26. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 5. 2006

Monitor Jana Paula

Ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě nevrátí, lide nevrátí...ani po volbách?

"Jsme stádem které věří, že cesta, po které jdeme, musí vést k cíli, protože vidíme i ostatní jít po téže cestě". Tato slova napsal téměř před šedesáti lety významný psychoanalytik, filosof a sociolog Erich Fromm (Man for Himself, 1947). Většina toho, co předjímal a předpokládal ve svých analytických textech, se postupně bohužel krutě naplňuje.

"Český žid" David Stein, žijící přes 40 let v Izraeli je se svým názorem v článku "Armáda a rozvědka rozhodují samy" jen součástí této masy bez vlastního názoru, je zmanipulovanou obětí falešného pocitu bezpečí pod ochranou těch, kdo mají moc a věří jim tak slepě, že potlačil dokonce vlastní svědomí i schopnost samostatného úsudku. Velmi výstižně ilustruje to, oč dnes jde v globálním měřítku. "Steinův" text je článek, který jako podvrh zaslal Britským listům jako provokaci jeden čtenář. Argumentace Jana Paula je přesto velmi podnětná, aktuální a relevantní, pozn. red.

K tomu Fromm v téže knize uvedl: "Moc ochromuje strachem, ale i slibem, že ti, kdo mají moc, mohou chránit slabé, kteří se jim podřídí, že mohou z člověka sejmout břemeno nejistoty a odpovědnosti za sebe sama tím, že mu zaručí pořádek a vykáží každému jedinci místo uvnitř tohoto pořádku, jež mu dá pocit bezpečí." Podrobení se této kombinaci hrozeb a slibů je podle Fromma skutečný pád člověka.

David Stein měl tu čest sloužit v armádě a něco o vojensko-politické diplomacii prý ví : 99 % vojensko-politických rozhodnutí se koná tajně, bez účasti občanů nebo posvěcení politiků! Z této zkušenosti školácky odvodil, že umístění základny USA na našem území vidí jako čistě vojenské rozhodnutí, které by měla řešit jen armáda a politická representace a vyvozuje premisu, že názor občanů proto není důležitý!

Cítíme, že logika je zde postavena na hlavu: Občane, drž hubu, co je dobré pro moc, je dobré i pro tebe. Steinova iracionální logika je opřena o "pochopení" světového mocenského rozdělení mezi USA a Evropou, které Jan Čulík nechápe, protože "nezná proces, jakým tato jednání probíhají a jaký je to rozhodovací proces! To je čisté, stále aktuální kafkovské téma.

Stein slepě a fanaticky obhajuje byrokracii moci, Čulík uváženě vychází z prostého předpokladu, že politická representace by neměla representovat jen sama sebe, ale právě a jenom občany. Kdo má pravdu? Stein se Čulíkovi směje, že z mlčení o možné raketové základně USA na našem území udělaly Britské listy předvolební téma, ba dokonce je překvapen amatérským informováním a povrchním viděním této věci.

Vždyť americká základna je přece věcí mezinárodní vojenské strategie, iniciativa jde mimo jiné i z Izraele a mnoha dalších států, argumentuje naopak " hluboce profesionálně" bývalý voják, kterému se už z tématu vytratil základní morální smysl, pro jeho neschopnost pochybovat o těch, kteří mají moc. Termín "mezinárodní vojenská strategie" stojí nad vším, jako nedobytný zeměměřičův zámek..

Zájmy lidí na této planetě jsou podřizovány partikulárním zájmům moci, lidé jsou strachem vmanipulováni do pocitu viny, nazírají-li "obecné problémy" vlastním pohledem. Jenomže tyto "obecné problémy", jsou ideologizmy privilegované technostruktury a administrativně-vojensko-finanční oligarchie, o kterou Stein také "opírá" svoji "argumentaci" a věrně tak prokresluje absurditu "reality doby".

