14. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2007

Zákony na ochranu spotřebitele jsou jednostranné

V diskuzích nejen o kouření v restauracích se často setkávám s kritikou liberálních názorů, která bohužel ignoruje principy, na kterých liberálové své závěry staví. Na následujících řádkách bych chtěl některé takové principy popsat. Možná to přispěje k lepšímu porozumnění a nasměrování diskuze smysluplnějším směrem. Časté argumenty "na západě to dělají také", "je to dle zákona"(to bylo mnoho zrůdných věcí!), "to je demagogie", "přece nechcete zkažené jídlo", "umírá mnoho lidí" bohužel liberální principy nemohou vyvrátit. To může pouze logická argumentace postavená na rozumných předpokladech, píše čtenář Ondřej Palkovský:

Trh je definován jako "prostředí dobrovolné směny řádně nabytých statků". S použitím této definice pak můžeme učinit několik závěrů. Prvním je symetričnost tržní transakce - prodávající chce peníze a nabízí zboží, kupující chce zboží a nabízí peníze. Dále, jakákoliv dobrovolná směna je tržní transakce. Liberálové si přejí, aby všude panoval volný trh - chtějí, aby maximum vztahů mezi lidmi bylo dobrovolných, aby tyto vztahy nebyly ničím omezovány. Toto tvrzení bývá často chybně interpretováno "liberálové si přejí, aby se lidé rozhodovali pouze podle peněz". Je zřejmé, že takové tvrzení z definice trhu nevyplývá.

Tržní transakce je oboustranně dobrovolnou směnou. "Oboustranně dobrovolná" znamená, že obě strany mohou bez udání důvodu směnu neuskutečnit, ani jedna strana nemá právo donutit druhou smlouvu uzavřít. Diskriminující podnikatel ničí práva neporušuje - využívá svého práva směnu neuskutečnit. Porušuje tím však - zřejmě neliberální - zákon.

Tržní transakce jsou symetrické, zákony na ochranu spotřebitele před diskriminací jsou jednostranné. Aby bylo dosaženo alespoň rovnosti před zákonem, bude nutné přijmout i zákony na ochranu prodejce před spotřebitelem, uzákonit povinnost spotřebitele neodmítnout nabídku na základě rasové diskriminace, nedomlouvat se vzájemně na společném bojkotu společnosti (kartelová dohoda), v případě větší kupní síly zakázat smlouvání (monopolní chování).

"Hospodu" liberálové vysvětlují takto: soukromý vlastník nabídl svůj soukromý pozemek a své služby k dispozici každému, s kým se dohodne, s pravidly, která určí. Takto, konec konců, funguje každý živnostník. Svým vstupem na pozemek vyjadřuje případný zákazník souhlas s danými pravidly. Musí je samozřejmě znát, a to je prostor pro případný zákonný rámec, který zabezpečí, aby podnikatelé řádně informovali své zákazníky - například o kvalitě potravin. Na základě principu "volenti non fit iniuria" (kdo je svolný, neutrpí bezpráví) pak nelze mluvit o porušování práv lidí, kteří se na daném pozemku nachází, pokud se s nimi jedná v rámci pravidel, se kterými svým vstupem souhlasili.

Neexistuje věcný rozdíl mezi vařením v malém pro přátele a vařením pro platící zákazníky. V obou případech si "kuchař" určí cenu (třeba i nulovou) a podmínky za kterých bude vařit. Přesto se na výběr přátel antidiskriminační zákony nevztahují, dokonce můžete u sebe doma kouřit a ničí práva tím neporušujete. Aby byl zákonný rámec konzistentní, je nutné přijmout antidiskriminační legislativu týkající se výběru přátel, životních partnerů, adoptovaných dětí a zakázat kouření v případě přítomnosti nekuřáků ve vlastním bytě. Na západě již začali uvažovat o zakázu obdarovávání lidí, které si sami vyberete, způsobem, který si sami určíte. ZDE

S tématem zběžně souvisí i pojem "veřejný zájem". Pominu-li problematiku samotné definice tohoto pojmu, liberálům je vytýkáno, že nesouhlasí s tím, aby veřejnost měla právo při dosahování svého veřejného zájmu porušovat cizí vlastnická práva. Při aplikaci principu rovných práv bychom museli přiznat každému občanovi právo při dosahování svého zájmu porušovat vlastnická práva veřejnosti - těch, kteří veřejnost tvoří. Takové řešení je překvapivě naprosto v souladu s komunismem - absencí jakýchkoliv vlastnických práv.

Vlastnická práva, smluvní svoboda, rovná práva, volenti non fit iniuria, svéprávnost - to jsou principy, které je potřeba zahodit, aby bylo možné zákaz kouření v restauracích obhájit. Možná by se obhájci zákazu kouření mohli zamyslet nad tím, zda odmítnutí těchto principů nepovede v konečném důsledku k mnohem horším věcem, než je kouření v hospodách. Bez těchto principů je totiž možné obhájit naprosto cokoliv.

                 
Obsah vydání       14. 3. 2007
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny
14. 3. 2007 Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty
9. 3. 2007 Jací jsme?
14. 3. 2007 Diskuse o americkém radaru se Zaorálkem v Ostravě
14. 3. 2007 Co nějak ("absolutně") nechápu? Miloš  Dokulil
14. 3. 2007 BBC: Polsko přijme americkou raketovou základnu kvůli penězům
14. 3. 2007 Propuštění na svobodu o půl roku dříve Miloš  Kaláb
14. 3. 2007 Film Velký švindl globálního oteplování byl švindl
14. 3. 2007 Velký švindl globálního oteplování?
14. 3. 2007 Američtí Demokraté nebudou blokovat Bushe při případném útoku na Írán
14. 3. 2007 Nechci rakety, chci vojáky!
14. 3. 2007 Myš Emanuel  Frynta
14. 3. 2007 Arogancia Yankeeov nemá hraníc Karol  Dučák jr.
14. 3. 2007 Viacom chce žalovat YouTube o odškodné ve výši miliardy dolarů
13. 3. 2007 Učitelé, pro vás peníze nejsou Jana  Maříková
14. 3. 2007 Dlouhé sezení před počítačem způsobuje trombózy
13. 3. 2007 Otázka pro stoupence extremního liberalismu Darina  Martykánová
13. 3. 2007 Otázka paní Martykánové
14. 3. 2007 Všechno nevyřeší trh Jan  Čulík
14. 3. 2007 Mám právo konzumovat prošlé potraviny
14. 3. 2007 Zákony na ochranu spotřebitele jsou jednostranné
14. 3. 2007 Demonstrace na záchranu chrámu sv. Michaela Archanděla
14. 3. 2007 Protestuji, že MŠMT používá monopol Microsoftu Pavel  Chalupa
14. 3. 2007 Necháme si to líbit?
14. 3. 2007 Dohnat a předehnat Pavel  Kopecký
14. 3. 2007 Nábřeží mlhy Alex  Koenigsmark
14. 3. 2007 Konec mužské civilizace Wenzel  Lischka
13. 3. 2007 Dvořák and Jaklová: Do you want to rock? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Dvořák a Jaklová - chcete pořádnou divočárnu? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Pokud Čunek nebude odsouzen, bude souzena policie? Bohumil  Kartous
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Ameriko, jdi příkladem
13. 3. 2007 Kameňák jako pozoruhodné svědectví o české společnosti Jan  Čulík
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 112 let soudních výpovědí v Čechách Stanislav  Křeček
12. 3. 2007 Renčův film Rebelové - ukázka naprostého neporozumění české kulturní minulosti Jan  Čulík
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce