3. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 8. 2007

Pane Klvaňo, odpovězte na ty otázky, na které neodpověděl generál

Americká raketová základna na území Česka - TÉMA BL

Naše kampaň má vést k tomu, aby lidé dostali informace, analýzy a seriózní argumenty. Ať se pak rozhodnou podle nich, a ne na základě emocionálních výkřiků či antiamerikanismu. ... To, o čem se nejvíc diskutuje, na to budou jasné odpovědi.

"Pan Radar "Tomáš Klvaňa v propagačním sobotním rozhovoru Viliama Bucherta v MfD a na iDnes ZDE

Pokud chce Tomáš Klvaňa zlepšit informovanost lidí o vládou uvažovaném americkém radaru v Brdech, měl by odpovědět v prvé řadě přehledně a věcně Britským listům na ty otázky, které dostal jeho předchůdce, generál Zbořil, a na které nenašel odvahu odpovědět dříve než odešel dělat do vojenské kanceláře prezidenta Václava Klause. Lež mluvčího MO Jana Pejška (Televizní noviny, Nova so 19:34) o tom, že vláda informuje o všech technických parametrech radaru úplně, v reakci na prezidentovu kritiku, je v tomto kontextu už jen směšná. "V první řadě si myslím, že tato opozice (vůči radaru) by se měla respektovat. Je reálná. Nikdo si ji nevymyslel. Průzkumy veřejného mínění, které se uskutečnily, nikdo nezfalšoval," řekl Klaus a pokračoval: "Když někdo všechno trivializuje a zjednodušuje, tak jako Klvaňa, pak dělá snahám o shodu na rozumném řešení v této věci medvědí službu."

Dosud autoritativně nezodpovězené otázky Britských listů ZDE

Dotazy k uvažované výstavbě radaru XBR/GBR-P v Brdech:

 • složení radarové základny
  • technické parametry XBR radaru
  • existence dalších radarů na základně (typ, frekvence, stř. výkon, maximální efektivní impulzní výkon)
  • konkrétní typy
  • počet radarů /frekvence, stř.výkon/
  • počet dalších aktivních radiofrekvenčních prvků - DSCS terminály ap.)
  • Kolik z toho prvků mikrovlnné radiace v jakém pásmu a s jakým výkonem
 • maximální efektivní impulzní výkon, vyzářený max. počtem T/R modulů antény radaru XBR na jednotlivých frekvencích
 • Ostatní parametry signálu radaru XBR (počet prvků, další radiotech. parametry, min. úhel paprsku - ostrost)
 • druh, typ a maximální výkon napájecího zdroje
  • pokud diesel generátory, pak počet a celková velikost nádrže v litrech , celkový výkon MW (6 gen, 20 MW celkem ??), celkový provozní výkon za rok MWh, max. špičkový odběr MW
  • pokud vnější el.zdroj, tak jaký (přípojný bod do JES), typ vedení (podzemní, nadzemní), příkon MW, max. špičkový odběr MW, celkový provozní výkon za rok MWh/rok
  • druh, typ a maximální výkon napájecího zdroje na US základně v Grónsku
 • čas potřebný pro přechod radaru(ů) z pohotovostního režimu na plný výkon
 • plánovaný počet hodin za rok špičkového výkonu
 • plánovaný počet hodin za rok pohotovostního režimu
 • negativní vlivy radaru(ů) na okolí a životní prostředí (stavba, provoz)
  • známá zdravotní rizika provozu XBR
 • zdravotní omezení pro obsluhu
 • zdravotní omezení pro ostrahu
 • zdravotní omezení pro návštěvníky stávajícího vojenského prostoru
 • zdravotní omezení pro civilní obyvatelstvo do 50 km (počet hodin, max. přípustná dávka, EMR zóny a EMR rizika, MPEL)
 • zdravotní omezení pro náhodný zásah letadla, ultralightu či jiného objektu
 • zdravotní rizika pro živé organismy (zvěř)
 • Tvar a velikost území omezení pro civilní letecký provoz v době plné činnosti radaru (mapa),
 • Tvar a velikost území omezení pro civilní letecký provoz v době pohotovostní činnosti radaru (mapa),
 • Tvar a velikost území omezení pro civilní letecký provoz v době nečinnosti radaru (mapa),
 • omezení pro civilní letecký provoz ve vztahu k civilním leteckým koridorům a činnosti Letiště Praha (mapa se zakreslenými civilními letovými koridory, pásma ICAO)
 • Inovace radaru (kdy, v jakých parametrech, výsledné hodnoty) oproti původní instalaci XBR Kwajalein
 • Počet technických zaměstnanců, obslužného personálu, ostrahy, civilních zaměstnanců, z toho příslušníků Armády ČR a civilů
 • Schopnost lokalizovat a rozlišit cíle (vzdálenost v km):
  • dopravní letadlo,
  • ultralight či malé letadlo,
  • stíhačka v rychlosti <M1,
  • startující balistický nosič,
  • letící balistický nosič při rychlosti <M5,
  • hlavice na balistické dráze,
  • klamný cíl na balistické dráze,
  • křižující střela,
  • družice,
  • jiné cíle
 • Schopnost vypočítat dráhu cíle (vzdálenost v km, přesnost): balistická raketa, hlavice a klamný cíl na balistické dráze, křižující střela, družice,
 • max. počet najednou lokalizovnaých cílů
 • schopnost rušení radioelektronického provozu v jednotlivých pásmech při pohotovostním režimu, při běžném provozu, při plném impulsním provozu (frekvence, vzdálenost v km, typ rušení, rozsah škod)
 • riziko elektromagnetické interference (vzdálenost v km)
  • hasicí přístroje,
  • pyropatrony airbagů,
  • raketa na křídle letadla,
  • pyropatrony vystřelovacího sedadla pilota
  • elektrické roznětky
  • elektromotory a spínací zařízení
  • vliv na kardiostimulátory
 • schopnost aktivní elektromagnetické interference nestíněného zařízení či letounu (vzdálenost v km)
 • schopnost aktivního zničení radioelektronického zařízení v letícím bojovém letounu F-16, označeném za nepřátelský objekt, impulsním plným výkonem (vzdálenost v km)
 • Proč USA plánují umístit radar a rakety na různých místech? Vždyť společné umístění je výhodnější (viz str. 10 Armádního bulletinu). Je příčinou snaha "rozředit" odpor Poláků a Čechů?
 • Proč je v americké nótě napsáno, že se velvyslanectví těší na co možná NEJRYCHLEJŠÍ uzavření dohody? Nebylo by lepší nejdřív vše důkladně vyzkoušet? Je opravdu skutečnou motivací snaha Republikánů získat body v prezidentských volbách díky "úspěchu" v Evropě?
 • Proč se plánuje umístit v Polsku jen 10 raket? Není to na efektivní obranu málo?
 • Jaká je efektivita dosavadnéch testů a kolik z nich bylo simulací reálných bojových podmínek, včetně elektromagnetického rušení?
 • Proč USA požádaly právě Polsko a ČR, v nichž armáda USA není přítomna? Nebylo by mnohem jednodušší postavit základnu v zemi, kde již armáda USA je (např. SRN, Turecko, Itálie)? Byl by jejich odpor silnější?
 • Kolik radarů a základen s protiraketovými střelami je v USA? Kde? Jak daleko od nich je nejbližší město, nejbližší civilní letiště? Jak dlouho tyto základny fungují?
 • Proč vlastně chtějí USA základny v Evropě? Používaný argument je, že pro obranu spojenců USA. Ale zároveň USA neplánují o základnách jednat s NATO (tj. nejbližšími spojenci). Jsou američtí vládní činitelé takoví nezištní dobráci, že chtějí zajistit obranu Evropy i proti její vůli?
 • Proč jsou státy NATO proti základně ve střední Evropě?
 • Co by se změnilo ve věci základny, kdyby byla součástí NATO a pod velením NATO? Byla by to jen formalita, nebo by to mělo nějaké praktické důsledky?
 • Co se stane, pokud ČR a/nebo Polsko odmítnou? Urazí se USA a nebudou s námi mluvit nebo jen mávnou rukou a osloví jiný evropský stát? Který?
 • V jakých případech by česká vláda souhlasila s referendem? Jsou občané ČR dostatečně kompetentní volit do parlamentu a místních zastupitelstev, ale nikoli rozhodovat v referendu o dlouhodobé přítomnosti cizí armády na našem území? Jak vážná by musela být záležitost, aby se konalo referendum?
 • Jaké jsou mantinely pravomocí vlády, parlamentu a prezidenta? Není náhodou volebním podvodem, když politické strany dělají něco jiného než ve volbách slibovaly? (Jako například komunisté po 2. sv. válce, kteří před volbami rozhodně neslibovali to, co po osmačtyřicátém napáchali.)
 • Proč USA odmítají Gabalu i Armavir, jestliže právě tyto lokality jsou nejvhodnější pro sledování cílové oblasti "darebáckých států" a tím, že by byly provozovány společně s Rusy, eliminovaly by jejich podezření a odůvodněné obavy z vývoje efektivních špionážních technologií namířených proti testovacím polygonům v Rusku, elektronického rušení nebo matení ruských radarů včasné výstrahy či vývoje elektromagnetického děla, schopného destabilzovat ruský kosmický a raketový program? (mapy s trajektoriemi balistických střel s odůvodněním nevhodnosti těchto dvou ruských základen )