Václav Bělohradský v knize Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti (nakl.G plus G,1999) se dovolává citací Jurgena Habermase, který k tomuto tématu říká: "Politická rozhodnutí 'v obecném zájmu' by nemohla být obhájena jako taková v 'obecné poradě občanů' o tom, co je skutečně v jejich zájmu, pokud by tato porada byla vedena bez psychologické manipulace, zastrašování, utajování skutečností a strategické dezinformace.

Kdyby lidé znali všechny utajované skutečnosti (podle Davida Steina by je znát ale neměli, anebo nemuseli!!!), kdyby nebyli vystaveni strategické manipulaci svých potřeb, kdyby veřejný prostor nebyl systematicky kolonizován silnými partikulárními zájmy, pak by občané rozhodli ve "veřejné poradě" jinak, než jak rozhodla jejich politická representace. Současný systém se neobejde bez systematického oslabování kompetence voličů pomocí strategického utajování informací.

Společnost je v současné podobě založena na maskovaném ztotožnění strategických administrativně-vojensko-průmyslových zájmů se zájmy obecnými. Rozhodující skutečnosti jsou utajovány, aby rozsáhlé ztotožnění partikulárních zájmů se zájmy universálními (obecnými) nebylo odhaleno. Tolik Habermas. Každému nezávisle uvažujícímu člověku musí být zřejmé, proč naše vláda diskusi o plánované raketové základně před volbami utajila.

Poznámka autora: Neexistence izraelského autora Steina nikterak neznehodnocuje fakt, že vláda potlačila před volbami diskusi o plánované raketové základně USA na našem území a právě důvody této skutečnosti jsou předmětem mnoha statí (Fromm, Habermas, Bělohradský, aj.), jež jsem ve svém textu citoval. Problém zde existuje bez ohledu na kontext s provokatéry, jako je podvodný autor "Steinova" příspěvku, jehož identita nemůže diskvalifikovat žádnou otevřenou polemiku.

                 
Obsah vydání       26. 5. 2006
28. 5. 2006 Štěpán Kotrba dezinterpretoval analýzu Media Tenoru o politických stranách Marek  Síbrt
28. 5. 2006 Dotaz na Marka Síbrta Jan  Čulík
28. 5. 2006 Zemřel spisovatel Viktor Fischl
27. 5. 2006 Koho volit Milan  Valach
28. 5. 2006 Koho volit? Jan  Čulík
28. 5. 2006 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou? Jan  Čulík
27. 5. 2006 Více než 3000 mrtvých
26. 5. 2006 Myslete! Volte. Ale hlavně -- po volbách NEMLČTE! Jakub  Rolčík
26. 5. 2006 Volme sebe!
27. 5. 2006 Ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě nevrátí, lide nevrátí...ani po volbách? Jan  Paul
26. 5. 2006 Mladá fronta Dnes a Lidové noviny poškozovaly ČSSD a KSČM Štěpán  Kotrba
27. 5. 2006 Infantilní "student"
26. 5. 2006 Konečně! ČT přijala profesionální princip vybírání diváků pro diskuse Jan  Čulík
26. 5. 2006 Jak mohou mít tu drzost ptát se jménem občanů! Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Nejzávažnější volební téma, které politikové a média zametli pod koberec Jan  Čulík
26. 5. 2006 Americkou raketovou základnu za bezvízový styk Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Čeští filmaři z protestu stáhli filmy, na které dostali státní dotace Filip  Rožánek
26. 5. 2006 Pečínka z Kotrby, nebo kotrba z Pečínky Karel  Dolejší
26. 5. 2006 Alexander Geljevič Dugin: Filozofie války
26. 5. 2006 Energetická bezpečnost EU: akademická otázka nebo reálný problém ?!? Ladislav  Žák
26. 5. 2006 Írán: Návrat změny režimu
26. 5. 2006 Američané zkoušejí v Iráku laserové zbraně Karel  Dolejší
26. 5. 2006 Další názory českých politiků
26. 5. 2006 Uneseme americký protiraketový deštník? Jan  Sýkora
26. 5. 2006 NYT: Spojené státy nabízejí Evropě deštník proti íránským střelám
26. 5. 2006 Klausovy liché obavy
26. 5. 2006 Kočky mňoukaly na střeše František  Gellner
26. 5. 2006 Děkujeme vám, odjeďte! Helena  Pavlíková
26. 5. 2006 Panafrikanismus je žijící skutečností Mesfin  Gedlu
26. 5. 2006 Co skutečně chtějí soukromí lékaři Richard  Suda
26. 5. 2006 Nejvíce rad k podnikání pochází od lidí, kteří nepodnikají František  Hájek
26. 5. 2006 Harry Jelínek kontra Vladimír Železný Jaromír  Hájek
26. 5. 2006 Jak se sovětský důstojník zapsal do historie, aniž o tom věděl Filip  Rožánek
25. 5. 2006 Nejvyšší správní soud nařídil vyplatit Evropským demokratům peníze
26. 5. 2006 Volební výzkum České televize
26. 5. 2006 KohoVolit
25. 5. 2006 Není v televizi čas na revizi? Oldřich  Průša
25. 5. 2006 Stažení Aleše Cibulky bylo odůvodněné
25. 5. 2006 Právníci EBU se diví: jak jinak vyžadovat pravidla profesionální novinářské etiky než kodexem? Štěpán  Kotrba
25. 5. 2006 Amnesty International USA: Bush je jako Pinochet
25. 5. 2006 9-11 Informace a dezinformace Jiří  Jírovec
25. 5. 2006 Pull it... Vladimír  Myslík
25. 5. 2006 Dilema českého zdravotnictví Jan  Mertl
24. 5. 2006 Evangelium předvolebních tužeb Štěpán  Kotrba
25. 5. 2006 K čemu nám jsou některé úřady? Zdeněk  Belušík
26. 5. 2006 Sluha a pán? Rudolf  Převrátil
25. 5. 2006 Americké antiraketové základny v Evropě: Je docela jasné, proti komu Karel  Dolejší
24. 5. 2006 Co je důležitější? Kanyza nebo pokus českých politiků zamést pod koberec snad nejvážnější rozhodnutí posledních 17 let? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Proč neinformovala ČT o rozhodnutí českých politiků vyloučit z předvolební diskuse téma americké základny v ČR? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Jiří David: Hlad a láska Jan  Čulík
26. 5. 2006 Armáda a rozvědka rozhodují samy
27. 5. 2006 Masarykovskej ksindle!
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2006 Ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě nevrátí, lide nevrátí...ani po volbách? Jan  Paul
26. 5. 2006 Nejzávažnější volební téma, které politikové a média zametli pod koberec Jan  Čulík
26. 5. 2006 Další názory českých politiků   
26. 5. 2006 Jak mohou mít tu drzost ptát se jménem občanů! Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Americkou raketovou základnu za bezvízový styk Oldřich  Průša
26. 5. 2006 NYT: Spojené státy nabízejí Evropě deštník proti íránským střelám   
26. 5. 2006 Uneseme americký protiraketový deštník? Jan  Sýkora
25. 5. 2006 Americké antiraketové základny v Evropě: Je docela jasné, proti komu Karel  Dolejší
25. 5. 2006 Americká základna a co je důležitější?   
24. 5. 2006 Co je důležitější? Kanyza nebo pokus českých politiků zamést pod koberec snad nejvážnější rozhodnutí posledních 17 let? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Vaše hysterie ohledně amerických základen   
24. 5. 2006 TV Nova: "USA zvažují stavbu protiraketové základny v ČR, nebo v Polsku"   
24. 5. 2006 ČT: Pomalá a špatná Jan  Čulík
24. 5. 2006 Rytmus života plní veřejnou službu lépe než ČT Bohumil  Kartous
24. 5. 2006 Oznámení NÚB lidu ČR Oldřich  Průša