14. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 12. 2006

Inženýrská pedagogika - jak učit učitele "nově"

Jak jsem již v minulosti napsal, rozvoj přírodních věd a především techniky zákonitě vyvolal nebývalý tlak na všechny systémy vzdělávání. Narůstá rozpor mezi množstvím poznatků, které musí člověk zvládnout a omezenými časovými možnostmi k jejich osvojení. Je proto nutné modernizovat jak obsah, tak i koncepci vzdělávání. Bez tohoto řešení by bylo nutno prodlužovat školní vzdělávání na 15 --20 let. Jak na tento problém, související s bouřlivým rozvojem řady oborů, digitalizací řady činností a rozvojem ICT ale reaguje školství? Většinou konzervativně, pomalu a opatrně. "Nové myšlení" totiž klade zvýšené nároky na permanentní sebevzdělání pedagogů.

Kromě absolventů pedagogických fakult se na českých školách objevili absolventi technických univerzit, kteří získali aprobaci dodatečným požadovaným pedagogickým studiem. Univerzita Hradec Králové na katedře technických předmětů vypsala studijní program specializace v pedagogice "Teorie výuky technických předmětů", ve kterém se uplatňuje inženýrská pedagogika, která řeší didaktické soustavy na základě technických věd, pedagogiky, psychologie, sociologie, kybernetiky, teorie informací, statistiky aj.

Vstupním požadavkem k tomuto studiu jsou vysokoškolské technické vzdělání a minimálně tři roky pedagogické praxe na střední nebo vysoké škole. Studium končí doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Další školou je České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií s programem "inženýrská pedagogika". Řeší pedagogickou přípravu na učitelství odborných technických předmětů pro střední odborné školy a střední odborná učiliště.

Mezinárodní význam má " Centrum pro studium vysokého školství v Praze", které nabízí pro absolventy vysokoškolského technického studia kombinovaný kurz "vysokoškolská pedagogika pro učitele- inženýry podle evropských standardů IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenierurpädagogik)". V jeho inženýrsko-pedagogickém modelu učebního plánu je 12 různých předmětů, mezi nimi jsou inženýrská pedagogika, didaktická technika, tvorba srozumitelných textů. Posláním zde uvedené inženýrské pedagogiky je řešení vědního oboru "teorie vyučování technických předmětů". Zabývá se aktuálními problémy rychlého nárůstu vědeckotechnických poznatků a tvorbou potřebných didaktických soustav na základě propojení technických věd, pedagogiky, psychologie, sociologie, filozofie a etiky, kybernetiky a informatiky, včetně potřebného materiálního a personálního zabezpečení. Předpokladem k získání titulu ING-PAED IGIP, jako uznání evropské kvalifikace učitelů technických předmětů, je úspěšné absolvování tohoto kurzu Jeho rozsah jsou 204 hodiny a následná jednoroční inženýrsko-pedagogické praxe. Není finančně dotován a každý jeho účastník hradí honorář pro učitele, učební materiál i pronájem učeben. Tyto kurzy probíhají na mnoha místech v Evropě.

Nepředpokládám že by absolventi vysokých technických univerzit a především těchto zde uvedených ústavů, za nynější úrovně finančního hodnocení, měli o práci na našich školách zájem. Poněkud jiná situace může nastat přibližně za deset let, kdy, podle předpovědi odborníků, možnost jejich uplatnění mimo školství výrazně poklesne.

Proto je prvořadým úkolem inženýrské pedagogiky řešení nového vědního oboru "teorie vyučování technických předmětů" včetně využívání příbuzných vědních oblastí. V současnosti jsou to především kybernetika a informatika, které úzce souvisí se zaváděním a využíváním výpočetní techniky v procesech vzdělávání.

V dnešní době některé velké podniky, např. automobilového průmyslu, postrádají inženýry- odborníky na svou problematiku. Proto požadují založení vlastních, speciálně zaměřených vysokých škol, které i s jejich posluchači budou případně i hmotně dotovat. Pokud již budou Vysoké odborné školy inženýrsky řešit i vzdělávání svých posluchačů, potom nebudou mít jejich absolventi problémy k přechodu na požadovanou specializaci.

V českém školství působí dvě skupiny pedagogů. Jedna s aprobací na humanitní předměty, druhá s aprobací na technické předměty, kterou získali dodatečným pedagogickým vzděláním. Tento požadavek bude pravděpodobně vyřešen tím, že do problematiky jejich odborného studia bude začleněná i inženýrská pedagogika, zaměřená na řešení vzdělávání v současné náročné době. Předpokládám, že v budoucnu odpadne i rozlišení dvou skupin pedagogů. Didaktickou techniku potřebnou k inženýrské didaktické technologii výuky, budou muset zvládnout i pedagogové s aprobací na humanitní předměty.

Proč Inženýrská pedagogika a Inženýrská didaktika? Jaký význam má pojem Inženýrská? Zřejmě má zdůraznit požadavek systémového přístupu k didaktické technologii vzdělávání.

Pokud přihlédneme k současnému stavu našeho školství, inženýrské řešení jeho problémů nemá zatím potřebné pedagogy ani podmínky. Již jednou jsem uvedl připomínku z řad pedagogů: "Dnes máme situaci, že ve špatných podmínkách nemohou dobře pracovat ani ti dobří, nadaní, svědomití učitelé kteří nemají před sebou solidní perspektivu. Hlavními uživateli produktů pedagogického výzkumu jsou výzkumní pracovníci sami a výzkumná témata nejsou volena z hlediska potřeb současného vzdělávání".

Jsem jedním z pedagogů s dodatečně získanou aprobací na technické předměty. Na základě získaných poznatků a zkušenosti pokládám každou i sebemenší snahu pedagoga o změnu dosud používaného způsobu výuky za velice cennou, snad i za jeho první krok na cestě k pozdějšímu inženýrskému řešení výuky.

V současnosti naše školy pracují na svých Školních vzdělávacích programech. Co vyučovat i jaké výchovné cíle mají splnit je uvedeno v Rámcových vzdělávacích programech. Ale rozhodnutí jak mají tyto náročné cíle splnit, jakou didaktickou technologii použít, je ponecháno na školách samotných a především jejich učitelích.

Teprve příchod nových pedagogů, absolventů technických univerzit, na kterých již získali i poznatky, potřebné pro inženýrské řešení didaktické technologie výuky, může vytvořit podmínky potřebné k úspěšné reformě českého školství.

                 
Obsah vydání       14. 12. 2006
14. 12. 2006 ODS hraje ruskou ruletu Jiří  Pehe
14. 12. 2006 Zeman: "Kdo vymění svůj program za koryta, přijde nejenom o program, ale nakonec i o ta koryta," Štěpán  Kotrba
14. 12. 2006 Skoro novoroční zamyšlení Miloslav  Kučera
14. 12. 2006 REACH: Jaký je rozdíl mezi žurnalistickým článkem a tiskovou zprávou? Štěpán  Kotrba
14. 12. 2006 REACH podle Zelených
14. 12. 2006 REACH: Sice zmrzačený, ale konečně na světě Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče
14. 12. 2006 Ořezaný a osekaný REACH
14. 12. 2006 Vtip Britských listů námětem komentáře francouzské agentury AFP Štěpán  Kotrba
13. 12. 2006 Pravdu si nelze "přivlastnit", stejně jako ne VŠUP Jan  Paul
14. 12. 2006 Souboj pseudotitánů Zdeněk  Jemelík
14. 12. 2006 O cikánkách a lidech Martin  Škabraha
14. 12. 2006 Nejde jen o jazyk aneb námět pro nového spasitele
13. 12. 2006 Čunkovy kontejnery v Poschlé Zdeněk  Homola
14. 12. 2006 Mýto, Kapsch a politika
14. 12. 2006 Inženýrská pedagogika - jak učit učitele "nově" František  Augusta
14. 12. 2006 I marxističtí diktátoři jsou diktátoři Miroslav  Šuta
14. 12. 2006 Jarní vody I. Alex  Koenigsmark
14. 12. 2006 Antikapitalismus z hlediska ústavního řádu ČR
14. 12. 2006 Oříšky Tomáš  Koloc
13. 12. 2006 Cirkus v ghettu Vladimír  Janovic
13. 12. 2006 Základem amerického boje proti terorismu je systematické mučení
13. 12. 2006 Rusko - pokračující diplomatická ofenzíva Miroslav  Polreich
12. 12. 2006 USA odposlouchávaly telefon princezny Diany v onen večer, kdy zemřela
14. 12. 2006 Izraelská lobby, sionismus a Bakerův plán Daniel  Veselý
13. 12. 2006 Naši noví lidoví lidovci. Lidoví, ale naši. Oldřich  Průša
13. 12. 2006 Nad Pinochetovým hrobem, anebo Chile, Čína, Česko? Ivan Odilo Štampach