Britské listy tímto sdělují, že milerády nominují nezávislé domácí i zahraniční odborníky do připravované vládní komise na posouzení zdravotní, ekologické a technologické bezpečnsoti radaru v Brdech, aby pomohli nalézt odpovědi na všechny otázky, které bez výsledku vznášejí na vládní představitele už několik měsíců.

Záznam tiskové konference 8. 2. 2007 v Nepolisích - Jak to doopravdy probíhalo | WMA 22k 13,5 MB AUDIOZÁZNAM 
Kritika prezidenta Klause ve zprávách na TV Nova SO 4. 8. 2007 ZDE

                 
Obsah vydání       3. 8. 2007
3. 8. 2007 "Vždyť to stejně nemá cenu..."
5. 8. 2007 Praha-Brdy- Hirošima: večer zapálených svící za mrtvé
5. 8. 2007 Pozdrav od starosty města Hirošima
5. 8. 2007 Mají mít antirakety v Polsku DESETKRÁT VÍC hlavic? Štěpán  Kotrba
5. 8. 2007 HP 7 CZ aneb Harry Potter vlastním nákladem Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 Jak může vláda jako svého propagandistu užívat agenta tabákové společnosti?! Jan  Čulík
4. 8. 2007 Topolánek prý odpovídal na něco jiného, než se ho ptali Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
5. 8. 2007 Topolánkova návštěva v Brdech na YouTube
4. 8. 2007 Takhle se má strukturovat rozhovor, Jane Jůne
4. 8. 2007 SRN: Wi-fi nebo radar, pro jistotu co nejméně elektromagnetického záření ....
4. 8. 2007 Klaus: Vládní trivializace dělá medvědí službu Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 Pane Klvaňo, odpovězte na ty otázky, na které neodpověděl generál Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 Michael  Marčák
4. 8. 2007 Český rozhlas: "Zpravodajství" Jana Jůna pokračuje Jan  Čulík
4. 8. 2007 Francie prodala Libyi zbraně v hodnotě 400 milionů dolarů
3. 8. 2007 Jižní Asii zasáhly ničivé povodně
3. 8. 2007 Korejský vědec-podvodník ve skutečnosti udělal významný objev
3. 8. 2007 Po kolapsu mostu v Minnesotě se provede inspekce silničních mostů v Británii
3. 8. 2007 Známý britský komik shledán vinným z vlastnictví dětské pornografie
3. 8. 2007 Šéfa londýnské policie uvedla protiteroristická jednotka v omyl
3. 8. 2007 Západ se třese strachem nad příznaky nové studené války
3. 8. 2007 Ruský ponor do velmocenské hloubky Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. července 2007
3. 8. 2007 Assisi Emil  Bok
3. 8. 2007 Když podnikat, tak lukrativně? Miloš  Dokulil
3. 8. 2007 Zážitek ze zdravotnictví
3. 8. 2007 Výchovou k neúctě v českém zdravotnictví Bohumír  Tichánek
3. 8. 2007 Podřízení pracují tak, jak pracují nadřízení Petr  Wagner
3. 8. 2007 Michael  Marčák
3. 8. 2007 Břízkovec, hora Osudu Pavel  Čámský
3. 8. 2007 Tvrzení, že lékaři potlačují lidská práva pacientů, je třeba nejdřív dokázat Ivan  David
3. 8. 2007 Ještě jednou k nedobrovolným hospitalizacím Jan  Potměšil
3. 8. 2007 Květák a brokolice chrání před rakovinou prostaty
3. 8. 2007 Myšlenka dne (včerejšího) : Klvaňův tenký paprsek
3. 8. 2007 Před 75 lety byla otevřena Hitlerova cesta k moci Richard  Seemann
2. 8. 2007 Ivan David nechtěl Centrum krizové intervence udržet... Jeroným  Janíček
2. 8. 2007 Psychiatrický biftek Štěpán  Kotrba
2. 8. 2007 Praha chce od státu zdravotní službu, platit ale nehodlá Ivan  David
3. 8. 2007 Libyi jsme si vypěstovali sami - jako masožravou rostlinu Štěpán  Kotrba
3. 8. 2007 Libye: Gaunerský režim si řešil problémy na účet evropských občanek
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
3. 8. 2007 Šedivý Zeleným: Američané si červený knoflík vzít nedají Alexandr  Černý
2. 8. 2007 Pacienti jen obtěžují Jan  Paul
2. 8. 2007 Hnědé mraky z Asie oteplují planetu
2. 8. 2007 Kubánský režim se mstí rodinám boxerů
2. 8. 2007 Vědecké výklady demokracie: Demokracie není zlodějna Wenzel  Lischka
1. 8. 2007 Potomci studené války v Českém rozhlase Štěpán  Kotrba
1. 8. 2007 Soud zamítl žádost o zákaz místních referend Pavel  Čámský

