26. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 5. 2006

Uneseme americký protiraketový deštník?

Zamýšlené umístění raket GBI (Ground Based Interceptor) v lokalitě střední Evropy, konkrétně v Polsku nebo ČR, vzbuzuje mnoho otázek a pochybností a na některé z nich bych rád upozornil, protože je rozhodně nepovažuji za triviální v případné pozdější debatě "pro/proti". Ponechám na povolanějších, jak a zda odpoví na položené otázky a náměty, abych si i já mohl udělat názor na iniciativu, která by mohla vyvrcholit naší aktivní účastí v geopolitickém systému vyzbrojování, v němž již není přiměřené a ospravedlnitelné binární dělení na systémy obranné a útočné. Nicméně s ohledem na neochotu našich politiků zabývat se vážnějšími otázkami před nadcházejícími volbami je Polsko evidentně o mnoho dále. Oč to je smutnější, že k takovému rozhodnutí je dle čl. 39 Ústavy třeba absolutní většiny členů obou komor Parlamentu ČR - tedy těch samých zástupců, kteří v těchto volbách odmítají občanům výkon hlasovacího práva s touto otázkou propojit. Myslím, že se to týká všech kandidujících, kteří se k této otázce ještě nevyjádřili v jednom z největších českých tištěných médií s nákladem přes 250 000 výtisků týdně -- v Rytmu života...

Systém GBI1 je určen k ničení hlavic v jejich střední části letu, která je nejdelší fází letu mezikontinentální balistické rakety (ICBM) poté, co dohoří její hlavní motory, střela pokračuje po balistické křivce vysoko v řídké atmosféře ve výškách od 200 do cca 2000 km. V této fázi letu se ICBM pohybuje rychlostmi v řádech kilometrů za sekundy a bojové hlavice a další komponenty se od posledního stupně oddělují, aby na cíl pokračovaly samostatně. Samotná raketa je založena na třístupňovém nosiči na tuhá paliva a bojovou část tvoří tzv. EKV (exoatmospheric kill vehicle), které představuje velmi ambiciózní způsob eliminace hrozby. První systémy protibalistické raketové ochrany používaly z důvodů nízké přesnosti navedení vlastní jadernou hlavici, odpalovanou v blízkosti. Díky pokroku v navigaci zařízení letu již soudobé prostředky vystačí s konvenční náloží. BGI s EKV (podobně jako systém PAC-3) již plně spoléhá na svůj přímý zásah přesně definovaného místa na těle rakety, což představuje při kolizní rychlosti cca 6 km/s účinek dostatečně ničivý.

Vnucuje se několik následujících otázek:

