23. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 10. 2007

České ženy o budoucnosti země

tisková informace z projektu prezidentka.cz

Na otázku "Co je podle mého osobního názoru dobré pro naši zemi a kam by měla směřovat?" odpovídalo ve svých projevech osm českých žen na 1. Sympoziu České prezidentky ve čtvrtek 18. října 2007. V důstojném prostředí Českého centra v Praze se sešly jako řečnice Marie Haisová, Meda Mládková, Alena Wagnerová Jana Hybášková, Helena Illnerová, Renáta Vesecká a Alena Valterová. V početném auditoriu byla přítomna řada vzácných hostů a také média.

Sympozium zahájila Miluš Kotišová, která stála při zrodu nadstranické platformy Česká prezidentka. Symbolicky otevřela nový duchovní prostor pro české ženy a také přečetla zdravici Václava Havla, ve které deklaroval, že v politice má být větší zastoupení žen a ženský prvek veřejným funkcím schází.

Občanská aktivistka Marie Haisová by v naší zemi uvítala více prostoru pro ženy z důvodu jejich pozitivního přístupu k životu, aktivní důraz na bytí a nikoli na vlastnění, vnímání ve vztazích a souvislostech, smysl pro rovnost namísto hierarchického vnímání. Zdůraznila, že ženy navzdory krvavým dějinám lidstva dokázaly svou péčí a láskou přenést lidský rod až do dnešní doby. Analyzovala také Ústavu ČR a český překlad Listiny základních práv a svobod z hlediska vztahu těchto dokumentů k ženám a konstatovala naprostou maskulinitu těchto textů.

Meda Mládková, mecenáška umění, věří, že v Čechách bychom měli pochopit důležitost kultury, která pomáhá porozumění mezi národy. Upozornila, že nás ničí závist a korupce.

Alena Wagnerová, spisovatelka a iniciátorka založení sítě Mateřských center v České republice, připomněla stálou vysokou vzdělanost žen v postkomunistických zemích. Velké nebezpečí pro naši civilizaci vidí v tom, že odpor k násilí jako k prostředku řešení vnitřních i vnějších konfliktů se pomalu obrušuje a násilí vstupuje jako téměř legitimní prostředek do společnosti. Vizí by mělo být přibližování se sociální spravedlnosti, neboť jde o hlubokou humanistickou tradici celých evropských dějin.

Europoslankyně Jana Hybášková konstatovala, že Čechám chybí sebevědomí občané, vedení vzděláváním k morálnímu a etickému řádu, k sociální solidaritě, humanismu a lidství.

Helena Illnerová navázala a upozornila, že všichni by měli znát nejen svá práva, ale i povinnosti. Děti a mladé lidi bychom měli naučit postupně přebírat zodpovědnost na chod společnosti. Chybí výchova k šetrnosti, kritickému a logickému myšlení. Staví se za další rozvoj jaderné energetiky.

Renáta Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně, je pro zvýšení podílu žen na spolurozhodování. Z titulu své profese zmínila domácí násilí. Je proti legalizaci prostituce, při které by se stál stavěl do role pasáka.

Alena Valterová, zakladatelka dnes již neexistující první české ženské strany Politické strany žen a matek, lakonicky shrnula vývoj naší země po roce 1989 z pohledu sociálně slabých občanů. Upozornila, že při pravidelně zhruba čtyřletých cyklech voleb není možnost pokusit se realizovat nějakou delší vizi pro společnost. Nejvíce bych si přála vidět sebevědomé a spokojené spoluobčany a spoluobčanky, kteří mají zájem o budoucnost svých dětí, svého okolí, své vlasti.

Příspěvek Jiřiny Šiklové přednesla Lenka Bennerová, ředitelka Fóra 50 % (www.padesatprocent.cz). Jiřina Šiklová se staví za kvóty, přijaté vnitřní shodou v jednotlivých politických stranách.

Je těžké shrnout řadu pronesených názorů v jednu větu. Myslím, že všichni přítomní by se shodli na závěrečném: "Přišli jsme na tento svět proto, abychom ho co nejlépe spravovali a v co nejlepším stavu ho předali našim potomkům."

