8. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 11. 2007

O všeobecném základním příjmu a jiných souvislostech

"Jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích sílí přesvědčení, že demografické tlaky vedou k tomu, že stávající (průběžné) penzijní systémy budou do budoucna neufinancovatelné ... Tento pohled je však přehnaně pesimistický. Ve vyspělejších zemích jednoduchá úprava parametrů, jako je např. vyšší věk odchodu do důchodu nebo změna finanční motivace, může velice rychle finanční tlaky na penzijní systém zmírnit. Navíc, drastické reformy, jako je přechod od veřejně administrovaného průběžného systému penzijního pojištění k systému, spoléhajícímu výhradně na soukromě spravované penzijní fondy, nemusí přinést očekávané zlepšení; větší než předpokládané náklady na konverzi systému a administrativu, menší než předpokládané výnosy a nižší pokrytí mohou značně zredukovat přínos takových reforem."

To je jeden ze závěrů, ke kterému docházejí autoři ze Sekce pro ekonomické a sociální záležitosti OSN ve své Stručné informaci č.3 ze září 2007, ve které obhajují koncept všeobecné penze. Celý text je možno najít ZDE

Proč o tom píšu? Výše uvedený materiál totiž úzce souvisí hned s několika tématy, v současnosti a nedávné minulosti diskutovanými na BL, a nejen tam.

Mám na mysli zejména:

  • všeobecný základní příjem, jak ho obhajuje pan Brabec nebo kritizuje pan Palkovský
  • diskusi o (neúměrně) vysokých platech manažerů
  • diskusi o udržitelnosti stávajícího penzijního systému
  • morální aspekty proporcionálního oproti progresivnímu zdanění příjmů.

Cílem každé společnosti by měla být co nejvyšší životní úroveň (welfare -- blahobyt), a to dlouhodobě, nikoliv jen v krátkém horizontu, kam je průměrný člověk typicky schopen dohlédnout. Blahobyt společnosti však měřit neumíme. Určitým zástupným měřítkem může být průměrný příjem ve společnosti (v relaci k nezbytným životním nákladům). Nejlépe ještě vyjádřený mediánem, což je taková hodnota, že polovina lidí má příjem vyšší a polovina nižší. Toto měřítko totiž není uměle zkreslováno směrem nahoru, jak je tomu u běžného aritmetického průměru vlivem extrémně vysokých příjmů. Právě proto různé studie, orientované na politické doporučení, obhajují všeobecný minimální příjem jakožto opatření směřující ke zvýšení celkové životní úrovně. Výše citovaný materiál obhajuje tento koncept v trochu zúžené podobě, neboť se orientuje jen na staré lidi. Autoři se přitom odvolávají na studie, které dokládají, že všeobecnou penzi si mohou dovolit i relativně chudší ekonomiky. Toto by mělo být samozřejmě poselství hlavně pro politiky, ale ani běžný občan by s tímto závěrem neměl mít větší problém, neboť jsem přesvědčen, že jen ubožák si může připadat úspěšný v situaci, kdy jeho úspěch a bohatství jsou podmíněny nebo alespoň doprovázeny velkým procentem těch, kteří zároveň živoří na hranici přežití.

Ti, kteří si přečtou v úvodu doporučený dvoustránkový materiál, zjistí, že mnou ocitovaný úryvek není hlavním závěrem autorů. Ale mne zaujal z jiného důvodu. Myslím, že každému, kdo je schopen pochopit trojčlenku musí být jasné, že průběžný systém financování penzí nemůže zkrachovat, neboť vždy existují parametry systému, které zajišťují jeho rovnováhu -- tedy pokud přírodní zdroje dovolují, aby generace pracujících uživila sebe i generaci důchodců a dětí. Je zajímavé, kolik politiků a ekonomů toto pochopit neumí, nebo spíše nechce. A místo toho, aby jen upravili parametry průběžného systému (pravděpodobně politicky neschůdné) tak vymýšlejí "reformy", které politicky schůdné jsou jen proto, že běžný občan si neumí představit, do čeho vlastně jde. Že vlastně vyměňuje jistotu určitého podílu na budoucí produkci a příjmech (které s rostoucí produktivitou zákonitě porostou) za nejistou investici, financovanou navíc ze současného (a tedy podstatně nižšího) příjmu.

A nakonec jen pár poznámek k diskusi o platech manažerů a proporcionálním zdanění (rovné dani). Obhájci rovné daně argumentují tím, že progresivní daň z příjmu je nemravná, protože je vlastně daní z úspěchu (pokud úspěch měříme příjmem). Naopak kritici vysokých manažerských platů poukazují na to, že jen těžko tito "výjimeční" jedinci odvádějí za ony horentní sumy adekvátní práci. Odhlédneme-li tedy od faktu, že výjimečný příjem nemusí být jen výsledkem mimořádných schopností, ale i jen známostí a zákulisních intrik (různá místa v představenstvech a dozorčích radách), je jen logické, že progresivní daň se postupem času vyvíjela tak, aby prostě jen kompenzovala exponenciální nárůst špičkových platů, za které již běžný smrtelník není schopen odvést adekvátní práci.

                 
Obsah vydání       8. 11. 2007
8. 11. 2007 Přímá demokracie do fabrik! Jindřich  Kalous
8. 11. 2007 Bude šéf londýnské policie Ian Blair donucen odstoupit?
8. 11. 2007 "Lyrická teroristka" v Londýně shledána vinnou
8. 11. 2007 Schizofrenie českého novináře: Jindřich Šídlo Jan  Čulík
8. 11. 2007 Američané žalují poskytovatele internetových služeb, že předávají soukromá data americké vládě
8. 11. 2007 Multinacionální společnosti riskují ekologickou katastrofu likvidací starobylých lesů v Indonésii
8. 11. 2007 Nestlé "získává palmový olej odpovědně"
8. 11. 2007 Věty, které mě znepokojily Štěpán  Steiger
8. 11. 2007 O všeobecném základním příjmu a jiných souvislostech Jan  Hošek
8. 11. 2007 Podrobnosti: jaderné pumy nad USA Zdeněk  Brousil
8. 11. 2007 Rusko vypovědělo smlouvu o konvenčních silách
8. 11. 2007 Saakašvili vzal Tbilisi útokem
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 O fenoménu českého kutilství a rekvalifikované radosti Jan  Paul
8. 11. 2007 Horké párky a Literárky Jaroslav  Čejka
8. 11. 2007 SOBOTA: Všechny barvy proti hnědé - Společně proti neonacismu Štěpán  Kotrba
8. 11. 2007 Obrana politiky DNES Miloš  Štěpánek
8. 11. 2007 Zajímavé pojetí kritiky Petr  Nachtmann
8. 11. 2007 Nechte orgány činné v trestním řízení pracovat Zuzka Bebarová Rujbrová
8. 11. 2007 ■ ■ ■ Ivan  Diviš
8. 11. 2007
8. 11. 2007 Už ne jako samet, ale jako křišťál! Zdeňka  Ullmannová
8. 11. 2007 NE antisemitismu! Zastavme akci neonacistů!
9. 11. 2007 Peripetie právní bitvy mezi Magistrátem, soudy a pravicovými extremisty
7. 11. 2007 Příhoda z ČRo 6 Štěpán  Kotrba
8. 11. 2007 Pane doktore, pojďme na oběd... Filip  Horáček
8. 11. 2007 Zprivatizované občanství Barbora  Černušáková
8. 11. 2007 Výtka k "pár slovům k VŘSR" od pana B. Cveka
8. 11. 2007 Zklamal mě dopis Terezy Brdečkové
8. 11. 2007 Nešťastný národ, kde komunisté interpretují historii...
7. 11. 2007 Demonstrace 17. listopadu na Václavském nám. bude v 16 hodin
7. 11. 2007 Od Tuchačevského k Čunkovi Vladislav  Černík
7. 11. 2007 Cena ropy dosáhla rekordu
7. 11. 2007 Cesta do nebytí Petr  Wagner
7. 11. 2007 Budeme mluvit i o tom, co jsme nezažili Boris  Cvek
7. 11. 2007 Česká vláda se chce pokusit o národní sebevraždu Mojmír  Babáček
7. 11. 2007 Déja–vu televizní krize Štěpán  Kotrba
7. 11. 2007 Básník musí být darebák Štefan  Švec
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007