14. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 11. 2007

Německo bilancuje svou minulost

Sedm desetiletí po nástupu nacismu v Německu a šest desetiletí po skončení druhé světové války se němečtí dokumentaristé rozhodli, že nastal čas bilance této neblahé historie. Včera večer Guido Knopp, i u nás známý autor řady televizních dokumentů kriticky poukazující na německou historii, uvedl na německé televizi ZDF dlouho očekávaný seriál "Die Wehrmacht - Eine Bilanz" prvním dílem z pěti pod názvem "Útok na Evropu - mýtus o neporazitelnosti".

Když Wehrmacht 1. září 1939 přepadl Polsko, byla celá Evropa zaskočena jeho údernou silou, když ještě šest let před tím měl sílu pouhých 100 000 mužů bez tanků a letadel. Celé polní tažení trvalo pouhé čtyři týdny a poprvé byly na podporu masivně použity vzdušné síly a před pěchotou se valila pancéřová vozba.

Hitler obešel Versailleskou smlouvu, zahájil masivní vyzbrojování a zahájil svou agresi tzv."Válkou kytek" obsazením Porýní, anšlusem Rakouska a anexí Sudet. To vše posílilo jeho autoritu u obyvatelstva a podřízenost ozbrojených složek, které diktátorovi od roku 1934 skládaly přísahu.

Část generality mu tleskala a vrchní velení, tvářící se nepoliticky,, souhlasilo s jeho snahou odčinit porážku z roku 1918, od které nás právě v těchto dnech dělí 89 let. Kdo s jeho agresivními plány nesouhlasil a vyjadřoval obavy z možné porážky jako generálové Ludwig Beck nebo později Johannes Blaskowitz, byl odstaven.

Německá armáda se tak stala nástrojem nacistické hrůzovlády, která se jako mor šířila po Evropě. Pro masu obyčejných vojáků stálo v popředí pouze přežití. Jak účastníci potvrzují, voják se bál o svůj život od prvého dne horké války až po její konec, ale zabředával však dobrovolně nebo nedobrovolně do zničující války.

Sedmnáct milionů mužů a žen, které v posledních letech války, jak dokumentuje seriál, bylo též hromadně povoláváno k armádě, se stalo součástí vražedné mašinérie. To popisují další díly dokumentu televize ZDF, které budou každý týden následovat. Druhý nazvaný Obrat ve válce - útok na Sovětský svaz, třetí Zločiny armády - zničující válka na Východě, čtvrtý Odpor v uniformě - atentát z 20. července 1944 a konečný Boj až k zániku - strategie sebezničení.

Cílem široce pojatého dokumentu je ukázat současné generaci, že Wehrmacht se spolupodílel na válečných zločinech a potvrzuje fakta putovní výstavy Zločiny Wehrmachtu, která před deseti lety vyvolala nebývalou často protichůdnou diskusi.

Počátkem tohoto měsíce uvedl Enrique Sánchez Lansch, známý španělsko-německý dokumentarista, svůj nový film "Reichsorchester - Die Berliner Philharmoniker und der Nationalsozialismus - Říšský orchestr - Berlínští filharmonici a nacionální socialismus". Filmový dokument, který na sebe soustředil nebývalou pozornost, se zaměřil na temnou dvanáctiletou kapitolu světově známého hudebního souboru při příležitosti jeho letošního 125. výročí. Ukazuje, že ani v případě tak vážené instituce není možno přehlížet, že se zapletla v letech 1933 až 1945 s nacistickým režimem a propagovala jej v zahraničí jako "nositele nové kultury - nacistických kulturträgrů".

V čele filharmoniků stál bezesporu světoznámý dirigent Wilhelm Furtwängler, který od roku 1922 byl šéfdirigentem Současně od roku 1931 řídil v Bayreuthu wagnerovský hudební festival a dva roky poté se stal ještě šéfem berlínské státní opery. Známý byl však již před první světovou válkou. Již v roce 1915 se stal ředitelem opery v Mannheimu a po válce šéfdirigentem vídeňského uměleckého orchestru.

V roce 1933 však Berlínští filharmonici, kteří byli soukromou firmou, stáli před finančním bankrotem. Bylo to kvůli situaci v politicky i hospodářsky rozvrácené výmarské republice. Nezávislý orchestr se v době masové nezaměstnanosti, finanční krize a inflace dostal do finančního kolapsu. Odrážela se na něm zrcadlově tehdejší situace Německa a nabídku nového ministra propagandy Josepha Goebbelse na podřízení novému režimu s příslibem vyřešení jeho finančních problémů přijali filharmonici s povděkem jako většina německého národa. Ale každá záchrana má svou cenu. Pod Goebbelsovým vlivem se orchestr stal předvojem propagace "nového Německa", poté co toto hudební těleso bylo "arizováno" , a to nejen vytěsněním židovské hudby, ale především jeho předních interpretů.

V roce 1934 obdržel přední violista, koncertní mistr polského původu Szymon Goldberg, zákaz vystupování a musel opustit Německo stejně tak jako celista ruského původu Joseph Schusster a Nikolaj Graudan a houslista Gilbert Back. Všichni se uplatnili především v USA jako vynikající umělci. Hellmut Stern, dnes 92letý, se stal členem orchestru sice až v roce 1961 jako hráč na violu, ale přežil holocaust jedině díky tomu, že uprchl se svými rodiči do Číny. V osmdesátých letech minulého století díky jemu mohl orchestr vystoupit spolu s "Israel Philharmonic" v Izraeli, který jinak německá hudební tělesa i skladatele jako byl Richard Wagner ignoroval. Sám přednáší v Domě konference ve Wannsee, která v roce 1942 odstartovala tzv. "konečné řešení židovské otázky" a na školách mladé generaci, co se událo po převzetí moci nacisty.

Berlínští filharmonici hráli na sjezdech nacistické strany v Norimberku, stejně tak při příležitosti olympijských her v roce 1936 v Berlíně. Hráli k narozeninám führera, pro uniformované publikum a cestovali po světě jako vyslanci německé kultury. Jejich koncerty pod hesly "Nekapitulujeme nikdy" se konaly prakticky až do konce války. Furtwängler byl jmenován viceprezidentem Říšské hudební komory, bez jejího schválení nemohl žádný umělec veřejně vystupovat. Světové veřejnosti jej prezentovali jako kulturního experta nacistického státu.

Hitler a Goebbels využívali orchestrálního pódia ke svým řečem. Hudebníci proti tomuto zneužívání neprotestovali, naopak dvacet z nich vstoupilo do NSDAP a někteří vystupovali v SA uniformách. Ovzduší, které uvnitř souboru vzniklo, odpovídalo době - jeho členové si nedůvěřovali a navzájem se pomlouvali a špiclovali.

V roce 1945 dostal Furtwängler od amerických okupačních úřadů zákaz dirigování a ačkoliv nebyl nikdy členem nacistické strany, musel se podřídit denacifikačnímu řízení. Byl označován za "Hitlerem vydržovaného maestra" a "prodlouženou hudební ruku nacistické krvavé justice" a dokonce "nejodpornější figurou nacistické říše".

Nebyl stoupencem nacistů a často se s nimi dostával do konfliktu, protože bránil židovské kolegy a přes zákaz provozoval skladby židovských autorů. V roce 1936 chtěl opustit Německo a stát se šéfdirigentem newyorských filharmoniků, ale to se mu nepodařilo. Nacisté jej nakonec zbavili všech funkcí a jmenovali ho pouze hostujícím dirigentem. Na veřejnosti se s ním však chlubili a před kamerami mu potřásali rukama Hitler, Goering a Goebbels.

Furtwängler vědom si své bezmocnosti nakonec přijal filozofii, že svou činností zabraňuje nejhoršímu a členy orchestru chrání před vojenskou službou. Na přímluvu Paula Hindemitha, Yehudi Menuhina, Szymona Goldberga a především své židovské sekretářky Berty Geissmarové byl v roce 1947 osvobozen. Trvalo to však ještě pět let, než byl v roce 1952 znovu, a to do své smrti dva roky poté, jmenován šéfdirigentem berlínských filharmoniků.

Osud Furtwänglera silně připomíná úděl šéfdirigenta České filharmonie Václava Talicha během protektorátu. Umělce, kterého znala celá Evropa, se snažil získat Joseph Goebbels a pozval jej k pohostinskému vystoupení do Berlína. V té době ho chtěl připoutat k tzv. říšské myšlence Emanuel Moravec, který korumpoval Českou filharmonii nebývalým přísunem finančních prostředků.

Talich pozvání napřed odmítal a snažil se tomu zabránit i podmínkou, že tak učiní, pokud bude moci zahrát Smetanův cyklus Má vlast i s básněmi Tábor a Blaník, které se nesměly v protektorátu hrát. Goebbels na tuto podmínku přistoupil, což se Talichovi stalo osudné. V květnu 1945 byl obviněn z kolaborace a uvězněn na Pankráci.

