14. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2007

Konec mužské civilizace

(Příspěvek k MDŽ a emancipaci žen)

Ne, fakt, já už se na to nemůžu dívat. To už opravdu volá do nebes! Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k nezvratnému názoru, že konec světa je neodvratitelný. Dlouho mne trápilo, že při něm bude vyhlazeno celé lidstvo. Z jednoduchého důvodu, neboť mne úřady mezi jeho příslušníky počítají také. Těm, co případně přežijí, není co závidět, neboť koho by těšil návrat do ranné doby kamenné. Živí budou závidět mrtvým, takže, se snažit, aby si člověk při zkáze Titaniku nějak extra zachránil kejhák, je naprostá hloupost.

Titanik je druhé nejznámější plavidlo na našich světových oceánech. Prvním je Noemova archa, původně Mauova (angl. man = muž, man-žel). Fakt nevím, co je lepší? Nevím, na které plavidlo se vetřít. Jeden plavební řád těch kocábek je horší než druhý.

Kdo může za zdevastovanou planetu, vyvraždění národů, řeky prolité krve a slz, je jasné. Je to člověk. Ale který? Je to muž. Celé krvavé a slzavé dějiny naší civilizace jsou pouze v režii mužů. Nedají tvrdohlavě pokoj, dokud nezničí a nerozbijí vše na padrť. Jsou značně frustrovaní. Ženy, až nějakého někde uvídíte, okamžitě jej na místě zabijte! Nejlépe pantoflem, jako smradlavého švába.

Že hlavním viníkem zkázy lidstva je muž, lze snadno dokázat. Abyste to pochopili, musíte se stát mužem. Ženy, jak víme, mají omezenou chápavost, neboť příliš rozumu nemají. Jenomže, jakmile se stanete mužem, tak ničíte planetu. Je to začarovaný kruh, ze kterého není úniku.

I já jsem se tedy stal mužem, abych to pochopil. Nejen to. Že jako muž mohu úplně za všechno zlo na světě, vám velmi snadno vysvětlí moje manželka. Nemůže mi příjít na jméno, co jsem to za neřáda. Jsem největší lump na světě. Zeptejte se jí! Napřed jsem se tomu bránil logickými agrumenty a rozumem, ale nebylo mi to nic platné.

Měla vždy navrch. Když jsem už přestal pod pantoflem dýchat, došlo náhle k osvícení mé mysli. Nevím, proč se hledači pravdy uchylují někam do Himalájí, kde je samá mlha a kde lají světu a kde si nachladí ledviny? Stačí se oženit a o nejvyšší osvícení se postará, se samozřejmostí sobě vlastní, vaše žena.

V konečném důsledku, je tedy zbytečné se zlobit na muže, že dovedli naši civilizaci ke zkáze. Oni prostě jenom hledají osvícení a poznání. Hledají to však nesprávným směrem a způsobem. Ostatně, co jiného je účelem naší kultury, než zevní poznání?

Až shromáždíme všechna data o našem vesmíru, tak je vyhodnotíme a vesmír může klidně zasvítit poznáním a zhasnout. Představte si ten gigantický matematický úkon, kterým muž nakonec sečte myriády všemožných dat do jediného osvícení, které mu zjeví poznání, že je to všechno k ničemu! Přesto se toho muži nebojí a jdou do toho s vervou sobě vlastní. Proto ten neustálý rozvoj počítání, vypočítavosti, matematiky, statistiky a ekonomiky.

Ten sběr dat je neúnavný, ale nebude pokoj, dokud o každém atomu našeho vesmíru nebudeme vědět úplně všechno a dokud je všechny úředně nezaregistrujeme. O každém atomu lze však vytvořit nekonečně mnoho zevních informací. Hledisek, z nichž lze nazírat na atom, je tolik nekonečně mnoho, jako všech paprsků slunce, které se navíc neustále mění. Z toho všeho vyplývá, že "náš" mužský vesmír je nekonečný. Můžeme nekonečně dlouho sbírat data, dokud na to nezhebneme. (Nevšimli jste si, že chceme celý vesmír převést do litery písma?) Nemůže si to však uvědomit nikdo jiný, než ten, kdo je konečný a kdo je v koncích - zejména s rozumem. K tomu všemu je dobrá žena.

Vědci prý zjistili, že žena má kompletní buněčnou výbavu k reprodukci, zatímco mužům v ní lecos schází, a proto stále něco hledají. Ženy si tedy mohou při reprodukci buněčně vystačit naprosto samy spolu. Muž je takový genetický mrzák k ničemu. Ostatně proč se množit, když stejně chceme zničit planetu a celé lidstvo?

Z biologie rovněž víme, že pohlavní rozmožování přichází v úvahu při nedostatku potravy, v nouzi a bídě. Pokud mají všeho hojnost, rozmožují se tvorové nepohlavně. Však to tu také po celý čas té mužské civilizace byla jenom samá bída, nouze a utrpení. Zasloužili se o to muži. Jsou to ubožáci, kteří musí spolu stále bojovat o to, kdo z nich má navrch.

Scénář naší kultury byl dávno popsán ve Védách a plagiátoři (zejména ti bibličtí) z nich sprostě opisovali a vyloučili to, co se jim nehodilo do krámu. Podle indické filosofie, stvořitelem a zároveň ničitelem světa je Brahma (náš milý zakulený Hospodin). Jeho věk je jenom samé rozmožování, samá krev, vypočítavost a ekomomie. Udržovatelem světa (vyrovnávajícím mužskou a ženskou polaritu) je Višnu. Jeho věk podle věrozvěstů právě nastal. Všivák Brahma (náš milý zakuklený Ďábel), však chce protlačit ideu trvale udržitelného růstu. Pěkná hloupost! Vždyť jde zase jenom o jeho trvale udržitelné mužské nadřazené postavení a množení, které nás dovedlo ke smutným koncům naší civilizace.

S tím množením a soupeřením musí nastat konec. Jestli ovšem k tomu dostaneme příležitost a nepřeskočíme věk Višnuům rovnou do věku Šivova V tomo dochází ke zpětnému procesu rozmnožování, totiž ke slučování a konci všeho. Zatímco dnes stále platí, že 1+1=2; ve věku Višnuově bude platit, že 1+1=1; zatímco ve věku Šivově bude platit, že 1+1=0 (tj. nula, ze které všechno vzešlo). Zatím to pyšní matematikové neví. Vždyť to jsou povětšinou muži a ti, jak známo jsou až příliš rozumní a až příliš pyšní na svůj rozum a paměť, než aby si připustili, že by tomu všemu mohlo být třeba také jinak.

Před koncem světa nás může zachránit jedině dívčí válka. Nikoliv emancipace ženy na mužného konkurenta muže. Početní stavy nepřítele lidstva a ničitelů naší planety by se tímto jenom rozmnožily a dokonaly by zrychleně zkázu světa.

Zářným příkladem diskriminace žen je MDŽ (mezinárodní den žen). Zatímco dříve byl u nás uznáván jen jeden v roce v poměru ku 364 MDM (mezinárodním dnům mužů), tento byl dokonce demokraticky zrušen, místo toho, aby poměr dnů byl vyrovnán na 182 MDŽ : 182 MDM. Ten jeden den navíc bych ponechal jako společný den vzájemné lásky. Pokud by ovšem byli muži hodní.

V tom jediném dni lásky tkví mocná zbraň dívek (nikoliv manželek a tchýní). Ať dívky vypoví mužům své přírodou předurčené poslání a zneužívané služby. Ať se zdegenerovaní a hrubí muži snaží, ať zlepší sebe i jimi v peklo přetvořený svět, ve kterém by opět stálo za to žít.

Vzhůru tedy do boje, dívky (nikoliv manželky a tchýně), za záchranu našeho světa! Všichni příznivci Negativní strany jsou na vaší straně. Negativní strana je ženská, všechny ostatní politické strany jsou pozitivní (mužské).

Nabídka pro sponzory: NS hledá zloděje, kteří by velkoryse sponzorovali její projekt demotáže perpetua mobile.

(Článek je virtuální kompilací nesmyslů přednesený tajemníkem Přípravného výboru u příležitosti MDŽ na sjezdu dosud nezaložené Negativní strany v restauračním zařízení RAJ -- tj. Restaurace a Jídelny.)

                 
Obsah vydání       14. 3. 2007
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny
14. 3. 2007 Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty
9. 3. 2007 Jací jsme?
14. 3. 2007 Diskuse o americkém radaru se Zaorálkem v Ostravě
14. 3. 2007 Co nějak ("absolutně") nechápu? Miloš  Dokulil
14. 3. 2007 BBC: Polsko přijme americkou raketovou základnu kvůli penězům
14. 3. 2007 Propuštění na svobodu o půl roku dříve Miloš  Kaláb
14. 3. 2007 Film Velký švindl globálního oteplování byl švindl
14. 3. 2007 Velký švindl globálního oteplování?
14. 3. 2007 Američtí Demokraté nebudou blokovat Bushe při případném útoku na Írán
14. 3. 2007 Nechci rakety, chci vojáky!
14. 3. 2007 Myš Emanuel  Frynta
14. 3. 2007 Arogancia Yankeeov nemá hraníc Karol  Dučák jr.
14. 3. 2007 Viacom chce žalovat YouTube o odškodné ve výši miliardy dolarů
13. 3. 2007 Učitelé, pro vás peníze nejsou Jana  Maříková
14. 3. 2007 Dlouhé sezení před počítačem způsobuje trombózy
13. 3. 2007 Otázka pro stoupence extremního liberalismu Darina  Martykánová
13. 3. 2007 Otázka paní Martykánové
14. 3. 2007 Všechno nevyřeší trh Jan  Čulík
14. 3. 2007 Mám právo konzumovat prošlé potraviny
14. 3. 2007 Zákony na ochranu spotřebitele jsou jednostranné
14. 3. 2007 Demonstrace na záchranu chrámu sv. Michaela Archanděla
14. 3. 2007 Protestuji, že MŠMT používá monopol Microsoftu Pavel  Chalupa
14. 3. 2007 Necháme si to líbit?
14. 3. 2007 Dohnat a předehnat Pavel  Kopecký
14. 3. 2007 Nábřeží mlhy Alex  Koenigsmark
14. 3. 2007 Konec mužské civilizace Wenzel  Lischka
13. 3. 2007 Dvořák and Jaklová: Do you want to rock? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Dvořák a Jaklová - chcete pořádnou divočárnu? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Pokud Čunek nebude odsouzen, bude souzena policie? Bohumil  Kartous
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Ameriko, jdi příkladem
13. 3. 2007 Kameňák jako pozoruhodné svědectví o české společnosti Jan  Čulík
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 112 let soudních výpovědí v Čechách Stanislav  Křeček
12. 3. 2007 Renčův film Rebelové - ukázka naprostého neporozumění české kulturní minulosti Jan  Čulík
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce