7. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 12. 2007

Immanuel Wallerstein: Falešné alternativy neboli mediální pasti

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

Spojené státy procházejí dvěma sériemi debat mezi prezidentskými kandidáty, po jedné pro demokraty a republikány. Tyto debaty obvykle pořádají a otázky v nich kladou novináři, kteří se snaží nutit kandidáty, aby zaujali jednoznačné stanovisko v údajně obtížných otázkách. „Obtížné“ alternativy jsou pravidelně formulovány tak, že se z nich stávají mediální pasti, někdy i zlovolné.

Typickým příkladem se stala debata mezi demokraty 14. listopadu, kterou řídil Wolf Blitzer. Položil otázku: „Jsou lidská práva důležitější než národní bezpečnost Ameriky?“

Blitzer se zřejmě snažil vynutit pseudovlasteneckou odpověď, že národní bezpečnost má přednost před vším ostatním. Richardson hrdinně hlasoval pro lidská práva. Ale Dodd, Biden i Clintonová jednotně prohlásili, že prvořadým hlediskem je samozřejmě národní bezpečnost. A Obama řekl, že zmíněná dvě hlediska jsou komplementární. Kucinichova odpověď byla useknuta.

Nikdo neřekl, že otázka je absurdní, a to dvěma odlišnými způsoby. Především: týkala se zahraniční politiky? Nebo tato otázka směřovala na vnitřní politiku USA? Blitzer i kandidáti předpokládali, že jde o otázku zahraničně politickou, v daném okamžiku o politiku USA v Pákistánu. Jeden z účastníků se pokusil přejít na vnitropolitické pole, ale nebylo mu to dovoleno.

A přece se tato otázka samozřejmě týká především vnitřní politiky USA. George W. Bush se tvrdošíjně angažuje v omezování lidských práv ve Spojených státech, protože je vyžaduje něco, čemu se říká „národní bezpečnost“, a protože národní bezpečnost je vždy na prvním místě. Většina republikánských politiků a prezidentských kandidátů toto stanovisko nadšeně podporuje, většina demokratických politiků a prezidentských kandidátů souhlasí z obavy, že by jinak vypadali slabě nebo nevlastenecky.

Je zde ale zřejmá otázka, které se skoro nikdo nedotýká. Co se to vlastně národ snaží „zabezpečit“? Standardní odpověď dávaná u vzácných příležitostí, kdy je tato otázka otevřeně položena, zní, že národ se snaží zabezpečit „svobodu“ nebo „lidská práva“, kterým se Spojené státy údajně těší a která jsou zdrojem jeho národní hrdosti.

Nelogičnost úsilí o „zabezpečení“ svobody nebo lidských práv omezováním téže svobody a lidských práv podle všeho uniká pozornosti, což se také stalo, když Wolf Blitzer položil svou neužitečnou, ba možná zlovolnou otázku. Obamova odpověď, že obě alternativy jsou komplementární, postrádá smysl. Logicky nutná odpověď zní, že vláda, média a lidé by se měli vždy snažit „zabezpečovat“ právě svobodu nebo lidská práva. Neexistuje nic jiného k zabezpečení. Určitě nejde o snahu zabezpečovat „život“. Pokud by o to šlo, proč bychom udělali z Patricka Henryho amerického kulturního hrdinu za jeho slova „Dejte mi svobodu, nebo mi dejte smrt“?

Pastí je tato pseudootázka i tehdy, když položena jako otázka na zahraniční politiku. Je vláda Spojených států nebo jakákoli jiná vláda vůbec schopna „zajistit“ lidská práva v Pákistánu nebo kdekoli jinde? A pokud podniká akce s těmito domnělými cíli, je výsledkem „zajištění“ lidských práv v příslušných cizích zemích?

Pět století dějin moderního světosystému dává jasnou odpověď: tyto intervence občas mají pozitivní výsledky, ale nejčastěji situaci zhoršují, ať je posuzujeme podle jakýchkoli střednědobých kritérií. Invaze do Iráku je nesporným potvrzením tohoto elementárního zjištění. Zásadním historickým zjištěním, jež nám nabízí geopolitika moderního světosystému, je, že velké mocnosti skoro nikdy nepodnikají intervenční akce z jiného důvodu, než kvůli zachování vlastní mocenské pozice a výhod ve střednědobé perspektivě. Rétorika, kterou přitom používají – ať je to rétorika lidských práv nebo národní bezpečnosti – je většinou nicotná a jejím hlavním účelem je sypat nám písek do očí. Naneštěstí je taktika házení písku, jenž nás oslepí, abychom neviděli realitu, nejčastěji z krátkodobého hlediska úspěšná.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       7. 12. 2007
8. 12. 2007 Amerika tvrdě promarnila ve věci Íránu svou šanci
7. 12. 2007 Balujevskij ve Washingtonu: Blufuje Írán?
8. 12. 2007 Kartelový skandál britských supermarketů
8. 12. 2007 CIA zničila videozáznam mučení svých vězňů
9. 12. 2007 Lumír Bobek z Českého svazu mužů opisuje
7. 12. 2007 Bůh má Jiřího Čunka rád Bohumil  Kartous
7. 12. 2007 Zachraňme Terezu Anna  Čurdová
7. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Falešné alternativy neboli mediální pasti Immanuel  Wallerstein
8. 12. 2007 Krize politična, elektronická peep show a nutnost politického transvestismu Mirek  Vodrážka
30. 11. 2007 Jací jsme
7. 12. 2007 Strategické lety strategických bombardérů
7. 12. 2007 Írán: Pohádky tisíce a jedné noci 2, ale teď už doopravdy, milé děti
7. 12. 2007 PPF a ruský Ingosstrach
7. 12. 2007 Některé činy nelze ani vysvětlit, ani obhájit Štěpán  Kotrba
8. 12. 2007 Myšlenka dne (včerejšího): Zelení nejsou ekologičtí
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Oči prchly pod kameny Petr  Maděra
7. 12. 2007 Voda vroucí, možná živá Ladislav  Žák
7. 12. 2007 Se spoustami vzpomínek budu muset něco podniknout Pavel  Kopecký
7. 12. 2007 Ceterum autem censeo Ladislav  Žák
7. 12. 2007 "Doufám, že tě to nezdrtí, ale budeš popravena" Jan  Čulík
7. 12. 2007 Student češtiny z Oxfordu hledá dočasnou práci v České republice
7. 12. 2007 Informácie treba ryžovať Mária  Moravčíková
6. 12. 2007 Padl hlavní důvod, my lžeme dál... Jan  Neoral
7. 12. 2007 Ruská flotila vyplouvá na světové oceány
6. 12. 2007 Greenpeace v Prunéřově
6. 12. 2007 Letoun F-16 sestřelil balistickou raketu Stanislav  Kaucký
6. 12. 2007 Budu protestovat proti bičování znásilněné dívky Lukáš  Lhoťan
7. 12. 2007 V Bhópalu to nebyl terorismus
7. 12. 2007 S panem Wagnerem nás pojí jen určitá kultivovanost
6. 12. 2007 Mandelinka bramborová vrací úder Filip  Gregor
6. 12. 2007 Národ pod palbou Fidel Castro Ruz
6. 12. 2007 Podaná ruka Liškovi: Dekriminalizace marihuany není legalizace Anna  Čurdová
4. 12. 2007 Urážím ji, protože je blbá! Jan  Paul
6. 12. 2007 Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006
6. 12. 2007 Kdo si také stěžuje do Štrasburku František  Beneš
6. 12. 2007 Dnes stávka - co zítra? Václav  Votruba
6. 12. 2007 Toulky nacionalismu českou minulostí Lukáš  Zádrapa
6. 12. 2007 Chlapsky řízný Karel Steigerwald a jeho fressen, ficken, fernsehen v Mladé frontě Karel  Březný
6. 12. 2007 Vládci světa Milan  Valach
5. 12. 2007 Být vášnivým Čechem Luděk  Toman
5. 12. 2007 Hrůzo hrůz: BBC interviewuje komunistku!
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
7. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Falešné alternativy neboli mediální pasti Immanuel  Wallerstein
20. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Japonsko, Spojené státy a světoekonomika Immanuel  Wallerstein
19. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Poslední výzva pro řešení se dvěma státy? Immanuel  Wallerstein
17. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Co chce Putin? Immanuel  Wallerstein
5. 10. 2007 Immanuel Wallerstein: Irák a volby v USA Immanuel  Wallerstein
19. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Je na programu útok na Írán? Immanuel  Wallerstein
10. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vítězové a poražení v Palestině Immanuel  Wallerstein
7. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Nešíření jaderných zbraní aneb odpočívej v pokoji Immanuel  Wallerstein
5. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vietnamská analogie Immanuel  Wallerstein
1. 8. 2007 Immanuel Wallerstein: Přežije Mušarraf? Immanuel  Wallerstein
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Jak ukončit válku v Iráku: dva konkurenční plány Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Francie: konec gaullismu? Immanuel  Wallerstein
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein