13. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 11. 2007

Konflikt na krajské radě Strany Zelených

Bursík se odmítl bavit s odpůrci základny, Kateřinu Jacques "irituje ironický škleb"

"Moderní" politickou metodou Strany zelených je lavírování

PLZEŇ - Šéf zelených Martin Bursík odmítl na sobotní plzeňské krajské radě strany, diskutovat s odpůrci radaru. Mluvčí organizace Ne základnám Ivona Novomestská a Jan Tamáš byli pozváni členem Strany zelených Plzeňského kraje (SZPK) Zdeňkem Paulem s tím, že seznámí delegáty se svými názory ohledně stavby americké radarové základny v Brdech na začátku programu. Ke slovu se však dostali až po více než třech hodinách.

Předsedkyně SZPK Radana Bendlová totiž sdělila radě, že projev aktivistů není na programu. Poté, co zúčastnění delegáti odhlasovali, že program bude dodržen, byli všichni, kdo nebyli členy Strany zelených, vykázáni z místnosti. Týkalo se to i novinářů.

"Je to zvláštní jednání, když si nás sami pozvali, ale trochu jsem to čekala. Když přišla do místnosti poslankyně Kateřina Jacques a uviděla mě, pronesla: 'Váš ironický škleb mě irituje'." popisovala nám na chodbě Novomestská.

Toto napsal Plzeňský deník ZDE. Pavel Hlávka má podrobnější informace:

Byl jsem na Krajské konferenci Strany zelených

Tedy abych to úplně upřesnil jen na části, kde mohli být přítomni novináři. I tak to byl zážitek, který pro obyčejného člověka neposkvrněného "vládní politickou kulturou" znamenal malý šok! Přítomni byli mimo 16 delegátů (každý prý zastupuje v průměru 7 členů, jak jsem se od nich dozvěděl) základních organizací i p.Bursík, pí Kuchtová, pí Jacques a pí. Stehlíková.

Na začátek setkání byli pozváni některými delegáty krajské konference SZ i zástupci NE ZÁKLADNÁM a též novináři z celkem pochopitelného důvodu, aby vysvětlili členům, delegátům potenciálním partnerům v otázce radaru, svůj postoj k vedení SZ, jelikož velká část členů SZ se zároveň angažuje i v občanské iniciativě NEZÁKLADNÁM a také proto, aby pak mohla v klidu proběhnout vnitrostranická diskuze SZ, již bez účasti hostů z NZ. Až potud celkem pochopitelné a logické.

Na konferenci jsem přišel již po avízovaném začátku v 10.15 hod. Již při vstupu jsem narazil na diskutujícího p. Tamáše z NZ a p.Bursíka. Opodál právě přicházela I.Novomestská z NZ se zvláštním výrazem ve tváři. K.Jacques ji právě sdělila, že úsměv I.Novomestské ji silně irituje a tím skončila veškerá debata. Pan Bursík nám vzápětí také sdělil, že se s nikým, kteří zastávají jiný názor, nebude bavit a to ještě před tím, než jsem stačil vyslovit jakoukoliv otázku či názor.

Pak začala konference -- pokud se něco tak zmatečného, co se událo v začátku, dá konferencí nazvat. Nastal totiž ihned problém. Pan Bursík nemohl přenést, že na konferenci byli některými delegáty přizváni zástupci NZ a nedej bože, aby přednesli své názory ještě před ním.

Nastalo tedy hlasování o tom, zda mohou zástupci NZ a zástupci tisku zůstat, či mají přijít až po dvou hodinách své stanovisko přednést. Otázka k hlasování byla pí. předsedající formulována tak nesrozumitelně (zda to byl záměr, nevím), že nikdo vlastně ani nevěděl, jak má hlasovat, natož o čem vlastně hlasuje. A tak to dopadlo tak, že po dlouhých dohadech mezi předsedajícími byli zástupci NZ a novináři požádáni, aby opustili jednání. Nejdříve oficiálně pozváni a pak vykázáni! To nějak nechápali především novináři.

Při odchodu nás ale ještě mezi dveřmi zastavili někteří delegáti a omlouvali se všem, jak to dopadlo. Stejný názor měla i pí. Kuchtová, která slíbila, že se ještě pokusí s tím něco udělat.

Mezitím se objevil jeden z delegátů a pozval novináře zpět na jednání SZ. Členové NZ mezitím odešli a čekali na telefonu, zda s tou ostudou někdo něco udělá. Já jsem zašel tak trochu potají s novináři dovnitř.

Následovalo asi hodinové vystoupení P. Bursíka, kde se delegáti dozvěděli vše o úspěších SZ a jak mají být hrdi na svou stranu a především na p. Bursíka, který stranu dostal do parlamentu a do vlády.

Zajímavé ale bylo pozorovat, jak p.Bursík vyzdvihuje právě nerozhodnost a vyčkávání SZ a je přesvědčen, že právě SZ je tím jazýčkem na vahách, která má vše pod kontrolou a je to právě ona, která vždy nakonec rozhodne jak v parlamentu tak ve vládě. To mělo patrně vyzvednout sebevědomí delegátů konference, kteří dle mého pocitu si ale přejí, (na rozdíl od vedení SZ) se poněkud přesněji vyprofilovat především k otázce amerického radaru, jak již to také na některé z minulých konferencí učinili.

Pan Bursík také bravurně vysvětlil proč během hlasování o referendu odešli všichni členové SZ z parlamentu a tím znemožnili jeho schválení, i když prosazení referenda mají pevně zakotveno ve svém programovém prohlášení.

Je to prý pouze zásluha SZ, že si ODS a ČSSD ještě společně neodsouhlasili velkou koalici a nevyšoupli z politiky všechny ostatní. A tomuto záměru by prý všeobecné referendum přispělo.

Navíc prý budou ve sněmovně iniciovat svůj nový návrh na přijetí obecného referenda, které toto nebezpečí odstraní. Tak nevím, jde Zeleným o všeobecné referendum, nebo o své "zelené referendum", nebo se drží názoru ODS v jejíž vládě jsou trpěni - čili o žádné referendum?

Je to tak trochu dětinské -- čí bábovička je lepší?

Ale zde jde o mnoho více a Zelení měli možnost při hlasování ve sněmovně o speciálním referendu jen kvůli radaru, se naprosto jasně vyjádřit. Ale oni při hlasování odešli!

Pan Bursík a také K.Jacques si ovšem velice libují v lavírování (nevím zda to opisují od KDU-ČSL, která s tím zatím vždy slavila politický úspěch) a mylně to prezentují jako svou největší devizu.

Prý s tímto postojem slaví všude úspěch a prý to je nový moderní postoj, který velice hodnotí i Zelení na západě. O tom, co si ale myslí Zelení na západě o našich Zelených ve vládě a parlamentu se snad ani raději nebudu zmiňovat.

Názorový rozkol mezi delegáty konference a vedením Strany zelených v otázce amerického radaru dospělo tak daleko, že několik delegátů během sebeoslavného vystoupení p. Bursíka inicializovalo petici za umožnění vystoupení členů iniciativy NEZAKLADNÁM.

Ano, dá se to prezentovat jako projev vnitrostranické demokracie, jak bylo později několikrát vyzdviženo, ale přesto se nemohu ubránit pocitu, že je to především projev obrovského názorového rozdílu mezi členskou základnou a vedením SZ.

Hlasování o vystoupení NZ se ale mohlo uskutečnit až poté, co odjeli hlavní aktéři konference p. Bursík, pí. Jacques a pí. Stehlíková. Tito aktéři prostě pronesli, že názory členů NZ poslouchat nebudou i když byli některými delegáty na tuto konferenci právě za tímto účelem pozváni.

Zde je nejlépe vidět názorový rozdíl mezi řadovými členy SZ a vedením. Delegáti konference SZ pak s velkou převahou odhlasovali vystoupení pozvaných hostů z NE ZÁKLADNÁM.

Myslím, že není nutné říkat, co členové NZ přednesli. Až na jednu věc (jedná se o billboard, který iniciativa NZ navrhla a prostřednictvím jednoho sympatizanta NZ mohl být realizován v počtu asi 5ks -- je na něm atomový hřib se slovy že SZ má ráda hřiby. Tím ptý iniciativa NZ nijak nechtěla ublížit řadovým členům a delegátům SZ, ale chtěla vyprovokovat vedení SZ k tomu, aby se jasně vyprofilovali) se delegáti SZ asi více přiklonili k názorům NZ, než ke svému předsedovi Bursíkovi.

V otázce americké základny to NZ určitě vyhráli. Velice vstřícné názory k odmítnutí radaru měla pí. Kuchtová. Byla jediná, kdo vytkl p. Bursíkovi jeho postoj k (ne)vystoupení NZ. "Chtějí s námi o tom diskutovat a je velice nedemokratické to takto odmítnout," uvedla mj. ve svém projevu k delegátům konference.

Co si tedy myslet o SZ s níž jsem přišel do bližšího styku poprvé. Opravdu nevím, snad by to chtělo porovnat s průběhy konference jiných stran, na které se ovšem asi nedostanu, protože nejsem členem žádné strany. Plusem SZ je asi její větší otevřenost a tedy možnost se alespoň části konference zúčastnit a udělat si obrázek bez zprostředkování sdělovacími médii.

Z hlediska občana, který ale není zastáncem amerického radaru, je ovšem nejasný postoj a vypočítavé lavírování vedení SZ nepřijatelné!

A není to zmíněný billboard, který ubírá SZ na preferencích, jak se všichni ze SZ domnívají. Je to právě jejich nejasný postoj, vypočítavost a neschopnost členské základny přesvědčit své vedení o jasném vyjádření se k radaru, protože radar je v současné době nejdůležitější věc, která většinu občanů zajímá, ač se to p.Bursík snaží všemožně zlehčit!

Mám takové "obavy", že otázka radaru je ve společnosti tak zásadní, že kdyby iniciativa NEZÁKLADNÁM šla do příštích voleb, měla by obrovský úspěch uspět. Stejně tak, jako si myslím, že prof. Švejnar svým kladným postojem k umístění radaru, se zbavil možnosti stát se prezidentem. Ale alespoň svůj názor k tomuto problému řekl jasně předem.....

                 
Obsah vydání       13. 11. 2007
13. 11. 2007 Je strašák "neonacismu" v médiích zástupným problémem, který má ukrýt realitu? Monika  Binke
13. 11. 2007 Média a 17. listopad: Dvě demonstrace -- dva odlišné přístupy Karel  Šolín
13. 11. 2007 Pane Havle, Vás na demonstraci nechceme. Chceme tam Václava Havla
13. 11. 2007 Pedofilové všech zemí, spojte se! Štefan  Švec
13. 11. 2007 Úporná diskuse o tvaru nové Národní knihovny pomíjí základní skutečnosti Jan  Čulík
13. 11. 2007 Výrok dne: Prohlášení předsedy vlády
13. 11. 2007 O jednom zákroku policie, o kterém se moc nemluví
13. 11. 2007 Oslavili jsme Den vzpomínek na padlé vojáky - s kritickým pohledem na válku v Afghanistánu Miloš  Kaláb
13. 11. 2007 Problémy na pracovišti -- nemusíte být bezmocní
13. 11. 2007 Bursík se odmítl bavit s odpůrci základny, Kateřinu Jacques "irituje ironický škleb"
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Po hlavě do... privatizace Petr  Furmánek
13. 11. 2007 Hnutí majitelů domů se ztotožňuje s požadavky landsmanšaftu Stanislav  Křeček
13. 11. 2007 Bude mít Boris Jelcin netradiční pomník? Miroslava  Kožušková
13. 11. 2007 Jedním vrzem Tomáš  Řezníček
13. 11. 2007 Nerušte Památník národního písemnictví
13. 11. 2007 Zákon o zachování energie snad nebyl narušen...
13. 11. 2007
12. 11. 2007 Poděkování a tak trochu chucpe Štěpán  Kotrba
12. 11. 2007 Francouzští vysokoškoláci se připojují k protestům železničářů Karel  Košťál
12. 11. 2007 Princip nenávisti Milan  Valach
12. 11. 2007 Kanadští atomoví veteráni čekají na spravedlnost už půl století - zatím stále marně Miloš  Kaláb
12. 11. 2007 Média a kastovní systém postmoderního věku Bohumil  Kartous
12. 11. 2007 Největší banky patří k nejméně oblíbeným Patrik  Nacher
12. 11. 2007 Veršující učitel zpívajícímu právníkovi Patrick  Ungermann
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
13. 11. 2007 Bursík se odmítl bavit s odpůrci základny, Kateřinu Jacques "irituje ironický škleb"   
7. 11. 2007 Déja–vu televizní krize Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Švejnar místo Klause: Osmnáct nebo dvacet bez dvou? Štěpán  Steiger
11. 10. 2007 Nechci tučňačky, Klaus na Hrad Lukáš  Rázl
20. 9. 2007 Madlenka na Hrad aneb úvaha o příštím prezidentském kandidátovi Štěpán  Kotrba
4. 3. 2007 Bída akademické argumentace Bohumil  Kartous
3. 3. 2007 Odpověď od Václava Moravce Václav  Moravec
20. 1. 2007 Tahle partaj je pěkně zkurvená   
25. 3. 2004 "Zapomenutá" privatizace? Ondřej  Čapek
5. 3. 2004 Jde především o kvalitu vysokoškolského vzdělání Radim  Valenčík
15. 2. 2002 Jakub Patočka kdysi: sledujeme začátek frašky