12. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2007

Hospoda není veřejný prostor, majitel má právo vybrat si klientelu

Chápu že židům nemusí být vhod, že za války do některých obchodů nesměli - přesto si myslím, že i na to má SOUKROMÝ majitel obchodu právo, obsloužit či neobsloužit kohokoli chce či nechce. (Jan Bláha)

Diskuse mezi Janem Bláhou a Darinou Martykánovou.

Jan Bláha:

Dovedu si představit celou řadu velmi dobrých důvodů, proč by hospoda měla zůstat kuřácká, pakliže to tak majiteli (provozovateli) vyhovuje - prostě stojí o výseč zákazníků s chováním charakteristickým pro kuřáky, a nestojí o hosty nekuřáky; jiný zas nestojí o vegetariány a udělá steakhouse, jiný nestojí o muslimy a prodává alkohol.

Takže bych navrhoval následující věc:

Rozdělme prostory na veřejné a neveřejné.

Prostory veřejné budiž: státní úřady a orgány státní správy, veřejná doprava a jejich nádraží a zastávky, chodby nájemních domů, muzea, a třeba i ulice a chodníky. Tam nechť je vyžadováno právo univerzálního použití, tedy i dětem a invalidům - a tam nechť je důrazně prosazována dediskriminace, třeba i příkazem zbudovat bezbariérové přístupy a ustanovit zákaz kouření, povinnost zajistit průvodce pro slepce a překladatele do znakové řeči.

Potom budiž prostory neveřejné: soukromé budovy, soukromé byty, soukromé hospody a soukromé prodejny, případně i soukromí dopravci a soukromé ulice - a do tech nechť se prosím nikdo nesejří. Chce-li tam pan majitel míti děti, černochy, homosexuály a kuřáky - nechť je tam má a zve a vytváří jim tam vstřícné podmínky; nechce-li je tam míti, co je komu sakra do toho.

Pravím jako snědý nekuřák, otec tří dětí.

Respektujme právo vlastníka.

Hospoda ani krám NENÍ veřejný prostor - nechť má majitel právo vybrat si klientelu. . . .

Darina Martykánová:

Musím říci, že s Vámi nemohu souhlasit, nad Vaší vizi restauraci, ulic a obchodu zakázaných dětem, černochům, invalidům a homosexuálům mi běhá mráz po zádech :o(

Copak si nevzpomínáte na dobu před druhou světovou válkou, kdy v Německu (ale bohužel i v Československu) na mnoha obchodech, kinech, lázních a restauracích visela - ZPRVU Z INICIATIVY SOUKROMÝCH MAJITELŮ- cedulka Židům vstup zakázán???

Ani právo vlastníka nesmí jít proti základním lidským právům, na nichž stojí demokratická společnost.

Obchody a restaurace jsou veřejné prostory ve smyslu, že jsou nabízeny a určeny k užití veřejností a je zcela logické, že majitelům a provozovatelům není povoleno diskriminovat jedince podle vlastních předsudků. Dokážete si představit, že jste Vietnamec, chcete jít koupit rohlíky do samoobsluhy a majitel Vás tam nepustí, protože je to -s prominutím- idiot?

Vciťte se prosím, do lidí, kteří by mohli takové situace zažívat...dokážete si představit, jak příšerné to je a jak devastující vliv by to mělo na společnost?

Myslím, že by se i soukromí majitele měli řídit zásadami liberální společnosti, stejně jako stát, a nikoho nediskriminovat. Je to přeci právě liberální společnost, z jejichž pravidel vyplývá nedotknutelnost soukromého vlastnictví.

Liberální společnost stojí na svobodě a rovnosti před zákonem (v soukromé i veřejné sféře) a především na figuře "neutrálního", autonomního jedince, který má být jako takový posuzován a je z pohledu zákonů a společenských norem oproštěn od spojení s jakoukoli skupinou, ať už v pozitivním smyslu (privilegia šlechty) nebo ve smyslu negativním (rasová či náboženská diskriminace).

Jste-li liberál, měl byste si uvědomit, že diktátorské, utlačovatelské chování, které byste jistě nesnesl u státu, hájíte u soukromých majitelů veřejné přístupných míst (restaurace, obchody, atd.).

Soukromý byt je něco zcela jiného než soukromý obchod apod. Do obchodu, restaurací a jiných veřejných prostorů (i když v soukromých rukách) můžete stanovit jasná pravidla přístupu, ale NIKDO, ani stát ani jednotlivci, nesmí diskriminovat podle předsudků (a na základě "kolektivní viny"), ale jen podle jasně stanovených a zdůvodněných kritérií (zákaz vstupu opilcům či lidem se znečištěným oděvem - člověk je vždy souzen jako jednotlivec, nikoli a priori jako příslušník skupiny).

Vaše přirovnání s prodejem alkoholu kulhá - nikdo Vás v hospodě nenutí alkohol pít, ale kouř dýchat musíte, pokud v ní chcete jist či pít, tedy činit to, k čemu je hospoda určena a k čemu vlastní licenci. :o)

Zkuste se, prosím, zamyslet nad tím, jaký by byl Vás život, kdybyste byl JINÝ ve společnosti, která by fungovala jako Vaše vize: nemohl byste do samoobsluhy, soukromý lékař by Vás odmítal ošetřit, nemohl byste jist v restauraci, nepustil by Vás třeba provozovatel vleků na sjezdovku...

Snad se tato vize nikdy nerealizuje :o)

Jan Bláha:

Dlužno říci, že se mi představa ulic zakázaných dětem, homosexuálům apod, TAKY nelíbí a nikomu (ani sobě) bych jí nepřál.

Myslím ale že soukromé obchody a restaurace rozhodně NEMAJÍ charakter veřejného prostoru - a nikdo by jim tedy neměl vnucovat svoje zásady liberální společnosti.

Kdo nechce obsluhovat Vietnamce, nebo rodiče s kočárkem - prostě nebude mít jejich peníze - a co je komu do toho. Tohle by neměl řešit zákon.

Chápu že židům nemusí být vhod, že za války do některých obchodů nesměli - přesto si myslím, že i na to má SOUKROMÝ majitel obchodu právo, obsloužit či neobsloužit kohokoli chce či nechce.

Pořád ještě zůstane dostatek ulic a prostor veřejných - jakož i obchodů a restaurací provozovaných "soukmenovci", nebo přesvědčenými liberály jako vy - takže jistě nikdo nebude strádat víc, než kdyby tam taková restaurace či obchod nebyla vůbec.

Soukromý obchod je tedy něco úplně stejného, jako soukromý byt - to není žádný veřejný prostor, kam by měl člověk právo jít a právo tam něco požadovat - tam má právo nejít a má právo tam neutratit tam svoje peníze. Případně má právo začít sám podnikat explicitně nediskriminačním způsobem, a neliberální obchodníky konkurenčně zruinovat. Ale nikdo nemá právo vlézt do cizího a požadovat tam nějaké svoje zásady (liberalismu).

V jisté míře tato praxe běžně funguje, aniž by se nad ní někdo pozastavoval.

Například do velkoobchodu MAKRO nesměly děti nikdy a žádné - a kdo kdy protestoval.

Zkuste jako manželský pár vlézt do nějakého gay-klubu - a zanedlouho budete vnímat, že cedulka "jen pro homo" na dveřích by vám ušetřila mnohý nepříjemný pocit.

Zkuste jako nemuslim jít na pouť do Mekky - pokud se dostanete aspoň na dohled, o čemž pochybuji, zcela jistě to bude váš pohled poslední.

Ostatně když už jsme u té diskriminace židů - zkuste si v židovské synagoze vlézt do sektoru vymezeného mužům, a požadujte zásady liberální společnosti.

Je zvláštní záchod pro matky s dětmi v supermarketu - neliberální diskriminace mužů s dětmi?

V TESCO mají nákupní vozíky s dětskou sedačkou - ty si ale, na rozdíl od vozíků běžných, NESMÍTE půjčit ven na naložení nákupu do auta.

Takže jaký by byl můj život, jsa v mnoha aspektech jiný ve společnosti?

Úplně normální, madame - jakože takový už je.

Nepožaduji přístup s kočárkem tam, kde si to majitel nepřeje - jdu jinam nebo jindy.

V Rakousku zásadně nenakupuji v obchodech, kde visí cedulky "Češi nekrást tady".

Když mne soukromý lékař odmítl zaregistrovat - jdu o dům dál a vlastně ani nepátrám po příčinách jeho nezájmu.

Nelezu do hospody, kde je víc nahuleno, než jsem jako nekuřák ochoten při jídle akceptovat.

Jsem raději zvaným a vítaným klientem, než nedobrovolně strpěným. Vy ne?

Svoboda NEKOUPIT je krásná . . . . . .

Darina Martykánová:

Vážený pane,

myslím, že nechápete jednu zásadní věc. Respekt k soukromému majetku (jeho nedotknutelnost), či samotná definice něčeho jako soukromý majetek NENÍ od Boha či od přírody daná samozřejmost, ale moderní výdobytek, který funguje jen v určitém právním a filosofickém rámci.

"Posvátnost" soukromého majetku je neodmyslitelně svázána s celkovou ideou liberální společnosti a bez jejich ostatních komponentů nemá smysl.

Z jakého důvodů by měli lidé či stát respektovat "soukromý" majetek, když ne v rámci liberálního paradigmatu o svobodě a formální rovnosti?

Pro Vás je zřejmě soukromý majetek posvátným principem, ale už jim není svoboda a rovnost všech jedinců, možná proto, že se nedovedete vzít do postavení člověka, který přísluší k nějaké marginalizované a utlačované skupině.

A Váš argument: když židy nepustí "árijci" do obchodu, ať chodí k soukmenovcům - promiňte, to mi nestojí za další debatu, stejně jako příklady z nedemokratických, neliberálních kontextů, které uvádíte.

Předosvícenská společnost samozřejmě byla založena na nerovnosti a privilegiích (jako nešlechtic byste např. nemohl být důstojníkem ani vykonávat mnohá další povolání, v některých dobách byste jako nešlechtic nemohl jezdit na koní ani nosit zbraň atd.), ale naštěstí tu byli lidé, kteří byli schopni vybojovat společnost, kde se všichni jedinci máme právo těšit z různých garancí, jako je právo na soukromý majetek, ale také jako je právo nebýt vykazován z obchodu, nemocnic, škol a restauraci pro pohlaví, vyznání, národnost či barvu pleti.

                 
Obsah vydání       12. 3. 2007
12. 3. 2007 Příští volby by se měly stát referendem o zrušení americké základny Tomáš  Stýblo
9. 3. 2007 Jací jsme?
12. 3. 2007 Příznivci protiraketové obrany se sejdou v pondělí
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
12. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor, majitel má právo vybrat si klientelu Jan  Bláha, Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Rasová diskriminace je v ČR a na Slovensku trestná
12. 3. 2007 Bláhové pomýlení a logická argumentace Lukáš  Posolda
12. 3. 2007 My jsme to nevěděli Zdeněk  Bárta
12. 3. 2007 Faunův labyrint -- skvělý film, který by měl najít cestu do českých kin Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Dějepis není pohádkářství, aneb Jen pohádkám můžeme klidně věřit, protože víme, že jim nemůžeme věřit Uwe  Ladwig
12. 3. 2007 Zdar a nezdar „národní“ filosofie: Patočka, Masaryk Erazim  Kohák
12. 3. 2007 Sidžo o chvíli zmierenia Ján  Zambor
12. 3. 2007 Chtějí myslivci cenzurovat Českou televizi? Miroslav  Šuta
12. 3. 2007 Výzva k dialogu Irena  Zítková
12. 3. 2007 Renčův film Rebelové - ukázka naprostého neporozumění české kulturní minulosti Jan  Čulík
12. 3. 2007 Bajka o kompotu a marmeládě Jiří  Podhorecký
12. 3. 2007 Křesťanství mezi libertinstvím a farizejstvím Boris  Cvek
12. 3. 2007 François Bayrou: Budoucí francouzský prezident? Simone  Radačičová
12. 3. 2007 Jacques Chirac nebude kandidovat Simone  Radačičová
12. 3. 2007 Základnu za americkou pomoc pro české školy a zdravotnictví
12. 3. 2007 Druhá schůzka iniciativy "Jsme občané!"
12. 3. 2007 Iniciativa za Evropské ústavodárné shromáždění
12. 3. 2007 Evropa, její hodnoty, sjednocení a "ústava" Ondřej  Šlechta
12. 3. 2007 Jak rychle jezdit? Ivo  Antušek
12. 3. 2007 Rychlost Petr  Wagner
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu
10. 3. 2007 Tajné vězení CIA v Polsku bylo umístěno v bývalé výzvědné škole ze sovětské éry
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů
10. 3. 2007 Summit EU: dobrá zpráva pro klima
10. 3. 2007 Vladimír Špidla: Zelená kniha EU modernizuje pracovní právo Jiří  Asher
9. 3. 2007 Malá recenze na pana domovníka a jedno sympatické hnutí Bohuslav  Binka
9. 3. 2007 Londýn, město superbohatých
9. 3. 2007 Setkávání s profesorem Milanem Opočenským František  Schilla
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce