6. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 12. 2007

Mandelinka bramborová vrací úder

Reakce na článek Štěpána Kotrby "Zelená právní guerilla", ve kterém se o Ekologickém právním servisu vyjadřuje:

"Tato činnost smečky mladých právníků za převážně americké peníze povede k jedinému..."

Pan Kotrba ve svém článku rozvinul konspirativní teorii spojující činnost Ekologického právního servisu (EPS), cílenou destrukci české ekonomiky a americké financování tohoto komplotu. Podstatou článku je (ovšem až na druhý pohled), že rozvoj průmyslu a dopravní infrastruktury je dle pana Kotrby vždy správný a jestliže jej někdo zpochybňuje, tak je nastrčeným agentem kdovíkoho (ale určitě z USA). Text je plný útočných tvrzení, ale bez fakt, která by jim měla poskytovat oporu.

Ostatně pan Kotrba se tímto způsobem komunikace na zakázku živí.

V propagačních textech jeho firmy, zabývající se řešením reklamy a komunikačních strategií, se může člověk mj. dočíst ZDE , odkaz "reklamní strategie")*) :

"Proč přemýšlíme o vás a vašich produktech? Proto, že máme radost ze hry. Hrajeme s vašimi zákazníky tu nejkrásnější intelektuální hru. Na FANTAZII (nebo je to realita?), PŘEDSTAVIVOST (či představu), KOUZLO (či okouzlení), které provází každý den Váš výrobek nebo službu. Proto, že měníme realitu. Rádi vyprávíme pohádky. Kolik lidí snese pravdu o tom, že král je nahý? A víte, jak často zjišťujeme, že se pohádky staly realitou? Proto, že vytváříme mýtus. A ten pak, stvořen, žije dál svým vlastním životem. My, kteří jsme mu vdechli život , pak jen zpovzdálí sledujeme, jak to dítě roste. A někdy jsme i pyšní. Pro radost z práce. Komu se práce stane koníčkem, je šťastný člověk. Pro peníze naše i Vaše. "

Impressive..., jak bychom řekli my, mladí američtí vlčáci, pokud bychom měli přijmout označení roli, kterou nám pan Kotrba přiřkl. Myslím si však, že to pan Kotrba se svými obranně-útočnými PR taktikami, kterými mi v naší e-mailové korespondenci vyhrožoval, poněkud přehnal. Tedy alespoň pokud nepočítá s tím, že čtenáři Britských listů jsou standardizovanými představiteli spotřebitelské veřejnosti, pro kterou vytváří na zakázku reklamní koncepce. Ale pospěšme k rozboru faktů, "důkazů" a komunikačních strategií, které pan Kotrba ve svém anti-guerillovém článku použil. Nejprve uvedu svůj pohled na konkrétní kauzy EPS, které pan Kotrba zmínil, což je asi pro veřejnost to nejzajímavější, a v druhé části rozeberu jednotlivá další tvrzení, která se v jeho článku objevila.

Ke konrétním kauzám, ve kterých EPS "škodí", pan Kotrba uvedl:

"Chce li pan Gregor přesnější výčet staveb, jejichž pokračování brání nebo bránilo EPS svými obstrukcemi, a na něž čekají zoufale dotčené regiony kvůli dalšímu regionálnímu rozvoji a zaměstnanosti, zde je skoro plný výčet: TPCA v Kolíně, Letiště Ruzyně, splavnění řeky Labe do Pardubic, plánované rozšíření dálnice D 1, průchod dálnice D3 Posázavím a Neveklovskem, rychlostní silnice R52, rychlostní silnice I. třídy Český Těšín. To jsou jednoznačně stavby ve veřejném zájmu."

TPCA v Kolíně -- EPS realizaci této investice nebránilo. Do kauzy vstoupilo až po její realizaci upozorněním na nezákonnosti, ke kterým v průběhu výstavby došlo, a apelem na politiku "odpovědného podnikání" TPCA. TPCA pak dobrovolně přistoupila ke kompenzačním opatřením, i když neexistovala byť teoretická právní cesta, jak ji k tomu přimět.

Letiště Ruzyně -- Nezákonnost spočívající v tom, že Pražský magistrát se odmítl vůbec zabývat (nikoliv přijmout, pouze zabývat) námitkami občanů z dotčených obcí, potvrdil Nejvyšší správní soud. EPS spolupracuje přímo s desítkami lidí a hájí zájmy 4 městských částí. Je to typická ukázka případu, kdy stát chce obětovat zájmy "nepodstatné menšiny" údajnému "ekonomickému rozvoji". Pro forma dodávám, že spojovat zrovna Ruzyni s rozvojem a zaměstnaností v znevýhodněných regionech, jak činí pan Kotrba, je poněkud odvážné.

Splavnění řeky Labe do Pardubic -- Vybudování plavební komory by stát přišlo na 2mld Kč, přičemž hned vedle řeky vede nově postavená dálnice a modernizovaný železniční koridor, který je z velké části nevyužitý. Lodní doprava na splavné části Labe dlouhodobě upadá. Nejedná se o ekologickou alternativu kamionům. Proti vybudování plavební komory se postavily skupiny expertů jmenované ministry Ambrozkem a Bursíkem a, což je možná zajímavější z hlediska posouzení ekonomické smysluplnosti stavby, také Nejvyšší kontrolní úřad.

Dálnice D3 v Posázaví a Neveklovsku -- Trasa této dálnice je naplánována středem mnoha obcí a prochází netknutým, přírodně hodnotným územím, jehož "překonání" je technicky náročné (obří mosty a tunely). EPS, společně se 7 dotčenými obcemi, se zasazuje o to, aby byla zpracována a posouzena alternativa ve formě čtyřproudé cesty (R 3) vedoucí po obdobné trase a počítající s obchvaty sídel. Toto řešení, díky tomu, že by se vyhýbalo překonávání přírodních překážek, by bylo o několik desítek mld Kč levnější.

Rychlostní silnice R52 -- Projekt R52 počítá s trasou obepínající CHKO Pálava, Mikulov na jeho úpatí a Lednicko-valtický areál (památku UNESCO). V plánování vůbec nebyla posouzena alternativa přes Břeclav, která je z ekologického hlediska daleko méně problematická, podstatně levnější (5 km proti 25 km). Dálniční spojení Brna s Vídní je potřeba, ale je nutné zvážit levnější a k životnímu prostředí šetrnější variantu. Kromě EPS se takto vyjádřil i Veřejný ochránce práv Otakar Motejl a Evropská komise. Kromě nich také zpracovatelé dvou odborných dopravních studií, stejně jako studie autorizované osoby pro ochranu území Natura 2000 dospěly k závěru, že varianta přes Břeclav je z dopravních i ekologických hledisek výhodnější.

Dálnice D1 -- Při schvalování rozšíření D1 nebyla zvážena existující nadlimitní zátěž obcí v oblastech spojení komunikací D1, a plánovaných R43 a R52. Pro ulehčení dálnice D1 by bylo možná smysluplnější prioritně realizovat R 35 -- severní sestru D1- spojující Prahu s Olomoucí a Ostravou. V každém případě EPS se nestaví proti rozšíření D1, ale tvrdí, že než se povolí, je nutné vyřešit situaci lidí žijících na jihu Brna.

rychlostní silnice I. třídy Český Těšín -- Tento tah na Slovensko vede zástavbou v Českém Těšíně. EPS zde poskytl podporu dotčeným obyvatelům. Kdyby tento tlak byl úspěšný, musel by stát urychleně realizovat kvalitní spojení se Slovenskem vyhýbající se městům a obcím, což by snad mělo být pro regionální rozvoj pozitivní a ne naopak, jak pan Kotrba uvádí.

V další části tohoto textu se již budu věnovat jednotlivým tvrzením, které pan Kotrba ve svém článku uvedl, a to v 8 bodech, tak jak po sobě následovala.

1.: "Slova "nejsou tak úplně přesná" v souvislosti s vlivem Martina Bursíka z úst právníka EPS nezní zrovna sebejistě. Terminologie "tvrzení nejsou úplně přesná", "poněkud .. zavádějící" či "podává dle mého názoru zavádějícím způsobem" svědčí o tom, že jako právník pan Gregor velmi přesně ví , že si nemá na co stěžovat v souvislosti s příslušnými paragrafy tiskového zákona. Rád by mě nakopl kamsi, ale neví, jak na to... Pomáhat mu nebudu."

> Napsal jsem, že toto tvrzení je zavádějící, nikoliv poněkud zavádějící, což jsem doložil tím, že pan Kotrba spojoval údajný vliv Martina Bursíka v EPS a dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí EPS v roce 2006, kdy Martin Bursík na MŽP nepůsobil. Snažil jsem se být slušný a nechtěl jsem obviňovat pana Kotrbu z účelové lži, a tak jsem se vyjádřil pouze o jeho tvrzení.

2.: " Na rozdíl od jeho komunikačních kliček a vytáček TVRDÍM , že činnost EPS škodí společnosti a její obstrukce povedou politickou reprezentaci ke zkratkovitým krokům, ve výsledku omezí občanskou společnost. Za krčení ramen těch, kteří by jinak blokovali v parlamentu mnohdy arogantní snahy státních úředníků. EPS ale oprávněně rozzlobil příliš mnoho starostů, hejtmanů, poslanců, senátorů i úředníků. Každý tlak způsobí protitlak. Současně TVRDÍM, že Martin Bursík MĚL prokazatelný vliv v EPS, které právními nástroji realizuje politiku zelených "zezdola". Jestli ho využil či ne, případně jak, je interní věcí EPS či těch, kdo je financují. Bursík ale EPS podporuje."

Pan Kotrba zde dělá jasný rozdíl mezi mým "dle mého názoru" a jeho TVRDÍM. Já si myslím, že oba výrazy mají stejný význam. Podstatnější je dle mého názoru otázka, zda jsou dané názory doloženy fakty. V této logice bych mohl například tvrdit, že pan Kotrba má prokazatelný vliv na Britské listy, když vytvořil jejich grafický návrh, za což mu nepochybně pan Čulík je vděčný. Ale netvrdím. Britské listy fungují na jiném principu, kterým se lze takovým vlivům bránit.

Pan Kotrba uzavírá výše uvedený odstavec větou"Bursík ale EPS podporuje." Na to mi nezbývá, než reagovat, že si také myslím, že by Kartágo mělo být zničeno, ale pokud pan Kotrba nepřiblíží způsob, formu a rozsah, tak není možné určit, co měl přesně na mysli. Martin Bursík byl členem poradního sboru, který nemá dle stanov EPS jakékoliv rozhodovací pravomoce.V září 2005, poté co byl Martin Bursík zvolen předsedou Strany zelených, jsme jeho členství ukončili. Důvodem je snaha EPS zůstat nezávislým na všech politických stranách. ZDE

Pan Kotrba ve výše uvedeném odstavci také uvádí, že "EPS oprávněně rozzlobil příliš mnoho starostů, hejtmanů, poslanců, senátorů i úředníků..." Navrhuje tedy, že máme mlčet, a nezlobit mocné, avšak nevysvětluje, k čemu jsou potom občanům demokratická práva a svobody, pokud je pro jistotu nemají využívat. Nemohu s ním souhlasit v tom, že je škodlivé legálně zpochybňovat plány těch, kdo svůj osobní zájem nebo neschopnost nebo nedostatek rozhledu vydávají za zájem veřejný.

3.: "To, že EPS dostává granty MŽP a MPSV, považuji za ukázkovou ukázku státní korupce neziskového sektoru a snadnou cestu jak formou agenda setting nastavit krotké vztahy mezi těmito aktivisty a některými orgány státní správy."

Jestli tomu správně rozumím, tak dle pana Kotrby na jedné straně EPS destruuje rozvoj republiky (viz níže), v daných případech většinou schválený Ministerstvem životního prostředí, a na stranu druhou je to vlastně na přání MŽP a MPSV. (V roce 2005 stáli v čele těchto rezortů představitelé KDU-CSL a CSSD, v roce 2006 ODS a ODS, v roce 2007 SZ a ODS)

4.: "Případně jak odměnit za totéž ex post. Čtvrt miliardy, které pomohli získat právníci EPS sedláku Rajterovi masivní mediální i právní kampaní v souvislosti se stavbou průmyslové zóny, mohly hodit právníkům slušnou odměnu, aby se nemusel EPS snažit o 980 000 Kč z Evropského sociálního fondu, administrovaného MPSV, o čtvrt miliónu z rozpočtu MŽP a o další peníze z veřejných rozpočtů."

