4. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 10. 2004

Kouzlo nechtěného...

Musím se přiznat, že článek Petra Saka "Média a počítače mají zásadní vliv na myšlení, postoje názory, hodnoty, estetiku a životní styl" mi unikl, ale velmi razantní polemika Ivo Bystřičana "Když sociolog nerozumí věcem kolem sebe" mne doslova donutila, abych se k němu vrátil. Bez mučení přiznávám, že Petra Saka léta znám a proto mi bylo divné, že by si zasloužil takový výprask.

Po přečtení obou textů však musím konstatovat, že jiný titulek snad ani můj krátký příspěvek mít nemůže. Forma i obsah příspěvku Iva Bystřičana je totiž dokonalou případovou studií toho, co popisuje Petr Sak. Nelze přitom vůbec tvrdit, že by si student sociologie zasloužil jakékoliv pokárání. Naopak. Promluvil právě tak, jak podle dat Petra Saka promluvit v zásadě musel. Jeho text je nádhernou ilustrací onoho prohlubujícího se odcizení současných generací, oněch propastných rozdílů a velkých nepochopení, které škodí všem skupinám, které dnes tvoří naši společnost. Názory Petra Saka nevnímám, možná na rozdíl od Iva Bystričana jako "máváním kladivem na čarodějnice", ale prostě jako varování, že společnost přichází o dlouhodobě standardní míru výměny mezigeneračních zkušeností. Ty sice nikdy nejsou přenosné zcela, ale na druhé straně málokdy existoval takový pocit izolovanosti jednotlivých věkových kategorií, jen málokdy a možná nikdy se ještě naše společnost neroztříštila na tolik věkově,sociálně, znalostně, hmotně i zájmově velice uzavřených skupin a skupinek. Petr Sak říká, že k tomu komputerizace a medializace společnosti přispívá a to je prostě skutečnost.

Mne osobně napadlo, že dnešní doba přináší z hlediska informačního rozvoje podobný šok jako před více než půl tisíciletím knihtisk. Před jeho objevem v Evropě byl počet lidí, kteří knihy a informace šířili psanou formou, v zásadě totožný s počtem těch, kteří je četbou přijímali, přičemž obě skupiny měly velice podstatný průnik. Knihtisk neuvěřitelně rozšířil počet příjemců a jen velmi nepodstatně počet tvůrců. Kdo chtěl nebo potřeboval něco zveřejnit, byl postaven do role prosebníka a často se o jeho snaze nedozvěděl nikdo. Chyběly prostředky, podpora různých redaktorů a samozřejmě i dobrá vůle všech druhů cenzury. Dnes může tvořit snad každý, kdo vládne písmem. Určitě se dá říci, že to má daleko snadnější než dříve, doslova ještě před několika málo lety. Doslova velký třesk v oblasti možnosti být nejen konzumentem nebo interpretem, ale i autorem a sdělovat své názory tisícům a tisícům, pokud je zaujmou, je novým fenoménem a musíme ho nejen přijmout a vyrovnat se s ním, ale naučit se ho i efektivně využívat. Pokud to nezvládneme, jsou ohroženy tradiční pilíře společnosti a jejího vnitřního uspořádání.

Hodnoty, na kterých stojí dnešní společnosti samozřejmě nejsou v žádném případě neměnné. Naopak procházíme velkou změnou základních hodnot a někteří hovoří o počátečním stadiu, tzv. spontánní společnosti. To však neznamená žádný "velký skok", ale především opatrné a poučené hledání tak, aby do nové společnosti s novými hodnotami bylo dáno vstoupit i těm, kteří nesdílejí zcela pochopitelné nadšení jiných.

Na závěr nezbývá než oběma autorům poděkovat. Bylo to poučné, pánové, bylo to i krásné a nebylo toho dost....

                 
Obsah vydání       4. 10. 2004
4. 10. 2004 Konec britské Konzervativní strany?
4. 10. 2004 Guantánamo "nezabránilo teroristickým útokům"
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku
4. 10. 2004 Óda na jeden starostlivý a bdělý magistrát; taky rozpačité rekviem za problémové, z módy vyšlé a nadto památkově chráněné nádraží Miloš  Dokulil
4. 10. 2004 Blairova vláda nutí univerzity, aby dávaly přednost uchazečům se slabšími studijními předpoklady
4. 10. 2004 Bertinotti přinutil Grebeníčka smířit se s Ransdorfem Štěpán  Kotrba
4. 10. 2004 Česká média lidem kážou
4. 10. 2004 "Proti všem" Josef  Provazník
4. 10. 2004 Pocit absolutní identifikace s národem je pastí Bohumil  Kartous
4. 10. 2004 O zrakových a čichových vjemech spoluobčanů Miloš  Kaláb
4. 10. 2004 Francie: První stížnosti na "šátkový" zákon Simone  Radačičová
4. 10. 2004 Prestaňme driemať a začnime myslieť Andrej  Sablič
4. 10. 2004 EU: Jak omezit imigraci Simone  Radačičová
4. 10. 2004 OBSE proti obchodu s lidmi Simone  Radačičová
1. 10. 2004 Kam vede tunel na Hutmance? Zbyněk  Fiala
2. 10. 2004 Britský občan byl "mučen v americkém zajetí"
4. 10. 2004 Lze sebemrskačství českého národa považovat za nenávist k českému národu?
4. 10. 2004 Rozhodnutí o šroubovácích
4. 10. 2004 Návštěva u zubaře Jaroslav  Hutka
4. 10. 2004 Ossis v domcích, Wessis ve vilách Igor  Záruba
4. 10. 2004 Kouzlo nechtěného... Ladislav  Žák
4. 10. 2004 Zítřek sociálního státu v globalizovaném světě Miloš  Pick
4. 10. 2004 Krize sociálního státu a globalizace Jan  Keller
4. 10. 2004 Evropská levice musí mít odvahu vzdorovat ideologii soudobého kapitalismu René  Revol
4. 10. 2004 ČSSD a sociální stát: sociální demokracie ve vleku neoliberalismu Rudolf  Převrátil
4. 10. 2004 Vnímání sociálního státu v politice KSČM a v jejím voličském a členském zázemí Josef  Heller
4. 10. 2004 Sociální stát a zaměstnanecká participace Zdeněk  Hába
4. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 24. a 25. září 2004
4. 10. 2004 Odešel Jan Filípek (1913 - 2004) Jiřina  Fuchsová
3. 10. 2004 Porodní báby a státní moc Tomáš  Trusina
1. 10. 2004 Graham Greene -- básník trapnosti Jan  Čulík
30. 9. 2004 Británie: Ofcom navrhuje novou veřejnoprávní televizi
2. 10. 2004 Svoboda slova v době terorismu
30. 9. 2004 Jsou česká média po roce 1989 svobodná?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sociální vědy aplikované do života RSS 2.0      Historie >
4. 10. 2004 Kouzlo nechtěného... Ladislav  Žák
30. 9. 2004 Když sociolog nerozumí věcem kolem sebe Ivo  Bystřičan
29. 9. 2004 Média a počítače mají zásadní vliv na myšlení, postoje názory, hodnoty, estetiku a životní styl Petr  Sak
14. 7. 2004 Vzdělání jako nástroj individuálního prospěchu? Bohumil  Kartous
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce: Životní cíle, životní problémy a životní dráha Petr  Sak, Karolína Kolesárová-Saková
15. 12. 2003 Konečným cílem PR je důvěra Zdeněk  Verner
24. 3. 2003 Faktory ovlivňující a posilující mír Petr  Sak
6. 1. 2003 Přesný součet nepřesných čísel Štěpán  Kotrba
5. 6. 2002 8.   Politika v nejisté společnosti Jan  Keller
22. 5. 2002 6.   Postmoderní politika Jan  Keller
1. 2. 2002 Pierre Bourdieu: sociální filozof bez kontextu? Josef  Brož