8. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 12. 2006

Nemocenské pojištění - pokud bude legislativní proces dokončen...

Od roku 2007 budou, pokud bude legislativní proces dokončen, platit některé změny v nemocenském pojištění. Pomiňme nyní většinu detailů, závislých na konečném znění legislativy, a soustřeďme se na základní koncepční změnu, která spočívá ve volitelném snížení pojistného pro malé zaměstnavatele a povinném snížení pojistného pro zaměstnavatele velké. Jakkoli toto snížení naběhne pravděpodobně postupně během let 2007-2009, principiálně jde o reakci na společenskou objednávku snížení vedlejších nákladů práce hrazených zaměstnavatelem.

V tomto případě jde však o snížení pojistného, které je doprovázeno zvýšením odpovědnosti za krytí rizika nemoci -- tedy úhradu náhrady mzdy po dobu prvních 14 dnů nemoci. To není v evropském kontextu nic neobvyklého -- např. v SRN takto hradí mzdu zaměstnavatel po dobu prvních 6 týdnů nemoci. Nicméně v kontextu českém je to prvek nezvyklý a kontroverzně přijímaný, protože sejmutí povinnosti platit pojistné pro podnikatele není bez dalších závazků. Bez diskuse by, pravděpodobně, byl přijat princip snížení sazeb pojistného a přesunutí rizika na zaměstnance -- tj., aby si zaměstnanec hradil životní náklady po dobu prvních 14 dnů sám. První reflexí je tak to, že adorovaný princip snížení vedlejších nákladů mzdy je přijímán kladně pouze tehdy, pokud je s ním přesunuto i hrazení příslušných rizik na zaměstnance.

Druhou zajímavou reflexí je náhlé vzkříšení principu solidarity. Zatímco například v nemocenském pojištění OSVČ je umožněno, aby OSVČ (i hlavní) nemusely hradi t pojistné vůbec s tím, že samozřejmě pak nesou riziko hrazení nákladů v době nemoci samy, a nikdo se nad tím nijak zvlášť nepozastavuje (ani nad tím, že truhlář bude mít pravděpodobně vyšší nemocnost než programátor), pak v případě firem jsou náhle diskutovány otázky typu -- a kde na to firma vezme, když jí onemocní všichni zaměstnanci, případně otázky meziodvětvových rozdílů, kdy např. ve stavebnictví je nesporně vyšší a delší nemocnost než v bankovnictví, případně to, co budou dělat malé a finančně méně silné firmy, kterým onemocní větší počet zaměstnanců. A proto je také umožněno, aby se malé organizace (25 zaměstnanců a méně) z tohoto režimu vyvázaly a platily stávající sazbu pojistného výměnou za existující pojistné krytí.

Třetí reflexí je, že i poměrně malé přesunutí rizika na zaměstnavatele je chápáno jako kontroverzní a citlivá záležitost, proto se také náhrada mzdy ve všech případech týká pouze prvních 14 dnů nemoci. Dále už přebírá odpovědnost ČSSZ (riziko je hrazeno z pojistných fondů), a pojištění je pro tato rizika nadále povinné -- opět na rozdíl od OSVČ a některých návrhů o dobrovolném pojištění zaměstnanců.

Samozřejmě, že v pozadí těchto empiricky zjištěných faktů je teoretický koncept nemoci jako neovlivnitelného rizika, které ze své podstaty může postihnout kohokoli a jehož výskyt je obecně nezaviněný působením konkrétního lidského konání. Z tohoto důvodu je nemoc a riziko jejího výskytu primárně chápána jako něco, za co nemůže ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel (výjimky typu pracovních úrazů nebo důsledky špatné organizace práce ponechme nyní stranou). A vede k solidárnímu financování vzniklých nákladů.

Aby nedošlo k omylu -- je jistě správné, že jsou tyto otázky vznášeny, a empirická zkušenost tak potvrzuje, že principy sociálního pojištění, důvody pro jeho zavedení a parametrické nastavení jsou v určitých modifikacích platné ještě více než 130 let po kancléři Bismarckovi. Bylo by však velmi užitečné reflexi z tohoto vývoje aplikovat i do jiných diskusí a o nastavení sociálně ekonomického systému jako celku, zejména pak o nastavení sazeb sociálního a zdravotního pojištění. Zejména pak to, aby se stejnou vážností a významem, jako je diskutováno snížení sazeb doprovázené volitelným přesunutím části rizika na zaměstnavatele, bylo diskutováno případné snížení sazeb doprovázené přesunutím rizika na zaměstnance. Malá firma je nesporně zranitelná entita, ale podobně zranitelný je i zaměstnanec sám, protože z něj nikdo nesejme povinnost hradit si své životní náklady, podobně jako firma, pokud má dále fungovat, musí pokrýt nemoc svých zaměstnanců. Proto bychom měli diskutovat o rozložení rizika nemoci a dalších sociálních a zdravotních rizik ve společnosti odpovědně a vyváženě ke všem sociálním partnerům, a nikoli pouze pohledem uvolnění mzdových nákladů zaměstnavatele nebo individuální odpovědnosti jednotlivců.

                 
Obsah vydání       8. 12. 2006
10. 12. 2006 Zemřel Augusto Pinochet
9. 12. 2006 Blair: Radikální muslimové se musejí integrovat do společnosti
8. 12. 2006 George Bush: naše vítězství v Iráku je důležité
8. 12. 2006 Proč jeden Bush věděl, co druhý nechtěl vědět, aneb Koho nechat bojovat kde Uwe  Ladwig
8. 12. 2006 Ransdorf podpořil usnesení Evropského parlamentu k 50. výročí maďarské revoluce v roce 1956 Štěpán  Kotrba
8. 12. 2006 Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy! Jan  Paul
8. 12. 2006 Odmítám reagovat na snůšku polopravd a lží Jiří  David
9. 12. 2006 Jak to bylo opravdu na VŠUP Josef  Čančík
9. 12. 2006 Otřesné poměry v zatuchlém rybníce Štěpán  Kotrba
9. 12. 2006 Kauza Vadas a Hučín: My o koze a Hučínovi stoupenci o voze Jan  Čulík
8. 12. 2006 Pořád propastný rozdíl mezi Českou republikou a Západem Jan  Čulík
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?
8. 12. 2006 Čtěte BL v souladu se sledováním ČT!
8. 12. 2006 Nemocenské pojištění - pokud bude legislativní proces dokončen... Jan  Mertl
8. 12. 2006 Komu slouží "Pražská výzva pro Irák"?
9. 12. 2006 Iráckému fóru: Dělejte sami, co umíte, a neberte totéž právo jiným Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Pro indické muže jsou kondomy "příliš velké"
8. 12. 2006 Monoklonální protilátky a kmenové buňky Petr  Wagner
8. 12. 2006 Roste zástup kandidátů na nástupce za Putina
8. 12. 2006 Společnost, ekonomika, média, politika
8. 12. 2006 Světová rada církví varuje před novými restrikcemi vlády USA vůči Kubě
8. 12. 2006 Kubánské fórum pastorů: odmítáme nelidská opatření, jež jsou v rozporu s Evangeliem
8. 12. 2006 Arabský kontext z anglického překladu do českých reálií Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Prozíravost politiků Wenzel  Lischka
8. 12. 2006 Determinovaná svoboda technologického člověka Jan  Motal
8. 12. 2006 Chávez, Castro, Bush, Hitler, Stalin... a omyly Fabiana Golga Monika  Hoření
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
8. 12. 2006 Neotřesitelné základy Spojených států
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem
7. 12. 2006 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de iure neexistuje
7. 12. 2006 Vadasův film o Hučínovi: Chaos emocionálních, neartikulovaných útržků Jan  Čulík
7. 12. 2006 Pravdě podobný příběh České republiky
7. 12. 2006 Plný dům jako skutečné terno Meike  Snijder
7. 12. 2006 Full House Meike  Snijder
8. 12. 2006 Plesová sezóna II. Alex  Koenigsmark
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce