8. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 12. 2006

Determinovaná svoboda technologického člověka

O rozumu, tajemství a kvantové fyzice

Fjodor Michailovič Dostojevskij v Zápiscích z podzemí vyjádřil svoji koncepci člověka, který není bytostí výlučně rozumovou, již by bylo možné odhalit a pochopit matematickými propočty. Bohumír Tichánek text připomíná v souvislosti s kvantovou fyzikou a bere si Dostojevského za svědka nemožnosti "propočítat" realitu tak, že bychom dosáhli jejího plného poznání. Myslím si, že problém, jehož se Tichánek dotýká, má ještě jeden rozměr kromě náhody, a tím je tajemství.

Meze člověka všemohoucího

Kvantová fyzika přiznává kategorii náhody, tj. něco, co neumím (zatím) poznat, a je to tedy děj pro mne náhodný, bezdůvodný a bezúčelný. Proč však nepřiznat, že jsou ve vesmíru jevy a děje, jejichž podstatu nám, lidem, poznat nepřísluší a které přesto smysl mají? Má to co činit s pokorou, je to uvědomění si faktu, že náš rod není na vrcholu vesmírného řádu, jak si myslíme. Osvícenství definovalo člověka jako všemohoucího, jako jeho nejvyšší hodnoty deklarovala osobní růst, proměnu světa okolo něj, individualismus. Jaká je ale hranice mezi individualismem a sobeckou slepotou?

To, že "člověk přestal být vztahem k Bytí a stal se silou, mocnou, jednou z nejmocnějších," reflektuje Jan Patočka ve své eseji "Je technická civilizace úpadková, a proč?" (in: Kacířské eseje o filosofii dějin). Snaží se posoudit industrializovanou společnost, postavenou na mechanickém, materiálním základě (tedy na vědomí světa, které lační po vypočítání každého pohybu jsoucna na desetinou čárku přesně) a odhaluje její povrchnost a odcizení. Jistě, lze možná žít šťastně ve společnosti konzumu, ve společnosti, v níž je nejdůležitější materialistické popsání reality spojené s obchodnickým pragmatismem, ve společnosti, v níž se z lásky stal rozmnožovací pud, z náboženství předsudek a opium lidstva a z technologie spása. Ale stojí toto štěstí za něco, přestáváme-li být skutečnými individui, ztrácíme-li svou svobodu?

Tajemství není temnota

Technologický člověk si libuje v tom, že se dostal na kobylku realitě a cítí se být nejsvobodnějším tvorem, naproti tomu si ve skutečnosti na sebe upletl bič determinace. Stává-li se vše materialisticky vysvětlitelné (aniž si kdy můžeme být jisti, že naše vysvětlení je skutečně správné), stáváme se stroji s přesně danými funkcemi: rození, práce, návštěva volebních místností. Tato společnost si libuje v informacích, protože má pocit, že s jejich rostoucí kvantitou se stává lepší, ve skutečnosti se čím dál tím více zaplétá do svých vlastních konstrukcí a oddaluje se podstatě reality na míle daleko.

Nehoruji proti vědě: sám si vědců vážím, obdivuji ty, kteří studují genetický kód člověka, zajímají mě nové objevy fyziky a chemie a jsem zastáncem technologického pokroku. Primitivismus není cesta. Ale nic by se nemělo dít bez rozmyslu: jestliže středověk byl pro nás obdobím temna předsudků a čarodějnic, neměli bychom náš věk prohlásit věkem sterility a zkumavek. Protože pak je Huxleyho Konec civilizace na dosah.

Konečně -- kde máme záruku, že náš rozum a vůle nejsou "mutabilia et defectibilia", proměnnými a chybujícími, řečeno slovy Tomáše Akvinského (in: Theologická summa)? Přijmeme-li kategorii tajemství, tj. něčeho, co nelze poznat, co stojí mimo možnost našeho vědeckého poznání, neustupujeme do temnoty středověku a dogmat. Tento strach z pokory přinesl pozitivismus a marxismus-leninismus, směr první z důvodů metodických, směr druhý převážně z mocenských a politických. Říká-li se v evangeliích "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci" (Skut. 1:7), nemluví se o slepé poslušnosti, tmářství a předsudcích, ale o faktu, že smysl světa nevězí v jeho mechanice, ale v tajemství, jež je v jeho útrobách schováno a podle něhož se řídí.

Svoboda je zodpovědnost

To je duchovní rozměr reality, který nutí člověka přemýšlet nad každým svým krokem, přemítat, zda je jeho rozhodnutí skutečně správné a vytvářet prostor pro individualismus, který je podložen zodpovědností. Kategorie tajemství vede k zodpovědnosti a tudíž ke skutečné svobodě, neboť jen ten čin, který je podložený rozvahou, který je provedený tváří v tvář pokory před Bytím, je skutečně svobodný. Žijeme-li v prostoru materialismu, je každý z našich kroků jasně determinován, žijeme-li v prostoru, který připouští tajemství, máme možnost skutečné volby. A tím nemusíme prohlásit vědecké poznání za méněcenné, naopak. Věda nám dává poznání a technologii, ale skutečný život si ponecháváme ve svých vlastních rukou s vírou v to, že smyslem života není jen rozmnožování a že člověk není pánem tvorstva.

A tím se opět dostáváme k Dostojevskému a kvantové fyzice.

                 
Obsah vydání       8. 12. 2006
10. 12. 2006 Zemřel Augusto Pinochet
9. 12. 2006 Blair: Radikální muslimové se musejí integrovat do společnosti
8. 12. 2006 George Bush: naše vítězství v Iráku je důležité
8. 12. 2006 Proč jeden Bush věděl, co druhý nechtěl vědět, aneb Koho nechat bojovat kde Uwe  Ladwig
8. 12. 2006 Ransdorf podpořil usnesení Evropského parlamentu k 50. výročí maďarské revoluce v roce 1956 Štěpán  Kotrba
8. 12. 2006 Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy! Jan  Paul
8. 12. 2006 Odmítám reagovat na snůšku polopravd a lží Jiří  David
9. 12. 2006 Jak to bylo opravdu na VŠUP Josef  Čančík
9. 12. 2006 Otřesné poměry v zatuchlém rybníce Štěpán  Kotrba
9. 12. 2006 Kauza Vadas a Hučín: My o koze a Hučínovi stoupenci o voze Jan  Čulík
8. 12. 2006 Pořád propastný rozdíl mezi Českou republikou a Západem Jan  Čulík
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?
8. 12. 2006 Čtěte BL v souladu se sledováním ČT!
8. 12. 2006 Nemocenské pojištění - pokud bude legislativní proces dokončen... Jan  Mertl
8. 12. 2006 Komu slouží "Pražská výzva pro Irák"?
9. 12. 2006 Iráckému fóru: Dělejte sami, co umíte, a neberte totéž právo jiným Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Pro indické muže jsou kondomy "příliš velké"
8. 12. 2006 Monoklonální protilátky a kmenové buňky Petr  Wagner
8. 12. 2006 Roste zástup kandidátů na nástupce za Putina
8. 12. 2006 Společnost, ekonomika, média, politika
8. 12. 2006 Světová rada církví varuje před novými restrikcemi vlády USA vůči Kubě
8. 12. 2006 Kubánské fórum pastorů: odmítáme nelidská opatření, jež jsou v rozporu s Evangeliem
8. 12. 2006 Arabský kontext z anglického překladu do českých reálií Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Prozíravost politiků Wenzel  Lischka
8. 12. 2006 Determinovaná svoboda technologického člověka Jan  Motal
8. 12. 2006 Chávez, Castro, Bush, Hitler, Stalin... a omyly Fabiana Golga Monika  Hoření
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
8. 12. 2006 Neotřesitelné základy Spojených států
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem
7. 12. 2006 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de iure neexistuje
7. 12. 2006 Vadasův film o Hučínovi: Chaos emocionálních, neartikulovaných útržků Jan  Čulík
7. 12. 2006 Pravdě podobný příběh České republiky
7. 12. 2006 Plný dům jako skutečné terno Meike  Snijder
7. 12. 2006 Full House Meike  Snijder
8. 12. 2006 Plesová sezóna II. Alex  Koenigsmark
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce