8. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 11. 2007

Obrana politiky DNES

Každodenně jsme ujišťováni, - ba co více, často s podporou průzkumů veřejného mínění, - že lidi jsou s politikou nespokojeni až rozladěni, považují ji za špinavost atd. Bodejť by ne! Vždyť co nám během měsíců (a vlastně již celého roku) po volbách pod označením politika (a v rozporu s její skutečnou povahou) mnozí politici i početná media prezentují? V poznámkách o médiích (BLdne 9. a 25. října) jsem se zabýval obecněji médii, které nám barvitě prezentují jako politiku taškařice typu čunkiády, kubicovky, reje kolem bruselských miliard, vedení školství, ale také národní chobotnice, energetické koncepce a s delším časovým předstihem o přímé volbě prezidenta, či přístupu k "euru".

Nenechme se však mýlit. To co probíhá na forbíně veřejného prostoru - na stránkách tisku, vlnách éteru i obrazovkách televizorů - jsou z větší části exhibicionistická alotria, ventilování osobních animozit, handrkování o prebendy, koryta, či dnes moderněji o "fleky". Ty kotrmelce, veletoče či cvičení prostná se před znechucenými diváky za politiku převážně jen vydávají. Většina prohlášení, jednání, tahů a protitahů se jako politika jen tváří. Snad z nedostatku slovní zásoby, z neznalosti přesnější, politické neřku-li politologické terminologie, - nebo naopak velmi cílevědomě - jsou za politiku maskovány. Není potom divu, když lid obecný má tendenci špinavost do politiky vnesenou, považovat za politiku samu. Politika znamená formulování (zpravidla kompromisních) společných (národních, státních) zájmů a jejich prosazování. Politika je věcné, organizační, finanční i personální řešení problémů chodu společnost, či alespoň odstraňování překážek jejich řešení. V reji až karnevalovém se zatemňuje podstata politiky, že to je hlavně "správa věcí veřejných".

Při výkonu politiky se setkávají a střetávají velice rozdílné, nejednotné až protichůdné zájmy různých uskupení občanů. Projevují se, uplatňují a prosazují u mnohých (možná i většiny) témat (agendy, pořádku dne) života společnosti. Proto v politice nezbytně dochází ke svárům a půtkám. Bezkonfliktní (žádoucí!) vývoj může být dosažen jen díky veliké obratnosti a skutečně politickému citu. Politika byla konec konců "vynalezena" právě proto, aby zájmy odhalovala, nastolovala, formulovala a řešila "mírovou" cestou -- opak vede až k občanským válkám. Tato role poltických stran bývá - při jinak zhusta oprávněné kritice -- neprávem opomíjena. Šmahem zatracovat strany (jakož i politiky) je omylné.

Mimochodem, politické strany (bez nichž se demokracie nemůže obejít) volky nevolky, dobře nebo špatně působí na nejvyšším stupni zobecnění zájmů různých vrstev občanské společnosti. V tomto smyslu je tvrzení o totální kontradikci státu, veřejných institucí, stran až po NGO jen "hluboké nedorozuměni". Kritika partají má být zaměřena na jejich odsouzeníhodné politikaření, partajničení, dělení medvěda, bezzásadové kuhandly, ne-li na něco horšího, nemluvě o činech stíhaných OČVTŘ ((="orgány činné v trestním řízení"; to je obrat, při jehož vyslovení mi naskakuje kopřivka, stejně jako při výroku "natekly tam peníze daňových poplatníků")).

. Ve skutečné politice jde o usnadňování života občanů, o kvalitu chodu institucí managementu společnosti, včetně její bezpečnosti a obrany. Charitativní činnost to ovšem není. Politické strany pečují především o zájmy svých voličů, i když pod omáčkou různých (globálních, lidsko-právních, všenárodních, všelidových atd.). Protože usilují přinejmenším o hegemonii v celé společnosti, ne-li dominanci či úplnou nadvládu.

Politici ovšem často zájmy svoje a svých voličů tutlají, svoje (sobecké) návrhy prezentují altruisticky. Musí tak vystupovat, protože usilují o podporu pokud možno celé společnosti, z nichž část na sliby "skočí" a tak hlasují proti vlastním zájmům (což zjistí až pozdě, pokud vůbec). Zmatení výraziva je časté v samotné politické třídě (kde to může být jak výše zmíněno - i záměrné), v obci žurnalistické a nejvíce v občanské společnosti opravdu neformální: v hospodě, kuchyni -- a tradičně podle Poláčka -- na pavlači, které ovšem v panelácích nejsou, takže tuto roli převzaly např. mj. "kočárkárny".

Postupné vyjasňování a sjednocování názorů je vysoce žádoucí. Zkusme si tipnout jak v tomto směru plní svoji sjednocovací roli "honící psi demokracie"? Hanba mluvit. Ještě 18 let po "sametovém" převratu oceňuje intelektuální veřejnost např. na Internetu především jeho destrukční přednosti vůči cenzuře a glajchšaltujícím tendencím mocenských struktur. Masovější uznání a tím spíše využívání možnosti Internetu (jak svědčí kdekterý chat) pro tvůrčí konfrontaci a distanční spolupráce zaostává, pro které je oblíben a vysoce oceňován u badatelů a dokonce i překladatelů.

