18. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2008

Zdravotnické reformy bez smlouvy s občany

Máme ZDE další mystifikaci ministra Julínka. On tvrdí zde, že všichni občané s jeho reformou souhlasí, jen lékaři se diví. Já s jeho reformou nesouhlasím. Je ukvapená, takže možná desítky dalších arbitráží budou následovat díky amatérismu a beztrestnosti pachatele. A asi jsem nebyl přítomen, když se někoho ptal (nevím ale ve svém okolí o nikom), jaké zdravotnictví by si přál dlouhodobě mít ve své rodné zemi. Za 18 let od "revoluce" se nikdo nepokusil sestavit a napříč celým politickým spektrem prosadit kompromisní ideový program, třeba. s názvem "Základní kodex zdravotní péče České republiky", který by dlouhodobě a závazně zobecnil zásady a pravidla nejen ve vztahu občana ČR a zdravotní péče.

Vymáhání daně ze zdraví jako lukrativní forma podnikání

Otevírám tabu řečnickou otázkou:

musí všichni občané ČR donucovací metodou platit povinné zdravotní pojištění, anebo má být zdravotní pojištění nepovinné, a tedy na základě práva svobody a svobodné volby, zda vůbec, komu a kolik se rozhodne občan platit?

Pokud si odhlasujeme státem vymáhané povinné zdravotního pojištění a pro VŠECHNY, pak musí existovat CENTRÁLNÍ a státní zdravotní pojišťovna. Může existovat připojištění i extra pojištění (zmíním se dále) pak může tento servis převzít soukromá ZP. Nelze vyvádět státní peníze do soukromých firem, to porušuje princip volné soutěže. Představte si, že by stát takto z výplat všem strhával povinnou daň z piva - bez ohledu na to, kolik a kdo piva zkonzumuje - a peníze předal bezpracně pivovarům, ať si s nimi dělají co chtějí..

Pokud zde chceme mít kvalitní divoký trh, pak musí být i pojištění dobrovolné (podobné nepovinnému pojištění proti požáru apod.) a zdravotní soukromé pojišťovny se budou moci v rámci bojů o českého pacienta předhánět v nabídkách, aby klienta přesvědčily, získaly, udržely a nabídly mu tu nejlepší službu. Předpokládám, že při tomto systému by zůstalo nepojištěných max. 5% obyvatel, Ti by měli mít ale ústavou garantovanou alespoň minimální péči zdarma, další už za úplatu. Češi by neriskovali, není v naši povaze riskovat a být nepojištěn.

Základní nedostatek -- stát nehodlá posilovat kontrolní prvky

Udivuje mě, že stát na jedné straně důsledně pojistné vybírá, ale na straně druhé nehodlá tyto společné peníze dále důsledně kontrolovat. Jsem pro, aby měli nemocní (zejména sociálně slabší vrstvy) svou nemocenskou důstojně zaplacenou již od prvního dne. Nejčastějším trnem v oku Julínka a důvodem, proč chce vše otočit vidlemi je zneužití nemocenské "hodím se marod". Proč se vlastně stát nepostará, aby tito "nemocní" byli důsledně kontrolováni? Máme přece soukromé exekutory na dlužníky, fungují až příliš dobře, ale soukromé kontrolory nemocných ne? Proč si ministerstvo zdravotnictví nemůže najmout soukromé firmy, aby důsledně - jako kontroloři v MHD za provizi (tvrdou pokutu by zaplatil přistižený simulant) sledovali nemocné? A problém je najednou vyřešen!!! Má to i mnohé další výhody, ale nechci komplikovat čtenáři přehlednost článku, jde například o náročnější uznávání lékařem do nemocenského stavu.

1.základní forma spoluúčasti - zrušení rovnostářství

Ministr Julínek jako další podpůrný argument své demontáže rád a často využívá tlaku EU na zvýšení občanské spoluúčasti, ale zřejmě vrchol návrhů již byl očividně dosažen zavedením plošného systému regulačních připuštěnek.

Solidární pojištění funguje na základě nepsané smlouvy s občany, že budou a musí zároveň mlčky tolerovat, že za společné peníze budou léčeni i ti, kteří své zdraví hrubě zanedbávají! Jedinci, kteří se snaží žít zdravě, nejsou nikým zvýhodněni a oceněni, ale naopak jsou to oni, kdo bohužel nedobrovolně sponzorují své spoluobčany, kteří se beztrestně (v nemírném množství) projídají k obezitě, prolévají tělo lihovinami a ucpávají plíce dehtem! Tito pak výrazně chronickou nemocností zdražují léčbu a odčerpávají společné finanční zdroje.

Předpokládám, že lze získat většinový souhlas občanů s postihováním těch, kteří se chovají nezodpovědně.

Stát garant zdravotní péče o občany musí vytvořit spravedlivá pravidla hry: pojištěnce je nutno nejprve rozdělit (na základě povinného komplexního vyšetření) do několika zdravotních skupin, řekněme A - B - C - D.

"Áčko" jako nejzdravější, "déčko" již velmi špatný a vysoce rizikový zdravotní stav a tedy téměř 100% jistota, že v budoucnu tento pojištěnec vyčerpá často vyšší částku než na pojistném sám zaplatil. Pomíjím zde onemocnění prokazatelně nezaviněná, například vrozené poruch a vady a další případy.

Řekněme, že skupina A a B bude platit běžné pojistné.

Skupina C (s výstrahou) tzv. zvýšené a skupina D vysoké rizikové. Jestliže se prokáže, že pojištěnec si životosprávou sám a aktivně zlepšil svůj zdravotní stav, může kdykoliv požádat o nové vyšetření a přeřazení do skupiny nižší, kde se platí už méně. Vždyť pravidelnými prohlídkami se dá snadno detekovat a prokázat snížení obezity, omezení alkoholu a kouření.

Každý se sám svobodně rozhoduje, zda bude kouřit, přejídat se, opíjet se, ale musí si být vědom, že může časem díky této zálibě pak platit vyšší částky na pojištění.

2. základní forma spoluúčasti - povinné připojištění

Lze stále jen mlčky tolerovat rizikové chování s vysokou pravděpodobnosti úrazu? Platí všichni a někteří jedinci se bezstarostně vystavují nebezpečí trvalého poškození zdraví, protože jsou přece solidárně pojištěni a ze společné pokladny se to všechno uhradí.

Jestliže někdo se zapojuje do činností, kde lze jednoznačně očekávat vyšší pravděpodobnost zranění a odčerpání společných financí, pak musí být zaveden zvláštní zákon k regulaci a omezení rizikového chování - zákon vymezí a stanoví povinnost připojistit se proti úrazům způsobených - v práci, v domácnostech, při sportu a dalších rizikových aktivitách.

Například amatérská i sportovní jízda na koních - když se zvědavě ptám na zdraví kohokoliv, kdo sedlá koníky, , dozvím se, že onoho jezdce trápí různé skryté a trvalé problémy s páteří jako následky pádu z koně. Nemám vůbec nic proti sedlání koníků -- ale -- příště už prosím pěkně raději na koni pevně a připojištěn a tedy případná léčba - už spravedlivěji i když jen symbolicky -- pěkně za své.

Jestliže někdo leze po skalách, pracuje v určitých profesích např. na stavbě - musí být ze zákona připojištěn. Stačí prostudovat statistiky a je pojišťovacím expertům ihned jasné, jak a co se podílí na úrazech a postiženích nejvíc.

Smyslem tohoto systémového opatření je dosáhnout očekávaného regulovaného chování - občan se buď vyhýbá všem činnostem, které by mohly ohrozit jeho zdraví anebo musí být dle míry rizika rámcově anebo specificky připojištěn.

Jakou formou bude pojistné uzavírat a vybírat třeba jeho sportovní klub nebo firma je věcí organizační. Chceš-li jezdit na kole, připojisti se. Zdraví škodlivé profese (zde vyšší připojištění musí uhradit zaměstnávající firma) jsou klasifikovány v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Vyšší platy ve zdravotnictví

Lékaři před revolucí 1989 nebyli komunisty (holedbající se k lidem spravedlivým režimem) ohodnoceni podle svého statutu a tím více je dnes trapné, že se v této oblasti ohodnocení se ani v roce 2008 vůbec nic nezměnilo. Můj známý, chirurg, 10 let praxe, žena zdravotní sestra a jedno dítě, přesčasy, pohotovost, záchranná služba.. i před ty neuvěřitelné hodiny navíc .. mi říká, že pro nákupech v Tesku se ani nedívá po horních - nejdražších - regálech, pro něj je určeno to cenově přístupné zboží od podlahy max. do výše pasu.

V různých průzkumech se dočteme, že dle míry společenské prestiže je lékař nejvýše ohodnocené povolání, až daleko vzadu uklizečky a politici (pozn.. těm nikdo nebrání prestiž profese zvýšitJ

Z toho vyplývá, že česká veřejnost by akceptovala požadavky lékařů a zdravotního personálu formou stávek a jiných manifestačních protestů. Dokonce myslím, že by (abychom neopomenuli ani na legendární konspirativnost Britských listů) boj lékařů s přerostlou arogantní vrchností brali jako nesmírně sympatický. Stávka je zákonem garantovaná svoboda bojovat legálně o svá práva. K jakémukoliv protestu k zvýšení platů se přidám, protože bych rád viděl spokojené lékaře, ne naštvané a s pocity, že je my pacienti jenom obtěžujeme. To rozhodně neléčí.