Odkoupení půdy pana Rajtera nacházející se v průmyslové zóně za 150 kč/m2 (tedy stejná cena jako v průmyslových zónach v Kolíně u TPCA a menší než v Nošovicích u Hyundai), schválila vláda vedená Jiřím Paroubkem, která sama s tímto návrhem přišla. S největší pravděpodobností bylo hlavním důvodem, že rozhodnutí soudů dala za pravdu panu Rajterovi a označila továrnu firmy NEMAK za nezákonně postavenou, což ohrozilo celou tuto, státem prosazovanou, investici a hrozilo mít ještě závažnější dopady ve sféře korupce a právní a politické odpovědnosti představitelů státu.

Postrádám v argumentaci pana Kotrby onen korupční prvek, který by měl EPS (případně celý neziskový sektor) svést z jejich cesty. EPS výsledek této kauzy rozhodně neodradil od litigace proti státu v případech, kde stát nerespektoval právo.

5.: " Peníze amerických "rockefellerských" nadací , "sorosovských" fondů a velvyslanectví USA, které doopravdy mladé české právníky živily či živí a tvoří valnou část jejich desetimiliónového rozpočtu, jsou ovšem také odměnou za činnost EPS, která má prokazatelný a vyčíslitelný ekonomický dopad pro Českou republiku. Negativní dopad. A to v řádech desítek a stovek miliard."

Negativní ekonomický dopad pomalé realizace problematických investic na situaci České republiky nebyl nikdy odborně analyzován nebo vyčíslen nebo mi to alespoň není známo. Pokud pan Kotrba tvrdí, že tento dopad je "prokazatelný a vyčíslitelný", rád se seznámím s konkrétními čísly i metodikou. Nedokážu si však metodiku, která by něco takového prokazala, představit.

Mimo to je na místě poukázat na skutečnost, že zdržení problematických investic jsou způsobena nelegálním postupem státu --- nikoliv činností watchdogových organizací jako je EPS, které na porušování zákonů upozorňují. Toto je dle mého názoru klíčový prvek naší výměny názoru. Pan Kotrba svým tvrzením směřuje k tomu, že porušování principů právního státu, tam kde k nim dochází "v zájmu ekonomického rozvoje", je legitimní. V tom se neshodneme.

6.: "Tuto činnost by bylo ovšem velmi jednoduché a velmi nesprávné nazvat ekologickou. S ochranou přírody nemá blokování výstavby dálnic nic společného, pokud ovšem nebereme v potaz záminky a obstrukce, které současné stavební předpisy a jiné zákony právníkům umožňují, případně prospěch majitelů dotčených pozemků. Nakonec ale vždy k realizaci stavebních záměrů dojde, každý úsek je vyvážen zdlouhavou právní bitvou, zatěžující soudy a úředníky, živící advokáty a přinášející chaos do naplánovaných harmonogramů státní pomoci."

EPS nebojuje proti dálnicím per se, ale bojuje za to, aby při jejich plánování byly zvažovány alternativy a byly vybrány ty, které jsou nejvhodnější. K tomuto posuzování většinou nedochází. Často jsou prosazovány trasy, které neberou ohled na lidská sídla a paradoxně nejsou ani nejvhodnější z ekonomického a dopravního hlediska. Důvodem je, že Česká republika buduje dálnice podle generálního plánu z 60. let. Jestliže se na této praxi dosud nic nezměnilo, ještě to neznamená, že je to správné a v souladu se zákony.