Na svobodě se octl, až co řada osobností svědčila v jeho prospěch, ale trvalo to ještě řadu let, než mohl opět dirigovat čtyři roky až do své smrti v roce 1961 Českou filharmonii. Přesto však jako nad Furtwänglerem zůstává dodnes temný mrak totalitní moci, které se museli, i když neradi podřídit. Sánchezův film byl proto uvítán , že se konečně zabýval tímto nepříjemným fenoménem, který nezasáhl pouze umělce žijící v totalitním režimu, ale celou tehdejší generaci. Může se stát inspirací i pro naše dokumentaristy, jak se vyrovnat s dobou totality, ve které umělci, i když často proti své vůli , sloužili jejím potřebám.

                 
Obsah vydání       14. 11. 2007
14. 11. 2007 Jak Julínek naplánoval Klenerovo odvolání a hra se škatulemi Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Nechceme sloučení škol Simona  Szekelyová
14. 11. 2007 Jsme pobouřeni manipulací v České televizi
14. 11. 2007 Osobní priority Václava Moravce, aneb nejen 17. listopad v českých mainstreamových médiích
14. 11. 2007 Dodržení zákona? Na svatýho Dyndy Štěpán  Kotrba
14. 11. 2007 Pro koho platí trestní zákon o šíření poplašných zpráv? Martin  Gřeš
14. 11. 2007 Židé vládnou světu... Milan  Valach
14. 11. 2007 Blokáda Židovského města ve fotografiích
14. 11. 2007 Německo bilancuje svou minulost Richard  Seemann
14. 11. 2007 Dva tvůrci kreslených vtipů potrestáni za karikaturu královské rodiny
14. 11. 2007 Na aktualně.cz se bojuje za radar už i s rezavými ruskými tanky
14. 11. 2007 Americké války "stály dosud 1,6 bilionu dolarů"
14. 11. 2007 Vláda projednává přístup Česka k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC)
14. 11. 2007 Ano, podstatné jsou FUNKCE knihovny
14. 11. 2007 V ČR se krade, proto není možné pustit čtenáře v knihovně ke knihám...
14. 11. 2007 Policie: Starého psa novým kouskům nenaučíš Vítězslav "Vitex" Dvořák
14. 11. 2007 Jak můžete být proti radaru? Jste snad komunista? Michal  Vimmer
14. 11. 2007 Náš mlčící maturant Patrick  Ungermann
14. 11. 2007 Pomoc ďáblova Boris  Cvek
14. 11. 2007 ■ ■ ■ Miroslav  Salava
14. 11. 2007 Největší slídilové opět odhaleni!
14. 11. 2007 Hutka odkryl palčivé místo moderních českých dějin Michal  Rusek
14. 11. 2007 Odkryl Hutka "palčivé místo českých dějin"? Milan  Daniel
14. 11. 2007 Případ Nohavica: Je to sporné Petr  Wagner
14. 11. 2007 Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? Jan  Makovička
14. 11. 2007 Stránka www.vrtetiradarem.cz spuštěna
14. 11. 2007 Odkud se vzala sedmá velmoc Miloš  Štěpánek
14. 11. 2007 ČT: Sobotní demonstrace proti radaru a za demokracii bude ve skutečnosti demonstrací za Čunka!
14. 11. 2007 O honbě na pedofily Antonín  Konečný
14. 11. 2007 Sarkozy: Přišel, viděl, ale nezvítězil Věra  Flasarová
13. 11. 2007 Pedofilové všech zemí, spojte se! Štefan  Švec
13. 11. 2007 Problémy na pracovišti -- nemusíte být bezmocní
14. 11. 2007 Otázky Václava Moravce a Nedělní partie 11. 11. 2007 Vladislav  Černík
13. 11. 2007 Klaus v BBC
13. 11. 2007 Pane Havle, Vás na demonstraci nechceme. Chceme tam Václava Havla
14. 11. 2007 Hodnota myšlenek Fidel Castro Ruz
13. 11. 2007 Oslavili jsme Den vzpomínek na padlé vojáky - s kritickým pohledem na válku v Afghanistánu Miloš  Kaláb
13. 11. 2007 Úporná diskuse o tvaru nové Národní knihovny pomíjí základní skutečnosti Jan  Čulík
13. 11. 2007 Bursík se odmítl bavit s odpůrci základny, Kateřinu Jacques "irituje ironický škleb"
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Média a 17. listopad: Dvě demonstrace -- dva odlišné přístupy Karel  Šolín
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007