19. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 8. 2008

Jak mě pět let na vysoké škole nepřipravilo na kariéru učitelky

Před nedávnem jsem si přečetla článek své bývalé spolužačky , která se vyjadřovala k našemu, částečně společnému, studiu. Její názor považuji za velmi shovívavý. Studovala jsem obor s názvem Učitelství pro SŠ, v kombinaci čeština-angličtina. Nejprve k samotnému oboru.

Musím po pár letech praxe říct, že z hlediska pedagogiky a metodiky mi škola za pět let studia nedokázala nabídnou zhola nic. Například tak podstatný předmět, jakým je pro učitele psychologie, byl jen snůškou pojmů, definic a jmen. V každém z oddílů psychologie (obecná, vývojová, speciální apod.) tentýž způsob omílání pouček a pokud budeme hodní, dočkáme se (obecného) příkladu. Příprava na vstup do třídy, plné studentů od 13 do 20 let, žádná, míní čtenářka Petra Janasová

Psychologie

Po letech se mi zdá překvapivé, že vzhledem k našemu zaměření jsme naprosto opomíjeli tak důležité kapitoly, jakými jsou behaviorismus, psychoanalýza, psychologie davu, body language apod. Věci, kterých bychom v praxi užili denně, se zmiňují pouze okrajově, případně se zabalí do otázky ke zkoušce jako "Kdo byl zakladatelem behaviorismu" či do povinné bagatelizace Freud-sex. Nějaké ukázky, příklady, rozbory, analýzy, nic takového se nikdy nedělo a neděje.

Leckdo by mohl namítnou, že ve škole je zastoupena role "znalce študákovy duše" v podobě psychologického poradce. Jenže učitel je člověk, který musí psychologii praktikovat téměř každou minutu své práce. Není teoretikem -- terapeutem. Je praktikem. Pracuje s lidmi. Musí být připraven na to, že pokud se postaví před 30 adolescentů a ukáže sebemenší slabost, tento dav se spojí a jako smečka jej jednotně napadne. Takovéto chování možná dokážeme intuitivně odhadnout -- taky jsme kdysi studovali a dávali to praktikantkám "pěkně sežrat". Ale s druhou polohou, tou, když před tím davem stojíte vy, nás nikdo neseznámil. A takových situací jsou ročně stovky.

Škola nás částečně připravila na tzv. ideálního studenta, tj. ukázkový vzor, který neexistuje. Nepřipravila nás na studenta-rebela, na studenta-agresora, studenta-sebevraha, studenta-člověka, studenta-zmatené dítě. Nepřipravila nás na kolegy a nadřízené. A v neposlední řadě nás nepřipravila na velezajímavou kapitolu učitelské činnosti -- na rodiče a jejich roupy.

Pedagogika

V rámci pedagogiky, která pro mne na univerzitě byla lahůdkou sama o sobě, jsme se spolužáky naráželi na nevídané věci. Například na profesorku, která nikdy neučila na střední škole a pokud ano, tak maximálně dva roky, a to před 40 lety. To, co jsme se na přednáškách a seminářích dozvídali o mladém žákovi, by vydalo na dalších pět dílů Rychlých šípů. Po takto strávených hodinách jsme odcházeli s pocitem, že pokud existuje ráj, pak je to střední škola a vy jste učitelem. Tady se již nepracovalo s "ideálními" studenty. Tyto hodiny se vedly v duchu přípravy na výuku třídy, do níž chodí max. 20 ctižádostivých, nadprůměrně inteligentních dětí, které ve volném čase chodí na hodiny klavíru a franštiny a v rámci tužení třídního kamarádství pořádají návštěvy divadel a galerií. Jakýkoliv jiný příklad byl peklem, do kterého se nikdy nedostaneme, čili nás nemusí zajímat.

V nejživější paměti ovšem zůstává, jak mě tato paní u státní zkoušky z pedagogiky drtila na školských dokumentech. Přesná reflexe přípravy na pedagogickou praxi -- jak uspět v haldě papírování.

Metodika, metodologie

Na metodiku si zcela upřímně řeknu pamatuji velmi mlhavě. Na katedře anglistiky jsme měli velmi hyperaktivní a schopnou vyučující, která nás dokázala hned ve dveřích odzbrojit svým elánem. Tato žena, neuvěřitelně temperamentní a nadaná, s širokou slovní zásobou, nás ovšem zabíjela svou výslovností (dodnes hojně používaná věta v našem starém týmu: "Dont vari, Lukáš, it vill bi vórs." -- nepřeháním). Příprava na výuku angličtiny pro žáky SŠ ovšem probíhala ve stylu "dáme ruku do tašky, zapískáme na gumovou hračku a žáci musejí hádat, co to je". Pravdou zůstává, že nikdo z nás nechtěl té hbité paní kazit radost tím, že by jí oznámil, že nejsme na Učitelství pro základní školy a retardované. Zkouška z tohoto předmětu spočívala v tom, že jsme museli odevzdat portfolio (např. plakátek na stěnu budoucí třídy s návodem, jak se lepí drak), napsat test na poučky a jména a ústní zkoušení si už nepamatuji vůbec.

Jakožto angličtináři jsme se nedozvěděli nic např. o Callanově metodě, o alternativní metodice, digitálních prostředcích ve výuce, interaktivních tabulích, výuce angličtiny pro dospělé, nezjistili jsme žádné prima triky na vysvětlení předpřítomného času, jak zapojit do diskuze paranoidní introverty. Zkrátka -- opět nic.

Angličtina

Musím dát za pravdu pisateli, který se na těchto stránkách pozastavoval nad kvalitou učitelů angličtiny v České republice. Já sama jsem absolvovala denní jednoletý kurz angličtiny a po následném nástupu na VŠ v oboru angličtina šla má slovní zásoba rapidně dolů. Prvním rokem byla na katedře anglistiky "prosívadlem" Fonetika a fonologie, které se z bůhví jakého důvodu věnují dva zapocené semestry. Dodnes umíme my absolventi nazpaměť celého Petera Roache, fonetickou to bibli, dodnes jsme však v praxi použili pouze transkripci, aby se studenti vyznali ve slovníku. Větší smysl už měly takové předměty jako lexikologie, morfologie, syntax a stylistika. Zbytečně mnoho pouček, ale prosím.

Byla bych nadšená, bylo by to všechno krásné. Ale v případě, že bych studovala Filologii. Nikoliv učitelství pro střední školy.

Samotný jazykový vývoj nás budoucích učitelů byl žalostný. Kdo se anglicky nenaučil v zahraničí, tady si už moc nepřidal. Výuka vlastní dovednosti angličtiny pod předmětovou zkratkou PCV (praktická cvičení) byla v průběhu studia nevyvážená, nejednotná a ke kvalitě některých vyučujících bych se musela vyjádřit pouze s ruměncem na tváři.. Pokud jste zažili hodinu angličtiny na střední škole, vězte že ve srovnání s toutéž hodinou (90 min.) na vysoké to byla zábavná šou s ohňostrojem a Leošem Marešem. Metodika vyučujícího na nule, uspávání hadů na denním pořádku a legendární výslovnost "Dont vari, Lukáš" (ano, i tato paní se podílela).

Místo toho, abychom se kvalitně připravili na nějakou mezinárodní zkoušku (brali jsme sice posléze i učebnici k přípravě na CAE, to je pravda), ládovali jsme do hlavy stovky a stovky slovíček a frází, které jsme měli za domácí úkol se naučit a jejich kontrola proběhla při "prezenčce". Bohužel, všechny ty jezevce, křepelky a hoboje už jsem zapomněla, i když ještě dnes před třídou občas zaperlím takovými překladatelskými znalostmi jako "přebrodit se přes potok, pásek se zamotal v magnetofonu, zastrčit si halenku do sukně a bradla a kladina". Jen na to málokdy přijde řeč.