Pan Kotrba se pokouší o manipulativní argumentaci, ale se v tomto případě zřejmě sám stal její obětí. To je možné demonstrovat na průtazích spojených se schvalováním dálnice D8 v CHKO České středohoří, ze kterých Ředitelství silnic a dálnic obvinilo občanská sdružení a obec Řehlovice a zřejmě nejslavnějším případem tohoto druhu. Prvním podstatným řízením bylo řízení o výjimce stavět v CHKO, které probíhalo od roku 1995 do roku 2001. Vyřízení odvolání zabralo celkově 8 měsíců, tj. 1/9 celkové doby řízení. Skutečným důvodem zpoždění byla 3,5 letá nečinnost ministerstva a chronické nedodržování lhůt pro vydání rozhodnutí. Druhé řízení -- územní -, trvalo od roku 1997 do roku 2003, přičemž do něj až do roku 2001 občanská sdružení vůbec nevstoupila. Podání občanských sdružení celkově "způsobila" zpoždění o délce 1/5 z celkové doby řízení, přičemž však řadě těchto podání bylo vyhověno, tzn. přispěla ke kvalitě a legalitě vydaných rozhodnutí a nebyla zbytečná. Pro úplnost je nutné poznamenat, že stavba se připravuje od roku 1994, ještě se nezačala stavět, kritizuje ji Nejvyšší kontrolní úřad za předraženost a Ombudsman za chybné plánování. Za tyto problémy však nemohou občanská sdružení.

Závěrem k tomuto bodu lze konstatovat, že právo občanů na odvolání proti rozhodnutí státu pochopitelně působí určité zdržení, ale to je cena za demokratické fungování tohoto státu. Je logické, že demokratické rozhodovací procesy jsou zdlouhavější než v rámci totalitního uspořádání. Mají však zaručit, že nedojde ke zneužití moci. Upozorňování na zneužití moci je přitom leitmotivem článků pana Kotrby na Britských listech.

V případě pana Kotrby tak nelze označit napadání legitimního uplatňování práv za nic jiného než za smutný důkaz absence mravní a intelektuální integrity, což ovšem lze předpokládat u člověka, který nabízí své služby k manipulování s veřejností za úplatu. Při četbě příspěvků pana Kotrby je proto dobré mít tento fakt na paměti.

7.: "Tato činnost smečky mladých právníků za převážně americké peníze povede k jedinému: k legislativnímu omezení možností občanů vyjádřit oprávněné zájmy v oprávněných případech vůči stavební činnosti a při územním plánování. Je to medvědí služba občanské společnosti, na které se ovšem díky právně obstrukčním aktivitám EPS shodne prakticky celá politická reprezentace."

Rozumím panu Kotrbovi správně, že máme být zticha, abychom mohli mluvit, až to nikoho nahoře nebude pálit? Ale kdo potom má být tou autoritou, která nám řekne -- "Ano, občané, teď můžete uplatnit svá práva..."?

8.: "Oceňuji ovšem činnost EPS všude tam, kde stojí celospolečenské zájmy i zájmy občanů proti arogantním podnikatelům, jak tomu je například při pokusech o těžbu zlata nebo necitlivou těžbu štěrku. Takový případ jsem u EPS našel ale pouze jeden. "

Není mi jasné, proč panu Kotrbovi připadají továrny a dálnice obecně prospěšné a doly a pískovny obecně neprospěšné. V obou případech dochází k ovlivnění regionálního rozvoje, jsou dotčeny zájmy místních komunit na zdravé životní prostředí a z realizace profitují konkrétní podnikatelské subjekty. Podstatným kritériem při výběru případů EPS je míra zasažení a nerespektování práv místních komunit a vůle těchto komunit svá práva bránit.


Konspirační teorie, kterou pan Kotrba předestřel, mi dala vzpomenout na analýzu tohoto fenoménu, kterou se v eseji "O Černobylu, Apokalypse a příchodu Nadčlověka" (uveřejněné na Britských listech dne 20.4.2006) zabýval Jan Stern. Jeho slovy:

