5. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Vietnamská válka - zdroj: www.vietnammemorial.com
5. 9. 2007

Immanuel Wallerstein: Vietnamská analogie

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil, foto vietnammemorial.com

Když se George W. Bush odvolává na analogii s Vietnamem při zdůvodňování pokračující přítomnosti Spojených států v Iráku, dává tím najevo beznaděj a zlovolnost. Po velmi dlouhou dobu Bushova administrativa tuto analogii popírala. Činila tak ze zřejmých důvodů. Většina lidí si z Vietnamu pamatuje pouze to, že Spojené státy utrpěly porážku, a důsledkem této porážky bylo oslabení americké moci ve světě. Významná skupina lidí ve Spojených státech nicméně věří, že Spojené státy mohly tuto válku vyhrát, kdyby politikové neztratili odvahu. Publikum, které si George W. Bush vybral pro svůj projev 22. srpna, v němž použil zmíněnou analogii, bylo výroční shromáždění organizace jménem Veteráni zahraničních válek. Lze s jistotou říci, že toto specifické publikum tvořili převážně lidé sdílející názor, že válka ve Vietnamu se dala vyhrát a že se proto dá vyhrát i válka v Iráku.

Stojí za to přezkoumat platnost Bushových argumentů a pak také důvodů, proč se teď a teprve teď odvolává na vietnamskou analogii.

Tato argumentace je zvláštní. Bush nenabídl vůbec žádná fakta o vojenské situaci ve Vietnamu ani důvody, proč by se dala válka vyhrát, kdyby Spojené státy vytrvaly. Namísto toho se soustředil výhradně na údajné důsledky stažení. Ve svá argumentaci použil tři hesla: lidé z člunů (boat people), převýchovné tábory a pole smrti (killing fields). Výraz „lidé z člunů“ odkazuje k faktu, že velké množství Vietnamců, kteří ve válce podporovali Spojené státy, se pokoušelo uniknout ze země v různých plavidlech a že jich mnoho v Jihočínském moři zahynulo. Převýchovné tábory odkazují k faktu, že vietnamská vláda poslala po skončení války do těchto táborů mnoho lidí, kteří se stavěli proti tomu, že se chopila moci. A pole smrti se týkají faktu, že na nich v Kambodži – nikoli ve Vietnamu – vláda Rudých Khmerů po svém příchodu k moci povraždila velmi velké množství lidí. Tvrdí se, že všechny tyto události byly důsledkem odchodu USA, a že se každé z nich dalo zabránit, pokud by se Spojené státy nestáhly. Podívejme se na tyto argumenty jeden po druhém.

Že se mnoho lidí podporujících Spojené státy bude snažit po stažení USA z Vietnamu uprchnout, bylo samozřejmě předvídatelné a nevyhnutelné. Ve válce se poražení obvykle snaží uniknout před skupinou, proti níž bojovali. Za smrt těchto lidí však nenesla odpovědnost vláda Vietnamu. Odpovědnost nesly Spojené státy a jejich spojenci svým odmítnutím otevřít těmto lidem velkoryse své hranice. Stačí porovnat jejich osud s osudem jiných lidí z člunů, kteří v průběhu let opouštěli Kubu. Na rozdíl od Vietnamců byli ve Spojených státech přijímáni s otevřenou náručí.

Převýchovné tábory byly tvrdé. Zemřelo v nich mnoho lidí a ještě víc jich těžce trpělo. Mrtvých bylo nicméně mnohem méně než Vietnamců, kteří zemřeli v důsledku války, a pravděpodobně méně než těch, kteří by asi zahynuli, kdyby se válka značně protáhla. A v každém případě, co dokazuje, že by Spojené státy opravdu dokázaly porazit Vietkong, kdyby dál pokračovaly ve své dlouhé válce? A jaká by byla pravděpodobnosti, že by protivníci Vietkongu v případě svého vítězství nezřídili vlastní převýchovné tábory?

Nakonec pole smrti. To je nejfantastičtější ze všech argumentů. Rudí Khmerové by bez vietnamské války vůbec neexistovali. Byly to Spojené státy, které sesadily krále Sihanuka, jenž byl nejsilnější zábranou Rudých Khmerů. Spojené státy zařídily, aby Sihanuka, který se stavěl proti angažovanosti USA ve Vietnamu, svrhnul Lon Nol, generál bez podpory obyvatelstva, načež Lon Nolovu vládu snadno svrhli Rudí Khmerové.

Nejdůležitější okolností, kterou Bush opomenul ve své analýze, byly věci, které se nestaly. Hlavním argumentem pro angažovanost Spojených států ve Vietnamu byla teze o dominu – pokud by Vietnam připadl komunistům, šel by za ním zbytek Asie. Nejenže se to nestalo, ale staly se zcela odlišné věci. Dnes spolu Vietnam a Spojené státy vycházejí velmi dobře, vietnamská ekonomika vzkvétá a roste. Vietnam možná není „demokratický“ podle standardů USA, ale je to „přátelská“ a nikoli nepřátelská země.

Takže, vezmeme-li to vše v úvahu, proč se nyní Bush začíná dovolávat vietnamské analogie, které se dosud pečlivě vyhýbal? Řekl jsem, že částečně ze zoufalství a částečně ze zlovolnosti. Zoufalství má co dělat s obrovským tlakem veřejnosti na co nejrychlejší stažení z Iráku. Bush si už zajistil odklad jakéhokoli rozhodnutí svým prohlášením, že generál Petraeus podá 15. září jemu a Kongresu zprávu, jak úspěšné bylo „posílení“ počtu vojáků. Řekl, že přijme rozhodnutí o Iráku na základě generálovy zprávy. Nyní se ovšem ukazuje, že zpráva, kterou gen. Petraeus předloží kongresu, bude sepsána v Bushově kanceláři. Takže Bush bude rozhodovat o Iráku na základě zprávy, kterou napíše sám sobě.

Bush také vyzývá „politické turisty“ v Iráku, aby si nechali ukázat, jak zdařile si počínají ozbrojené síly USA v provincii Anbar, kde se dohodly s jednou skupinou sunnitských povstalců, že bude bojovat proti jiné skupině. To učinilo dojem na několik politiků Demokratické strany, kteří nyní pochybují, zda se má tento „úspěch“ popírat. Sami Bushovi lidé připouštějí, že celková politická situace je hrozná. Iráckému premiérovi Nourimu al-Maliki se dohody, které Spojené státy udělaly v Anbaru, vůbec nelíbí, a stejně se mu nelíbí nátlak, aby něco podnikl proti početným sektářským milicím. Při návštěvě Sýrie významně poznamenal, že Irák má jiné politické alternativy než Spojené státy. Okamžitě se začaly objevovat pověsti, že Spojené státy možná nabádají k vojenskému převratu. A tady už analogie s Vietnamem je. Intervence USA se doopravdy začala obracet k horšímu, jakmile Spojené státy zorganizovaly vojenský puč, který odstranil jihovietnamského premiéra Ngo Dinh Diema. Takže zoufalství se projevuje ve faktu, že setrvání v Iráku už vyžaduje pokoutní jednání. Nedávná anketa, kterou uspořádal časopis Foreign Policy mezi takzvanými experty na zahraniční politiku ukázala, že podle 80 % dotázaných má válka v Iráku „velmi negativní dopad“ na cíle národní bezpečnosti USA. Když se tato skupina rozčlení podle orientace, k níž se hlásí samotní experti, uvedenou odpověď dává dokonce 60% těch, kdo se označují za konzervativce.

Proč ale hovořím o zlovolnosti? George W. Bush připravuje budoucnost. Prezidentem, který odešel z Vietnamu byl republikán Gerald Ford, a učinil tak po dlouhém snižování počtu vojsk za jiného republikánského prezidenta, Richarda Nixona. Bush se nechystá stáhnout vojska. Je si ale zcela jist, že to bude muset udělat příští prezident. A že tímto prezidentem bude demokrat. Takže nyní pokládá osnovu pro obvinění z „rány dýkou do zad“. Toto obvinění budeme slýchat v příštím desetiletí hodně často.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       5. 9. 2007
5. 9. 2007 Čínští hackeři se zaměřili i na britskou vládu
5. 9. 2007 Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů Ludvík  NERAD
5. 9. 2007 Greenpeace přivítalo vládu v dějišti mistrovství světa ve zbrojení
5. 9. 2007 Studie "Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy" -- posouzení východisek a relevance z nich vyvozených závěrů
5. 9. 2007 Mýlíte se, paní Parkanová Václav  Hála
5. 9. 2007 Ruské strategické bombardéry cvičí střelbu řízenými střelami nad severním pólem
5. 9. 2007 Elegantní design České televize Štěpán  Kotrba
5. 9. 2007 Zimomřivá nelehkost nevypočitatelného léta 2007 Miloš  Dokulil
5. 9. 2007 Rukojmí byli z Afghánistánu propuštěni - a teď to dilema Max  Park
5. 9. 2007 The Post-Taliban kidnap dilemma Max  Park
5. 9. 2007 Šedivý už vidí za roh
5. 9. 2007 Ať vysílá ČT jednání vlády se starosty o radaru v přímém přenosu
5. 9. 2007 Jednostranné pohledy na vyklizení kodaňského "Ungdomhuset" a následné demonstrace Václav  David
5. 9. 2007 "Ani u poslední večeře by nemělo chybět pivo Bernard"
5. 9. 2007 Který prezidentský kandidát je nejlepší? Tomáš  Franke
5. 9. 2007 Integrace není žádná jednosměrka, aneb Příklad, kdy jednají přistěhovalci z odpovědnosti sami za sebe Uwe  Ladwig
5. 9. 2007 Poznámka k přechylování jmen
5. 9. 2007 Zapadlí vlastenci a teroristé u nás na vsi zbořili WC Wenzel  Lischka
5. 9. 2007 Mefisto Pavel  Kopecký
5. 9. 2007 Leninská myšlenka dne (předvčerejšího)
5. 9. 2007 Ako je to s neomylnosťou pápežov Karol  Dučák jr.
5. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vietnamská analogie Immanuel  Wallerstein
3. 9. 2007 Podle amerických údajů zamoří úlomky střetu antirakety s hlavicí tisíce kilometrů čtverečních Štěpán  Kotrba
4. 9. 2007 Britská plynárenská: posíláme vám peníze
4. 9. 2007 Proč hoří Kodaň Dalibor "Exx" Záhora
4. 9. 2007 Premiér: Ochráním vás, kdyby vás to život stálo Milan  Daniel
4. 9. 2007 O farizeu a publikánovi aneb byla Kristova smrt zbytečná? Zdeněk  Bárta
2. 9. 2007 Začíná školní rok a s ním i pravopisná buzerace našich dětí... Ladislav  Kahoun

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
5. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vietnamská analogie Immanuel  Wallerstein
1. 8. 2007 Immanuel Wallerstein: Přežije Mušarraf? Immanuel  Wallerstein
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Jak ukončit válku v Iráku: dva konkurenční plány Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Francie: konec gaullismu? Immanuel  Wallerstein
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
15. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Evropa roku 2057 Immanuel  Wallerstein
5. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? Immanuel  Wallerstein
1. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Je teď na řadě Afghánistán? Immanuel  Wallerstein
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
1. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Šaráda nebo první krok? Dohoda mezi Spojenými státy a Severní Koreou Immanuel  Wallerstein
21. 2. 2007 Světové sociální fórum – od defenzívy k ofenzívě Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2007 Immanuel Wallerstein: Vrhne se Bush opřekot do Íránu? Immanuel  Wallerstein
20. 3. 2006 Spojené státy a Indie: noví nejlepší přátelé? Immanuel  Wallerstein