18. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2008

Praha Pankrác:

Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

Jak je tomu v našem českém prostředí zvykem, média dala dost prostoru docela výrazným desinformacím o tom, co se vlastně letos na počátku července na zasedání Výboru pro světové dědictví UNESCO (Word Heritage Committee - někdy překládán i jako "Komise světového dědictví") v kanadském Quebecu ohledně Pražské památkové rezervace (PPR) usneslo. Z oficiálních i obchodních kruhů zazněly hlasy, že jde o pouhá nezávazná doporučení, jichž si netřeba všímat a která lze ignorovat. Developer, který chce dvě sporné výškové budovy na Pankrácké pláni stavět je prý klidný. Patrně je s politiky i úředníky vše potřebné z jeho strany dohodnuto a pokud se snad přece bude brát ohled na UNESCO, tak až pokud půjde o nějaké další podobné záměry, jež lze s určitostí předpokládat.

Ono je ale všechno přece jen trochu jinak.

Autor je právníkem jedné ze stran konfliktu o stavbu mrakodrapů na Pankráci - místního "ekologického" občanského sdružení Pankrácká společnost . Stejně tak lobbuje Ateliér pro životní prostředí, o.s. jehož je členem.

Česká republika je smluvní stranou mnohostranné mezinárodní úmluvy o ochraně přírodních a kulturních hodnot, jež mají takovou cenu, že jsou podle této úmluvy prohlášeny za součást společného dědictví všeho lidstva. Zapsání na prestižní seznam je věc poměrně složitá a náročná, ale pokud je ta která přírodní nebo historická pamětihodnost takto zapsána, tak to znamená nejvyšší mezinárodní prestiž a pokud má některý stát zapsáno vícero takových statků, je to známkou jeho kulturního významu - ale zprostředkovaně i jeho vlastní kulturnosti, se kterou o své přírodní a kulturní hodnoty pečuje.

Naopak problémy s ochranou takových hodnot a statků, konstatované a projednávané orgány UNESCO, jsou zpravidla signálem, že ekonomické zájmy mají tendenci prosadit v daném státě svou bez ohledů na kulturní a civilizační limity, ke kterým se svět dopracoval. Vyškrtnutí z prestižního seznamu je pak signálem ještě výraznějším. Na rozdíl od Rady bezpečnosti OSN nemůže Výbor UNESCO schvalovat a vyhlašovat mezinárodní sankce, ale svým rozhodnutím nebo i jen definováním a projednáváním problému dává jasně, byť uhlazenými diplomatickými formulacemi najevo, že je tu závažný a zcela adresný problém, týkající se konkrétní smluvní strany úmluvy. A potrefené státy takovou situaci neberou na lehkou váhu. Záleží ovšem na míře jejich vyspělosti a kulturnosti. Je známo. že když byl definován problém s výškovými stavbami v centru Vídně, tak dokonce sám investor jednal vstřícně a sporný projekt upravil. Projednávání problémů s péčí o statek zapsaný na seznamu UNESCO je vždy chápáno jako signál, že je tu závažný problém a že je to problém příslušného státu - smluvní strany. A že bude sledován a posuzován.

Je známkou našeho zatuchlého českého hulvátova, že toto někteří činitelé nechápou nebo chápat nechtějí. Je to problém, pokud politici na veřejnosti dělají sprosté posunky a mluví jako hulváti, pak takového českého úředníka nebo politika ani moc nezaujme fakt, že Výbor světového dědictví vyslovil nad pražskými výškovými budovami "vážné znepokojení" a ve vší decentnosti požadoval na naší republice "znovu zvážit probíhající stavební projekty ve vztahu k dopadům na výjimečné celosvětové hodnoty" Pražské památkové rezervace. I toto usnesení Výboru pro světové dědictví bylo před rokem znevažováno jako nezávazné a s klidem se v Praze pokračovalo s politickou i úřední podporou v přípravě sporných staveb. Nyní se situace opakuje a lidé odpovědní za památkovou péči v Praze opět drze vykřikují, že jde o pouhá doporučení, na které lze nakašlat! Samozřejmě, že to není jen projevem našeho maločeského křupanství, ale jde o projev veliké chuti obchodních i politických kruhů obětovat historické hodnoty Prahy velkým, miliardovým kšeftům. Je v tom vidět i nezralost, primitivnost a gründerská nekulturnost našeho českého reálného kapitalismu a skandálního způsobu jeho mafiánského fungování, charakterizovaného drzým prorůstáním obchodních zájmů do politické sféry a výkonu státní moci.

Tak tedy: jediná doporučení formulovala společná reaktivní monitorovací mise Centra světového dědictví UNESCO a ICOMOS (Mezinárodní rady památek a sídel) z počátku tohoto roku (vedl ji sám šéf pařížského Centra, což není obvyklé - problém byl vyhodnocen jako opravdu významný). Tato mise v Praze prověřila stav věci a vypracovala doporučení pro Výbor světového dědictví, který pak v Quebecu projednal tato doporučení a přijal je. Jeho usnesení se věru netváří jako ryze nezávazné doporučení, když výslovně požaduje po ČR např. posílit autoritu Národního památkového ústavu a výslovně vyzývá ČR vyhodnotit současné ochranné pásmo PPR a případně je rozšířit a přijmout patřičná územní omezení v něm, když vyzývá k omezení výšky novostaveb na Pankrácké pláni na 60 - 70 m a když požaduje informace o každém projektu, který by mohl ovlivnit vizuální integritu PPR. Do 1.2. 2009 požaduje od ČR opět jako před rokem podrobnou zprávu o stavu konzervace lokality včetně otázky řešení problematiky výškových staveb. O Praze se ve Výboru pro světové dědictví bude totiž zase za rok jednat.

Usnesení Výboru je psáno diplomaticky a rozhodně se netváří nijak diktátorsky. V oblasti mezinárodního práva to dost dobře ani nejde - jde o smluvní právo vzniklé dohodami mezi rovnoprávnými státy a mezinárodními organizacemi. Samo usnesení v závěru mluví o "doporučeních", ale trvá na tom, že jejich plnění bude dále sledováno, znovu projednáno a posouzeno.

Ignorovat takovéto usnesení je projevem naprosté bezohlednosti ke kulturnímu dědictví země, k její dobré pověsti, k její mezinárodní pozici - zjevně jen ku prospěchu komerčních projektů zaměřených pouze na zisk. Jde o projev nekulturnosti a opravdové bezohlednosti k zájmům národa a státu, který lze srovnat leda s některými intelektuálními výhřezy našeho současného pana prezidenta, inženýra ekonomie, který fušuje do oblastí klimatologie a politologie.

2. 3. 2008 Petr Kužvart: Občanská sdružení kritizují postup památkových úřadů ZDE

26. 6. 2007 Štěpán Kotrba: Kam si můžete strčit to vaše UNESCO ZDE
11.10.2006 Petr Kužvart: Selhávání úřednictva pod nadvládou místních politických reprezentací a komunální volby ZDE

Upozornění Štěpána Kotrby: Autor tohoto článku není nezávislým pozorovatelem - novinářem, ale účastníkem desítek sporů, které vyvolává Ateliér pro životní prostředí (Studio for the Environment - JUDr. Tošner, JUDr. Kužvart a Ing. Klika, Pavel Černohous a další). Aktivisté Ateliéru pro životní prostředí na svou účast ve správních řízeních vyinkasovali například v roce 2004 grant od Ministerstva pro životní prostředí na "ochranu přírody" ve výši 100.000,- Kč v rámci projektu (501/2004) Prosazování práva životního prostředí v účasti na rozhodovacích procesech. Projekt 502/2004 pod názvem Aktivní občané - právní a odborná pomoc občanům a jejich sdružení v oblasti ochrany životního prostředí si v roce 2004 zasloužil další dotaci MŽP - dalších 100.000,- Kč. Celkem Atelier vyinkasoval dodnes jen od ministerstva pro životní prostředí 577.000,- Kč . Ateliér pro životní prostředí ve spolupráci s organizací Arnika (Martin Skalský), občanským sdružením Pankrácká společnost (Zdeněk Holeček), Občanskou iniciativou Pankráce (Marie Janoušková) a několika dalšími občanskými sdruženími argumentuje, že výstavbou mrakodrapů "City" americké developerské společnosti ECM Česká republika porušuje závazky, které dala organizaci UNESCO při zápisu Prahy na seznam světového kulturního dědictví. Organizace podaly stížnost do centrály UNESCO. Stížnost by mohla vést k vyškrtnutí Prahy ze seznamu UNESCO. Ateliér pro životní prostředí například v roce 2001 vyinkasoval z Nadace Partnerství grant 50 000,- Kč za vytvoření návrhu pražské obecní vyhlášky o zeleni, která stanoví pravidla pro údržbu zeleně, umisťování staveb a zařízení v zeleni, chování obyvatel vůči zeleni a stanoví sankce za její porušení. Není tvorba vyhlášek činností legislativců Magistrátu a nikoliv "neziskových" organizací? V roce 2002 Kužvartův program "Aktivní občané" podpořil Sorosův fond částkou 135 000 Kč.

Zdroje ZDEZDEZDEZDEZDEZDE

Vyjádření Petra Kužvarta k poznámce Štěpána Kotrby ZDE

Zelení TÉMA BL

Financování "neziskových" struktur TÉMA BL

Štěpán Kotrba: Občanské sdružení Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se svými stanovami ZDE

Petr Kužvart: Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se stanovami? ZDE
Štěpán Kotrba: Oživení: Přiznání ztěžuje zapírání ZDE
Štěpán Kotrba: Open Society Fund korumpuje novináře, zavádí "nové principy do praxe policie" a ještě se tím chlubí ZDE
                 
Obsah vydání       18. 8. 2008
18. 8. 2008 Jižní Osetie zadržuje civilní rukojmí a porušuje tím Ženevské dohody
18. 8. 2008 Podle gruzínských vládních zdrojů byl vojenský radar prvním cílem bombardování Štěpán  Kotrba
18. 8. 2008 Medvěděv vydal vážné varování, Rusko prý "stahuje" své jednotky
18. 8. 2008 Gruzínská krize odhalila známý rozkol v Evropské unii
18. 8. 2008 Independent on Sunday: Neposilujte ruskou paranoiu
18. 8. 2008 Tak k čemu je NATO?
17. 8. 2008 Pozor na něco, co nemyslíme vážně
18. 8. 2008 Srpen 1968 očima dnešních Rusů
18. 8. 2008 Welcome to Prague
17. 8. 2008 Manipulaci s "policejním Iskanderem" Gruzínci rozesílají evropským politikům Štěpán  Kotrba
17. 8. 2008 Musejí Američané kvůli svým zatraceným prezidentským volbám skutečně destabilizovat celý svět? Uwe  Ladwig
17. 8. 2008 Müssen die Amerikaner wegen ihrer verdammten Wahlen tatsächlich die ganze Welt destabilisieren? Uwe  Ladwig
17. 8. 2008 Do the Americans really have to destabilise the whole world because of their damned presidential election? Uwe  Ladwig
18. 8. 2008 Parvíz Mušaraf odstoupil z funkce pákistánského prezidenta
18. 8. 2008 Sarkozyovy důsledky pro Rusko: Bez klacku nelze hrozit výpraskem Štěpán  Kotrba
18. 8. 2008 Vystřízlivění Michal  Vimmer
18. 8. 2008 Klaus obvinil Saakašviliho z rozpoutání války v Gruzii
18. 8. 2008 Levičácký zrádce a bolševická kurva v Britských listech
18. 8. 2008 Rusové: Měli bychom být tvrdší
18. 8. 2008 Fotoreportéři Reuters podle bloggerů nejspíše falšovali reportáž z gruzínské Gori
18. 8. 2008 Geopolitické důsledky dvoudenní války Oskar  Krejčí
17. 8. 2008 Saakašvili není demokrat a je to šílenec
18. 8. 2008 ČT, Saakašvili a jeho kravata
17. 8. 2008 BBC: Saakašvili žvýká svou kravatu
18. 8. 2008 Šašek králem Jan  Zeman
18. 8. 2008 Jaromír Štětina: "Město Cchinvali zničila ruská armáda"
17. 8. 2008 Další propagandistický pořad na Radiožurnálu
18. 8. 2008 Kokoity obvinil jihoosetskou vládu z nečinnosti a rozpustil ji
16. 8. 2008 Svoboda projevu na americké stanici Fox News
17. 8. 2008 Gruzínští studenti argumentují, že je Rusko v neprávu
18. 8. 2008 Rusko popřelo, že by použilo Iskander v gruzínské operaci
17. 8. 2008 Gruzínsko: súboj velkých bratov? Peter  Nedoroščík
16. 8. 2008 Jak probíhá v praxi fotogenická manipulace války Štěpán  Kotrba
16. 8. 2008 "Odvážná malá Gruzie": Bruselská PR agentura vyhrála pro Saakašviliho mediální válku
16. 8. 2008 BBC: Rusové se nenaučili, jak hrát hru s médii
16. 8. 2008 Financial Times: Někteří vojáci útočící na Jižní Osetii mluvili jazyky, které neznáme, svědčí uprchlíci
16. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Geopolitické šachy: pozadí miniválky na Kavkaze Immanuel  Wallerstein
18. 8. 2008 Kdy hlasitěji křičet, když ne teď
18. 8. 2008 Přestaňte už konečně lhát o radaru Miroslav  Pořízek
18. 8. 2008 Komunismus, nebo fašismus? Michal  Vimmer
18. 8. 2008 Zdravotnické reformy bez smlouvy s občany Martin  Gřeš
18. 8. 2008 Diag Human Petr  Wagner
18. 8. 2008 Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO Petr  Kužvart
18. 8. 2008 Může stanovení pevného termínu přijetí eura v ČR zmírnit posilovnání české měny? Jan  Hošek
18. 8. 2008 21.srpen 1968 a 20. srpen 1969 očima budoucího rusisty Miloslav  Štěrba
18. 8. 2008 Kdo byl a nebyl okupant František  Řezáč
17. 8. 2008 Zmrzlá vlaštovka Pražského jara Richard  Seemann
18. 8. 2008 Je současná politika USA pokračováním Monroeovy doktríny? Boris  Valníček
18. 8. 2008 Nejlepší obranou je útok
15. 8. 2008 Nehorázný diletantismus ČNB a ministerstva financí České republiky Jan  Čulík
18. 8. 2008 Budoucnost je ve slunci, ale...
18. 8. 2008 Zatím ještě učím...
16. 8. 2008 Odpálilo Rusko taktické rakety na tři místa v Gruzii? Karel  Dolejší
16. 8. 2008 Forward: Válka v Gruzii zpackala pokusy čelit Íránu
16. 8. 2008 Globe and Mail: Pravdivé lži a cizí války
16. 8. 2008 Asociace pro mezinárodní otázky lobbuje za silácký přístup Česka ke gruzínské válce Štěpán  Kotrba
15. 8. 2008 Konečná interpelovala Paroubka i Topolánka kvůli prodeji zbraní do Gruzie. V obou případech marně. Štěpán  Kotrba
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008