"V každé konspirační teorii je také takové přání. Přání, aby dění světa mělo smysl, třebas ďábelský, a člověk, třebas konspirující s mimozemšťany, ho měl pod kontrolou. Tvůrci dokumentárního filmu o havárii černobylské jaderné elektrárny Černobyl - nultá hodina spočítali, že existuje asi sto vesměs klasických spikleneckých teorií, co se v Černobylu odehrálo. Od útoku mimozemšťanů, přes spiknutí KGB proti Gorbačovovi, až po výše připomenuté zakomponování Černobylu do velikého plánu vykoupení světa. Každá taková teorie je svého druhu zoufalým přáním, ačkoli se tváří (tak jako neurotik v "obležení pohledy okolí"), že odkrývá cosi strašlivého. Ve skutečnosti to opravdu strašlivé zakrývá. Neurotik zakrývá svou bezvýznamnost, KGB rozkládající Černobylem sovětskou říši zakrývá, že v Černobylu na člověka prasklo, jak prohrává se svou technikou. Jak na ni nestačí. Jak pro ni stvořil nový svět, v němž on je cizincem a ona vládcem."

Je možné, že nekontrolovatelná a živelná povaha občanské společnosti a její odpor proti nesmyslnému megalomanskému budování (tak zakořeněném totalitní propagandou) je v tomto případě tou skutečnou hrůzou, které se pan Kotrba děsí. Pohádky o amerických agentech mohou být jenom zoufalým přáním racionalizovat si neviděného "nepřítele".

Autor působí jako právník v o.s. Ekologický právní servis. Výše uvedený článek je však vyjádřením pouze jeho osobních názorů.

*) Věcná oprava: Štěpán Kotrba nepracuje pro firmu Tendence už nejméně pět let. K jejím internetovým stránkám nemá přístup a nenese odpovědnost za jejich obsah. Uvedený text vznikl v roce 1996.│Pozn. JČ.

                 
Obsah vydání       6. 12. 2007
6. 12. 2007 Referendum nežádoucí - čertovský manuál pro starosty ... a nejen pro ně
6. 12. 2007 Letoun F-16 sestřelil balistickou raketu Stanislav  Kaucký
6. 12. 2007 Padl hlavní důvod, my lžeme dál... Jan  Neoral
6. 12. 2007 Vládci světa Milan  Valach
6. 12. 2007 Dnes stávka - co zítra? Václav  Votruba
6. 12. 2007 Chlapsky řízný Karel Steigerwald a jeho fressen, ficken, fernsehen v Mladé frontě Karel  Březný
6. 12. 2007 Budu protestovat proti bičování znásilněné dívky Lukáš  Lhoťan
30. 11. 2007 Jací jsme
6. 12. 2007 Toulky nacionalismu českou minulostí Lukáš  Zádrapa
6. 12. 2007 Mandelinka bramborová vrací úder Filip  Gregor
6. 12. 2007 Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006
6. 12. 2007 Podaná ruka Liškovi: Dekriminalizace marihuany není legalizace Anna  Čurdová
4. 12. 2007 Urážím ji, protože je blbá! Jan  Paul
6. 12. 2007 Soulož Vladimír  Holan
6. 12. 2007 Greenpeace v Prunéřově
6. 12. 2007 Film o strastech brněnského dramatika Ivo  Bystřičan
6. 12. 2007 Prodej seriálu 30 případů majora Zemana byl smluvně lepší než u jiných titulů
6. 12. 2007 Kdo si také stěžuje do Štrasburku František  Beneš
6. 12. 2007 Národ pod palbou Fidel Castro Ruz
6. 12. 2007 Gruzínská policie rozehnala mítink studentů
6. 12. 2007 Rusko -- Ukrajina : cena plynu zůstala pod kritickou hranicí
6. 12. 2007 Projekt Odhalení: Vyšla knížka gorilích říkanek Proč nehladit ježka
5. 12. 2007 Připomínejme si modernismus! Putin není komunista
5. 12. 2007 Proč není tragédií, že zvítězil Putin Ema  Čulík
5. 12. 2007 Být vášnivým Čechem Luděk  Toman
5. 12. 2007 Demagogie ohledně venezuelské reality Daniel  Veselý
5. 12. 2007 Cyber Terrorism and Crime 2007: hackeři mají slevu
5. 12. 2007 Hrůzo hrůz: BBC interviewuje komunistku!
5. 12. 2007 Evropské fondy: proč tolik pesimismu? Michael  Kroh
4. 12. 2007 Učitelíčci, stávka a hrobníci české vzdělanosti (politici) Milan  Purnoch
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007