14. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 11. 2007

Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat?

K článku Aleše Uhlíře (viz BL 9.11. 2007 "Kapka spravedlnosti na poslední chvíli") bych měl určité drobné výhrady. Nejsem si jist tím, že Alois Rašín byl u nás první obětí komunistické ideologie, jak píše. Atentáty komunisté ve své ideologii neměli, atentáty byly většinou dílem anarchistů. Také genezi zinscenovaných hrdelních procesů z konce 40. a počátku 50. let, domnívám se, nelze jednoduše odvodit jen z komunistické ideologie, protože odsuzováni byli i komunisté, kteří s komunistickou ideologií souhlasili.

Ovšem je zřejmé, že z těch, kteří se aktivně tehdy podíleli na zinscenování politických procesů, byla resp. bude zřejmě potrestána pouze jediná osoba. Aleš Uhlíř konstatoval, že nám z aktérů politických procesů 50.let po mnohaletém složitém zkoumání ÚDV zbyla jako viník dnes 87 letá Ludmila Polednová-Brožová. Máme tedy, píše na závěr, takovou pravdu a spravedlnost, jakou jsme si sami zasloužili.

Pamatuji se, že průběh jednoho monstrprocesu (šlo asi o proces s Rudolfem Slánským) vysílal v mém rodném městečku i obecní rozhlas. Tehdy mě to moc nezajímalo, ale v roce 1960 se mi náhodou dostala do ruky kniha z procesu s údajným spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským, kde byl zaznamenán celý průběh procesu včetně výpovědí obžalovaných. Ta kniha nepotřebuje komentáře, sama by mohla posloužit jako důkaz nespravedlivého procesu. Pokud lze to, co odehrávalo v soudní síni, nazvat soudním procesem.

Uvěřit tomu, že tento odporný antisemitský proces byl pravdivý a spravedlivý, bylo nemožné i pro osmnáctiletého venkovského mladíka.V procesu se Slánským obžalovaní obviňovali sami sebe, ochotně souhlasili s nesnesitelně arogantním a stupidním prokurátorem, že jsou zrádci, padouši a vůbec ti nejhorší vyvrhelové, vypovídali i o věcech na které se jich nikdo neptal, sami sebe líčili v nejtemnějších barvách a sami pro sebe žádali přísné tresty. Navíc všichni mluvili ve frázích, jejichž lživost a falešnost byla zřejmá na první pohled.

Vrcholem procesu se Slánským bylo vystupování hlavního žalobce Urválka. Ten člověk neměl ujít spravedlivému trestu. Soudní procesy z let padesátých nás vracely 300 let zpátky do 17. století, kdy probíhaly na Moravě procesy s čarodějnicemi pod vedením Boblinga z Edelstadtu.

Na přípravě takových procesů, jako byl proces s Miladou Horákovou nebo s Rudolfem Slánským a další se podílela řada lidí: vyšetřovatelé (pod vedením a dohledem sovětských poradců), soudci, prokurátoři, obhájci (kteří však obžalované vůbec nehájili). Ti všichni věděli nebo museli vědět, že se podílejí na velice kruté, absurdní a nespravedlivé hře s tragickým koncem a museli vědět, že porušují i tehdy platné zákony.

Byl jsem žákem základní školy, když i u nás proběhla vlna zatýkání, zatčen a odsouzen byl i drogista, který se prý měl pokusit odstranit místní funkcionáře otrávením studní. Vrtalo mi už tenkrát hlavou, jak to chtěl udělat, když v obci byl již z dob první republiky zaveden vodovod a vodu ze studní k pití nikdo nepoužíval. Nicméně byl odsouzen k nepodmíněnému mnohaletému trestu; údajný vůdce protistátní skupiny dostal (tuším) 13 let.

V roce 1968, kdy se začalo s rehabilitací nespravedlivě odsouzených (ze začátku byli rehabilitováni většinou jen komunisté, ale bylo zjevné, že u toho to nemůže skončit a že na řadě jsou i další neprávem odsouzení a bylo rovněž zřejmé, že nelze zůstat jen u rehabilitací a neptat se, kdo je za vše odpovědný), měli strůjci procesů dosud moc, která jim hrozila vyklouznout z rukou a měli špatné svědomí a strach. Strach z toho, že spravedlnosti neujdou. Také proto sem v srpnu toho roku přišla půlmiliónová cizí armáda.

Sloužil jsem tehdy na vojně a v březnu 1968, když se konal v Praze mítink mládeže vysílaný přímo rozhlasem, kde hovořil J. Smrkovský, P. Kohout a další (také G. Husák) jsem jako pomocník dozorčího útvaru byl vyslán coby posel na Krajskou správu bezpečnosti s jakousi důležitou akutní (a řekl bych i poněkud podezřelou) zprávou, která právě přišla z ministerstva obrany (její obsah jsem ovšem neznal). Budova, bylo to večer snad kolem deváté, byla plná cigaretového dýmu a plná policistů ve stejnokrojích i v civilu u zapnutých rozhlasových přijímačů. Byli očividně nervózní a evidentně zaskočeni z toho, co právě slyšeli.

V roce 1990 bylo už za minutu dvanáct, aby se stihlo učinit aspoň částečně spravedlnosti zadost, protože někteří aktivní tvůrci politických procesů ještě žili. Jenže nebyl zájem, snad mnohým z nastupující generace chyběla znalost (ne)dávné historie. Nebyl ani čas, transformace ekonomiky musela prý být rychlá. Na rychlosti a nikoliv na správnosti záleželo prý nejvíc. A aby o tom občané nezačali náhodou pochybovat, byl národ tehdy ohlupován lustračními aférami (začalo to pochybnou aférou Bartončík). Místo hesla J. V. Stalina: kádry rozhodují vše, jsme měli nové heslo: o všem rozhoduje trh. Právě se zhaslo a ekonomové (opravdu to byli ekonomové či hospodáři? Možná to byli ekonomové, ale nebyli to hospodáři) zrovna předbíhali právníky.

A tak platila slova, která napsal Petronius Arbiter (|66 n.l.): K čemu jsou zákony tam, kde jedině peníze vládnou?

                 
Obsah vydání       14. 11. 2007
14. 11. 2007 Jak Julínek naplánoval Klenerovo odvolání a hra se škatulemi Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Nechceme sloučení škol Simona  Szekelyová
14. 11. 2007 Jsme pobouřeni manipulací v České televizi
14. 11. 2007 Osobní priority Václava Moravce, aneb nejen 17. listopad v českých mainstreamových médiích
14. 11. 2007 Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Pro koho platí trestní zákon o šíření poplašných zpráv? Martin  Gřeš
14. 11. 2007 Židé vládnou světu... Milan  Valach
14. 11. 2007 Blokáda Židovského města ve fotografiích
14. 11. 2007 Německo bilancuje svou minulost Richard  Seemann
14. 11. 2007 Dva tvůrci kreslených vtipů potrestáni za karikaturu královské rodiny
14. 11. 2007 Na aktualně.cz se bojuje za radar už i s rezavými ruskými tanky
14. 11. 2007 Americké války "stály dosud 1,6 bilionu dolarů"
14. 11. 2007 Vláda projednává přístup Česka k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC)
14. 11. 2007 Ano, podstatné jsou FUNKCE knihovny
14. 11. 2007 V ČR se krade, proto není možné pustit čtenáře v knihovně ke knihám...
14. 11. 2007 Policie: Starého psa novým kouskům nenaučíš Vítězslav "Vitex" Dvořák
14. 11. 2007 Jak můžete být proti radaru? Jste snad komunista? Michal  Vimmer
14. 11. 2007 Náš mlčící maturant Patrick  Ungermann
14. 11. 2007 Pomoc ďáblova Boris  Cvek
14. 11. 2007 ■ ■ ■ Miroslav  Salava
14. 11. 2007 Největší slídilové opět odhaleni!
14. 11. 2007 Hutka odkryl palčivé místo moderních českých dějin Michal  Rusek
14. 11. 2007 Odkryl Hutka "palčivé místo českých dějin"? Milan  Daniel
14. 11. 2007 Případ Nohavica: Je to sporné Petr  Wagner
14. 11. 2007 Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? Jan  Makovička
14. 11. 2007 Stránka www.vrtetiradarem.cz spuštěna
14. 11. 2007 Odkud se vzala sedmá velmoc Miloš  Štěpánek
14. 11. 2007 ČT: Sobotní demonstrace proti radaru a za demokracii bude ve skutečnosti demonstrací za Čunka!
14. 11. 2007 O honbě na pedofily Antonín  Konečný
14. 11. 2007 Sarkozy: Přišel, viděl, ale nezvítězil Věra  Flasarová
13. 11. 2007 Pedofilové všech zemí, spojte se! Štefan  Švec
13. 11. 2007 Problémy na pracovišti -- nemusíte být bezmocní
14. 11. 2007 Otázky Václava Moravce a Nedělní partie 11. 11. 2007 Vladislav  Černík
13. 11. 2007 Klaus v BBC
13. 11. 2007 Pane Havle, Vás na demonstraci nechceme. Chceme tam Václava Havla
14. 11. 2007 Hodnota myšlenek Fidel Castro Ruz
13. 11. 2007 Oslavili jsme Den vzpomínek na padlé vojáky - s kritickým pohledem na válku v Afghanistánu Miloš  Kaláb
13. 11. 2007 Úporná diskuse o tvaru nové Národní knihovny pomíjí základní skutečnosti Jan  Čulík
13. 11. 2007 Bursík se odmítl bavit s odpůrci základny, Kateřinu Jacques "irituje ironický škleb"
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Média a 17. listopad: Dvě demonstrace -- dva odlišné přístupy Karel  Šolín
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007