Plánován je druhý ročník Sympozia, z letošní akce bude připraven sborník.

autorka je politická aktivistka

                 
Obsah vydání       23. 10. 2007
23. 10. 2007 Zoufalství Bohumil  Kartous
23. 10. 2007 Greenpeace: Odpovědnost za zpoždění a nevyváženost propagační kampaně k radaru nese vláda České republiky
23. 10. 2007 iDnes dělá novinářskou historii: PRODÁVÁ SE VLÁDĚ
23. 10. 2007 Kampaň ve prospěch amerického radaru běží přímo na serveru iDnes Petr  Nachtmann
23. 10. 2007 Prosté vysvětlení neuvěřitelné věci
23. 10. 2007 Dotaz
23. 10. 2007 Kábele z iDnes: Musíme vydělávat (=jsme strašně chudí) Jan  Čulík
23. 10. 2007 Že iDnes spolupracuje s vládní propagandou, se ví už měsíc Jakub  Rolčík
23. 10. 2007 Projede Nezákladňák historickými městy? Jana  Maříková
23. 10. 2007 Opět Hvězdné války Noam  Chomsky
23. 10. 2007 O radaru: Nebát se a nekrást Václav  Hála
23. 10. 2007 Jak je tomu v Polsku Jan  Lambert
23. 10. 2007 Dodržujte laskavě své povinnosti k vládním agenturám Jan  Neoral
23. 10. 2007 Michael  Marčák
23. 10. 2007 Aféra jménem Andula (VIII. část) Josef  Brož
23. 10. 2007 Češi platí bankám nejvíc, vládě je to jedno Patrik  Nacher
23. 10. 2007 Chci to slyšet Jan  Skácel
23. 10. 2007 Michael  Marčák
22. 10. 2007 Vláda polyglotů
22. 10. 2007 Spíše zataženo Ladislav  Žák
23. 10. 2007 Češi a Němci podle OECD neinvestují do vzdělání Uwe  Ladwig
23. 10. 2007 Letenský chrchel: Už přišly i podpůrné dopisy kolektivů pracujících
23. 10. 2007 Všichni Američané nejsou váleční štváči
22. 10. 2007 Syntetická biologie
22. 10. 2007 O plnosti a prázdnotě Jan  Paul
22. 10. 2007 Již dnes se máme lépe než zítra Vladislav  Černík
22. 10. 2007 Blízkovýchodní střípky Jakub  Rolčík
22. 10. 2007 Největší evropský vynálezce a fušer Tomáš  Koloc
23. 10. 2007 České ženy o budoucnosti země Zdeňka  Petáková
23. 10. 2007 Opozice našla svého kandidáta Adam  Hobzík
23. 10. 2007 Antidiskriminační zákony Evropské unie ohrožují demokracii!
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
23. 10. 2007 České ženy o budoucnosti země Zdeňka  Petáková
18. 10. 2007 Náhradní výživné znovu na scéně aneb ODS chce zakázat rozvody Anna  Čurdová
12. 10. 2007 Čurdová: Talmanová jako "expertka na slaďování"? Anna  Čurdová
3. 10. 2007 Čurdová: ČSSD je na straně samoživitelů a samoživitelek Anna  Čurdová
12. 9. 2007 Poznámečka k volebnímu právu muslimek Lenka  Vytlačilová
10. 9. 2007 Svoboda za peníze je otroctvím Sandra  Wain
30. 8. 2007 Ženy v ČR nemají čas zabývat se svými problémy Klára  Doušová, Adéla Purschová
27. 8. 2007 Vládní reforma a rovnost příležitostí aneb o české Pepině z Vysočiny a českém hlupákovi Anna  Čurdová
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?   
27. 7. 2007 Ideologické rámování České televize v programu Události Mirek  Vodrážka
27. 7. 2007 Šípovi haraší v hlavě Tamara  Nováková
27. 7. 2007 Nejen harašení jako téma Petr  Baubín
24. 7. 2007 Na spáleništích budeme hodovat my   
9. 7. 2007 Je nevěra "normální"?