Je mi upřímně líto, že mi studium angličtiny na VŠ spíše vzalo, než dalo. Léta strávená biflováním seznamu představitelů Jakobínského dramatu, všech možných podmínek pro diftongizaci a monoftongizaci, léta strávená ve třídě s naprosto neprofesionálními vyučujícími, to všechno se přece dalo udělat jinak. Americká studia na naší katedře byla odvedena mimořádně. A tak, že se vám po pěti letech všechny nabyté znalosti spojily do jednoho celku, který dával smysl. Proč takhle nemohl vypadat zbytek? Proč jsme pomalu ani nevěděli, jaké je hlavní město Walesu, ale zato jsme znali vývoj pozice monarchy a vznik britské exekutivní moci od doby, kdy angličtina ještě ani neexistovala?

Kdo tady chce, prosím vás, diskutovat o placeném univerzitním vzdělání? Na škole jsem samozřejmě potkala i vyučující, kterých si nesmírně vážím, lidi, kteří byli přísní, ale fér. Lidi, kteří i s ultra-nudného předmětu udělali párty a my si z ní odnesli 100% informací (viz Starší česká literatura). Jenže takových kvalitních vysokoškolských učitelů já dnes napočítám zoufale málo. A budu mluvit jen o prstech na jedné ruce. Z oblasti anglistiky, bohemistiky, literatury, pedagogiky, psychologie. Za pět let jestli jsem potkala pět učitelů, kteří mi něco dali, pak je to moc.

Studium anglistiky na VŠ mi zhoršilo znalost angličtiny. Studium bohemistiky a literatury mě na míle vzdálilo jakékoliv touze vzít do ruky beletrii. Univerzity plodí absolventy, kteří přijdou učit na střední a jdou do cizího prostředí, o němž navzdory své studentské historii nemají ani páru. A pokud to není člověk otrlý a flexibilní, nemá šanci obstát. Bez řádné průpravy může jen pracovat s vlastní zkušeností se školou a kopírovat příklady, které zná. Bude kopírovat své bývalé učitele a tím se české školství nejen že nedostává kupředu, ono ani nestagnuje. Ono se vrací desítky let zpět.

                 
Obsah vydání       19. 8. 2008
19. 8. 2008 Česká republika po 14 letech Jiří  Jírovec
19. 8. 2008 Socialismus s lidskou tváří Josef  Vít
19. 8. 2008 Bělohradského "Hoře z hojnosti" v předvečer srpnového výročí Miloslav  Štěrba
18. 8. 2008 Podle gruzínských vládních zdrojů byl vojenský radar prvním cílem bombardování Štěpán  Kotrba
19. 8. 2008 Našla se hlavice Točky. Zn.: Spadla z nebe na náměstí a je nepoškozená... Štěpán  Kotrba
19. 8. 2008 Citát dne (včerejšího), ignorující Vietnam, Srbsko, Afghánistán i Irák. A půl tuctu dalších zemí.
19. 8. 2008 Ukrajina v pohybu: Tymošenková pracuje v zájmu Moskvy ?!?
19. 8. 2008 Tupeni a zrádcováni za příčinou tisíciletého trvání říše ruské
19. 8. 2008 Ministru Liškovi: Nevyhazujte peníze oknem Jan  Wagner
19. 8. 2008 Mušarraf odišiel, prišiel Laškar. To je tvoja smrť, India
18. 8. 2008 Jižní Osetie zadržuje civilní rukojmí a porušuje tím Ženevské dohody
19. 8. 2008 V Moskvě se vyznamenávalo
19. 8. 2008 Rusové se zakopávají u gruzínské metropole
18. 8. 2008 Komunismus, nebo fašismus? Michal  Vimmer
19. 8. 2008 Občané, ztraťe se, nebo seďte doma Václav  Novotný
19. 8. 2008 Pokyn - likvidovat iniciativu Ne základnám?! Václav  Novotný
18. 8. 2008 Fotoreportéři Reuters podle bloggerů nejspíše falšovali reportáž z gruzínské Gori
19. 8. 2008 Dosavadní zákonná ochrana stačí Matěj  Šuster
19. 8. 2008 Ideologie proti pragmatismu Jan  Čulík
19. 8. 2008 Jak se vyhnout vydřidušským českým bankám?
18. 8. 2008 Nejlepší obranou je útok
18. 8. 2008 Levičácký zrádce a bolševická kurva v Britských listech
19. 8. 2008 Afghánistán, spojenec Západu, odsuzuje ženy na 20 let za to, že byly znásilněny
18. 8. 2008 Srpen 1968 očima dnešních Rusů
18. 8. 2008 Zdravotnické reformy bez smlouvy s občany Martin  Gřeš
18. 8. 2008 Přestaňte už konečně lhát o radaru Miroslav  Pořízek
18. 8. 2008 Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO Petr  Kužvart
18. 8. 2008 Může stanovení pevného termínu přijetí eura v ČR zmírnit posilovnání české měny? Jan  Hošek
18. 8. 2008 21.srpen 1968 a 20. srpen 1969 očima budoucího rusisty Miloslav  Štěrba
17. 8. 2008 Zmrzlá vlaštovka Pražského jara Richard  Seemann
19. 8. 2008 Jsou učitelé v koncích? Miriam  Prokešová
19. 8. 2008 Jak mě pět let na vysoké škole nepřipravilo na kariéru učitelky
18. 8. 2008 Zatím ještě učím...
19. 8. 2008 Učitelství je především řemeslo, na pedagogických fakultách se však nevyučuje Bohuslav  Sedláček
19. 8. 2008 Není pravda, že ve škole není disciplína
19. 8. 2008 Špatná kniha o životě za komunismu Tomáš  Krček
19. 8. 2008 Idoly trhu John Michael Greer
19. 8. 2008 Betonovat, nebo bránit? Adam  Rykala
18. 8. 2008 Diag Human Petr  Wagner
18. 8. 2008 Vystřízlivění Michal  Vimmer
18. 8. 2008 Geopolitické důsledky dvoudenní války Oskar  Krejčí
18. 8. 2008 Tak k čemu je NATO?
17. 8. 2008 BBC: Saakašvili žvýká svou kravatu
17. 8. 2008 Saakašvili není demokrat a je to šílenec
18. 8. 2008 ČT, Saakašvili a jeho kravata
16. 8. 2008 "Odvážná malá Gruzie": Bruselská PR agentura vyhrála pro Saakašviliho mediální válku
16. 8. 2008 BBC: Rusové se nenaučili, jak hrát hru s médii
17. 8. 2008 Pozor na něco, co nemyslíme vážně
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2008 Jsou učitelé v koncích? Miriam  Prokešová
19. 8. 2008 Není pravda, že ve škole není disciplína   
19. 8. 2008 Jak mě pět let na vysoké škole nepřipravilo na kariéru učitelky   
19. 8. 2008 Učitelství je především řemeslo, na pedagogických fakultách se však nevyučuje Bohuslav  Sedláček
18. 8. 2008 Zatím ještě učím...   
15. 8. 2008 Co s problémovým žákem?   
15. 8. 2008 Škola sto let za opicemi Jan  Čulík
15. 8. 2008 Stěžujeme si, jak nic nejde Boris  Cvek
15. 8. 2008 České školy jsou zoufale podfinancované   
15. 8. 2008 Šaška ze sebe dělat nebudu. Žákům dám po čuni   
15. 8. 2008 ČR nemá špatné učitele   
14. 8. 2008 Dětem chybí iniciace, protože nejsou autority, které by ji zprostředkovaly Jan  Paul
11. 8. 2008 Dětem chybí přirozená autorita Miriam  Prokešová
5. 8. 2008 Vypráskat ze škol i učitelky Pavel  Táborský
2. 8. 2008 Chybí Úmluva o právech učitelů a povinnostech žáků a jejich rodičů Štěpán  Kotrba