9. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 11. 2007

Vládní pravda o radiolokátoru EBR

Na redakci ATM se obrátil koordinátor vládní komunikace programu protiraketové obrany Klvaňa s žádostí o publikování reakce na článek Radar XBR Brdy -- Technická analýza a odhad výkonových parametrů, který jsme zveřejnili v zářijovém čísle ATM a které zveřejnily i Britské listy. V zájmu objektivní odborné diskuse vám celý text přinášíme v nezměněné podobě. Autorem této "vládní" odpovědi je Doc. RNDr. Luděk PEKÁREK, DrSc. "za přispění odborníků, kteří se zúčastnili měření radiolokátoru na Kwajalejnu", jak si vymínil ve své odpovědi redakci ATM.

Tento článek vyšel v odborném měsíčníku ATM 11/2007 , který je v prodeji od pátku 2. 11.

BL 5. 9. 2007 Ludvík NERAD: Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů ZDE

Autor článku vystupující pod pseudonymem Ludvík Nerad uveřejnil článek s názvem "Radar Brdy" Technická analýza a odhad výkonových parametrů (časopis ATM č. 09/2007, str. 10-17). Autor vychází při svých výpočtech z vlastních spekulací, které opírá o tvrzení a data, která neodpovídají skutečnosti nebo se týkají jiných zařízení než radaru, o kterém se uvažuje k přemístění do Brd. Výsledky výpočtů založených na nepodložených spekulacích autor předkládá veřejnosti současně s vlastními komentáři, které formuluje tak, že musí čtenáře přinejmenším vystrašit a přivést ho k odmítavému stanovisku k umístění uvažovaného radaru v České republice.

Z mnoha desinformujících tvrzení uveďme jen dva nejmarkantnější příklady:

■ 1. V závěru (str. 17 článku) autor tvrdí, že "Třetí stupeň, XBR radar Brdy, má mít největší vyzařovaný výkon z uvedených typů". Jak vyplývá z autorovy věty předcházející citovanému tvrzení, prvními dvěma typy je míněn jednak radar GBR instalovaný na ostrově Kwajalein, jednak nedávno odzkoušený mnohem výkonnější a rozměrnější radar SBX-1 na plovoucí plošině. Radar SBX má průměr antény 25 metrů, zatímco radar na ostrově Kwajalein má anténu s průměrem rovným přibližně 10 metrům. Za "třetí stupeň" označil autor právě radar, který má být instalován v Brdech. Pokračuje pak větou, že "Anténa XBR Brdy může mít například stejný geometrický rozměr jako anténa s SBX-1 (cca 25 m), ale její plocha bude plně osazena 81000 T/R moduly, což se ziskem antény vede k velkému efektivnímu vyzářenému výkonu". Skutečnost, známá už dlouho, je ovšem taková, že radiolokátor, o němž se uvažuje pro instalaci v Brdech, je právě radiolokátor GBR (po jeho modernizaci na EBR) umístěný nyní na ostrově Kwajalein. Jeho anténa má průměr o málo větší než 10 metrů, plochu 105 m2 a je osazena 16 896 vysílacími prvky (trychtýřovými anténami). O tom se na vlastní oči přesvědčili členové skupiny českých expertů a nezávislých pozorovatelů přímo na ostrově Kwajalein, kde je nyní radiolokátor umístěn a kde je provozován déle než devět let. Deklarovaný maximální výkon radiolokátoru je 170 kW. Měření hustoty zářivého toku v úrovni terénu před anténou v různých vzdálenostech od radiolokátoru, které členové skupiny provedli vlastními přístroji, ukázalo, že boční smyčky (boční laloky) vyzařování jsou velmi účinně potlačeny, takže ve všech měřicích místech, pro která byly vybrány vzdálenosti od 50 metrů od antény až po 2 670 metrů, nepřekročila hustota zářivého toku českou normu pro obyvatelstvo, rovnou pro daný případ 10 W/m2. Z měření na místě rovněž vyplynulo, že okamžitý výkon impulsů vysílaných tímto radiolokátorem není řádově vyšší než průměrný vyzařovaný výkon.

■ 2. V oddíle, který autor nazval "Analýza a odhad možných parametrů XBR Brdy", uvádí autor mimo jiné počet elementárních zářičů (modulů) 69 až 81 tisíc. Při rozměrech těchto modulů používaných pro vlnovou délku 3 cm se jich ovšem uvedený počet na anténu s uvedenou plochou 123 m2 nevejde. Takový počet modulů by vyplnil anténu s průměrem přes 25 metrů, jakou používá radiolokátor SBX umístěný na plovoucí plošině.

Autor tak veřejnosti předkládá záměrně nepravdivé a neopodstatněné konspirativní teorie, informující o možnosti rozmístění v ČR konstrukčně rozdílného, rozměrově − tedy i výkonově nesrovnatelného radiolokátoru; radiolokátoru údajně rozměrově "většího" než námořní modifikace SBX-1 (odpovídající celkový počet T/R modulů fázované anténní soustavy oněch až 81 000 T/R modulů). Zde je třeba zdůraznit, že tento typ radiolokační stanice SBX má celkovou výšku cca 86 m, resp. jeho radar výšku cca 45 m, oproti výšce radiolokátoru stanice GBR-P (EBR) cca 27 m. Na základě této spekulace je dále provedeno umělé "naroubování" neporovnatelných konstrukčních a výkonových parametrů radiolokátoru stanice tzv. typu XBR radaru Brdy. Zde autor zřejmě záměrně nezohledňuje technické parametry radiolokační stanice EBR, zveřejněné např. v již tzv. Předběžném posouzení radiolokační stanice EBR na zdravotní stav populace okolí", zpracovaného Ministerstvem obrany ČR 13. srpna 2007 na základě aktuální technické specifikace radiolokační stanice, o jejímž rozmístění vláda ČR s USA jedná.

Podobných omylů, neodůvodněných spekulací a záměn je v celém článku mnoho. Všechny mají stejný směr -- popisují radar, o jehož umístění v Brdech se uvažuje, způsobem, který přivede čtenáře, který tvrzením v článku uvěří, k odmítavému stanovisku k instalaci tohoto zařízení v České republice. V závěru autor s pseudonymem Ludvík Nerad vypočítává údaje, které má česká strana od USA o radaru požadovat. Ve skutečnosti česká strana tyto údaje má a ověřila je prohlídkou zařízení na místě a měřením v úrovni terénu.

V dalším textu uveřejněném v "Britských listech" (ISSN 1213-1792), označeném jako pokračování článku Ludvíka Nerada "Radar XBR Brdy -- Technická analýza a odhad výkonových parametrů", nadepsaném "Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru", u nějž je jako autor uveden Jaroslav Brdský, podobné omyly, neopodstatněná tvrzení a chybné výpočty pokračují. Uveďme jen jeden z nich: na druhé stránce internetového textu autor Jaroslav Brdský počítá střední hustotu zářivého toku v hlavním svazku ve vzdálenosti 1 km od antény radaru. Plocha svazku (jde samozřejmě o plochu kolmého průřezu svazku) mu vychází rovná 7,75 m2 a střední hustota zářivého toku 22 kilowattům na čtvereční metr (po dosazení správné hodnoty celkového vyzařovaného výkonu 170 kilowattů). Je to nesmysl. Svazek není v žádné vzdálenosti od antény užší než je průměr antény, tedy přibližně 12 metrů, a jeho průřez nemá v žádném místě svazku menší plochu než je plocha antény, tedy 105 čtverečních metrů. Autor uvedený jménem Jaroslav Brdský pokračuje tedy v přesně stejném duchu, jako jeho předchůdce Ludvík Nerad. (Jde vůbec o dvě různé osoby?).

4. 10. 2007 Jaroslav BRDSKÝ : Co ve zprávě vládní komise o radaru vůbec není ZDE

24. 9. 2007 Jaroslav BRDSKÝ: Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru - Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů II. ZDE

SOUVISEJÍCI ČLÁNKY

Dosud autoritativně nezodpovězené otázky Britských listů ZDE

26. 10. 2007 Vladimír Koníček: Předseda kontrolního výboru Parlamentu nemá právo znát vzorce, týkající se zdravotní neškodnosti amerického radaru? ZDE

iDnes: Mobil u ucha září víc než radar, uklidňuje odborník ZDE

Luděk Pekárek: Konec elektromagnetické hypersenzitivity - "informace" Centra pracovního lékařství SZÚ ZDE
Luděk Pekárek: Konference o elektromagnetické hypersenzitivitě - zpravodaj SISYFOS ZDE

Stanislav Kaucký: Radar v Česku: bezpečnostní riziko nebo zbytečné obavy? ZDE

Štěpán Kotrba: Radarová základna: dezinformace znehodnocují občanskou debatu ZDE
Stanislav Kaucký: Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více ZDE
9. 10. 2007: Výsledky ověřování hygienické studie ministerstva obrany na Marshallových ostrovech jsou nevěrohodné ZDE
4. 10. 2007 Jaroslav BRDSKÝ: Co ve zprávě vládní komise o radaru vůbec není ZDE
3. 10. 2007 Vládní "posouzení zdravotních dopadů" radaru v Brdech: Podhodnocené výkonové parametry plus triviální výpočet ZDE
25. 10. 2007 Lubomír Peške: Hrách na zelenou stěnu házeti aneb otevřený dopis poslancům ve věci ohrožení přírody účinky radaru ZDE
14. 9. 2007 Ivan Sommer: Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku ZDE
17. 10. 2007 Radar ve Skrundě poškodil zdraví dětí ZDE
20. 8. 2007 Václav Drbohlav, Štěpán Kotrba: Sisyfovské úsilí odborníka na "elektromagnetický smog" ZDE
24. 8. 2007 Štěpán Kotrba: Vládní "odborník na radary" uvedl nesprávné informace v online rozhovoru iDnes ZDE
31. 8. 2007 Tereza Tušarová: Oficiální lži o maximálním výkonu radaru ZDE
5. 9. 2007 GREENPEACE: Studie "Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy" -- posouzení východisek a relevance z nich vyvozených závěrů ZDE
22. 8. 2007 Štěpán Kotrba: Referenční laboratoř je prostor pro zářivý optimismus ZDE
20. 8. 2007 Tomáš Gawron: Lekce radarové propagandy ZDE
22. 8. 2007 Jan Neoral: Nezávislá zpráva o radaru od závislé komise ZDE
28. 7. 2007 Co jsou mikrovlny? WHO o vlivu mikrovln na lidský organismus ZDE
17.8.2007 -lnd-, -sky-, ATM online : Nežádoucí odrazy energie XBR radaru ZDE
25.1.2007Štěpán Kotrba : Radarová základna: dezinformace znehodnocují občanskou debatu ZDE