Oponent zde namítne, že po zvýšení platů se zvýší i inflace. Nemyslím si to - přidáním na platech stát neutrpí a to, co lékaři poté utratí za své životní potřeby, z toho pak DPH, daně z příjmu, úložky na spoření, půjčky a výdaje na vybavení ordinací a na hypotéky k bydlení ...skončí znovu ve státní pokladně. Ba dokonce lze čerpat inspiraci u Tomáše Bati: ve Zlíně jeho zaměstnanci dostávali mzdu, kterou utráceli za zboží v jeho obchodech, platili nájmy v jeho bytech, utráceli v jeho kině.. takže určitě se dají navrhnout podobné formy, jak zvýšení platů převést do výnosné a pro zdravotníky užitečných služeb.

Lékaři jsou intelektuální elitou, ale jdou často zbytečně proti sobě, vysilují se tím. V dnešním téměř bezvládí je totiž jen a jen na nich, jaké podmínky si sami zajistí. Zatím se bohužel pacient a lékař nevědomky stávají loutkou v rukách loutkoherců a vůbec tím nejlepším trikem je poštvávat obě strany proti sobě. A pokud se vám něco nebude líbit, otevřeme hranice na Východ kvalifikovaným pracovníkům ochotným dělat i za poloviční platy. Ono to tak dopadne i v případě Julínkovy dokončené reformy, že šetřit se bude v soukromých nemocnicích na platech, to je víc než jasné, pak může a.s. vyplácet akcionářům dividenda a kšefty s akciemi se budou hýbat. Pochopitelně -- jak to u nás v ČR tradičně chodí -- řadoví zaměstnaci nemají žádný nárok na zaměstnanecké akcie.

Závěr?

V rámci povinného solidárního pojištění nebyly učiněny všechny kroky k jeho zkvalitnění. Přesněji posílení těch prvků, které se osvědčily a hlavně k nápravě disfunkčních, ztrátových a nesmyslných opatření, na která pak navazují i další oblasti a resorty.

To vše je velkou vodou na mlýny našich lidových, menšinových, nezvaných a hlavně zcela nepřesvědčivých reformátorů.

                 
Obsah vydání       18. 8. 2008
18. 8. 2008 Jižní Osetie zadržuje civilní rukojmí a porušuje tím Ženevské dohody
18. 8. 2008 Podle gruzínských vládních zdrojů byl vojenský radar prvním cílem bombardování Štěpán  Kotrba
18. 8. 2008 Medvěděv vydal vážné varování, Rusko prý "stahuje" své jednotky
18. 8. 2008 Gruzínská krize odhalila známý rozkol v Evropské unii
18. 8. 2008 Independent on Sunday: Neposilujte ruskou paranoiu
18. 8. 2008 Tak k čemu je NATO?
17. 8. 2008 Pozor na něco, co nemyslíme vážně
18. 8. 2008 Srpen 1968 očima dnešních Rusů
18. 8. 2008 Welcome to Prague
17. 8. 2008 Manipulaci s "policejním Iskanderem" Gruzínci rozesílají evropským politikům Štěpán  Kotrba
17. 8. 2008 Musejí Američané kvůli svým zatraceným prezidentským volbám skutečně destabilizovat celý svět? Uwe  Ladwig
17. 8. 2008 Müssen die Amerikaner wegen ihrer verdammten Wahlen tatsächlich die ganze Welt destabilisieren? Uwe  Ladwig
17. 8. 2008 Do the Americans really have to destabilise the whole world because of their damned presidential election? Uwe  Ladwig
18. 8. 2008 Parvíz Mušaraf odstoupil z funkce pákistánského prezidenta
18. 8. 2008 Sarkozyovy důsledky pro Rusko: Bez klacku nelze hrozit výpraskem Štěpán  Kotrba
18. 8. 2008 Vystřízlivění Michal  Vimmer
18. 8. 2008 Klaus obvinil Saakašviliho z rozpoutání války v Gruzii
18. 8. 2008 Levičácký zrádce a bolševická kurva v Britských listech
18. 8. 2008 Rusové: Měli bychom být tvrdší
18. 8. 2008 Fotoreportéři Reuters podle bloggerů nejspíše falšovali reportáž z gruzínské Gori
18. 8. 2008 Geopolitické důsledky dvoudenní války Oskar  Krejčí
17. 8. 2008 Saakašvili není demokrat a je to šílenec
18. 8. 2008 ČT, Saakašvili a jeho kravata
17. 8. 2008 BBC: Saakašvili žvýká svou kravatu
18. 8. 2008 Šašek králem Jan  Zeman
18. 8. 2008 Jaromír Štětina: "Město Cchinvali zničila ruská armáda"
17. 8. 2008 Další propagandistický pořad na Radiožurnálu
18. 8. 2008 Kokoity obvinil jihoosetskou vládu z nečinnosti a rozpustil ji
16. 8. 2008 Svoboda projevu na americké stanici Fox News
17. 8. 2008 Gruzínští studenti argumentují, že je Rusko v neprávu
18. 8. 2008 Rusko popřelo, že by použilo Iskander v gruzínské operaci
17. 8. 2008 Gruzínsko: súboj velkých bratov? Peter  Nedoroščík
16. 8. 2008 Jak probíhá v praxi fotogenická manipulace války Štěpán  Kotrba
16. 8. 2008 "Odvážná malá Gruzie": Bruselská PR agentura vyhrála pro Saakašviliho mediální válku
16. 8. 2008 BBC: Rusové se nenaučili, jak hrát hru s médii
16. 8. 2008 Financial Times: Někteří vojáci útočící na Jižní Osetii mluvili jazyky, které neznáme, svědčí uprchlíci
16. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Geopolitické šachy: pozadí miniválky na Kavkaze Immanuel  Wallerstein
18. 8. 2008 Kdy hlasitěji křičet, když ne teď
18. 8. 2008 Přestaňte už konečně lhát o radaru Miroslav  Pořízek
18. 8. 2008 Komunismus, nebo fašismus? Michal  Vimmer
18. 8. 2008 Zdravotnické reformy bez smlouvy s občany Martin  Gřeš
18. 8. 2008 Diag Human Petr  Wagner
18. 8. 2008 Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO Petr  Kužvart
18. 8. 2008 Může stanovení pevného termínu přijetí eura v ČR zmírnit posilovnání české měny? Jan  Hošek
18. 8. 2008 21.srpen 1968 a 20. srpen 1969 očima budoucího rusisty Miloslav  Štěrba
18. 8. 2008 Kdo byl a nebyl okupant František  Řezáč
17. 8. 2008 Zmrzlá vlaštovka Pražského jara Richard  Seemann
18. 8. 2008 Je současná politika USA pokračováním Monroeovy doktríny? Boris  Valníček
18. 8. 2008 Nejlepší obranou je útok
15. 8. 2008 Nehorázný diletantismus ČNB a ministerstva financí České republiky Jan  Čulík
18. 8. 2008 Budoucnost je ve slunci, ale...
18. 8. 2008 Zatím ještě učím...
16. 8. 2008 Odpálilo Rusko taktické rakety na tři místa v Gruzii? Karel  Dolejší
16. 8. 2008 Forward: Válka v Gruzii zpackala pokusy čelit Íránu
16. 8. 2008 Globe and Mail: Pravdivé lži a cizí války
16. 8. 2008 Asociace pro mezinárodní otázky lobbuje za silácký přístup Česka ke gruzínské válce Štěpán  Kotrba
15. 8. 2008 Konečná interpelovala Paroubka i Topolánka kvůli prodeji zbraní do Gruzie. V obou případech marně. Štěpán  Kotrba
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2008 Zdravotnické reformy bez smlouvy s občany Martin  Gřeš
11. 8. 2008 Pronájem laboratoří ústeckého kraje Petr  Wagner
8. 8. 2008 Praktické zkušenosti s Kaiser Permanente Martin  Zbořil
29. 7. 2008 Zdravotnictví v ČR trpí plýtváním Petr  Wagner
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví   
22. 7. 2008 Euthanásie Petr  Wagner
21. 7. 2008 Úspory ministerstva zdravotnictví Jan  Mertl
10. 7. 2008 Klystýr, nebo kůrovec? Hynek  Hlavenka
4. 7. 2008 Obchod ve zdravotnictví a autentická solidarita Tomáš  Munzi
4. 7. 2008 Jak je to s tou "falešnou solidaritou?"   
4. 7. 2008 Nejde o konflikt mezi falešnou a skutečnou solidaritou, ale o konflikt mezi lékařskou etikou a neoliberální ekonomickou ideologií Vladimír  Línek
3. 7. 2008 Další fundamentalista, který chce české zdravotnictví zničit Petr  Wagner
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek
13. 6. 2008 Protestní shromáždění proti neblahým změnám ve zdravotnictví   
12. 6. 2008 Anatomická pomůcka ke studiu chirurgie českého zdravotnictví