12. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2007

Rasová diskriminace je v ČR a na Slovensku trestná

Ak by teda reštaurácia odmietla poskytnúť niekomu služby, napríklad, z toho dôvodu, že je Róm alebo Rómka, išlo by o prípad diskriminácie jednotlivca vo vzťahu k právu na poskytovanie služieb. Inými slovami: zákaz fajčenia v krčme nie je protizákonný, pričom zákaz vstupu alebo odmietnutie obslužiť 'černocha' na základe toho, že je 'černoch' je protizákonné.

Chcel by som zareagovať na polemiku pod názvom "Hospoda není veřejný prostor, majitel má právo vybrat si klientelu". Myslím, že prázdne filozofovanie o slobode, liberalizme a súkromnom majetku je slepá ulička v tejto diskusii. Z hľadiska národnej legislatívy ale aj medzinárodného práva 'hospoda' je verejný priestor, a poskytovanie služieb vrátane princípu rovnakého zaobchádzania ku klientom, je regulované platnou legislatívou, píše Daniel Škobla:

Československo (a nástupnícke štáty Česká republika a Slovensko) ratifikovalo Medzinárodnú konvenciu o eliminácii všetkých foriem rasovej diskriminácie (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) z roku 1969. (K 31. júlu 1998 konvenciu ratifikovalo stopäťdesiat štátov sveta.) Táto konvencia v článkoch číslo 2 a 5 explicitne požaduje od signatárskych štátov, aby všetkými možnými prostriedkami garantovali "slobodný prístup na všetky verejné miesta a ku všetkým verejným službám, ako sú napríklad doprava, hotely, reštaurácie, kaviarne, divadlá a parky, bez ohľadu na etnický pôvod" ("rasu" ako hovorí text).

Zákaz alebo obmedzenie vstupu do 'hospody' by bolo porušenie zmluvných záväzkov Českej republiky vo svetle medzinárodného práva. Článok 14 tejto konvencie tiež zavádza mechanizmy, pomocou ktorých môžu skupiny alebo jednotlivci, ktorí sa cítia byť obeťami rasovej diskriminácie, podať sťažnosť proti "svojmu" štátu pred Výbor na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) pri OSN.

Ďaľej sú tu národné zákony platné v členských krajnách EÚ, ktoré boli implementované na základe EÚ smernice (č. 2000/43), ktorou sa zakotvuje rovnaké zaobchádzanie s jednotlivcami vzhľadom na ich rasový alebo etnický pôvod. Uvediem príklad zo Slovenska, pričom som presvedčený, že v Českej republike to bude obdobné.

Do legislatívy Slovenskej republiky bola táto smernica transponovaná spolu s ďaľšími dvoma antidiskriminačnými smernica EÚ tzv. "antidiskriminačným" zákonom (č. 365/2004) o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimnáciou. Tento zákon dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania a nedefinuje ich iba ako zákaz diskriminácie ale aj ako výkon práv a povinností.

Zákon vymenúva oblasti v ktorých je povinné dodržať zásadu rovnakého zaobchádzania. Sú to napríklad oblasť sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, vzdelania a pracovnoprávnych vzťahov ale aj poskytovania služieb a tovarov. Ak by teda reštaurácia odmietla poskytnúť niekomu služby, napríklad, z toho dôvodu, že je Róm alebo Rómka, išlo by o prípad diskriminácie jednotlivca vo vzťahu k právu na poskytovanie služieb. Inými slovami: zákaz fajčenia v krčme nie je protizákonný, pričom zákaz vstupu alebo odmietnutie obslužiť 'černocha' na základe toho, že je 'černoch' je protizákonné.

                 
Obsah vydání       12. 3. 2007
12. 3. 2007 Příští volby by se měly stát referendem o zrušení americké základny Tomáš  Stýblo
9. 3. 2007 Jací jsme?
12. 3. 2007 Příznivci protiraketové obrany se sejdou v pondělí
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
12. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor, majitel má právo vybrat si klientelu Jan  Bláha, Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Rasová diskriminace je v ČR a na Slovensku trestná
12. 3. 2007 Bláhové pomýlení a logická argumentace Lukáš  Posolda
12. 3. 2007 My jsme to nevěděli Zdeněk  Bárta
12. 3. 2007 Faunův labyrint -- skvělý film, který by měl najít cestu do českých kin Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Dějepis není pohádkářství, aneb Jen pohádkám můžeme klidně věřit, protože víme, že jim nemůžeme věřit Uwe  Ladwig
12. 3. 2007 Zdar a nezdar „národní“ filosofie: Patočka, Masaryk Erazim  Kohák
12. 3. 2007 Sidžo o chvíli zmierenia Ján  Zambor
12. 3. 2007 Chtějí myslivci cenzurovat Českou televizi? Miroslav  Šuta
12. 3. 2007 Výzva k dialogu Irena  Zítková
12. 3. 2007 Renčův film Rebelové - ukázka naprostého neporozumění české kulturní minulosti Jan  Čulík
12. 3. 2007 Bajka o kompotu a marmeládě Jiří  Podhorecký
12. 3. 2007 Křesťanství mezi libertinstvím a farizejstvím Boris  Cvek
12. 3. 2007 François Bayrou: Budoucí francouzský prezident? Simone  Radačičová
12. 3. 2007 Jacques Chirac nebude kandidovat Simone  Radačičová
12. 3. 2007 Základnu za americkou pomoc pro české školy a zdravotnictví
12. 3. 2007 Druhá schůzka iniciativy "Jsme občané!"
12. 3. 2007 Iniciativa za Evropské ústavodárné shromáždění
12. 3. 2007 Evropa, její hodnoty, sjednocení a "ústava" Ondřej  Šlechta
12. 3. 2007 Jak rychle jezdit? Ivo  Antušek
12. 3. 2007 Rychlost Petr  Wagner
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu
10. 3. 2007 Tajné vězení CIA v Polsku bylo umístěno v bývalé výzvědné škole ze sovětské éry
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů
10. 3. 2007 Summit EU: dobrá zpráva pro klima
10. 3. 2007 Vladimír Špidla: Zelená kniha EU modernizuje pracovní právo Jiří  Asher
9. 3. 2007 Malá recenze na pana domovníka a jedno sympatické hnutí Bohuslav  Binka
9. 3. 2007 Londýn, město superbohatých
9. 3. 2007 Setkávání s profesorem Milanem Opočenským František  Schilla
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce