17. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 12. 2007

Kraus na Krause, Švejnar za Klause

Proč musí být česká média omezená ve svých postojích

Volba prezidenta v ČR je kouzelná v tom, že se dá těžko předvídat její výsledek. Kdyby byl současný prezident schopen vidět dál než do večera téhož dne, podporoval by od počátku svého prvního zvolení změnu ústavy a přímou volbu prezidenta. V době po první volbě by pro to našel pravděpodobně i dostatečnou podporu, ačkoliv mocichtivost té exhibice průměru české společnosti, která většinou osedlává obě komory parlamentu, je velmi nevyzpytatelná. Protože ale český prezident soustřeďuje svůj pohled do budoucnosti nejdále k večeři, zdá se, že si svůj vysněný "double" zkomplikoval. Nadále je sice pravda, že vše je v rukou 281 volitelů, ale druhý kandidát má přeci jen určitou výhodu. Na jeho straně je většina "nepoliticky politické" veřejnosti, která může mít značný vliv na rozhodování do velké míry prázdných hlasovacích jednotek. A taky jsou tu média, třeba Česká televize.

Role médií při nepřímé volbě prezidenta je nepřímá, přesto jejich účinek může mít na konečný výsledek vliv, zvláště tehdy, jedná-li se v podstatě o několik málo hlasů, které mohou vše rozhodnout. Zvláště tehdy, jsou-li poslanci a senátoři ve svém intelektuálním rozhledu natolik blízcí masám, že se od nich nijak neliší v tom, na základě jakých vlivů si utvářejí své názory. A pokud nedojde k tomu, že jednotlivé strany jasně definují své prezidentské politikum, což se u některých zdá velmi nepravděpodobné, osobní rozhodnutí volených obyvatel parlamentu budou hrát významnou roli.

Proto i prezidentští kandidáti musejí krom zákulisních debat kalkulovat s vytvářením svého mediálního obrazu. Zejména ti kandidáti, kteří se rozhodnou kandidovat proti současnému prezidentovi. Ten, jak se zdá, se spokojí s tím, jaký mediální obraz si za poslední roky vytvořil a jak je v tomto smyslu vnímán. Bude se spoléhat na výzkumy veřejného mínění, které tvrdí, že má podporu mezi šedesáti a sedmdesáti procenty dospělé populace. Je škoda, že takovou možnost má, v přímé volbě by totiž těžko mohl odmítnout otevřený mediální duel s protikandidátem. U většiny lidí by to pravděpodobně nemělo vliv na jejich iracionální náklonnost, která je tvořena pocitem, ale uvažující menšina by opět mohla vidět prezidenta promenádovat se nahého.

Zato protikandidáti musejí na svém mediálním obrazu pracovat, zejména tehdy, pokud jsou pro většinu lidí naprosto neznámými. Jan Švejnar, který se nakonec rozhodl Václava Klause porazit, jak sebevědomě prohlásil, proto nemá na výběr a musí do února vytvořit své mediální alter ego. I když tak musí učinit jen kvůli pár jedincům, kteří nakonec rozhodnou prezidentskou volbu, bude nucen snažit se tančit mezi velmi nešťastně položenými vejci, mezi nimiž vede pouze uzoulinká cestička a každý milimetr nalevo nebo napravo může znamenat velký problém.

Zajímavé také bude to, jakým způsobem se postaví ke snaze Jana Švejnara jednotlivá média. Vzhledem k obvyklé praxi to pravděpodobně bude jejich přístup zatížen různým stupněm kulhavosti. Když chtěla MF Dnes sdělit, že KDU-ČSL nezastává jednotný názor na to, koho by poslanci této strany měli podpořit, titulek článku zněl "Švejnarovy šance ničí lidovci" (otvírák čísla ze 15. 12. 2007). Není třeba číst text, v němž je podle MF Dnes šance Václava Klause na znovuzvolení opět konkrétnější. Sdělení, kterého chtěla MF Dnes dosáhnout, obsahuje titulek. Na serveru Aktuálně.cz počítají úplně jinak. Titulek článku z 15. 12. 2007 zní "Dva měsíce do volby: Klaus versus Švejnar 126:127" . Všechny komunistické hlasy připisují na Aktuálně.cz Janu Švejnarovi, ačkoliv komunisté v žádném případě nepotvrdili, že by volili jednotně. A kromě toho na Aktuálně.cz hrdě hlásí: Klausův sok Jan Švejnar bloguje na Aktuálně.

Lidové noviny se postavily k celému problému "profesionálně" a požádaly o zhodnocení politology. "Favoritem je Klaus, míní politologové" , lépe řečeno míní v titulku LN. Celkový počet citovaných politologů je roven dvěma:) A protože Lidové noviny vědí, kde jsou zaručené informace, přinášejí stav kurzů sázek. Švejnar prostě nemá šanci.

Velmi roztomilé je zjištění, že úplně stejné politology v úplně stejném počtu citují ve svém článku také Novinky.cz. A aby český zpravodajský internet příliš neplýtval kreativitou, i titulek je téměř identický. Novinky.cz také s chutí převzaly primitivní kvíz, kterému podrobila Jana Švejnara Prima a který ho usvědčuje ze skutečně "hrozivé" nevědomosti. Nikam dál se tento informační server nepohnul a určitě se to od něj nedá ani očekávat.

A tak pouze Hospodářské noviny - a překvapivě ani Právo - se po oznámení kandidatury Jana Švejnara neuchýlily k bulvárním titulkům, snažícím se vzbudit dojem informační exkluzivity, a zachovaly si střízlivou tvář. Zatím.

Svoji bojovou frontu si už ale pravděpodobně vybrala Česká televize. Mediální instituce, která je známá tím, že její zaměstnanci vždy vědí a dokáží se vzácně shodnout, na které straně je právo a spravedlnost, pročež často kašle na objektivitu a nahrazuje ji svojí, veřejnoprávní (čti pravdoláskyplnou) vizi skutečnosti. Zdá se, že i tentokrát je pravda na svém místě a je nutno ji podporovat.

Jsem si jist, že Jan Švejnar jako kandidát má mít dostatečný prostor v médiích, ale ten prostor by měl mít svoje hranice a zcela jasně definovaný smysl. Tím by měl být vyvážený prostor poskytnutý prezidentským kandidátům v pokud možno stejně orientovaném kontextu. Je pochopitelné, že pokud se k něčemu vyjádří prezident, který je jako ústavní činitel první kategorie medializován velmi malicherně a často zcela z nepodstatných důvodů, neměl by chybět názor protikandidáta. V ČT ale panuje dojem, že je-li jednostrannost v zájmu čehosi vyššího, tedy v zájmu veřejnosti, je na místě jednat jednostranně (kdo "zájem veřejnosti" v ČT věští není tak úplně jasné, možná snad ČT tuto službu "outsourcuje").

V pátek, v den oznámení prezidentské kandidatury Jana Švejnara, uspořádala Česká televize úplnou švejnariádu. Nejprve se Jan Švejnar stal oficiálním spolukomentátorem pořadu Události, komentáře, v němž čelil pouze jediné konfrontační otázce týkající se jeho názoru na komunistickou stranu. Bez ohledu na to měl Jan Švejnar možnost komentovat ze svého pohledu všechny události, které byly v pořadu zpracovány. Ani jednou se však nestalo, že by se ke stejnému tématu vyjádřil Václav Klaus. Je pravděpodobné, že i v případě, kdy by Václav Klaus své vyjádření neposkytl přímo, nebylo by problemartické jeho názor na dané téma vyhledat a doložit.

Ještě zajímavější je ale další pořad ČT, jehož byl Jan Švejnar toho dne hostem. V podstatě hned poté, co zmizel z obrazovky ČT2, objevil se na ČT1, a to v pořadu, který je velmi silně sledovaný a který má dokonce podle analytika Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jiřího Zajíce velký veřejný vliv, protože je "superprestižní" a kdo se v něm objeví, je někdo. Jan Švejnar určitě je někdo, je někdo, kdo má za poradce Michaela Krause, bratra moderátora zmíněného pořadu Uvolněte se, prosím Jana Krause. Je proto velmi nevhodné, aby v den oznámení prezidentské kandidatury byl hostem pořadu, k jehož tvůrcům vedou přímé kontakty z jeho poradenského týmu. Navíc v takovém aranžmá, které přesně odpovídá jeho současnému cíli: vytvářet pozitivní mediální obraz.

Dovolím si malou odbočku k tomu, jak Jan Kraus moderuje svůj pořad. Už samotná scéna je determinující. Hosté si sedají na červený gauč (červená je symbolem sexuality, agresivity) a moderátor sedí za stolem (sedí oddělen od hosta bariérou) odkud se ho snaží v roli "nadřízeného" dovést do takového "rohu" v němž kontext jejich rozhovoru nabude humorných rozměrů. Hosté se pak střídají a na konci se už mačkají na pohovce tři -- tři "oběti" moderátorova ostrovtipu.

Obvyklé složení hostů se dá generalizovat do rolí "zvíře, kráska a exot". V prvním případě se často jedná o někoho, kdo zastupuje sféru moci, nejčastěji politik nebo podnikatel. Další host je obyčejně celebrita, tedy herec, zpěvačka nebo sportovec. Ten třetí je něčím kuriózní, takže buď dokáže sníst naráz spoustu jídla, nebo se účastní mistrovství světa v onanii, nebo něco podobného. Složení hostů se však ne vždy drží tohoto modelu a je variováno. Kdo nechybí nikdy, je exot.

Kontext rozhovoru se samozřejmě přizpůsobuje jednotlivým rolím, takže politik bývá často podrobován narážkám na své nevysvětlené kauzy, celebrita je moderována kolegiálně a humor se má vyjevit v podobě "příhod z natáčení". Exot má pobavit svou lidovou výstředností.

Někdy ale moderátor volí k hostům zcela jiný přístup. Jedná se o hosty, kteří jsou mu nějak blízcí, tedy přátelé nebo rodinní příslušníci. V takových případech se vede přátelské povídání, při němž je výše popsaná scéna rozhovoru až nepatřičná.

A podobně byl moderován rozhovor s prezidentským kandidátem Janem Švejnarem. Během rozhovoru byl Jan Švejnar představován jako člověk, který zdaleka není tak "z daleka", jak by se mohlo při pohledu na jeho životopis běžnému člověku (s právem volitele hlavy státu či bez) zdát. Dále byly odhalovány podrobně motivy Jana Švejnara k prezidentské kandidatuře jako čistě altruistické a neosobní (explicitně bylo řečeno, že finančně je současné postavení Jana Švejnara výhodnější). Několikrát byla samotným moderátorem zdůrazněna "nadstranickost", což je mimochodem jeden z hlavních pilířů image prezidentského kandidáta Jana Švejnara.

Celý rozhovor se vymykal běžnému způsobu moderování, jaký Jan Kraus uplatňuje vůči politikům a jeho zjevným záměrem bylo vykreslit prezidentského kandidáta zcela pozitivně. Je pravděpodobné, že scénář dialogu byl předem znám oběma stranám a že se tedy nejednalo o bezprostřední rozhovor, ale o inscenaci.

V den kandidatury tedy měl Jan Švejnar velmi širokou prezentaci pro všechny skupiny, které ČT zasahuje, tedy pro lidi zajímající se detailněji o politické dění i pro ty, kdo se chtějí bavit. To ale vytváří velmi kontroverzní pohled na politickou vyváženost práce ČT. Jistě, je možné vždycky tvrdit, že hosté zábavního pořadu byli zváni dlouho dopředu, že je pořad předtočený a že je náhoda, že ohlášená kandidatura přišla ve stejný den. Ale ČT měla v tom případě uvažovat o stáhnutí pořadu. Ne ani tak proto, že Jan Švejnar je kandidát na prezidenta, ale proto, že jeho poradce má úzké rodinné vazby na realizátora pořadu.

Rozhodně nelze vinit Jana Švejnara z toho, že se pořadů účastní. Je prostě jeho úkolem se před prezidentskou volbou, do které zbývá skutečně velmi málo času, ukazovat často a pokud možno s pozitivním dojmem. Je ale chybou médií, a hlavně těch, o jejichž informace by se měla česká společnost opírat, že svou roli nezvládají a opakovaně se dopouštějí očividných a patrně záměrných mediálních deformací. V tomto smyslu zcela nepochopitelné je vyjádření tiskového mluvčího ČT, který v rozporu s aktuálním stavem konstatuje k medializaci brzkých prezidentských voleb a jejich kandidátů následující:

Chceme dát oběma stejné šance. Pokud by se oba kandidáti chtěli spolu setkat v našem diskusním pořadu a projeví zájem, umožníme jim to. Dávat šanci promluvit jen jednomu z nich si veřejnoprávní televize nemůže dovolit," řekl Právu mluvčí ČT Ladislav Šticha.

(Nova a Česká televize se perou o novoroční projev, Právo, 15. 12. 2007).

Buď tiskový mluvčí ČT na poradě spal, nedívá se na ČT, nebo levá ruka neví, co dělá pravá. Nelze však zpochybnit, že má naprostou pravdu.

                 
Obsah vydání       17. 12. 2007
17. 12. 2007 Kraus na Krause, Švejnar za Klause Bohumil  Kartous
17. 12. 2007 Jednání USA -- Rusko: jak je to doopravdy?
17. 12. 2007 Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet Lukáš  Lhoťan
17. 12. 2007 Kauza Adéla Rajdlová -- vizitka neduhů trestního řízení v České republice Zdeněk  Jemelík
17. 12. 2007 Atomové elektrárny a rakovina Petr  Wagner
17. 12. 2007 Vlády se střídají, všechno je v pořádku...? Pavel  Janíčko
17. 12. 2007 K čemu jsou krnovské lesy? Boris  Cvek
17. 12. 2007 Politické zemětřesení ve Švýcarsku Richard  Seemann
17. 12. 2007 Americký radar teď odmítá ještě víc lidí
17. 12. 2007 Bude-li Švejnar zvolen prezidentem, přijde o americké občanství?
17. 12. 2007 V jakém časovém horizontu uvažuje prezident-ekonom Jan Švejnar Michal  Rusek
17. 12. 2007 Jan Švejnar -- šance pro KSČM Lubomír  Novotný
17. 12. 2007 Je zvolení Jana Švejnara v zájmu levice? Jan  Makovička
17. 12. 2007 Vůle boží Jan  Smolák
17. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Čo chce Putin Immanuel  Wallerstein
17. 12. 2007 Pokrytectví nebo bláznovství starého provokatéra Darius  Nosreti
17. 12. 2007 Jako sláma z bot Ladislav  Žák
17. 12. 2007 Kanadská provincie zakazuje kouření v autech, jedou-li v nich také děti Miloš  Kaláb
17. 12. 2007 Likvidace Památníku národního písemnictví je pravděpodobná Petr  Nachtmann
17. 12. 2007 Hrozí popření práce, kterou vytvořily generace literárních vědců
17. 12. 2007 Jeden a půl mega pro Frantu...?!? Ladislav  Žák
17. 12. 2007 Krize finančního světa jako fáma, aneb co se stane, když novinář nepochopí svět Uwe  Ladwig
30. 11. 2007 Jací jsme
17. 12. 2007 Čeština ztrácí kvůli novinářům informační hodnotu
17. 12. 2007 Ostře protestuji proti dokonavému vidu slovesa "soustředit se"
17. 12. 2007 Ještě jednou "budu se soustředit"
17. 12. 2007 Budovatelské nadšení inženýra Šefary Pavel  Doucha
17. 12. 2007 Domácí násilí v českých domácnostech: nedostatek dospělosti dospělých Hana  Mudrová
17. 12. 2007 Proč jste porušili svůj předvolební program?
17. 12. 2007 Další uprchlíci z Kuby Fabiano  Golgo
17. 12. 2007 Lze zákonem postavit ústavní právo na hlavu ? Jaroslav  Kuba
17. 12. 2007 Britské listy v angličtině?
17. 12. 2007 Smlouva Jan  Skácel
17. 12. 2007 Indie se údajně připravuje ke zkoušce mezikontinentální rakety
17. 12. 2007 Ruský plyn do Běloruska - dohoda
17. 12. 2007 Sebestřednost populace člověka v novinářském pojetí Beno  Trávníček
17. 12. 2007 Chtěla si nečinností před 11. zářím Bushova vláda připravit podmínky pro likvidaci demokracie? Mojmír  Babáček
17. 12. 2007 Nechceme spořit s Liškou Jaroslav  Vávra
17. 12. 2007 Čína víťazí v Afrike nad USA
17. 12. 2007 Úpadok moci Tom  Engelhardt
17. 12. 2007 Kosovo - európsky problém Matúš  Holý
17. 12. 2007 Chemické katastrofy Petr  Wagner
17. 12. 2007 Co vlastně dokázali vědci v Mohuči ? Vladislav  Černík
14. 12. 2007 Občané České republiky -- blbečci s volebním právem Jakub  Rolčík
14. 12. 2007 Připravovaná reforma zdravotnictví neskončí dobře Václav  Špíka
13. 12. 2007 Hemžení "nepřítomných" diplomatů Petr  Nachtmann
14. 12. 2007 Popovkin: Ruská odpověď na americkou protiraketovou obranu přijde - z kosmu
14. 12. 2007 "Bude se soustředit" na (i na) "(širokospektrální) milou a líbivou hudbu"
17. 12. 2007 Udiversum -- Pražský týden mediální diverzity
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
17. 12. 2007 Jan Švejnar -- šance pro KSČM Lubomír  Novotný
17. 12. 2007 Bude-li Švejnar zvolen prezidentem, přijde o americké občanství?   
17. 12. 2007 Je zvolení Jana Švejnara v zájmu levice? Jan  Makovička
17. 12. 2007 Kraus na Krause, Švejnar za Klause Bohumil  Kartous
17. 12. 2007 V jakém časovém horizontu uvažuje prezident-ekonom Jan Švejnar Michal  Rusek
14. 12. 2007 Občané České republiky -- blbečci s volebním právem Jakub  Rolčík
13. 12. 2007 Jsem pro Švejnara i za cenu podpory ze strany komunistů Boris  Cvek
11. 12. 2007 Co udělal Paroubek pro vysvětlení Švejnarových kvalit Štěpán  Kotrba
4. 12. 2007 Paroubek píše Filipovi: podpořte Švejnara   
26. 11. 2007 Listopad 2007: svatý Klaus v Čunkistánu Boris  Cvek
16. 11. 2007 Čtvrtstoletí Ladislav  Žák
14. 11. 2007 Otázky Václava Moravce a Nedělní partie 11. 11. 2007 Vladislav  Černík
13. 11. 2007 Bursík se odmítl bavit s odpůrci základny, Kateřinu Jacques "irituje ironický škleb"   
7. 11. 2007 Déja–vu televizní krize Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Švejnar místo Klause: Osmnáct nebo dvacet bez dvou? Štěpán  Steiger