 • Představuje GBI vzhledem ke svým charakteristikám opravdu relevantní ochranu území střední a východní Evropy, když je určen proti ICBM ve střední části jejich trajektorie? Proti střelám, směřujícím z Blízkého východu přes severní pól je ovšem lokace sil ve střední Evropě ideální, s ohledem na to, že východnější umístění by již bylo politicky nemyslitelné. Vybudování sil na Aljašce bylo zřejmým důsledkem toho, že umístění GBI v srdci bráněného území, zdaleka není pro jejich využití optimální.
 • Nebude třeba doplnit protiraketový systém v Evropě spíše prostředky pro ničení taktických střel na nižších letových hladinách a v případě ICBM (pokud je i jimi Evropa někým ohrožena?) v konečné sestupné fázi letu2, aby se vůbec dalo hovořit o funkčním protiraketovém štítu nad Evropou?
 • Není tedy prakticky umístění GBI v Evropě čistě v zájmu ochrany území Spojených států a nepřinese tak hostitelskému státu samo o sobě více rizika, než-li reálné úrovně ochrany? Spojené státy financují nákladný komplexní systém víceprvkové ochrany, protože jsou si dobře vědomy, že pravděpodobnost úspěšného sestřelu jediným typem ochrany zdaleka nevzbuzuje optimismus. Zároveň potřebují systémy včasného varování co nejblíže místu předpokládaného startu.
 • S ohledem na předchozí otázky -- nakolik je relevantní argumentace ze strany Spojených států, že jde o ochranu území Evropy, a nejde tedy jen o rozšíření možností amerického deštníku poté, co byla podobná základna zřízena ve Fort Greely na Aljašce, avšak leží stále příliš blízko chráněných oblastí?
 • Proč je pro Spojené státy neatraktivní umístit kontejnery se střelami na svá plavidla, která se mohou volně kolem Evropy i severního pólu pohybovat na ještě ideálnějších bodech předpokládaných tras střel, poskytovat stejný stupeň pohotovosti s nižším rizikem ohrožení raketových sil a flexibilně reagovat na aktuální hrozby? S vojenskými základnami na území jiných států mají Spojené státy přebohaté zkušenosti a bez problému zde umisťují i ty nejcitlivější technologie. Ovšem zřizovat pracně miniaturní, byť politicky citlivou základnu s minimem provozu a personálu, bdícím dlouhé večery nad zapečetěnými kontejnery se spícími střelami - to je iniciativa, vzbuzující otázky nad rámec uvedených důvodů. Nebo je úmyslem zřídit zde současně i základnu leteckou?
 • Nakolik je pro Spojené státy ve skutečnosti atraktivní představa získat svou vojenskou základnu a výsostné území ve střední Evropě, bývalé sféře Varšavské smlouvy? Nesledují tím Spojené státy zcela jiné dlouhodobé cíle, které by v budoucnu mohly být v ostrém rozporu se zájmy hostitelského státu (pokud tomu tak není již nyní)?
 • Bude případný hostitelský stát moci stejně intenzivně ovlivnit umístění i jiných typů zbraní? Stávající koncepce GBI může z geografických důvodů jen těžko zasáhnout proti částečně mobilnímu arzenálu asijských jaderných velmocí, který by byl použit proti území Spojených států - rušivá je ale samotná vojenská přítomnost a také umístění radarových systémů. Pozdější umístění jiného typu raket či senzorů by ale mohlo napjatou situaci v multipolárním světě jaderných zbraní ještě více vyostřit.
 • Raketový nosič GBI se fakticky od ICBM s bojovými hlavicemi liší právě jen osazenou hlavicí a naprogramovaným režimem letu, což ostatně dokládá, že ostré testy EKV byly před zkonstruováním speciálního nosiče prováděny s užitím dvou raketových stupňů z přebytků ICBM Minuteman II. Utajená výměna hlavic na již umístěných a zabezpečených raketách je nepochybně snadno proveditelná a strategické dopady jsou tak nezanedbatelné.
 • Střely GBI mohou teoreticky v několika minutách zasáhnout v oblasti jakýkoliv objekt ve vzduchu do výšky minimálně 2000 km, tedy především umělé družicové systémy na nízkém orbitu. A bleskurychlé vyřazení vojenských satelitů lze považovat za velmi žádoucí prvek v systému jaderné strategické převahy. Lze tedy GBI vzhledem ke svému potenciálu považovat za čistě obranou iniciativu?
 • Nakolik je teprve vyvíjený systém GBI v budoucnu schopen plnit své úkoly v situaci, kdy zatím ani testování této technologie ve zjednodušených podmínkách rozhodně neslibuje oslnivou spolehlivost a účinnost3?
 • Oznámit strategický úmysl zřídit sila s těmito raketami v době, kdy jsou samy ještě ve fázi testování, namířenými proti raketám států, které s vývojem vlastních ICBM mají před sebou dlouhé roky vývoje, je přinejmenším pochybné. Způsoby obrany ICBM proti "antiraketám" se vyvinuly již dávno za studené války a každý způsobilý vojenský plánovač státu, který nechce vyrobit jen cvičný cíl pro americkou vojenskou mašinérii, se bude automaticky snažit o jejich implementaci4. Americké střely s vícečetnými EKV, kompatibilními s nynějším GBI, jsou teprve ve vývoji. A četní odborníci považují za pochybnou (rétoricky nekonzistentní) jak koncepci obrany před dalekonosnými raketami v době vzrůstajícího významu konfliktů lokálních a asymetrických, tak i samotný způsob destrukce pouhým střetem (tzv. hit-to-kill), který je považován za samoúčelné technologické cvičení a utrácení za vývoj (v případě GBI Boeing), aniž by oproti klasickým koncepcím přinášel významnější zisk.
 • Vzhledem k předpokládanému počtu dislokovaných 10 raket se vnucuje otázka, zda toto množství není jen symbolické a není jen předskokanem umístění jiných technologií, nebo většího počtu střel. Jelikož současné střely mají možnost zasáhnout jen jeden cíl a to ještě s nejistou mírou pravděpodobnosti, je možno předpokládat, že k případnému ostrému zásahu by byly vypuštěny alespoň střely dvě.
 • Nakolik je v současnosti, ale i perspektivně v budoucnu, aktuální hrozba ze strany Iránu, že by dokázal pod přísným dohledem a za silné vojenské přítomnosti Spojených států v Perském zálivu, spřáteleném Kuvajtu, dočasně i v Iráku (?) a zároveň v sousedství s členským státem NATO, vyvinout a použít ICBM? Spojené státy mohou vzhledem ke svému současnému odhodlání toto nedopustit v kterémkoliv okamžiku vybojovat vzdušnou nadvládu nad většinou z myslitelných států a odsud bezpečně sestřelovat všechno, co se pokusí opustit střežený vzdušný prostor5.
Nezbývá mi než čekat a věřit, že mi bude postupně na otázky zodpovězeno, popřípadě budou fundovaně prohlášeny za zcestné, a já se budu moci rozhodnout, jak bych hlasoval v referendu, kdybychom ho v ČR měli.

Poznámky:

1) ZDE, ZDE, ZDE

2) Systémy MEADS (zahrnuje Patriot PAC-3), THAAD, Airborne Laser aj., které jsou schopny s omezeným pokrytím zasahovat střely v konečné fázi letu.

3) ZDE, ZDE

4) Rakety GBI mají k dispozici jen jedno EKV na jeden zásah a musí se tedy vyrovnat jak s falešnými cíly a návnadami, tak i s možností vícečetných hlavic (MIRV) na ICBM. Každé takové protiopatření výrazně snižuje pravděpodobnost eliminace cíle a všechny problémy s tím spjaté zdaleka nejsou uspokojivě vyřešeny. Ostatně příkladem je výsledek ruské odpovědi na americké antiraketové systémy -- SS-27 alias Topol-M, odolný proti vysokoenergetickým laserům, jaderným výbuchům od 500m, manévrujícím raketám "přímého zásahu", s vypouštěnými návnadami a s možností nést až šest bojových hlavic, které po větší část dráhy střely pravděpodobně mohou letět nezávisle.

5) Obrana proti ICBM v počáteční fázi letu je nejobtížnějším problémem. Ačkoliv likvidace těžké a palivem nadité střely ještě nad územím státu (s ohledem na hlavice typu NBC je to žádoucí řešení) nemusí vypadat složitě, problémem je skutečnost, že raketa na tuhá paliva dosáhne plné rychlosti a výšky kolem 200 km do dvou minut a to je na identifikaci a reakci příliš málo. Jedním z perspektivních a pokročilých prostředků je Airborne Laser, umístěný v patrolujícím letadle v blízkosti kritické oblasti, nebo ideálně nad ní.

                 
Obsah vydání       26. 5. 2006
28. 5. 2006 Štěpán Kotrba dezinterpretoval analýzu Media Tenoru o politických stranách Marek  Síbrt
28. 5. 2006 Dotaz na Marka Síbrta Jan  Čulík
28. 5. 2006 Zemřel spisovatel Viktor Fischl
27. 5. 2006 Koho volit Milan  Valach
28. 5. 2006 Koho volit? Jan  Čulík
28. 5. 2006 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou? Jan  Čulík
27. 5. 2006 Více než 3000 mrtvých
26. 5. 2006 Myslete! Volte. Ale hlavně -- po volbách NEMLČTE! Jakub  Rolčík
26. 5. 2006 Volme sebe!
27. 5. 2006 Ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě nevrátí, lide nevrátí...ani po volbách? Jan  Paul
26. 5. 2006 Mladá fronta Dnes a Lidové noviny poškozovaly ČSSD a KSČM Štěpán  Kotrba
27. 5. 2006 Infantilní "student"
26. 5. 2006 Konečně! ČT přijala profesionální princip vybírání diváků pro diskuse Jan  Čulík
26. 5. 2006 Jak mohou mít tu drzost ptát se jménem občanů! Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Nejzávažnější volební téma, které politikové a média zametli pod koberec Jan  Čulík
26. 5. 2006 Americkou raketovou základnu za bezvízový styk Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Čeští filmaři z protestu stáhli filmy, na které dostali státní dotace Filip  Rožánek
26. 5. 2006 Pečínka z Kotrby, nebo kotrba z Pečínky Karel  Dolejší
26. 5. 2006 Alexander Geljevič Dugin: Filozofie války
26. 5. 2006 Energetická bezpečnost EU: akademická otázka nebo reálný problém ?!? Ladislav  Žák
26. 5. 2006 Írán: Návrat změny režimu
26. 5. 2006 Američané zkoušejí v Iráku laserové zbraně Karel  Dolejší
26. 5. 2006 Další názory českých politiků
26. 5. 2006 Uneseme americký protiraketový deštník? Jan  Sýkora
26. 5. 2006 NYT: Spojené státy nabízejí Evropě deštník proti íránským střelám
26. 5. 2006 Klausovy liché obavy
26. 5. 2006 Kočky mňoukaly na střeše František  Gellner
26. 5. 2006 Děkujeme vám, odjeďte! Helena  Pavlíková
26. 5. 2006 Panafrikanismus je žijící skutečností Mesfin  Gedlu
26. 5. 2006 Co skutečně chtějí soukromí lékaři Richard  Suda
26. 5. 2006 Nejvíce rad k podnikání pochází od lidí, kteří nepodnikají František  Hájek
26. 5. 2006 Harry Jelínek kontra Vladimír Železný Jaromír  Hájek
26. 5. 2006 Jak se sovětský důstojník zapsal do historie, aniž o tom věděl Filip  Rožánek
25. 5. 2006 Nejvyšší správní soud nařídil vyplatit Evropským demokratům peníze
26. 5. 2006 Volební výzkum České televize
26. 5. 2006 KohoVolit
25. 5. 2006 Není v televizi čas na revizi? Oldřich  Průša
25. 5. 2006 Stažení Aleše Cibulky bylo odůvodněné
25. 5. 2006 Právníci EBU se diví: jak jinak vyžadovat pravidla profesionální novinářské etiky než kodexem? Štěpán  Kotrba
25. 5. 2006 Amnesty International USA: Bush je jako Pinochet
25. 5. 2006 9-11 Informace a dezinformace Jiří  Jírovec
25. 5. 2006 Pull it... Vladimír  Myslík
25. 5. 2006 Dilema českého zdravotnictví Jan  Mertl
24. 5. 2006 Evangelium předvolebních tužeb Štěpán  Kotrba
25. 5. 2006 K čemu nám jsou některé úřady? Zdeněk  Belušík
26. 5. 2006 Sluha a pán? Rudolf  Převrátil
25. 5. 2006 Americké antiraketové základny v Evropě: Je docela jasné, proti komu Karel  Dolejší
24. 5. 2006 Co je důležitější? Kanyza nebo pokus českých politiků zamést pod koberec snad nejvážnější rozhodnutí posledních 17 let? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Proč neinformovala ČT o rozhodnutí českých politiků vyloučit z předvolební diskuse téma americké základny v ČR? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Jiří David: Hlad a láska Jan  Čulík
26. 5. 2006 Armáda a rozvědka rozhodují samy
27. 5. 2006 Masarykovskej ksindle!
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2006 Ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě nevrátí, lide nevrátí...ani po volbách? Jan  Paul
26. 5. 2006 Nejzávažnější volební téma, které politikové a média zametli pod koberec Jan  Čulík
26. 5. 2006 Další názory českých politiků   
26. 5. 2006 Jak mohou mít tu drzost ptát se jménem občanů! Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Americkou raketovou základnu za bezvízový styk Oldřich  Průša
26. 5. 2006 NYT: Spojené státy nabízejí Evropě deštník proti íránským střelám   
26. 5. 2006 Uneseme americký protiraketový deštník? Jan  Sýkora
25. 5. 2006 Americké antiraketové základny v Evropě: Je docela jasné, proti komu Karel  Dolejší
25. 5. 2006 Americká základna a co je důležitější?   
24. 5. 2006 Co je důležitější? Kanyza nebo pokus českých politiků zamést pod koberec snad nejvážnější rozhodnutí posledních 17 let? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Vaše hysterie ohledně amerických základen   
24. 5. 2006 TV Nova: "USA zvažují stavbu protiraketové základny v ČR, nebo v Polsku"   
24. 5. 2006 ČT: Pomalá a špatná Jan  Čulík
24. 5. 2006 Rytmus života plní veřejnou službu lépe než ČT Bohumil  Kartous
24. 5. 2006 Oznámení NÚB lidu ČR Oldřich  Průša

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
28. 5. 2006 Koho volit? Jan  Čulík
28. 5. 2006 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou? Jan  Čulík
28. 5. 2006 Štěpán Kotrba dezinterpretoval analýzu Media Tenoru o politických stranách Marek  Síbrt
28. 5. 2006 Dotaz na Marka Síbrta Jan  Čulík
27. 5. 2006 Koho volit Milan  Valach
26. 5. 2006 Co skutečně chtějí soukromí lékaři Richard  Suda
26. 5. 2006 Uneseme americký protiraketový deštník? Jan  Sýkora
26. 5. 2006 Myslete! Volte. Ale hlavně -- po volbách NEMLČTE! Jakub  Rolčík
26. 5. 2006 Klausovy liché obavy   
26. 5. 2006 Volební výzkum České televize   
26. 5. 2006 Jak mohou mít tu drzost ptát se jménem občanů! Oldřich  Průša
26. 5. 2006 KohoVolit   
26. 5. 2006 Americkou raketovou základnu za bezvízový styk Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Čeští filmaři z protestu stáhli filmy, na které dostali státní dotace Filip  Rožánek
26. 5. 2006 Konečně! ČT přijala profesionální princip vybírání diváků pro diskuse Jan  Čulík