Sjednocování názorů v naší politice a médiích nějak skřípe. Místo rozborů fakt a skutečností a pádné argumentace se příliš často dozvídáme, že pro to či ono není "politická vůle", že jednání či rozhodnutí mělo "politický podtext", kdosi podlehl "politickým tlakům", jednal z nějakých neidentifikovaných politických důvodů".

K takovým k tvrzením přistupujme s velkou dávkou předběžné opatrností. Mlžením se nejen společnosti, ale i samotné POLITICE PROKAZUJE MEDVĚDÍ SLUŽBA. Místo specifikace a strukturace zájmů, kalkulace přínosů a nákladů, identifikace sij a nástrojů skutečně politického řešení či zásahu se často předkládají šamanská zaklínadla. Velmi pravděpodobně se tu za frází o politice skrývají "zájmy koalic neveřejných". Média by se měla vymanit z obecných "politických" floskulí a důsledně se ptát Cui prodest?

Ne že by situace byla zcela beznadějná. Jasné rozlišení významu pojmů politična čteme u prof. Jičínského: "Zatím různé stranickopolitické střety i skandály spojené s arogantním způsobem vládnutí Topolánkova kabinetu zůstávají na povrchu politického dění a nemají bezprostřední vliv na chování lidí. Ti si ve své většině uchovávají "pozorovatelský postoj" k politice, sice značně kritický, z něhož však neplyne vůbec do veřejného života přímo zasahovat a ovlivňovat jej".

Nejvyšší státní zástupkyni Renetě Vesecké neprošla snaha (Pavel Verner - Právo, 7.11.-Smuteční pochod) pokrýt pátrání po úniku informací za údajné politické vlivy. Verner dvojnásobně pečetí: žádné anonymní alibistické politické vlivy, ale motivy mocenské to byly, insinuující narušení dělby mocí -- podřizování jurisprudence moci výkonné.

Shrňme tedy: Na všech úrovních veřejného života se málo (pokud vůbec) rozlišuje, co je opravdu politika a co nikoli, co se na ní nabalilo (politikaření, partajničení, korupce, pletichy) a kazí její dobré jméno

                 
Obsah vydání       8. 11. 2007
8. 11. 2007 Přímá demokracie do fabrik! Jindřich  Kalous
8. 11. 2007 Bude šéf londýnské policie Ian Blair donucen odstoupit?
8. 11. 2007 "Lyrická teroristka" v Londýně shledána vinnou
8. 11. 2007 Schizofrenie českého novináře: Jindřich Šídlo Jan  Čulík
8. 11. 2007 Američané žalují poskytovatele internetových služeb, že předávají soukromá data americké vládě
8. 11. 2007 Multinacionální společnosti riskují ekologickou katastrofu likvidací starobylých lesů v Indonésii
8. 11. 2007 Nestlé "získává palmový olej odpovědně"
8. 11. 2007 Věty, které mě znepokojily Štěpán  Steiger
8. 11. 2007 O všeobecném základním příjmu a jiných souvislostech Jan  Hošek
8. 11. 2007 Podrobnosti: jaderné pumy nad USA Zdeněk  Brousil
8. 11. 2007 Rusko vypovědělo smlouvu o konvenčních silách
8. 11. 2007 Saakašvili vzal Tbilisi útokem
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 O fenoménu českého kutilství a rekvalifikované radosti Jan  Paul
8. 11. 2007 Horké párky a Literárky Jaroslav  Čejka
8. 11. 2007 SOBOTA: Všechny barvy proti hnědé - Společně proti neonacismu Štěpán  Kotrba
8. 11. 2007 Obrana politiky DNES Miloš  Štěpánek
8. 11. 2007 Zajímavé pojetí kritiky Petr  Nachtmann
8. 11. 2007 Nechte orgány činné v trestním řízení pracovat Zuzka Bebarová Rujbrová
8. 11. 2007 ■ ■ ■ Ivan  Diviš
8. 11. 2007
8. 11. 2007 Už ne jako samet, ale jako křišťál! Zdeňka  Ullmannová
8. 11. 2007 NE antisemitismu! Zastavme akci neonacistů!
9. 11. 2007 Peripetie právní bitvy mezi Magistrátem, soudy a pravicovými extremisty
7. 11. 2007 Příhoda z ČRo 6 Štěpán  Kotrba
8. 11. 2007 Pane doktore, pojďme na oběd... Filip  Horáček
8. 11. 2007 Zprivatizované občanství Barbora  Černušáková
8. 11. 2007 Výtka k "pár slovům k VŘSR" od pana B. Cveka
8. 11. 2007 Zklamal mě dopis Terezy Brdečkové
8. 11. 2007 Nešťastný národ, kde komunisté interpretují historii...
7. 11. 2007 Demonstrace 17. listopadu na Václavském nám. bude v 16 hodin
7. 11. 2007 Od Tuchačevského k Čunkovi Vladislav  Černík
7. 11. 2007 Cena ropy dosáhla rekordu
7. 11. 2007 Cesta do nebytí Petr  Wagner
7. 11. 2007 Budeme mluvit i o tom, co jsme nezažili Boris  Cvek
7. 11. 2007 Česká vláda se chce pokusit o národní sebevraždu Mojmír  Babáček
7. 11. 2007 Déja–vu televizní krize Štěpán  Kotrba
7. 11. 2007 Básník musí být darebák Štefan  Švec
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007