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
5. 8. 2007 Akce "Praha - Brdy - Hirošima"   
5. 8. 2007 Pozdrav od starosty města Hirošima   
5. 8. 2007 Mají mít antirakety v Polsku DESETKRÁT VÍC hlavic? Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 SRN: Wi-fi nebo radar, pro jistotu co nejméně elektromagnetického záření ....   
4. 8. 2007 Pane Klvaňo, odpovězte na ty otázky, na které neodpověděl generál Štěpán  Kotrba
3. 8. 2007 Myšlenka dne (včerejšího) : Klvaňův tenký paprsek   
3. 8. 2007 Břízkovec, hora Osudu Pavel  Čámský
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
1. 8. 2007 Čertovo kopýtko kolem radaru v ČR Miloš  Dokulil
1. 8. 2007 Tomáš Klvaňa: komunikační schopnosti profesionálního aktivisty Jan  Wagner
31. 7. 2007 Referendum? I kdyby byla většina pro radar! Jakub  Rolčík
31. 7. 2007 Po nás potopa -- aneb odpověď panu Cieslarovi Pavel  Čámský
31. 7. 2007 Má americká protiraketová obrana zlikvidovat po preventivním jaderném útoku USA poslední ruské a čínské střely?   
30. 7. 2007 Neschovávejme své názory za referendum Jiří Š. Cieslar
28. 7. 2007 Premiére, lžete. A Britské listy mají důkaz. Štěpán  Kotrba

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
5. 8. 2007 Mají mít antirakety v Polsku DESETKRÁT VÍC hlavic? Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 SRN: Wi-fi nebo radar, pro jistotu co nejméně elektromagnetického záření ....   
4. 8. 2007 Pane Klvaňo, odpovězte na ty otázky, na které neodpověděl generál Štěpán  Kotrba
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
31. 7. 2007 Má americká protiraketová obrana zlikvidovat po preventivním jaderném útoku USA poslední ruské a čínské střely?   
28. 7. 2007 Premiére, lžete. A Britské listy mají důkaz. Štěpán  Kotrba
28. 7. 2007 Czech Prime Minister Mirek Topolánek has lied in Parliament. Here is the evidence Jan  Čulík
27. 7. 2007 Americký Kongres zasadil těžkou ránu Bushově projektu raketové obrany v Evropě   
24. 7. 2007 Továrny hrůzy: Made in America Nikola  Čech
20. 7. 2007 65 % občanů nesouhlasí s vybudováním radarové základny v ČR, nesouhlasí i 36% voličů ODS   
19. 7. 2007 Chytilová, Kocáb a Töpfer před polednem o radaru Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Noam Chomsky: Poselství pražské demonstraci Noam  Chomsky
7. 7. 2007 Clinton: protiraketový štít vytváří krizi   
6. 7. 2007 Názor dne (včerejšího)   
29. 6. 2007 Vyrobíme sami objektivní pořad o americkém radaru, když to vaši redaktoři neumějí nebo nechtějí udělat