13. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 3. 2007

112 let soudních výpovědí v Čechách

Již 112 let nelze dát v Čechách výpověď z nájmu bytu bez rozhodnutí soudu. Nynější návrh ministra Čunka, aby se tak nyní mohlo stát i bez rozhodnutí soudu, čili aby nájemce bytu mohl dostat výpověď kdykoliv to pronajímatele napadne, je proto legislativním návrhem, který v dlouhé historii našeho práva nemá obdoby.

Civilní řád soudní č. 113/1895 ř. z. (dále též "c. ř. s."), obsahoval v šesté části oddílu třetím mezi zvláštními způsoby řízení úpravu "řízení v rozepřích ze smlouvy nájemní nebo pachtovní". Svojí podstatou se jednalo o formu zkrá-ceného řízení, ve kterém podle tohoto civilního soudního řádu přicházely v úvahu dvě možnosti skončení nájmu bytu, a to soudní výpověď a výpověď mimosoudní.

Soudní výpověď podle § 562 c. ř. s."má zvlášť obsahovati označení najatého nebo pachtovaného předmětu, udání času, kterého nájemní nebo pachtovní smlouva se má skončiti, a konečně návrh, aby se odpůrci přikázalo, aby najatý nebo pachtovaný předmět v určeném čase pod uvarováním exekuce odevzdal nebo převzal, nebo proti výpovědi své námitky u soudu podal".

Rozdíl mezi soudní výpovědí a výpovědí mimosoudní spočíval pouze ve formě jejich podání. Soudní výpověď mohla být dána "skrze notáře nebo jiným způsobem. Aby takováto mimosoudní výpověď mohla nabýti účinku výpovědi soudní, musí býti prokázáno listinami, které co do původní moci nezavdávají podnětu k pochybnosti, a mimo to musí při výpovědi být zachovány lhůty" (§ 565 c. ř. s.).

Odpůrci, který výpovědi čelil, a jímž mohl být jak nájemce v případě výpovědi dané pronajímatelem, tak pronajímatel v případě výpovědi dané nájemcem, jak proti soudní výpovědi, tak proti výpovědi mimosoudní příslušelo právo podat námitky. Námitky se podávaly u soudu ve lhůtě osmi dnů, byla-li výpovědní lhůta alespoň čtrnáctidenní, jinak ve lhůtě tří dnů. Námitky bylo možno učinit písemně i ústně.

Další pro nájemce bytů pozitivní vývoj nastal za 1. republiky. Nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti č. 83/1918 Sb. zákona o ochraně nájemců v ustanovení § 7 odst. 98 upravuje zásadu, že pronajímatel může nájemní smlouvu vypovědět jen z důležitých důvodů, které jsou pak demonstrativně uvedeny v ustanovení § 7 odst. 2 citovaného nařízení. Procesně se pak předpokládá, že existenci důležitého důvodu k výpovědi bude muset pronajímatel prokázat, pokud budou proti výpovědi podány námitky.

Změnu pak přineslo nařízení ministerstva spravedlnosti a ministerstva pro sociální věci č. 62/1919 Sb., kterým se doplňuje a mění nařízení ze dne 17. prosince 1918, č. 83 Sb., o ochraně nájemců, dle něhož "pronajímatel může dáti výpověď z poměru nájemního nebo podnájemního jen se svolením okresního soudu, u jehož obvodu jest pronajatý předmět". Byl-li soudem dán souhlas k výpovědi, nepříslušelo nájemníku právo námitek.

Právní úprava z r. 1923 byla posléze převzata i do pozdějších právních předpisů o ochraně nájemníků. Ve svých důsledcích to znamenalo, že v případě chráněného nájmu bytu probíhalo řízení podle předpisů o ochraně nájemníků, v ostatních případech, zejména v případě výpovědi dané nájemcem, se postupovalo dle šesté části třetího oddílu c. ř. s. Tato právní úprava zůstala v platnosti po celou dobu trvání 1.republiky. Poválečný vývoj je již dostatečně znám, aby tak bylo možné s určitostí tvrdit, že výpověď bez možnosti soudního přezkumu je opatřením, se kterým se dosud žádný žijící obyvatel České republiky nesetkal, a pro jehož realizaci není žádný rozumný a ani jiný, zvláštního zřetele hodný, důvod.

                 
Obsah vydání       13. 3. 2007
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
9. 3. 2007 Jací jsme?
13. 3. 2007 Pokud Čunek nebude odsouzen, bude souzena policie? Bohumil  Kartous
13. 3. 2007 Ameriko, jdi příkladem
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 ■ ■ ■ Miloš  Kölbel
13. 3. 2007 Otázka pro stoupence extremního liberalismu Darina  Martykánová
13. 3. 2007 112 let soudních výpovědí v Čechách Stanislav  Křeček
13. 3. 2007 Kameňák jako pozoruhodné svědectví o české společnosti Jan  Čulík
13. 3. 2007 Román faktu Irena  Zítková
13. 3. 2007 Letenský (a brdský) ufon? Lukáš  Posolda
13. 3. 2007 Kauza Ungdomshuset Martina  Augustinová
12. 3. 2007 Výzva k dialogu Irena  Zítková
13. 3. 2007 Trestní řád by měl být změněn
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 Stíny minulosti zasáhly rakouskou politickou scénu Richard  Seemann
13. 3. 2007 Dvořák and Jaklová: Do you want to rock? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Dvořák a Jaklová - chcete pořádnou divočárnu? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Ismizmus aneb pravopisné snobství Lukáš  Zádrapa
13. 3. 2007 Bush Bin Ládin a Osama Bin Blair Slavata  Opletal
12. 3. 2007 My jsme to nevěděli Zdeněk  Bárta
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
12. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor, majitel má právo vybrat si klientelu Jan  Bláha, Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Rasová diskriminace je v ČR a na Slovensku trestná
12. 3. 2007 Bláhové pomýlení a logická argumentace Lukáš  Posolda
12. 3. 2007 Rychlost Petr  Wagner
12. 3. 2007 Faunův labyrint -- skvělý film, který by měl najít cestu do českých kin Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Renčův film Rebelové - ukázka naprostého neporozumění české kulturní minulosti Jan  Čulík
12. 3. 2007 Křesťanství mezi libertinstvím a farizejstvím Boris  Cvek
12. 3. 2007 Příští volby by se měly stát referendem o zrušení americké základny Tomáš  Stýblo
12. 3. 2007 Dějepis není pohádkářství, aneb Jen pohádkám můžeme klidně věřit, protože víme, že jim nemůžeme věřit Uwe  Ladwig
12. 3. 2007 Zdar a nezdar „národní“ filosofie: Patočka, Masaryk Erazim  Kohák
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů
10. 3. 2007 Tajné vězení CIA v Polsku bylo umístěno v bývalé výzvědné škole ze sovětské éry
9. 3. 2007 Malá recenze na pana domovníka a jedno sympatické hnutí Bohuslav  Binka
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce