7. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 12. 2006

SKANDÁL

Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de iure neexistuje

Zbyněk Dudek, Jiří Šimák

"Sdělovací prostředky, tisk, rozhlas, televize, film, jsou nesmírně důležitým nástrojem moci a masové politické výchovy, který se nikdy nesmí vymknout řízení a kontrole marxisticko-leninské strany a socialistického státu, nemá-li se věc socialismu dostat do vážného nebezpečí."

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ

podnět ministrovi vnitra Ivanu Langerovi a reakce na reakci tiskového mluvčího ÚDV, poručíka Jana Srba, zveřejněnou pod titulkem "Podejte trestní oznámení na ÚDV"

V minulém měsíci jsme se se zájmem seznámili s informacemi o připravované reorganizaci "Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu". Z toho nás nejvíce zaujalo, že jeho vznik je datován dnem 1.1.1995. Toto zjevně není pravda.

K tomu: Asanace 2006 TÉMA BL

V roce 1992 byl zřízen zákonným způsobem Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti STB, na základě nařízení MV ČR č. 59 ze dne 30.10.1992, pod čj. ÚVV-1331/01-92. Ke zrušení tohoto úřadu došlo dnem 16.12.1994 a to nařízením MV č. 83, pod čj. OŘ-1210/20-N-94, a to tak, že bez náhrady. V tomto NMV č. 83/1994, je v odstavci č. 2 doslova uvedeno:

"Zrušuje se NMV ČR č. 59/1992, kterým se zřizuje Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB".

Z toho je patrné, že tento úřad přestal existovat se vším, co k němu patřilo, k 16.12.1994. Takto vzniklé právní vakuum se začalo zaplňovat až vydáním vůbec prvního organizačního řádu ze dne 4.7.1995, a to pro Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen ÚDVZK). To vše při okolnosti, že takováto instituce nebyla normou vyšší právní síly (tedy zákonem o PČR) zařazena do struktury resortu MV ČR a PČR, a to až do 1.1.2002. Tedy stála mimo rámec zákona. S ohledem na to, že novelou zákona o PČR, ve znění účinném od 1.1.1994, byla taxativně stanovena povinnost, že zřizování nových útvarů probíhá na základě návrhu policejního presidenta ministru vnitra, který tyto zřizuje, bylo nutné toto ke zřízení navrhnout. To se však až do současné doby nestalo. Svá tvrzení opíráme o sdělení ředitele ÚDVZK ze dne 21.3.2006, čj. ÚDV-235/2006, které přikládáme.

sdělení ředitele ÚDVZK Ireneje Kratochvíla ze dne 21.3.2006, čj. ÚDV-235/2006 PDF

Z výše uvedeného nelze než dovodit, že tento úřad nebyl de iure nikdy zřízen a že existuje pouze de facto a vyvíjí činnost, jak sám uvádí, na základě § 5 zákona o protiprávnosti komunistického režimu (č. 198/1993 Sb.). To při okolnosti, že v obsahu tohoto zákona není o takovéto instituci ani zmínka, neboť se vyjadřuje pouze k otázce nepromlčitelnosti, a to za situace, že platný trestní zákon na politické zločiny nepamatuje.

Příslušné informace, o které opíráme svá tvrzení, jsme získali na základě dotazu na MV ČR, podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve věci našeho zájmu o poskytnutí informací k této složce. Podotýkáme, že podle tohoto zákona je může získat každý.

Je tedy otázkou, na základě čeho ÚDVZK existuje, na základě čeho vyvíjí svou činnost a proč je tato činnost hrazena z peněz daňových poplatníků. Co je účelem tohoto úřadu a jakými formami a metodami pracuje my dva dobře víme, neboť již 12 let to na vlastní kůži prožíváme. Bylo-li smyslem toto, tak se to v našem případě bezezbytku naplnilo.

Na závěr pouze připomínáme, že o výše uvedených okolnostech jsme písemně informovali ministra vnitra a to dopisem ze dne 2.5.2006. Na toto upozornění jsme nedostali dodnes žádnou odpověď.

Vysvětlení redakce Britských listů: Autoři článku Zbyněk Dudek a Jiří Šimák byli v kauze fyzického napadení Zbyňka Benýška a Ziny Freundové a zneužívání pravomoci veřejného činitele, známé jako ASANACE po dvanácti letech trestního stíhání, několika soudech, několika odvoláních až k Nejvyššímu soudu a desítkách procesních i věcných pochybeních soudů všech stupňů konečně pravomocně odsouzeni v řízení, přezdívané ASANACE 2006. Dvacet pět let od trestního oznámení poškozené na tehdy neznámé pachatele... Sedmnáct let od změny politického režimu. Dvanáct let od započetí trestního stíhání. V současné době činí oba autoři další právní kroky na svou obhajobu, podali podnět ministru spravedlnosti ke stížnosti pro porušení zákona neboť závazné pokyny Nejvyššího soudu ČR v této věci nebyly soudy 1. a 2. instance respektovány, a očekávají zároveň nástup výkonu trestu.

podnět ministru spravedlnosti ke stížnosti pro porušení zákona ze dne 12. 8. 2006 PDF

                 
Obsah vydání       7. 12. 2006
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem
7. 12. 2006 Tři otázky pro Vladimíru Levou
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?
7. 12. 2006 Iráčtí vládní úředníci obviněni z týrání - kdo je vlastně v Iráku zločinec? Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Demonstrace za práva bezdomovců
7. 12. 2006 Jak vyřešit konflikt v Dárfúru? Petr  Matyáš
7. 12. 2006 Nepřípustný nátlak na prezidenta republiky
7. 12. 2006 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de iure neexistuje
7. 12. 2006 Soukromé, příliš soukromé, aneb internet jako léčka na kariéristy Uwe  Ladwig
7. 12. 2006 Bez názvu Bogdan  Trojak
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
7. 12. 2006 Vadasův film o Hučínovi: Chaos emocionálních, neartikulovaných útržků Jan  Čulík
7. 12. 2006 Pravdě podobný příběh České republiky
7. 12. 2006 Příhody s různými anděly a jinými konzervativními nápady z Kanady Miloš  Kaláb
7. 12. 2006 Plný dům jako skutečné terno Meike  Snijder
7. 12. 2006 Full House Meike  Snijder
6. 12. 2006 Stáhněme americká vojska z Iráku
7. 12. 2006 Naučte své děti šifrovat Petr  Nachtmann
7. 12. 2006 Nový svět na obzoru Václav  Dušek
7. 12. 2006 Fata Morgana Eduarda Chmelára Pavel  Urban
7. 12. 2006 Filosofové Dostojevskij a Einstein Bohumír  Tichánek
7. 12. 2006 Inženýrská didaktika František  Augusta
7. 12. 2006 Množství spamů se zdvojnásobilo - nalezl nové způsoby, jak se doručovat
7. 12. 2006 Kmenové buňky - nesdílím váš entusiasmus
7. 12. 2006 Proč jsem ten článek o kmenových buňkách přeskočil?
7. 12. 2006 Přitažlivá implantace kmenových buněk do mozků novinářů Ivan  David
6. 12. 2006 Britská firma chce kmenovými buňkami léčit mrtvici
6. 12. 2006 Národní alokační podfuk
6. 12. 2006 Lákavost a zajímavost univerzity Boris  Cvek
5. 12. 2006 Konflikt o podstatě pod nánosem pomíjivosti Bohumil  Kartous
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Asanace 2006 RSS 2.0      Historie >
7. 12. 2006 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de iure neexistuje   
27. 11. 2006 Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Asanace - estébácká agitka zase postrádá pohled obětí Miroslav  Šuta
28. 4. 2006 Asanace 2006 - pohled z té druhé strany je také potřebný Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 Asanace 2006   
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
3. 12. 2003 Ohlédnutí Jaroslav  Hutka