20. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2002

Ftaláty stále ohrožují pacienty

Ftaláty[1], které poškozují důležité systémy lidského organizmu, se stále vylučují ze zdravotnických materiálů do těl pacientů. Vyplývá to z pětiletého výzkumu[2] doc. MUDr. Kamila Ševely, CSc., jehož výsledky byly ověřeny v lékařské praxi. Ftaláty jsou pro lidský organismus cizorodé látky a způsobují řadu vážných zdravotních problémů - od toxického poškození ledvin a jater až k úbytku mužských spermií a poškození plodů nenarozených dětí. Mohou také vyvolat rakovinu a arterosklerotické změny.

"Ač jsem tyto výsledky publikoval již v roce 1997, stát ani výrobci na ně dostatečně nereagovali změnou výrobních technologií či zvýšením státní kontroly. Proto se i dnes, přes mnohá zdravotní rizika (dokázaná dlouholetým výzkumem), stále používají v českých nemocnicích výrobky z PVC měkčeného ftaláty", říká vedoucí výzkumného úkolu "Estery kyseliny ftalové v nefrologické praxi" MUDr. Ševela z brněnské nemocnice U sv. Anny. - Toto je tisková zpráva hnutí Arnika.

Z výzkumu vyplývá jasný závěr: pro klinickou praxi je prioritním požadavkem zavedení setů[3] pro hemodialýzu bez ftalátů v PVC. "Tyto sety by měly být přednostně používány u nemocných současně postižených cukrovkou, u kterých je obecně větší tendence k vyšším hladinám krevních tuků", dodává MUDr. Ševela.

Habilitační práce MUDr. Ševely hodnotí rizika spojená s nežádoucí expozicí ftalátů při různých úkonech u pacientů s nemocnými ledvinami (nefrologické oddělení) a při použití infuzních setů. Nejvíce jsou ohroženi pacienti na hemodialýze, která jim nahrazuje nefunkční nebo chybějící ledvinu. Během jednoho léčení se pacientovi vymění krev z celého těla přibližně desetkrát - tj. 60 litrů přes vaky a hadičky z měkčeného PVC. Přitom se ftaláty podle výzkumu uvolňují přímo do krve. "Zjistili jsme, že při jednom takovém léčení je pacient vystaven dávce mezi 10 až 25 mg dietylhexylftalátu - DEHP4), což znamená více než 10tinásobné překročení v zahraničí tolerované denní dávky", uvádí MUDr. Ševela. "Když si uvědomíme, že pacient do nemocnice dochází na takovéto léčení 3x týdně, 150x za rok, jsou to opravdu vysoké dávky, které zvyšují pravděpodobnost různých zdravotních obtíží", připomíná Lenka Mašková ze sdružení ARNIKA, vedoucí kampaně "Zdravotnictví bez PVC".

Výzkum se zaměřil i na infuzní sety, které jsou v nemocnicích nejčastěji používány pro podání roztoků minerálů nebo krevního cukru - glukozy. Zde bylo sice naměřeno zanedbatelné množství ftalátů, které ale výrazně stoupalo při podávání roztoků obsahujících tuk (např. výživné infuzní směsi pro nemocné). "Umělá výživa se podává pacientům velice často, proto i zde by měly být PVC vaky a hadičky vyměněny za jiné, bezpečnější", říká Lenka Mašková. "Alternativy na českém trhu již existují - některé firmy, jako např. B.Braun a Fresenius, se na bezpečnější alternativy z jiných plastů výrazně zaměřují", popisuje dnešní situaci Lenka Mašková ze sdružení ARNIKA.

"Po pětiletém výzkumu, kdy firmy a státní instituce neustále slyší o nebezpečí ftalátů ve zdravotnictví, mám pocit, že pro změnu k lepšímu udělali jen velice málo", shrnuje MUDr. Ševela a dodává: "Přítomnost ftalátů ve zdravotnických výrobcích z PVC by měla být brána velmi vážně. Je již dost vědeckých studií, které dokazují jejich zdravotní nebezpečnost."

Poznámky:

[1] Ftaláty (odborně estery kyseliny ftalové) se používají jako změkčovadla do PVC. Tento plast je totiž sám o sobě křehký a tuhý, proto se do něj kvůli vylepšení jeho vlastností musí přidávat řada sloučenin - především ftaláty a těžké kovy. Ftaláty v PVC tvoří 20-80% hmotnostního podílu (podle potřebné ohebnosti).

[2] Výzkum začal v roce 1997 publikováním habilitační práce "Estery kyseliny ftalové v nefrologické praxi". Na ni navazovala řada sdělení na odborných konferencích včetně celostátních sjezdů, kde kolektiv autorů z brněnské nemocnice U sv. Anny publikoval výsledky svých studií. Závěry těchto studií jsou stále aktuální.

[3] Jako set se v lékařské praxi označuje daný výrobek pro určitou proceduru - např. hemodialýzu. Set tvoří zpravidla soustava vaků, hadiček a jehel.

[4] DEHP - dietylhexylftalát - je nejpoužívanějším ftalátem pro měkčení PVC. Působí řadu vážných zdravotních problémů - od toxického poškození ledvin a jater až k poškození mužských spermií a plodů nenarozených dětí.Může také vyvolat rakovinu a arterosklerotické změny.

Příloha:

Výtah z habilitační práce (1997)

Estery kyseliny ftalové v nefrologické praxi
Doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc.

Ve zdravotnictví jsou estery kyseliny ftalové (zkráceně ftaláty) používány zejména v infuzních setech, vacích pro uchovávání krve a krevních derivátů, v setech používaných při léčení nezvratného selhání ledvin pomocí tzv. peritoneální dialýzy (roztok je pravidelně přiváděn do břišní dutiny nemocného) a v setech používaných při léčení nezvratného selhání ledvin pomocí hemodialýzy (při léčení nemocných je využíván mimotělní oběh, který sestává z přívodné a odvodné PVC hadice a z krevního filtru).

V práci byly kvantifikovány výluhy esterů kyseliny ftalové z infuzních setů, ze setů pro peritoneální dialýzu a ze setů pro hemodialýzu.

1 Infuzní sety jsou v klinické praxi nejčastěji používány pro podání roztoků minerálů, nebo krevního cukru - glukozy. Vyluhovaná množství esterů kyseliny ftalové jsou zanedbatelná, ale jejich výrazný vzestup lze zaznamenat při podávání roztoků, které obsahují tukové emulze (např. výživné infuzní směsi pro nemocné), což je způsobeno vysokou rozpustností esterů kyseliny ftalové v tucích.

2 Sety pro peritoneální dialýzu jsou vyráběny jak z PVC s přídavkem ftalátu DEHP, tak i z materiálů, které tento přídavek nemají. V peritoneálním roztoku nalezená množství dibutylftalátu (z barevného potisku vaku) jsou nevýznamná (expozice 0,03 až 0,3 mg/den), jsou však v břišní dutině nemocného beze zbytku zadržena.

3 Sety pro mimotělní oběh hemodialýzy jsou vyráběny z PVC s přídavkem ftalátu DEHP. Do kontaktu s těmito sety přichází krev nemocného v množství 60 l během jednoho léčení (4 hodiny). V průměru je nutno toto léčení opakovat 3x týdně (150x za rok). Námi naměřená množství, která se dostanou do lidského organizmu během jednoho léčení, kolísala mezi 10 až 25 mg dietylhexylftalátu, což znamená více než 10tinásobné překročení v zahraničí uváděné povolené denní dávky.

Pro klinickou praxi je proto do budoucna prioritní požadavek zavedení setů pro hemodialýzu bez přídavku esterů kyseliny ftalové. Tyto sety měly by být přednostně používány u nemocných současně postižených cukrovkou, u kterých je obecně větší tendence k vyšším hladinám krevních tuků.

                 
Obsah vydání       20. 9. 2002
22. 9. 2002 Slovenské voľby 2002 : Štandardizácia alebo z núdze cnosť? Lubomír  Sedláčik
20. 9. 2002 Američané, to není Bílý dům:
11.9. o rok později, tady i tam
Fabiano  Golgo
21. 9. 2002 Technické potíže
20. 9. 2002 V Ostravě pokračuje odsun romského obyvatelstva do ghet Darius  Nosreti
20. 9. 2002 MEF Holding uhradila Železného dluh - Zaplatil Železný daně z daru MEF Holding?
20. 9. 2002 Odbory ke krizové dopravní situaci v Praze
20. 9. 2002 Debata v Americe: Jsou Spojené státy nové římské impérium?
19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat
20. 9. 2002 Opoziční smlouva o pozice Štěpán  Kotrba
20. 9. 2002 Programovým komorníkům v České televizi Vítězslav  Čížek
19. 9. 2002 Budou se za rok za dva i ve Washingtonu před Masarykovým pomníkem válet ohryzky? Jaroslava  Čajová
20. 9. 2002 Pomníky mezi námi Marcela  Hutarová
19. 9. 2002 Atentát - operace Anthropoid - Pomůže někdo z čtenářů Britských listů?
20. 9. 2002 České vysílání Rádia Svobodná Evropa končí Štěpán  Kotrba
20. 9. 2002 Špidla proti Marvanové: obyčejný fašismus Jan  Mayer
19. 9. 2002 Ftaláty stále ohrožují pacienty
19. 9. 2002 Křesťané a socialismus Giulio  Girardi
19. 9. 2002 Poklad na Stříbrném jezeře, aneb otázka cti Jaroslav  Pour
18. 9. 2002 Severní Korea unášela japonské občany
18. 9. 2002 Historik Eric Hobsbawm - v osmdesáti pěti letech dál komunistou?

Ekologické sdružení Arnika RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2002 Ftaláty stále ohrožují pacienty   
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
2. 9. 2002 "Nechceme skládku!" říkají obyvatelé kolem Pozďátek   
27. 8. 2002 Poslanec ODS zneužívá stav legislativní nouze   
25. 8. 2002 Hexen u Štěpánského mostu: Reklamně poutací akce ekologických aktivistů Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Pátek večer: další únik chlóru ze Spolany Neratovice   
22. 8. 2002 Stránky pro monitorování toxického znečištění během povodní   
21. 8. 2002 Hodnotit dosah havárie a záplav ve Spolaně je předčasné   
20. 8. 2002 Evakuovala Spolana před povodní svůj "toxický koktejl"?   
3. 5. 2002 Reakce: Hejtman středočeského kraje svůj slib splnil   
26. 4. 2002 Středočeský krajský úřad nezveřejnil alternativu k dálnici D3   
26. 4. 2002 Kužvarte, kdy vytvoříte registr ekologického znečištění, jak ho požaduje zákon?   
9. 4. 2002 Sdružení Arnika: Zůstane Spolana na věčné časy zamořena rtutí?   
22. 3. 2002 Greenpeace žádá ředitele Spolany, aby zabezpečil před povodní provozy zamořené rtutí   
21. 3. 2002 Greenpeace: Bývalý ředitel Spolany nominován na Ropáka