19. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 8. 2008

Učitelství je především řemeslo, na pedagogických fakultách se však nevyučuje

Text Miriam Prokešové mne v mých vzpomínkách zanesl zpět na pedagogickou fakultu. Nepřináší z hlediska výchovy a vzdělávání nic nového, pouze obecné fráze. Stejně tak, troufám si tvrdit, většina pedagogických fakult nepřináší svým studentům v oblasti pedagogicko-didaktické nic podstatného, i když určitě existují výjimky potvrzující pravidlo.

Podívejme se konkrétněji, co nám text paní Prokešové sděluje: škola má vychovávat i vzdělávat, učitelé by měli být lidští, měli by mít přirozenou autoritu, ve škole dochází k sociální interakci mezi učitelem a žákem, dospívající autoritu potřebují, když autorita ve škole selže, musí nastoupit trest, škola bez kázně je jako mlýn bez vody. V předposledním odstavci se autorka zamýšlí, zda pedagogické fakulty připravují učitelské osobnosti s přirozenou autoritou.

Jak říká Aleš Máchal, průkopník ekologické výchovy u nás a zakladatel Lipky, střediska ekologické výchovy v Brně, učitelství je především řemeslo, tedy konkrétní učitelské know-how sestávající se z plejády konkrétních didaktických metod aplikovatelných v příslušném oboru, komunikativních dovedností a samozřejmě určité teoretické vybavenosti.

Po svých zkušenostech a zkušenostech mých kamarádů a kolegů, kteří studovali nebo studují na pedagogických fakultách tvrdím, že fakulty selhávají v profesní přípravě učitelů, zejména v oblasti didaktiky, psychologie a komunikace. A to proto, že mnozí vysokoškolští učitelé na pedagogických fakultách, hlavně ti, kteří působí na katedrách pedagogiky a psychologie, mrhají časem studentů, neboť nejsou schopní je naučit onomu učitelskému řemeslu a zdržují přednášením o tom, co si lze přečíst v odborné literatuře. Student tak musí vyslechnout desítky a stovky hodin zbytečných přednášek To, co vyslechl, si zapíše a u zkoušky zase vychrlí. Konkrétní učitelské dovednosti (jak sestavit lekce o vlastenectví a nacionalismu, co konkrétně říci v situaci, kdy žák neplní oprávněné požadavky učitele nebo jak konkrétně slovně ocenit jeho dobře vykonanou práci) se student nenaučí nic. Je-li po svém nástupu do školy postaven před třídu, zjišťuje, že se na fakultě vlastně nic podstatného nedozvěděl. A tak začne přirozeně učit tak, jak se to naučil během své školní docházky, základní školou počínaje a vysokou konče (sociálně, zcela nezáměrně po vzoru svých předešlých učitelů).

Rád bych se ještě zastavil u autority učitele. Jak poukazuje Jana Nováčková, autorita není jednoznačný pojem. Ve slovnících je definována i jako moc, i jako vliv založený na znalostech, zkušenostech apod. V této souvislosti Nováčková připomíná, že "v době zavedení školní docházky koncem 18. století byla poslušnost, podřízenost jakékoliv formální autoritě ceněnou vlastností. Škola nemusela tedy tyto hodnoty předávat dalším generacím. Známý je výrok, že 'Rakousko nepotřebuje lidí učených, nýbrž dobrých poddaných'. Proto byl přijat systém vzdělávání vypracovaný podle vzoru pruské kadetky, tedy podle vzdělávání takové speciální profese, jakou je vojenství."

Vzhledem k výše uvedenému považuji na místo pojmu "autorita" vhodnější termín "partnerský vztah". Jsem přesvědčen, a mám to ověřeno praxí, že pokud se učiteli podaří chovat se k dětem na partnerské úrovní, je to zároveň cesta k tomu, jak vytvářet mezi učitelem žákem důvěryhodný vztah, což vlivem sociálního učení přispívá k lepšími klimatu třídy a podporuje další učení žáků. Partnerský přístup znamená chovat se k dětem jako k dospělým, kterých si vážíme nebo alespoň respektujeme. Paní Prokešová ve svém příspěvku o důvěryhodném vztahu píše. Problémem je, že se nevyjadřuje, a domnívám se, že ani české pedagogické fakulty, jak takový vztah utvářet. Souvisí to obecně s problémem pedagogických fakult, kde se přednáší, jaký by měl učitel být, ale už se nevyučuje, jak se takovým učitelem stát.

Pro utváření dobrého vztahu mezi učitelem a žákem je klíčová komunikace -- učitel by měl zvládnout to, co psychologové Pavel a Tatjana Kopřivovi v knize "Respektovat a být respektován" označují jako efektivní komunikační dovednosti nebo J. S. Cangelosi jako popis situaci oproti vynášení soudů o hodnotě žáků samotných. I kdyby se nic kromě tohoto učilo na pedagogických fakultách, profesní příprava učitelů by byla na lepší úrovni než je tomu dnes.

Jde o dovednosti, které nám pomáhají chovat se k dětem respektujícím způsobem a tím zároveň děti učíme respektu. Zároveň tak přispíváme k rozvíjení jejich potřeby sebeúcty a ukazujeme jim, jak vlastně má vypadat správné chování -- to chování, které od nich vyžadujeme.

Učitelé samotní podceňují komunikační dovednosti, mnohdy je neovládají, někteří o nich ani netuší. Na pedagogických fakultách se tato základní dovednost učitelského řemesla nevyučuje, což je jednou z příčin nedostatečných profesních dovedností absolventů učitelského studia.

Autor je učitelem za základní škole.

Odkazy na použitou literaturu:

Nováčková, J. Mýty ve vzdělávání. Kroměříž: Spirála, 2003, s. 19.

Kopřiva, P. a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž, Spirála, 2005,
Cangelosi, J. S. Strategie řízení školy. Praha: Portál, 2006, 40.
                 
Obsah vydání       19. 8. 2008
19. 8. 2008 Česká republika po 14 letech Jiří  Jírovec
19. 8. 2008 Socialismus s lidskou tváří Josef  Vít
19. 8. 2008 Bělohradského "Hoře z hojnosti" v předvečer srpnového výročí Miloslav  Štěrba
18. 8. 2008 Podle gruzínských vládních zdrojů byl vojenský radar prvním cílem bombardování Štěpán  Kotrba
19. 8. 2008 Našla se hlavice Točky. Zn.: Spadla z nebe na náměstí a je nepoškozená... Štěpán  Kotrba
19. 8. 2008 Citát dne (včerejšího), ignorující Vietnam, Srbsko, Afghánistán i Irák. A půl tuctu dalších zemí.
19. 8. 2008 Ukrajina v pohybu: Tymošenková pracuje v zájmu Moskvy ?!?
19. 8. 2008 Tupeni a zrádcováni za příčinou tisíciletého trvání říše ruské
19. 8. 2008 Ministru Liškovi: Nevyhazujte peníze oknem Jan  Wagner
19. 8. 2008 Mušarraf odišiel, prišiel Laškar. To je tvoja smrť, India
18. 8. 2008 Jižní Osetie zadržuje civilní rukojmí a porušuje tím Ženevské dohody
19. 8. 2008 V Moskvě se vyznamenávalo
19. 8. 2008 Rusové se zakopávají u gruzínské metropole
18. 8. 2008 Komunismus, nebo fašismus? Michal  Vimmer
19. 8. 2008 Občané, ztraťe se, nebo seďte doma Václav  Novotný
19. 8. 2008 Pokyn - likvidovat iniciativu Ne základnám?! Václav  Novotný
18. 8. 2008 Fotoreportéři Reuters podle bloggerů nejspíše falšovali reportáž z gruzínské Gori
19. 8. 2008 Dosavadní zákonná ochrana stačí Matěj  Šuster
19. 8. 2008 Ideologie proti pragmatismu Jan  Čulík
19. 8. 2008 Jak se vyhnout vydřidušským českým bankám?
18. 8. 2008 Nejlepší obranou je útok
18. 8. 2008 Levičácký zrádce a bolševická kurva v Britských listech
19. 8. 2008 Afghánistán, spojenec Západu, odsuzuje ženy na 20 let za to, že byly znásilněny
18. 8. 2008 Srpen 1968 očima dnešních Rusů
18. 8. 2008 Zdravotnické reformy bez smlouvy s občany Martin  Gřeš
18. 8. 2008 Přestaňte už konečně lhát o radaru Miroslav  Pořízek
18. 8. 2008 Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO Petr  Kužvart
18. 8. 2008 Může stanovení pevného termínu přijetí eura v ČR zmírnit posilovnání české měny? Jan  Hošek
18. 8. 2008 21.srpen 1968 a 20. srpen 1969 očima budoucího rusisty Miloslav  Štěrba
17. 8. 2008 Zmrzlá vlaštovka Pražského jara Richard  Seemann
19. 8. 2008 Jsou učitelé v koncích? Miriam  Prokešová
19. 8. 2008 Jak mě pět let na vysoké škole nepřipravilo na kariéru učitelky
18. 8. 2008 Zatím ještě učím...
19. 8. 2008 Učitelství je především řemeslo, na pedagogických fakultách se však nevyučuje Bohuslav  Sedláček
19. 8. 2008 Není pravda, že ve škole není disciplína
19. 8. 2008 Špatná kniha o životě za komunismu Tomáš  Krček
19. 8. 2008 Idoly trhu John Michael Greer
19. 8. 2008 Betonovat, nebo bránit? Adam  Rykala
18. 8. 2008 Diag Human Petr  Wagner
18. 8. 2008 Vystřízlivění Michal  Vimmer
18. 8. 2008 Geopolitické důsledky dvoudenní války Oskar  Krejčí
18. 8. 2008 Tak k čemu je NATO?
17. 8. 2008 BBC: Saakašvili žvýká svou kravatu
17. 8. 2008 Saakašvili není demokrat a je to šílenec
18. 8. 2008 ČT, Saakašvili a jeho kravata
16. 8. 2008 "Odvážná malá Gruzie": Bruselská PR agentura vyhrála pro Saakašviliho mediální válku
16. 8. 2008 BBC: Rusové se nenaučili, jak hrát hru s médii
17. 8. 2008 Pozor na něco, co nemyslíme vážně
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2008 Jsou učitelé v koncích? Miriam  Prokešová
19. 8. 2008 Není pravda, že ve škole není disciplína   
19. 8. 2008 Jak mě pět let na vysoké škole nepřipravilo na kariéru učitelky   
19. 8. 2008 Učitelství je především řemeslo, na pedagogických fakultách se však nevyučuje Bohuslav  Sedláček
18. 8. 2008 Zatím ještě učím...   
15. 8. 2008 Co s problémovým žákem?   
15. 8. 2008 Škola sto let za opicemi Jan  Čulík
15. 8. 2008 Stěžujeme si, jak nic nejde Boris  Cvek
15. 8. 2008 České školy jsou zoufale podfinancované   
15. 8. 2008 Šaška ze sebe dělat nebudu. Žákům dám po čuni   
15. 8. 2008 ČR nemá špatné učitele   
14. 8. 2008 Dětem chybí iniciace, protože nejsou autority, které by ji zprostředkovaly Jan  Paul
11. 8. 2008 Dětem chybí přirozená autorita Miriam  Prokešová
5. 8. 2008 Vypráskat ze škol i učitelky Pavel  Táborský
2. 8. 2008 Chybí Úmluva o právech učitelů a povinnostech žáků a jejich rodičů Štěpán  Kotrba