6. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 12. 2007

Toulky nacionalismu českou minulostí

Jsem rád za příspěvky Patricka Ungermanna a Luďka Tomana, které na mě upřímně řečeno působí jako pramen vody na poušti. Myslím, že se jim ve zkratce podařilo vykreslit problematičnost současné situace. Je bezesporu záslužné na věc upozorňovat, zvlášť když pojetí nacionalismu "bez psí hlavy", o němž píšou, u nás bylo formulováno už v letech 1770--1820. Pan Ungermann cituje Josefa Pekaře, který je rozpracoval ve své filozofii českých dějin na soumračném konci 19. století, kdy ovšem bylo jinými zproblematizováno spolu s celým řádem společnosti a nejistotou dozrávající moderny.

Poučný je v tomto směru spor o smysl českých dějin, jehož textové plody máme z velké části díky nakladatelství Torst publikovány pohromadě.

Když čtu texty obran a traktátů ze zmíněné doby přelomu 18. a 19. století, mám myslím dosti oprávněný pocit, že nejjednoduší by bylo je prostě stále znovu a znovu vydávat -- jejich platnost totiž zůstává nezměněna, a podobné jsou stále i argumenty dnešní radikálně kosmopolitní protistrany. Dle poměrně obecně přijímaného soudu nepřekonanou publikací na atributy českého vlastenectví a nacionalismu a postupný přechod první v druhý je kniha Františka Kutnara Obrozenské vlastenectví a nacionalismus, která byla sepsána ve 40. letech, ale kvůli nacistické a komunistické cenzuře vyšla až roku 1993 v Karolinu. Mohu-li, rád bych ji čtenářům doporučil.

Dovolil bych si malou poznámku k citaci z Toulek českou minulostí. Nevím, co přesně myslel autor pojmem "moderní občanská společnost". Jeden z možných výkladů je, že se jedná o žurnalistické klišé, jehož význam se dávno rozmlžil a slovo už působí jen emocionálním podtónem. Druhá možnost je vzít je jako dějepisný termín. V tom případě však mám pocit, že autor citátu tvrdí pravý opak, než jak tomu ve skutečnosti je. Všechna evropská národní hnutí 19. století šla ruku v ruce s rozkladem feudálního řádu a s budováním občanské společnosti. Není náhodou, že i v českých zemích se národně obrodný proud postupem času přetavoval do hnutí za politickou emancipaci a demokratizaci společnosti (revoluce 1848, ústava, samospráva, spolkový život), a následně se prolínalo i se sociální emancipací.

Moderna jako původně evropský koncept je bytostně spojena s národním státem, a pokud byla přenesena na jinou půdu, i tam vedla k rozvoji národních hnutí a etablování národních států. Ukázkovým příkladem je dálněvýchodní situace, například Čína. Zde začal podobný proces jako u nás probíhat o sto let později jako odezva na potřebu modernizace společnosti, související s koloniální agresí západních mocností. Je až překvapivé, jak podobně tyto mechanizmy působily a působí na odlišných místech planety, i když v nich samozřejmě shledáváme mnohá specifika. Klasická moderní občanská společnost je tedy naopak s nacionalismem úzce spojena. Bez národa, pouze s lokální identitou, by evropský model občanské společnosti vznikl jen stěží.

Jiná věc je, jak se k dané otázce staví postmoderna. Ovšem pak bychom museli říkat postmoderní společnost. A o její občanskosti lze mluvit jen s velkými problémy. V své subverzivní a jistě oprávněné snaze dekonstruovat všechny sociální konstrukty včetně národa, která je inspirativní ve své filozofické podobě, dělá postmoderna v praxi lidským společenstvím medvědí službu. Postmoderna je totiž stejně jako moderna ideologií, i když se občas snaží tvrdit opak, a narozdíl od moderny, která vždy byla spojena s národním státem a jeho klasickým modelem občanské společnosti, slouží postmoderna -- i kdyby nechtěně -- coby ideologie globálního kapitalismu.

Pokud je někomu nacionalismus skutečně trnem v oku, je to nadnárodní kapitál, který potřebuje společnost fragmentovanou na skupinky lidí neschopné kolektivní akce odporu, bez sentimentu kolektivní solidarity a lhostejné k jiným než tržním, úzce racionálním argumentům. Zdánlivě iracionální vzorce chování založené na nacionalismu, které Luděk Toman označil tradičně a trefně jako druh lásky ex definitione iracionální, se totiž kříží s trhoveckou mentalitou spotřebního individualizmu. V dnešní době, kdy volíme více peněženkami než volebními lístky, je to otázka zvláště naléhavá. Do hry se proto opět dostává ekonomický nacionalismus, u nás populární především v 2. pol. 19. století, který navíc v současnosti nabývá také ekologických rozměrů. Bude záležet i na pocitu solidarity s lidmi našeho národního společenství, zda naše země bude čím dál víc zdrojem pružné pracovní síly pro nadnárodní společnosti, výrobní halou exportních výrobků, odbytištěm levného dovozu nebo jedním velkým skladištěm a tranzitním prostorem. Nebo zda u nás budeme mít i malé a střední české podniky, které nám budou nabízet pracovní místa za civilizovaných podmínek, zda budeme hospodářsky silnější a soběstačnější. Mimo jiné.

                 
Obsah vydání       6. 12. 2007
6. 12. 2007 Referendum nežádoucí - čertovský manuál pro starosty ... a nejen pro ně
6. 12. 2007 Letoun F-16 sestřelil balistickou raketu Stanislav  Kaucký
6. 12. 2007 Padl hlavní důvod, my lžeme dál... Jan  Neoral
6. 12. 2007 Vládci světa Milan  Valach
6. 12. 2007 Dnes stávka - co zítra? Václav  Votruba
6. 12. 2007 Chlapsky řízný Karel Steigerwald a jeho fressen, ficken, fernsehen v Mladé frontě Karel  Březný
6. 12. 2007 Budu protestovat proti bičování znásilněné dívky Lukáš  Lhoťan
30. 11. 2007 Jací jsme
6. 12. 2007 Toulky nacionalismu českou minulostí Lukáš  Zádrapa
6. 12. 2007 Mandelinka bramborová vrací úder Filip  Gregor
6. 12. 2007 Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006
6. 12. 2007 Podaná ruka Liškovi: Dekriminalizace marihuany není legalizace Anna  Čurdová
4. 12. 2007 Urážím ji, protože je blbá! Jan  Paul
6. 12. 2007 Soulož Vladimír  Holan
6. 12. 2007 Greenpeace v Prunéřově
6. 12. 2007 Film o strastech brněnského dramatika Ivo  Bystřičan
6. 12. 2007 Prodej seriálu 30 případů majora Zemana byl smluvně lepší než u jiných titulů
6. 12. 2007 Kdo si také stěžuje do Štrasburku František  Beneš
6. 12. 2007 Národ pod palbou Fidel Castro Ruz
6. 12. 2007 Gruzínská policie rozehnala mítink studentů
6. 12. 2007 Rusko -- Ukrajina : cena plynu zůstala pod kritickou hranicí
6. 12. 2007 Projekt Odhalení: Vyšla knížka gorilích říkanek Proč nehladit ježka
5. 12. 2007 Připomínejme si modernismus! Putin není komunista
5. 12. 2007 Proč není tragédií, že zvítězil Putin Ema  Čulík
5. 12. 2007 Být vášnivým Čechem Luděk  Toman
5. 12. 2007 Demagogie ohledně venezuelské reality Daniel  Veselý
5. 12. 2007 Cyber Terrorism and Crime 2007: hackeři mají slevu
5. 12. 2007 Hrůzo hrůz: BBC interviewuje komunistku!
5. 12. 2007 Evropské fondy: proč tolik pesimismu? Michael  Kroh
4. 12. 2007 Učitelíčci, stávka a hrobníci české vzdělanosti (politici) Milan  Purnoch
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007