady z roku 2002 (mj. ony zlořečené kvóty pro jesle a školky) předkládala Evropskému parlamentu slovenská poslankyně za KDH Anna Záborská, v EP registrovaná nikoliv za nějakou radikálně feministickou frakci, ale v evropské straně lidové – stejně jako poslanec Zvěřina (ODS tam naštěstí nemají). Je vidět, že ženy v EPP si myslí něco jiného, než muži. Je vidět, že 358 poslankyň a poslanců Evropského parlamentu si myslí něco jiného, než europoslanec Zvěřina. Důvod k zamyšlení. Důvod k volbě. Moudřejší premiéři zemí Evropské unie Topolánkův návrh na redukci Barcelonských cílů odmítli ihned. České ženy by ale měly napříště pečlivě zvážit, koho do Evropského parlamentu volit.

Názorový guláš europoslance Zvěřiny je nutno analyzovat podrobně, odstavec po odstavci. Státy mají podle Barcelonských cílů zavést do roku 2010 zařízení pro péči o děti pro 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a pro nejméně 33 % dětí ve věku do tří let. Nikdo nehovoří o tom, jak velké to musí být zařízení. Ale nemůže to být jen sousedka. Tolik sousedek v Evropě není.

Ano, měli bychom si měli více vážit žen. Měli bychom jim umožnit tu seberealizaci, po které touží. Když touží po rodině, měli bychom jim umožnit, aby vychovávaly děti bez hmotné nouze a naprosté ekonomické závislosti na manželovi a aby nezakrněl i jejich profesní růst. Kdysi dávno se podobná idea prosazovala pod názvem Osvobozená domácnost. Ta měla ulehčit ženě péči o rodinu. Prádelny, čistírny peří a mandly sice nahradily automatické pračky prakticky v každé domácnosti, jesle a školky však nenahradilo nic.

Je opravdu nepochopitelné, aby stát poskytl tak velkorysé podmínky pro školská zařízení, aby vedle sebe mohly koexistovat jak větší kolektivní zařízení s vyšším komfortem a profesionalitou služeb (klasické jesle, školky), tak i jejich „mikro“ varianty, podnikové verze či detašovaná pracoviště či dokonce jejich „sousedská“ podoba někde na vsi, kde se všichni navzájem znají? Ne. Moudrý stát nepřistupuje k výchově dětí na základě ideologické předpojatosti, diskriminující „kolektivistické instituce pro péči o malé děti“ jen proto, že vychovávají děti odmala k vyšší toleranci v rámci kolektivu a nerozvíjejí v nich pocit nadřazené výlučnosti a individualismu rozmazlovaných jedináčků.

V Česku se snížil počet míst v předškolních zařízeních nikoliv proto, že se zde v devadesátých letech a na počátku 21, století dramaticky snižovala porodnost, jak tvrdí Zvěřina, ale proto, že konzervativní vlády tržních komsomolců v čele s Václavem Klausem za přispění katolických tmářů odsoudily ženy k pobytu u plotny. Komunální služby oné „osvobozené domácnosti“ krachovaly spolu s tunelovanými místními výrobními podniky jako přežitek „minulé“ doby, trendy byla žena „sama doma“. Nezaměstnanost žen s dětmi odsoudila řadu manželek do role služek, řadu samoživitelek do role zoufalé. Uvedený stav místy přetrval dodnes. Handicap nezměníme tím, že ho ignorujeme.

Emancipace žen netkví v představách mužů o ženách, i kdyby muž byl sexuolog. Emancipace žen tkví v představách žen o sobě samých a respektu mužů vůči těmto představám.

Pan eurotmář Zvěřina se mýlí. Nebyla jsem při psaní svého článku ani rozčilená, ani hysterická. Bylo mi Modrou šanci recitujícího poslance ODS líto – stejně jako těch Turkmenů, kteří se museli donedávna učit Ruchmanu nazpaměť. Teď ovšem dostali od nového prezidenta Gurbangulie Berdymuhamedova dárek - komplexní rekonstrukci budovy turkmenského státního cirkusu, který se nachází v historickém centru Ašchabádu... Ale dost žertování.

Ministr Petr Nečas vyzdvihuje potřebu „mikrojeslí“, které se více blíží rodinnému typu péče o dítě. Europoslanec Zvěřina mluví o epidemiologických rizicích velikých „kolektivních“ jeslí a citové deprivaci z neosobního prostředí. Ani jeden z nich nemluví o potřebě daleko více kvalifikované péče, kterou rozvoji motorických, emočních i rozumových schopností dítěte nemůže poskytnout sousedka, která si potřebuje přivydělat „hlídáním“. Kvalifikovanou péči může poskytovat pouze vzdělaná dětská pedagožka, ošetřovatelka či zdravotnice, která svou práci bere nikoliv jako pouhé zaměstnání, ale jako poslání. To, že ošetřovatelkou může být i muž, snad ani nemusím zdůrazňovat. I tací se najdou.

Riziko citové deprivace dětí odstraníme vyšším počtem a motivací učitelek (i učitelů) ve školkách, jejich dalším profesním růstem, zázemím a vytvořením podmínek pro jejich spokojenost s prací. Pak se budou věnovat dětem s potřebným zaujetím, s klidem a láskou. Epidemiologická rizika odstraníme odbornou hygienickou a zdravotní péčí ve školkách, očkováním a preventivními kontrolami. Kvalifikaci zaměstnankyň „mikrojeslí“, stejně jako oné „sousedské“ podoby musí zajistit a garantovat stát. To nesmí být loterie a nebo „trh bez přívlastků“. Vzdělávací program pro doškolování a přeškolování předškolních učitelek a ošetřovatelek může být vítaným doplňkem práce páně Nečasova ministerstva. Nezapomínejme, že je to stále ještě ministerstvo práce i sociálních věcí, i když na to jeho ministr zapomíná.

Jednostranná podpora mikrojeslí a sousedské výpomoci je stejně škodlivá, jako jednostranné prosazování pouze „velkých“ jeslí. Důležité jsou místní podmínky a místní poptávka. Intimní kontakt malých dětí s matkami v prvních měsících a letech života je pro zdravý vývoj dětí zcela určitě nepostradatelný. Stejně tak nepostradatelná je ale i socializace dětí – jejich začlenění do kolektivu. Cílem je – a na tom bychom se mohli shodnout – široká nabídka zařízení, která nebudou ekonomicky nedostupná ani pro jednu ženu a které ji umožní další vzdělávání či návrat k práci i při výchově dětí, když o to bude stát. Které dětem umožní adaptaci na školu a přípravu na školu. Musí ale mít tu možnost. Musí existovat nabídka.

Obec či stát se ale nemohou zříkat odpovědnosti a omezit ji pouze na „svobodné“ rozhodnutí matek a jejich sousedek. Naopak. Stát musí napomáhat ve vytváření prostředí pro rovnoprávnost žen s muži a pro všestrannou výchovu mladé generace.

Cílem je zejména odstranit překážky rovné účasti žen a mužů na trhu práce. Míra zaměstnanosti žen s malými dětmi v EU je pouze 62,4 % oproti 91,4 % zaměstnaných mužů. Těch třicet procent je náš dluh. To chce říci a to prosazuje Barcelonská strategie. To chce říci a to prosazuje Evropská unie. A to se nelíbí sexuologům v ODS. Protože mít ekonomickou moc nad ženami znamená vítězství nadsamců. Znamená dominanci. Na slaďování pracovního, rodinného a soukromého života si Topolánkova vláda najala Topolánkovu milenku. Výsledky tohoto "vládního orgánu" jsou tristní stejně jako Topolánkova domácnost, přestože sexuolog Zvěřina jej tak úpěnlivě hájí.

Jo, a do guláše je potřeba přidat ještě trochu jalovce a zamíchat, aby se nepřipálil...

Autorka je místopředsedkyní Parlamentního shromáždění Rady Evropy, poslankyní za Středočeský kraj a stínovou ministryní pro ženu a rodinu ČSSD

foto: Dětské jesle Zbraslav

                 
Obsah vydání       9. 2. 2009
9. 2. 2009 EXKLUZIVNĚ Změna volebních pravidel: podívejte se, jak vypadá spravedlnost dle této vlády Štěpán  Kotrba
9. 2. 2009 Volební reforma by byla výhodná pro tu stranu, která získá největší podporu
9. 2. 2009 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Jírovec
9. 2. 2009 Zavedení školného v Anglii ve školství nic nezlepšilo Jan  Čulík
8. 2. 2009 Observer: Spojené státy pozastavují protiraketovou obranu ve střední Evropě
9. 2. 2009 Konopí zdvojnásobuje riziko rakoviny varlat
8. 2. 2009 Nevěřte Putinovi Petr  Litoš
8. 2. 2009 Nejde přehrávat staré bitvy Jan  Čulík
8. 2. 2009 Kdo v Česku produkuje podlidi Milan  Daniel
9. 2. 2009 EKONOMICKÁ KRÍZA: Nemáme si čo závidieť Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Stiglitz: Jedinou odpovědí na finanční krizi je znárodnění bank
8. 2. 2009 Pár poznámek k rozhovoru se Stiglitzem Jiří  Drašnar
9. 2. 2009 Týden s Mendelssohnem, zatímco Demokracie staví, duši rozsvítilo Slnko v sieti i Hotel Europa Josef  Brož
9. 2. 2009 Papež a popírač holocaustu Fabiano  Golgo
9. 2. 2009 Lefebvristické hnutí se uhnízdilo i v Česku
9. 2. 2009 Izrael: V Gaza City se neskrývá Adolf Hitler
9. 2. 2009 Nastala doba zrušit tabu kolem NATO Richard  Seemann
9. 2. 2009 H & H, aneb miniprogramy k zabrzdění "propadu"? Miloš  Dokulil
8. 2. 2009 Mail on Sunday: Hrdinní Češi bojují proti tyranskému Bruselu
9. 2. 2009 Pochyby Pavel  Barák
8. 2. 2009 Ubohé postavení domácí literatury. Zachraňme českou knihu. Michal  Černík
9. 2. 2009 POZOR: Internetové diskuze pod články skončí, nebo skončí vydavatelé Štěpán  Kotrba
9. 2. 2009 Konspirační teorie
9. 2. 2009 Buďme tvořiví v roce kreativity 2009 Michal  Giboda
9. 2. 2009 University of Chicago Visiting Scholars Program
9. 2. 2009 Energetika podle Obamy Jiří  Krautwurm
9. 2. 2009 Ruské balistické rakety - odkaz dvou géniů Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
9. 2. 2009 Ultrakonzervativní Občanský institut se přiznal: nechal se financovat z USA
9. 2. 2009 Zvěřinový guláš Anna  Čurdová
9. 2. 2009 Polsko si vybralo jadro
8. 2. 2009 Dobrý radar ještě žije... Ladislav  Žák
8. 2. 2009 Gaza 2009: Vyhlaďte tie zvieratá (1) Noam  Chomsky
7. 2. 2009 Fakta a čísla izraelského teroru Jana  Ridvanová
8. 2. 2009 Tak to si Obama za rámeček nedá... Jan  Neoral
9. 2. 2009 "Istý druh božieho trestu" pre katolícku cirkev: linecký biskup
7. 2. 2009 Euro na Slovensku: ludia vo frontách s igelitkami plnými peňazí Juraj  Slabeycius
9. 2. 2009 Fuj, velebnosti!
9. 2. 2009 Volnotržní žvásty o tom, že kdo si chce práci najít, najde ji
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2009 Zvěřinový guláš Anna  Čurdová
6. 2. 2009 Zvěřina jako Turkmenbaši Anna  Čurdová
3. 2. 2009 Sadomasochismus to tedy nebyl Jan  Čulík
3. 2. 2009 Znojemskou učitelku vlastně znásilnili   
3. 2. 2009 Pornografie   
2. 2. 2009 Brutální zotročení znojemské "učitelky" Jan  Čulík
2. 2. 2009 PORNO S UČITELKOU: Čím se liší Čulík od znásilňovatele? Štěpán  Kotrba, Jan Čulík
22. 1. 2009 Vyšší účast žen v politice bude velkým přínosem pro společnost   
13. 1. 2009 Žába na prameni se loučí a děkuje všem za spolupráci   
6. 1. 2009 Ženy v české politice Marie  Haisová
23. 12. 2008 Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské   Kosmas
23. 12. 2008 Žaluji na systém, neboť můj čas nejsou peníze Marie  Haisová
22. 12. 2008 Cena pro Jana Čulíka a Britské listy Bohumil  Kartous
12. 12. 2008 Mladé dívky jako otrokyně