Missile Defence Agency - BMDO FACT SHEET JN-00-19 ZDE

dvousetstránková analýza radaru SBX ("sea based" verze téhož radaru) - v angličtině ZDE
ATM, Stanislav Kaucký: Základní údaje o SBX radaru - v češtině ZDE
28.8.2006, Stanislav Kaucký, BL : Protiraketová obrana USA: XBR a SBX radary ZDE
MfD cituje 29. 8. 2006 Stanislava Kauckého: Protiraketový radar může ohrozit letadla ZDE
                 
Obsah vydání       9. 11. 2007
9. 11. 2007 Nový katastrofický dokument varuje před ropnou apokalypsou
10. 11. 2007 RADAR V BRDECH: Další vědci zpochybnili vládní studii o radaru jako povrchní
11. 11. 2007 Všichni společně proti neonacismu Štěpán  Kotrba
10. 11. 2007 Neonazisme en République Tchèque Karel  Košťál
9. 11. 2007 Čeká Evropu mořská povodeň?
9. 11. 2007 Všichni budou u židů, Paroubek se v tu samou chvíli setká v Praze s německým ministrem zahraničních věcí
10. 11. 2007 Co je císařovo, dejte císaři , co je vaše, vám nikdo nesmí vzít ! Zdeněk  Bárta
9. 11. 2007 Vládní pravda o radiolokátoru EBR
9. 11. 2007 Herec jako "mluvčí národa" Michal  Vimmer
9. 11. 2007 Co je pohrdání soudem
9. 11. 2007 Šídla v pytli neutajíš Vladislav  Černík
9. 11. 2007 Na obranu Jindřicha Šídla
9. 11. 2007 Musíme prekonať všetky ideológie
9. 11. 2007 Kapka spravedlnosti na poslední chvíli Aleš  Uhlíř
10. 11. 2007 Diskreditace vůdců opozice v Gruzii
9. 11. 2007 Může či chce Evropská unie hrát roli světové mocnosti? Ivo  Šebestík
9. 11. 2007 Chaos na obraně: Parkanová odvolává ředitele sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ČR Petr  Hulinský
9. 11. 2007 ČEZ: 6000 MW tepla vyletí komínem jen z jedné elektrárny! Petr  Petržílek
9. 11. 2007 Tlustí lidé žijí déle: Máte-li až 13 kg nadváhu, je to dobře
9. 11. 2007 Ještě nad nadváhou nejásejme Petr  Wagner
9. 11. 2007 Londýňané milují Freecycle
9. 11. 2007 Dopad Josef  Hiršal
9. 11. 2007 Čurdová: Koalice si žehlí svědomí, problém neplacení výživného ale neřeší Anna  Čurdová
9. 11. 2007 Čínský tisk: Zlatokop Tony Blair neřekl nic nového, jen shrábl peníze
9. 11. 2007 Zrušte zákony - nebudou zločinci Pavel  Mareš
9. 11. 2007 Přerod občana v "dětinského" konzumenta Věra  Flasarová
8. 11. 2007 Schizofrenie českého novináře: Jindřich Šídlo Jan  Čulík
8. 11. 2007 "Lyrická teroristka" v Londýně shledána vinnou
8. 11. 2007 Bude šéf londýnské policie Ian Blair donucen odstoupit?
8. 11. 2007 Přímá demokracie do fabrik! Jindřich  Kalous
8. 11. 2007 Multinacionální společnosti riskují ekologickou katastrofu likvidací starobylých lesů v Indonésii
9. 11. 2007 Peripetie právní bitvy mezi Magistrátem, soudy a pravicovými extremisty
8. 11. 2007 NE antisemitismu! Zastavme akci neonacistů!
9. 11. 2007 Proti fašismu 365 dní v roce
8. 11. 2007 Horké párky a Literárky Jaroslav  Čejka
8. 11. 2007 Podrobnosti: jaderné pumy nad USA Zdeněk  Brousil
8. 11. 2007 Pane doktore, pojďme na oběd... Filip  Horáček
8. 11. 2007 Už ne jako samet, ale jako křišťál! Zdeňka  Ullmannová
8. 11. 2007 O všeobecném základním příjmu a jiných souvislostech Jan  Hošek
8. 11. 2007 O fenoménu českého kutilství a rekvalifikované radosti Jan  Paul
8. 11. 2007 Obrana politiky DNES Miloš  Štěpánek
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007