8. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 12. 2006

Odmítám reagovat na snůšku polopravd a lží

Nechte už VŠUP v klidu pracovat!

Reakce na článek Jana Paula "Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy!"

Vážená redakce Britských listů,

jsem dlouholetým čtenářem BL a vážím si vašich, často polemických textů a názorů. Jsem jednoznačně zastáncem kritického myšlení, které vytváří prostor pro realitu slov V.Bělohradského, cituji: ..... nabízet lidem polemický obraz o nich samých - když mu lidé porozumí jako svému obrazu, změní se. To je podstata moderní společnosti: změna tu není výsledkem vnějších tlaků, ale otřesů, které vyvolávají uvnitř obce její polemické obrazy.

Ovšem to, co se na vašich stránkách objevilo v pátek 8.12.2006 z "pera" Jana Paula, pod titulem : Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy!, je bohužel jen zdánlivá investigativní žurnalistika.

Odmítám reagovat ( jak by si J.Paul asi nejspíše přál?!) na snůšku polopravd, překroucených argumentů a vyslovených lží. Přesto dodávám: o situaci na VŠUP, toho bylo poslední rok napsáno poměrně dost.

Jestli však někdo, chce znovu dnes veřejně apelovat na prezidenta republiky, prostřednictvím médií, aby se měl na pozoru jmenovat nově zvoleného rektora Phdr. Pavla Lišku, který byl legitimně a zcela po právu regulérně či-li podle všech průhledně dostupných právních regulí tohoto státu, pak je to přinejmenším hodně zvláštní.

Kdo chce znát pravdu, ať si přečte veřejné zápisy Akademického senátu, který volí rektora. Akademický senát neudělal jedinou protiprávní chybu, jediný falešný, neprůhledný krok. Úzkostlivě dbal, vědom si důležitosti, před případným účelovým napadáním lidí z okruhu odvolaného rektora B.Jirků, aby vše proběhlo legitimně a transparentně.

Činnost statutární zástupce rektora Petr Larva (kterého stačil instalovat ještě B.Jirků), který mimochodem od léta pobírá plat, aby jednal v zájmu školy, je však od počátku vůči této instituci destruktivní.

Opět lze nahlédnout do veřejných zápisů z rozšířených kolegií rektora, Akad.senátu nebo Umělecké rady a konkrétně se dozvědět, jak renomovaní profesoři, pedagogové, vážení umělci(i mimo okruh školy), věcně a důrazně reagovali na tuto jeho destruktivní práci.

Můžete totiž například vidět černé na bílém jak devadesát procent vedoucích pedagogů a jejich asistentů na VŠUP, před cca dvěma měsíci, odmítlo být veřejně být zastupováno tímto statutárním zástupcem.

Můžete si, na rozdíl od sdělení Jana Paula v pátečních Britských listech, přečíst celé vyjádření Správní rady VŠUP(což jsou lidé, jako například rektor Akademie výtvarných umění v Praze Jiří Sopka a další)

Jan Paul vám čtenářům totiž předkládá zcela jiné východisko!! Netuším, nevím proč použil ve zkresleném kontextu pouze čtyři slova z jejich prohlášení ze dne 1.12.2006: nestabilita na VŠUP trvá.

V tomto zrcadle dostává veřejnost informaci, že na škole je opravdu situace volbou nového rektora stále nejasná, nezklidněná.

Není to tak!

Jan Paul vědomě manipuluje s fakty, a to v celém svém textu!

Jen pro správnost zápisu Správní rady, tato rada doslova říká a znovu zdůrazňuji, je to veřejná listina, visící kromě školního intranetu i ve vestibulu VŠUP:

Správní rada Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (dále jen SR VŠUP) na své mimořádné schůzi dne 1. prosince 2006 konstatovala hluboké znepokojení nad vývojem situace na VŠUP.

SR VŠUP si uvědomuje, že nemá ze zákona pravomoc zasahovat do vnitřních záležitostí školy, které jsou v kompetenci akademického senátu školy. Nicméně, členové SR VŠUP cítí velkou zodpovědnost za normální chod této vysoké umělecké školy s dlouhou a slavnou tradicí. V této situaci je prioritou číslo jedna jmenování nově zvoleného rektora prezidentem republiky a revize nedokonalých vnitřních předpisů školy. Jakékoliv akce zpochybňující volbu rektora i právoplatnost Akademického senátu VŠUP jenom prodlužují období nestability a jsou krajně nezodpovědné a nebezpečné. Mohou vést k ohrožení hospodářské činnosti a dlouhodobých investičních záměrů školy.

SR VŠUP bezvýhradně souhlasí se stanoviskem vedení školy ze dne 28. listopadu 2006 na rozšířeném kolegiu statutárního prorektora.

Pro přehlednost zde předkládám zmíněné stanovisko vedeni školy ze dne 28. 11. 2006:

Statutární zástupce rektora a rozšířené kolegium rektora vyjadřují zásadní nesouhlas s pokusy, které zpochybňují platnost uskutečněné rektorské volby.

Rozšířené kolegium rektora potvrzuje volby rektora za legitimní a regulérní. Rozšířené kolegium rektora odmítá destruktivní snahy několika jedinců, které mohly vést k prodloužení současné nestability na VŠUP v Praze(podepsán spolu se všemi vedoucími kateder(nebo jejich zástupci), zástupci Ak. Senátu zástupcem studijního oddělení, statutární zástupce P. Larva)

Z těchto faktických souvislostí tedy jasně a smysluplně vyplývá, co Správní rada konstatovala!

Prosím čtenáře a třeba i další senzachtivé "investigativní" novináře, aby si porovnali kontext, který nám předkládá poctivý, pravdivý, nezávislý a z venku hodnotící novinář BL J. Paul.

Normální, nezaujatý čtenář pak musí dojít ke zcela opačnému závěru, než v textu činí J.P.

Takto věcně a korektně lze rozebrat celý jeho přičinlivý text, ale jak jsem řekl, nemá to smysl, fakta jsou na stole a každý soudný člověk je může vidět.

Nevím co tím Jan Paul už nejen jako novinář, ale už i jako činný umělec, malíř, sledoval.?!

Nechce se mi spekulovat, že by měl ještě od B. Jirků cokoliv na škole přislíbeno. A ono nic! Tak krásně by šlo přeci fabulovat, kdybych měl žaludek na spekulativní, jednostranné informace, které tak zhusta ve svém textu J.Paul, bez ověření z vícero stran použil.

V závěru svého textu pateticky dodává, cituji: Odlišnost menšiny se trestá vyobcováním a pranýřováním většiny, to je středověk.

A pokračuje citaci Jana Čulíka z jiného textu:.... Média skandalizují nositele jiných názorů buď jako blázny, "komunisty" či extremisty".

Jane Paule pokud odlišnost jedinců obhajuješ, aniž nerozeznáš(ať vědomě, či nevědomě) celý kontext událostí, vynecháváš(ať účelově, či z lenosti) kontextuální dovětky a používáš polopravdy, demagogické interpretace, pak v tomto úhlu pohledu, můžeš obhájit i Stalina s Hitlerem vůči většině světa a to nebyl zdaleka ani středověk.

Navíc Jan Čulík jistě neměl na mysli a právě v kontextu celého jeho textu, z kterého jej cituješ, to vyplývá, že když jedinci evidentně lžou, podvádí, tak je většina(popřípadě média) nebude účelově ostrakizovat, ale řekne, že jsou podvodníci a lháři.

Na závěr chci čtenáře ubezpečit, že naprostá většina pedagogů, studentů i zaměstnanců školy, se veřejně distancuje od demagogie dvou lidí (jeden student a jeden asistent) a stojí za právoplatnou volbou nového rektora. Několikerá plná auditoria na škole to fakticky potvrdila. Navíc právní rozbory pana Larvy, které si zadal za školní peníze(sic!) u soukromých právních kanceláří a nepochybuji o tom jaké dostali zadaní, tak neobstály před právními rozbory specialistů na vysokoškolský zákon z Masarykovi univerzity v Brně.

Nechte už prosím VŠUP pracovat, nevytvářejte iluze neprávních prostředí, nechte Ministerstvo školství, předsedu vlády i prezidenta republiky jmenovat nezpochybnitelnou autoritu PhDr. Pavla Lišky, na základě legitimních voleb.

Po roce nestability, neprofesionality, zvůle a nekompetentnosti, je načase!

Vysokoškolský pedagog ak.mal. Jiří David

Praha 8.12.2006

                 
Obsah vydání       8. 12. 2006
10. 12. 2006 Zemřel Augusto Pinochet
9. 12. 2006 Blair: Radikální muslimové se musejí integrovat do společnosti
8. 12. 2006 George Bush: naše vítězství v Iráku je důležité
8. 12. 2006 Proč jeden Bush věděl, co druhý nechtěl vědět, aneb Koho nechat bojovat kde Uwe  Ladwig
8. 12. 2006 Ransdorf podpořil usnesení Evropského parlamentu k 50. výročí maďarské revoluce v roce 1956 Štěpán  Kotrba
8. 12. 2006 Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy! Jan  Paul
8. 12. 2006 Odmítám reagovat na snůšku polopravd a lží Jiří  David
9. 12. 2006 Jak to bylo opravdu na VŠUP Josef  Čančík
9. 12. 2006 Otřesné poměry v zatuchlém rybníce Štěpán  Kotrba
9. 12. 2006 Kauza Vadas a Hučín: My o koze a Hučínovi stoupenci o voze Jan  Čulík
8. 12. 2006 Pořád propastný rozdíl mezi Českou republikou a Západem Jan  Čulík
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?
8. 12. 2006 Čtěte BL v souladu se sledováním ČT!
8. 12. 2006 Nemocenské pojištění - pokud bude legislativní proces dokončen... Jan  Mertl
8. 12. 2006 Komu slouží "Pražská výzva pro Irák"?
9. 12. 2006 Iráckému fóru: Dělejte sami, co umíte, a neberte totéž právo jiným Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Pro indické muže jsou kondomy "příliš velké"
8. 12. 2006 Monoklonální protilátky a kmenové buňky Petr  Wagner
8. 12. 2006 Roste zástup kandidátů na nástupce za Putina
8. 12. 2006 Společnost, ekonomika, média, politika
8. 12. 2006 Světová rada církví varuje před novými restrikcemi vlády USA vůči Kubě
8. 12. 2006 Kubánské fórum pastorů: odmítáme nelidská opatření, jež jsou v rozporu s Evangeliem
8. 12. 2006 Arabský kontext z anglického překladu do českých reálií Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Prozíravost politiků Wenzel  Lischka
8. 12. 2006 Determinovaná svoboda technologického člověka Jan  Motal
8. 12. 2006 Chávez, Castro, Bush, Hitler, Stalin... a omyly Fabiana Golga Monika  Hoření
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
8. 12. 2006 Neotřesitelné základy Spojených států
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem
7. 12. 2006 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de iure neexistuje
7. 12. 2006 Vadasův film o Hučínovi: Chaos emocionálních, neartikulovaných útržků Jan  Čulík
7. 12. 2006 Pravdě podobný příběh České republiky
7. 12. 2006 Plný dům jako skutečné terno Meike  Snijder
7. 12. 2006 Full House Meike  Snijder
8. 12. 2006 Plesová sezóna II. Alex  Koenigsmark
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

VŠUP - trampoty umělecké školy RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2006 Otřesné poměry v zatuchlém rybníce Štěpán  Kotrba
9. 12. 2006 Jak to bylo opravdu na VŠUP Josef  Čančík
8. 12. 2006 Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy! Jan  Paul
8. 12. 2006 Odmítám reagovat na snůšku polopravd a lží Jiří  David
4. 10. 2006 Jiří David: Protestuji proti pořadu České televize o VŠUP Jiří  David
4. 10. 2006 Marek Wollner: Jiří David nevyvrací podstatu věci   
2. 8. 2006 Rektora VŠUP odvolal prezident Jan  Paul
30. 6. 2006 Jádrem sporu byla bagatelizace Jan  Paul
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků   
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti   
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků