18. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2008

Dopis Martinu Škabrahovi

Komunismus, nebo fašismus?

Reakce na článek Martina Škabrahy "Tři stezky (ke) komunismu"

Je dobovou módou směšovat komunismus s nacismem , U Nás, tak jako v ostatních post ... zemích. Je to velmi populární mix. K čemu je to dobré? Asi se to dost hodí, jinak by se tím neopíjelo tolik mudrlantů ("intelektuálů.") Vzhledem k nepoměrnému rozšíření K minulosti mezi námi postsověty se tenhle lomcovák m.j. používá těmi "bez" závadné minulosti jako černá známka a roubík pro všechny dříve namočené, varování navěky pro všechny, kteří by mohli mít spády byť jen něčemu z komunismu věrouky přitakat, ale ze stejného důvodu (namočil se skoro každý, resp. málo bylo těch ostře proti) tenhle relativismus znamená také jisté sympatie pro Ďábla = nacismus. Koneckonců, nacisti bojovali proti komunistům, takže víte, nakonec nebyli vůbec tak špatní. (V "post"státech, které stály před frontou s Německem a za frontou obrátily -- Pobaltí, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko ... Slovensko...)

Říkám rovnou, mě přesvědčovat netřeba. Jsem už dost starý na to, abych se přidal ke komunistobijcům, a zřejmě už jsem nějakou formou marxismu beznadějně prolezlý. Jenže mám sklony o uvažovat i o protivných argumentech a baví mě hájit nepřítomné otloukánky proti konsenzu většiny, a tak jako by mě před lety taková simplifikace komunismus = nacismus prostě nenapadla, dnes mi to, vstříc šikovné propagandě, tak docela jasné není. Proto jsem byl zvědav, jak mi to vysvětlíte. A moc jste mi nepomohl! Vyrojilo se mi však při četbě mnoho otázek, tak tady je máte:

Proč vlastně srovnávat nacismus a komunismus? Co takhle fašismus? A co sionismus?

Také vy zmiňujete, že ani fašismus a nacismus není to samé -- málokdo má ovšem zapotřebí uvažovat o nějakých nuancích mezi oběma směry. Mám za to, že obecně se za jedno a totéž považuje právě fašismus a nacismus (tzn. nacismus byl německý fašismus a zvlášť po 2.válce si tím hlavu nelámali). Nevím, proč se tedy zabývat zrovna komparací nacismu s komunismem. Není to poněkud zavádějící? A pohodlné? S nacismem si každý reflexivně spojí zvěrstva, ale co říct o fašismu? Není fašismus nakonec mnohem živější, záludnější a ostatně bližší i tomu pekelnému komunismu ?

Myslím, že v naší době je životaschopnost fašismu alarmující a pojmoslovné hrátky jen matou publikum, zatímco za oponou se bouřlivě zkouší a připravuje opravdu velké fašistické představení. Fašismus má tucty podob, mnoho hlav a rozhodně není věcí minulosti -- jako komunismus nebo nacismus. Lépe by bylo vědět, co je vlastně fašismus a co demokracie.

Na světě máme mnoho tzv. autoritativních režimů a pár korporativních velmocí, mezi nimi jednu nominální Supervelmoc -- USA, garanta světové demokracie. Zmatení pojmů je v naší pozdní době dovedeno k dokonalosti a jistě znáte myslitele, kteří našeho garanta neváhají považovat za de facto stát fašistický, nebo k fašismu směřující. (Sex Pistols nihilisticky žili v UK a měli za to, že je to "fascist regime.")

Je málo platné odbývat nacismus -- fašismus pouhým označením za "zlo", které ani nemá žádný vyšší cíl, a protože jen tupě vzývá vágní rasu a národ a je tedy jasně zavrženíhodné. Připadá mi, bohužel, stejně pošetilé argumentovat tím, že K šlo vždy o povznesení Člověka, takže ať se děje, co se děje, K nad F/N morálně vítězí. Nelze ani obecně tvrdit, že komunismus byl principiálně kulturnější, než nacismus (N). Komunismus (K) byl jistě výhonkem osvícenské moderny, fašismus (F) "hájil" proti moderně tradiční, konzervativní "kulturu." A měl i ne zcela bezvýznamné kulturní tvůrce a stoupence.Tímhle nikoho dokonale nepřesvědčíte.

Je známá věc, kterou neradno bagatelizovat, že ani N nebyl jednolitým proudem, mezi straníky byly různé proudy a "socialisti" (kolem Röhma) byli potlačeni křídlem korporativním (spojencům velkokapitálu). Byl Röhm méně nacistou než Hitler? Traduje se, že byl věřícím v N až do poslední chvíle. Takže jestli je (byl) komunista Šabata, Císař, Štětina, Pol Pot, Trocký, Mao i Stalin, a labilní Gerstein přestal být nacistou (?) tím jste nic nevysvětlil. Zjednodušit problém N na otázku "souhlasu" s vražděním židů je vůči problémům K praxe jen sofisma.

Lze tedy dále detailně diskutovat o formách vlastnictví v soc. a fašistických režimech, a stěží lze snadno vynášet absolutní soudy. Mimochodem, není reálný K označován kritiky zleva za "státní kapitalismus" ? -- viz k dokonalým koncům dovedený čínský model.

Podobností by bylo jistě dostatek, v obou režimech byla sociální politika důležitou podmínkou přežití (přežívání) a tolerance i masové podpory zřízení obyvatelstvem. Čili, také fašistům jde také "o člověka", dělníka, rolníka ... a nelze mlčet o tom, že socialismus byl fašistickou inspirací, Duce (původně socialista) uznával Lenina atd. Připomínám, ne zcela zbytečně, že nacismus znamená "národní socialismus."

Zkrátka, vy i já, z pochopitelných důvodů, mnohem lépe známe K ideologii a praxi, ale o realitě N-F režimů máme povědomost mnohem méně jasnou a samozřejmě emocionálně i fakticky zkreslenou. Ne jen K byl ambivalentní.

Paralely se obtížně vyvracejí, nelze je odbýt jednou větou. Pak jsou tu nejoblíbenější výtky, ba smrtící argumenty "egalitářů" (věřících na rovnici K = N/F) : pakt Ribbentrop -- Molotov, gulagy a koncentráky, Katyně -- Osvětim, Maďarsko, Srpen 1968 ...

Můžete teď volat zadržte, já přece mluvím o K jako "politické filosofii"! Jenže apologie K nehledě na jeho známou dějinnou praxi opravdu není argument a také vám nevydržela dál, než ke 2. odstavci.

Obávám se, že jakékoli nevinné duši, kterou semlel státní aparát ve jménu jakýchsi hvězdných ideálů, je takový ideál k ničemu a jeho blízkým jakbysmet. Ať už si ten režim říká jak chce.

Odmítám přistoupit na tvrzení, že fašisti byli horší, protože vraždili židy, kdežto soudobí komunisti "jen" likvidovali třídní nepřátele, revizionisty a špióny. To je zcela účelová dichotomie! Jaký je vlastně rozdíl mezi židovským "národním socialismem" = sionismem a původním nacismem? Nejsou nakonec sionistické kibucy dávány za příklad "jediného v praxi fungujícího komunismu"? Že by tady bylo to rovnítko správně?

Opakuji, že z vámi vzývaného humanistického hlediska má přece život každého člověka stejnou cenu, no ne?

O K a N(F) už není možné mluvit abstraktně jako o ideálech a opomíjet přitom známá fakta z jejich éry. Faktem je, že nacismus je mrtev, komunismus také. Otázkou naší civilizace ze zenitem je: demokracie nebo fašismus?

N i K měly svůj konec zakódován ve svých ústředních dogmatech, tzn. nerealistických vizích sekulárního ideálu. Nacisti dojeli na imaginární panskou rasu a národ, komunisti na svoji vizi Člověka: Lidé totiž nejsou takoví, jak si je K ideologové představovali. Skuteční lidé K odmítli, nepřijali, nedokázali, neuhájili.

Takže tady máme tzv. demokracii a zpátky kapitalismus. Nicméně po pádu komunismu se v kritických kruzích zároveň začalo mluvit o zřetelných příznacích koroze, úpadku a demontáže demokracie jako takové. Přitom pracující Západu netrpí hladem, ale nadváhou, dožívají se skoro zdraví vysokého věku a mají tolik volného času, jako nikdy v minulosti. Moc nad planetou ovšem de facto převzala úzká skupina korporací a demokratické vlády a parlamenty jakoby neměly na práci nic jiného, než 1. rychle předat korporacím poslední zbytky státního majetku a moci 2. seškrtat sociální výdaje a zrušit vydobyté individuální svobody a práva 3. vést nové dobyvačné války.

Obyvatelstvo konzumuje a mlčí. Odpor jednotlivce nemá význam, významný organizovaný odpor může být označen za terorismus a fyzicky zlikvidován. Je to demokracie? Nebo už jsme za branami fašismu? Může demokracie vůbec existovat bez zázemí otrocké práce, devastace přírody, exportu bídy a válek nebo je to conditio sine qua non? Zatím to bez toho jaksi nikdy nešlo. Ani "švédský socialismus."

                 
Obsah vydání       18. 8. 2008
18. 8. 2008 Jižní Osetie zadržuje civilní rukojmí a porušuje tím Ženevské dohody
18. 8. 2008 Podle gruzínských vládních zdrojů byl vojenský radar prvním cílem bombardování Štěpán  Kotrba
18. 8. 2008 Medvěděv vydal vážné varování, Rusko prý "stahuje" své jednotky
18. 8. 2008 Gruzínská krize odhalila známý rozkol v Evropské unii
18. 8. 2008 Independent on Sunday: Neposilujte ruskou paranoiu
18. 8. 2008 Tak k čemu je NATO?
17. 8. 2008 Pozor na něco, co nemyslíme vážně
18. 8. 2008 Srpen 1968 očima dnešních Rusů
18. 8. 2008 Welcome to Prague
17. 8. 2008 Manipulaci s "policejním Iskanderem" Gruzínci rozesílají evropským politikům Štěpán  Kotrba
17. 8. 2008 Musejí Američané kvůli svým zatraceným prezidentským volbám skutečně destabilizovat celý svět? Uwe  Ladwig
17. 8. 2008 Müssen die Amerikaner wegen ihrer verdammten Wahlen tatsächlich die ganze Welt destabilisieren? Uwe  Ladwig
17. 8. 2008 Do the Americans really have to destabilise the whole world because of their damned presidential election? Uwe  Ladwig
18. 8. 2008 Parvíz Mušaraf odstoupil z funkce pákistánského prezidenta
18. 8. 2008 Sarkozyovy důsledky pro Rusko: Bez klacku nelze hrozit výpraskem Štěpán  Kotrba
18. 8. 2008 Vystřízlivění Michal  Vimmer
18. 8. 2008 Klaus obvinil Saakašviliho z rozpoutání války v Gruzii
18. 8. 2008 Levičácký zrádce a bolševická kurva v Britských listech
18. 8. 2008 Rusové: Měli bychom být tvrdší
18. 8. 2008 Fotoreportéři Reuters podle bloggerů nejspíše falšovali reportáž z gruzínské Gori
18. 8. 2008 Geopolitické důsledky dvoudenní války Oskar  Krejčí
17. 8. 2008 Saakašvili není demokrat a je to šílenec
18. 8. 2008 ČT, Saakašvili a jeho kravata
17. 8. 2008 BBC: Saakašvili žvýká svou kravatu
18. 8. 2008 Šašek králem Jan  Zeman
18. 8. 2008 Jaromír Štětina: "Město Cchinvali zničila ruská armáda"
17. 8. 2008 Další propagandistický pořad na Radiožurnálu
18. 8. 2008 Kokoity obvinil jihoosetskou vládu z nečinnosti a rozpustil ji
16. 8. 2008 Svoboda projevu na americké stanici Fox News
17. 8. 2008 Gruzínští studenti argumentují, že je Rusko v neprávu
18. 8. 2008 Rusko popřelo, že by použilo Iskander v gruzínské operaci
17. 8. 2008 Gruzínsko: súboj velkých bratov? Peter  Nedoroščík
16. 8. 2008 Jak probíhá v praxi fotogenická manipulace války Štěpán  Kotrba
16. 8. 2008 "Odvážná malá Gruzie": Bruselská PR agentura vyhrála pro Saakašviliho mediální válku
16. 8. 2008 BBC: Rusové se nenaučili, jak hrát hru s médii
16. 8. 2008 Financial Times: Někteří vojáci útočící na Jižní Osetii mluvili jazyky, které neznáme, svědčí uprchlíci
16. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Geopolitické šachy: pozadí miniválky na Kavkaze Immanuel  Wallerstein
18. 8. 2008 Kdy hlasitěji křičet, když ne teď
18. 8. 2008 Přestaňte už konečně lhát o radaru Miroslav  Pořízek
18. 8. 2008 Komunismus, nebo fašismus? Michal  Vimmer
18. 8. 2008 Zdravotnické reformy bez smlouvy s občany Martin  Gřeš
18. 8. 2008 Diag Human Petr  Wagner
18. 8. 2008 Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO Petr  Kužvart
18. 8. 2008 Může stanovení pevného termínu přijetí eura v ČR zmírnit posilovnání české měny? Jan  Hošek
18. 8. 2008 21.srpen 1968 a 20. srpen 1969 očima budoucího rusisty Miloslav  Štěrba
18. 8. 2008 Kdo byl a nebyl okupant František  Řezáč
17. 8. 2008 Zmrzlá vlaštovka Pražského jara Richard  Seemann
18. 8. 2008 Je současná politika USA pokračováním Monroeovy doktríny? Boris  Valníček
18. 8. 2008 Nejlepší obranou je útok
15. 8. 2008 Nehorázný diletantismus ČNB a ministerstva financí České republiky Jan  Čulík
18. 8. 2008 Budoucnost je ve slunci, ale...
18. 8. 2008 Zatím ještě učím...
16. 8. 2008 Odpálilo Rusko taktické rakety na tři místa v Gruzii? Karel  Dolejší
16. 8. 2008 Forward: Válka v Gruzii zpackala pokusy čelit Íránu
16. 8. 2008 Globe and Mail: Pravdivé lži a cizí války
16. 8. 2008 Asociace pro mezinárodní otázky lobbuje za silácký přístup Česka ke gruzínské válce Štěpán  Kotrba
15. 8. 2008 Konečná interpelovala Paroubka i Topolánka kvůli prodeji zbraní do Gruzie. V obou případech marně. Štěpán  Kotrba
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008