26. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 11. 2007

Gladiátoři v cirku se měli šanci bránit, ženy o tuto šanci musí ještě dnes bojovat

Britské listy zveřejnily vystoupení Evy Hurychové na konferenci, která se uskutečnila v Poslanecké sněmovně. A hned se sesypala řada otázek, jak brát její citaci ze zákona státu New York, který určuje, že manželka může zablokovat účty bývalého manžela a musí o ní být postaráno do doby, než se znovu vdá - musí jí být zaručena stejná životní úroveň.

Myslím si, že je dobře, že byl uveden příklad zákona a možného řešení problému, se kterým se setkáváme i u nás. Domácí násilí přestává být skryto pod zástěrami a v kuchyních, ale stává se věcí veřejnou. V první řadě bychom si měli uvědomit, že i „dobře míněná“ facka může hluboce zranit nejen tělo, ale i duši. A mlátit matku před dětmi není normální. Mlátit matku svých dětí není normální.

Ale existují i méně viditelné formy násilí, které se týkají obou pohlaví - násilí ekonomické a psychické. Komu by se líbilo, dostávat sprosté zprávy sms nebo mít přidělované peníze na každý den v minimálních částkách, za které nepořídíte ani to potřebné pro děti, sobě ani nemluvě. Je řada rafinovaných forem, jak bývalému partnerovi či partnerce otrávit život.

I zákonné úpravy v řadě zemí jsou různé. Stále ještě jsou země, kde je apriori vinna žena a za své znásilnění je navíc bičována či kamenována. Jsou země, které přísně upravují majetkové poměry pro případ rozvodu (viz výše zmíněný) a jsou země, kde máme kombinace v přístupu řešení problému.

Jako společnost můžeme vykázat pachatele, zakázat mu přiblížit se k oběti, můžeme ho i zavřít. Problémem je, že z bytu pak obvykle odchází oběť s dětmi. Odchází ze společného bytu. Majetek je pal rozdělován také zajímavě a oběť s dětmi zůstává obvykle bez prostředků.

A běžte si žádat o příspěvek na obec třetí kategorie, kde vás každý zná a vysvětlujte, že máte monokl pod okem od svého drahého/drahé, který je tak slušný a hodný člověk.

Pokud bude takto přísný zákon i u nás, naučíme se neženit se, nevdávat se. Naučíme se vyhýbat drakonickým závazkům sňatku. Naučíme se podezřívavosti vůči „zlatokopkám“ a lidé budou žít ještě více singles, říkal mi kamarád, který článek Evy Hurychové četl.

No, nevím, jestli všechny budoucí manželské páry vstupují do manželství s tím, že se chtějí rozvádět a mají perfektně nastudovaný zákon o rodině, aby eventuelně věděli, co je čeká. Neznalost zákona ale neomlouvá. Pokud jeden ze snoubenců podniká či je veřejnou osobou (třeba vrcholným politikem), musí se mít ale na pozoru. Vztah vždycky něco stojí. A to nehovořím jenom o ekonomice. Pokud má být vztah opravdu vztahem nikoliv s ručením omezeným, předpokládá vzájemnou toleranci. Ústupky, zodpovědnost za toho druhého.

Spíše si myslím, že k osamělé nezávislosti singles vedou jiné důvody. Jedním z nich je nechuť přebírat zodpovědnost za životy druhých a možná i pohodlnost daná ekonomickou nezávislostí.

Newyorský zákon je opravdu hodně přísný, ale zřejmě se hlavnímu městu USA, řízenému konzervativním starostou Giullianim, osvědčil. Pomáhá ale tam, kde je nejvíce třeba? Na počtu trestných činů, zahrnutých do pojmu „domácí násilí“ vliv nemá. „Ctnostný“ život obyvatel předměstí také nezajišťuje. Má ale určitý represivní charakter a zdvižený prst pro případ „kdyby“. Nikdo k nám v této otázce nechce importovat Ameriku.

Evou Hurychovou byl tento příklad uveden jako jeden z mnoha možných.

Myslím si, že nejdůležitější bylo poselství. Poselství, že násilí není normální. Že násilí není možné a není ani možné nad ním zavírat oči a považovat ho za něco, s čím zpěvačka musela při vztahu s technikem své kapely počítat. Že násilí je nepřijatelným řešením jakéhokoliv konfliktu.

Konec konců s podobným poselstvím přišly i ženy ze Sjednocené evropské levice, jejichž výzvu k boji proti násilí na ženách z pražského kongresu převzal v Parlamentu místopředseda Sněmovny Filip. V této výzvě se hovoří i o jiných fomách násilí na ženách, než o kterých hovořila na konferenci v Poslanecké sněmovně Eva Hurychová .

Eva Hurychová: Domácí agresor patří do rukou odborníků ZDE

DOKUMENT: Práva žen jsou lidskými právy - Výzva přijatá na Shromáždění žen Strany evropské levice, Praha, 23. 11. 2007 ZDE

Vynucené sňatky již u malých děvčátek, vraždy ve jménu cti, se kterými se potýká řada evrospkých zemí zvláště v přistěhovaleckých čtvrtích, ženská obřízka, znásilňování a prodejný sex či sex pod hrozbou smrti ve válečných konfliktech, incesty, obchod s lidmi, novodobé otroctví, kult násilí a ponížení, absence jakýchkoliv citů prezentovaná pornoprůmyslem.

Umíme si vůbec představit, co všechno se může skrývat pod pojmem násilí na ženách? A umíme si představit řešení těchto problémů?

Násilí není normální. Ani to veřejné ve vztazích mezi státy, mezi lidmi na pracovišti, ani to skryté v rodině. Řešení netkví pouze v represi, musí vést k prevenci. K osvobození ženy a její domácnosti. K uplatnění ženy ve společnosti jinak, než jen jako sexuálního symbolu reklamy či erotického přívěsku zbohatlíka. Uplatnění sankcí zákona proti domácímu násilí a postavení násilníka před soud je konečným řešením, ale rány na duši poníženého či týraného se léčí dlouho. Není to jen a pouze otázkou žen, mělo by to být i otázkou, kterou si budou klást muži. A to bylo i poselstvím konference a mělo by být poselstvím všech rozumných lidí.

Násilí páchané na našich bližních, dokonce i těch nejbližších, je nejenom odsouzeníhodné, ale i musí se proti němu bojovat účinnými zbraněmi, přísný zákon je jedním z možných opatření.

Ale ne jediným.

Výchovou k nenásilí? Je to možné v mediální době, kdy se na nás lijí potoky krve z videopůjčoven, televizních obrazovek a počítačových monitorů? Výchovou k nenásilí, když v TV zprávách není alespoň jedna mrtvola, tak ztrácejí sledovanost? Římská kultura gladiátorských her byla kulturou, po které zůstal pouze Circus Maximus a Colloseum - Amphitheatrum Flavium. Nestala se kulturou římského lidu, ale svéráznou reality show. Nestala se kulturou římských domácností. Nepovznesla tvůrce k takovým činům, jako vznešenost humanity, která dala základ renesanci a modernitě Evropy. To harmonie byla do 20. století měřítkem věcí. Dnes je jím – bohužel – syrová pravdivost zmlácených a týraných žen. Gladiátoři měli šanci se bránit. Ženy o tuto šanci musejí svádět zápas. Píše se rok 2007. Po Kristu. Stejně tak dlouho po císaři Vespasianovi a brutálním Titovi. Quandiu stabit coliseus, stabit et Roma; quando cadit coliseus, cadet et Roma; quando cadet Roma, cadet et mundus. A přichází chanuka i Advent, který stále pro mnoho současných galadiátorů - žen nebude nadějí. Není to absurdní?

Použitéí fotografie jsou z článku v konzervativním deníku Daily Mail, zveřejněném pod titulkem Hitting back: the brutal face of domestic violence.

Autorka je poslankyní ČSSD a stínovou ministryní pro ženu a rodinu

                 
Obsah vydání       26. 11. 2007
26. 11. 2007 Spolehlivý a společný systém mezinárodní raketové obrany je racionální, nikoliv však současné americké řešení
26. 11. 2007 Listopad 2007: svatý Klaus v Čunkistánu Boris  Cvek
26. 11. 2007 Gladiátoři v cirku se měli šanci bránit, ženy o tuto šanci musí ještě dnes bojovat Anna  Čurdová
26. 11. 2007 Pospíšilova "reforma" justice -- část II. Zdeněk  Jemelík
26. 11. 2007 Sen o bohatství Jindřich  Kalous
26. 11. 2007 Co bylo principem pravicové reformy?
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!
25. 11. 2007 Zelení hrozí Bursíkovi červenou Milan  Daniel
26. 11. 2007 Primitivní skandalizace islámu v českých médiích Lukáš  Lhoťan
25. 11. 2007 Putin odsoudil veřejně období velkého teroru Richard  Seemann
26. 11. 2007 My umřít Zbyněk  Hejda
25. 11. 2007 Ještě jednou o digitalizaci knihovních zdrojů Jan  Čulík
26. 11. 2007 Duplicity, mrtvé duše a Hanlonova břitva Petr  Nachtmann
26. 11. 2007 Iluze o financování všeobecného základního příjmu, aneb Ceny jako regulátoři v tržním hospodářství Uwe  Ladwig
25. 11. 2007 Vlna přistěhovalců ze středovýchodní Evropy je nezvládnutelná
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
24. 11. 2007 Neubert: Evropská levice už ušla svůj kus cesty - jiný svět a jiná Evropa jsou nejen možné, ale i nutné Milan  Neubert
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy
24. 11. 2007 Sjezd evropské levice - vytváření alternativ
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?
26. 11. 2007 Simulakra a historická kontinuita v Rusku Tomáš  Lipták
25. 11. 2007 Rudí ještěři: "Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom?" Štěpán  Kotrba
24. 11. 2007 Podobenství o dvou synech Zdeněk  Bárta
24. 11. 2007 Voličská podpora labouristům výrazně poklesla po skandálech způsobených vládní nekompetencí
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2007 Gladiátoři v cirku se měli šanci bránit, ženy o tuto šanci musí ještě dnes bojovat Anna  Čurdová
15. 11. 2007 Idea princezny a masová manipulace Sandra  Wain
6. 11. 2007 Tři roky po absolutoriu vysoké školy mají ženy o 1000 liber nižší plat než muži   
23. 10. 2007 České ženy o budoucnosti země Zdeňka  Petáková
18. 10. 2007 Náhradní výživné znovu na scéně aneb ODS chce zakázat rozvody Anna  Čurdová
12. 10. 2007 Čurdová: Talmanová jako "expertka na slaďování"? Anna  Čurdová
3. 10. 2007 Čurdová: ČSSD je na straně samoživitelů a samoživitelek Anna  Čurdová
12. 9. 2007 Poznámečka k volebnímu právu muslimek Lenka  Vytlačilová
10. 9. 2007 Svoboda za peníze je otroctvím Sandra  Wain
30. 8. 2007 Ženy v ČR nemají čas zabývat se svými problémy Klára  Doušová, Adéla Purschová
27. 8. 2007 Vládní reforma a rovnost příležitostí aneb o české Pepině z Vysočiny a českém hlupákovi Anna  Čurdová
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?   
27. 7. 2007 Ideologické rámování České televize v programu Události Mirek  Vodrážka
27. 7. 2007 Šípovi haraší v hlavě Tamara  Nováková