9. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2007

Summit EU: dobrá zpráva pro klima

Topolánkův útok proti obnovitelným zdrojům selhal

tisková zpráva Greenpeace

Brusel/Praha, 9. března 2007 - Evropská unie dnes učinila patrně nejvýznamnější rozhodnutí týkající se ochrany klimatu od doby, kdy byl schválen Kjótský protokol o omezování emisí skleníkových plynů. Rozhodla totiž, že do roku 2020 chce snížit emise skleníkových plynů o 30 %. Greenpeace toto rozhodnutí vítá. Za velký úspěch pak považuje přijatý závazek EU zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 20 % do roku 2020. Rozhodnutí bylo přijato navzdory úsilí českého premiéra Mirka Topolánka, který se společně s francouzským prezidentem Chiracem neúspěšně snažil závazný cíl pro obnovitelné zdroje torpédovat.

Emise skleníkových plynů se mají snižovat...

Hlavy 27 států Evropské unie dnes na svém bruselském summitu definitivně rozhodly, že by společně měly do roku 2020 snížit své emise skleníkových plynů o 30 %. Splnění tohoto cíle je ale podmíněno výsledky mezinárodních jednání s dalšími rozvinutými i rozvojovými zeměmi. Bez ohledu na výsledky těchto jednání se dnes EU zavázala k jednostrannému snížení emisí o 20 % do roku 2020. Snížení emisí o 30 % je v souladu s dlouhodobým cílem EU omezit nárůst globální teploty pod 2 ° C ve srovnání se stavem před začátkem průmyslové revoluce. Dosud teplota stoupla o 0,6 stupně. V případě, že teplota poroste rychleji, hrozí vážné a nevratné změny klimatu, které ovlivní lidskou civilizaci od změn v zemědělství a lesnictví přes rozšíření tropických chorob do současného mírného pásma až po vynucenou migraci miliónů lidí.

"Vedoucí představitelé EU zaslouží jedničku za to, že ochrana klimatu se stala hlavním tématem jejich setkání a za to, že se přihlásili k cíli snížit emise o 30 %. Ostatní průmyslové i rozvojové země by se nyní měly přidat. Nicméně je škoda, že politici nalezli odvahu přijmout pouze dvacetiprocentní závazný cíl. Je to jako kdybyste věděli, že Vaše loď má díru, a spočítáte, že aby se nepotopila, musí všichni pracovat u pump tři hodiny denně. Nicméně zároveň slíbíte, že vy sami budete pracovat pouze dvě hodiny," uvedl vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

... zatímco využívání obnovitelných zdrojů poroste

Účastníci summitu zároveň schválili závazný cíl, podle kterého se má podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v Unii zvýšit do roku 2020 o 20 %. Tento cíl je stanoven pro celé společenství, o jeho rozdělení mezi jednotlivé členské zem se bude teprve jednat. EU tak vydala jasný signál, že svoji budoucnost spojuje s čistými, bezpečnými a nevyčerpatelnými zdroji, jako je energie biomasy, slunce, větru a vody.

"Vedoucí představitelé EU dnes jasně vyjádřili, že zdroje energie, které neprodukují skleníkové plyny ani radioaktivní odpady, již nejsou okrajovou technickou kuriozitou, a stávají se jedním z pilířů evropské energetiky. Nicméně k tomu, aby všichni Evropané mohli do konce století svítit a topit čistou energií, je třeba další systematických kroků na její podporu," uvedla Frauke Thiesová z bruselské kanceláře Greenpeace.

Topolánek nakonec ustoupil

Český premiér Topolánek bohužel na summitu patřil mezi menšinu politiků, která se do poslední chvíle snažila závazný cíl pro obnovitelné zdroje torpédovat. Místo toho usiloval o přijetí prohlášení, že jaderná energetika patří mezi obnovitelné zdroje energie. Ani s jedním neuspěl a nakonec ustoupil.

"Je to ostuda. Pan premiér si totiž zjevně spletl závazný cíl pro celou Unii se závaznými cíli pro jednotlivé země a jeho argumentace se tak míjela s realitou. Podivný byl i nápad zařadit jádro mezi obnovitelné zdroje. I většina zastánců atomových elektráren totiž uznává, že zásoby uranu by nám při stávající spotřebě nevystačily na více než na pár století," uvedl Jan Rovenský.

                 
Obsah vydání       9. 3. 2007
10. 3. 2007 Tajné vězení CIA v Polsku bylo umístěno v bývalé výzvědné škole ze sovětské éry
9. 3. 2007 Jací jsme?
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů
9. 3. 2007 Bushova návštěva v Jižní Americe vyvolala ostré protesty
9. 3. 2007 Londýn, město superbohatých
10. 3. 2007 Summit EU: dobrá zpráva pro klima
9. 3. 2007 Malá recenze na pana domovníka a jedno sympatické hnutí Bohuslav  Binka
9. 3. 2007 Demokraté v Kongresu vypracovali plán odchodu amerických vojsk z Iráku
10. 3. 2007 Vladimír Špidla: Zelená kniha EU modernizuje pracovní právo Jiří  Asher
9. 3. 2007 Po letech u maminky Vladimír  Holan
9. 3. 2007 Německý TV film "Útěk" vyvolal politický skandál Richard  Seemann
9. 3. 2007 Kácení lip u břevnovského kláštera v Praze
9. 3. 2007 Setkávání s profesorem Milanem Opočenským František  Schilla
9. 3. 2007 Je "prostě" ta jazyková kultura pouze "pro kočku"? Miloš  Dokulil
9. 3. 2007 Karel Bican a morální zodpovědnost církve Karel  Sýkora
9. 3. 2007 Nenásilná revoluce konzervativců, aneb Ženské směšování barev Uwe  Ladwig
9. 3. 2007 Pokažený design lidství Sandra  Wain
9. 3. 2007 Pokud jde o solární panely, pak dozajista? Miloš  Dokulil
8. 3. 2007 Vedoucí role České republiky při obraně Evropy
8. 3. 2007 Václav Klaus v New Orleansu
8. 3. 2007 Demonstrace za lidská práva v Tibetu
9. 3. 2007 Britské listy o rok později Petr  Fiala
8. 3. 2007 Karel Bican a husitské pokrytectví Fabiano  Golgo
8. 3. 2007 Nebojme se Ruska. Obávejme se amerického útoku na Írán Vít  Novotný
8. 3. 2007 Matky, blýská se nám na nečasy! Helena  Franke
8. 3. 2007 Pojetí národa je starší než tři století Lukáš  Zádrapa
8. 3. 2007 Několik poznámek k trestnímu řízení z pohledu obhájce Aleš  Uhlíř
8. 3. 2007 "Zdvořilost" Ladislava Špačka a americká žumpa v Čechách
7. 3. 2007 Dějepis je smrtelně nebezpečná věc Darina  Martykánová
7. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu I. Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2007 Šanci uvést do praxe komunu vidím jako reálnou za stovky let Tomáš  Koloc
7. 3. 2007 Doktrína etnických čistek -- usilování o národnostně homogenní státy Václav  Chyský
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu   
10. 3. 2007 Summit EU: dobrá zpráva pro klima   
23. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. Bohuslav  Binka
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
21. 2. 2007 Al Gore má dostat čestný doktorát za svůj film Nepohodlná pravda   
21. 2. 2007 Evropská unie dosáhla dohody ohledně snižování emisí   
21. 2. 2007 Austrálie se rozhodla zlikvidovat veškeré tradiční žárovky   
21. 2. 2007 Čelní mezinárodní podnikatelé vyzývají ke snížení emisí CO2   
21. 2. 2007 Ochrana před klimatickými změnami, aneb Že by se politikové dali poučit? Uwe  Ladwig
19. 2. 2007 Výraznému stoupnutí hladin moří zřejmě nebude možné už zabránit   
15. 2. 2007 Globální oteplování "způsobuje kosmické záření"   
14. 2. 2007 Kysličník - ne oxid Tomáš  Krček
14. 2. 2007 Prezidentův poradce: demagog o demagogii Tomáš  Mančal
12. 2. 2007 Klimatické změny, britští konzervativci a postoj české ODS Bohuslav  Binka
9. 2. 2007 Uhnul byste před rozzuřeným býkem? Karel  Dolejší