17. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 5. 2006

ČRo: Svoboda sprostořekosti a odpovědnost

Na vlnách "rodinné" stanice Český rozhlas 2 - Praha se každý všední den hlásí Host do domu. Protikladem lehčích rozhovorů je úvodní hodinka s názvem Jak to vidí... Vyprofilovala se tak, že se zde o názor na svět dělí s posluchači Hana Illnerová, Cyril Höschl, Václav Malý, Jefim Fištejn a další. Vést s nimi dialog není jednoduché: moderátor musí být připraven, ale mít "vědomostní převis". Mít i to, co Kodex ČRo a programové zásady BBC charakterizují jednoduše. Cit pro uměřenost, slušnost, korektnost, neřku-li noblesu. Musí mimo jiné dbát pokynů svých nadřízených. Český rozhlas se nemůže, nechce a nebude měnit z média veřejné služby na bulvár.

vyšlo dnes v deníku Metro, str. 6 PDF

Český rozhlas rozumí svým posluchačům, i těm, kteří jsou nespokojeni a rozhořčeni z odvolání Aleše Cibulky. Cápe jejich city a váží si jich. Nicméně jsou chvíle, kdy city musí ustoupit zdravému rozumu.

Dalo by se očekávat, že pro zkušeného moderátora nebude neřešitelné, když se mu host "spustí". Přirovná politickou stranu k impotentní partaji, premiéra k italskému diktátorovi, který používal na domorodce chemické zbraně a Židy posílal do koncentračních táborů. Ne, že by host nemohl říci v přímém přenosu cokoliv, takzvaně "projevit svůj názor" - tím nejvíc vypovídá sám o sobě... Což "baronka" učinila s noblesou sobě vlastní.

Když se přihodí to, co 28. dubna Yvonne Přenosilové, je na moderátorovi, aby už vyřčené uvedl na pravou míru. Ohradil se a připomněl hostovi, kdeže sedí. Nic víc, nic míň.

Kodex praví, že "Český rozhlas musí věnovat náležitou pozornost přípravě živého vysílání, neboť při něm může dojít k událostem, které nelze předem naplánovat. Průvodce (moderátor) živého vysílání si musí udržet přehled nad situací a být připraven reagovat na neplánované skutečnosti. Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků. Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je moderátor živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat."

To se nepodařilo. Moderátor ihned po vysílání chybu uznal. Jenže pak... asi neunesl, že byl z tohoto pořadu stažen pro neschopnost, ale zůstává mu pořad Tobogan a nabídka na zábavnou talkshow. Nebo chce sám odejít za lepším a potřeboval reklamu. Někdo je hloubavý tazatel, někdo povrchní bavič. Cibulka přinesl bulváru "svou" verzi. Hvězda padá vzhůru. Od té doby je mediální svět plný polopravd a účelových lží. Cibulka přišel o místo, křičí noviny. Posluchači jsou rozhořčeni. Dostaví se na Den otevřených dveří Českého rozhlasu a tam s němým úžasem zjistí, že pan Cibulka sedí spolu s dalšími významnými spolupracovníky ČRo 2 -- Praha a klidně se podepisuje do památníčků. Někdo se zbláznil, ale rozhlas to není.

Je totiž před volbami.

Psáno pro deník Metro. Autor je publicista a člen Rady Českého rozhlasu

Dodatek s vysvětlivkou

Odpověď Aleše Cibulky v chatu iDnes

16. 5. 2006 13:19

Když jsem se na poradě moderátorů a vedení ČRo 2 - Praha ptal, zda důvod mého odejití z pořadu Host do domu souvisí s "jaktovidičskou" hodinkou s Yvonne Přenosilovou, bylo mi přede všemi řečeno, že ne. Pořad Host do domu se prý obsahově i zaměřením zmenil natolik, že ho nezvládám. To byl oficiální důvod. O porušení Kodexu jsem se dozvěděl až posléze.

Jen pro zajímavost, jak zjistil jeden z mediálních odborníků, nemohl jsem Kodex ČRo "závažným způsobem porušit". Ten se totiž týká "pracovníků" Českého rozhlasu. Vzápětí v úvodu Kodex v bodu "b" vysvětluje, o koho jde, cituji:

"Pracovníkem Českého rozhlasu se rozumí zaměstnanec Českého rozhlasu nebo externí spolupracovník, se kterým Český rozhlas sjednal příslušnou smlouvu obsahující ujednání o závaznosti Kodexu."

Jsem externista a v mé smlouvě nic takového není...

Kodex ČRo

Výklad pojmů

Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se

a) Kodexem tento Kodex Českého rozhlasu;

b) pracovníkem Českého rozhlasu zaměstnanec Českého rozhlasu nebo externí spolupracovník, se kterým Český rozhlas sjednal příslušnou smlouvu obsahující ujednání o závaznosti Kodexu;

Závěrečná ustanovení

Při výkladu Kodexu se přednostně uplatní požadavek souladu s právním řádem České republiky a respektu k pravidlům profesní etiky obecně v oboru uznávaným. Kodexem nemůže být dotčena žádná z povinností Českého rozhlasu a jeho pracovníků plynoucí z obecně závazných právních předpisů.

Není-li v Kodexu výslovně zmíněno některé z obecně platných etických pravidel, nebude to interpretováno jako přípustnost jednání, které by bylo v rozporu s tímto pravidlem.

Český rozhlas je povinen seznámit s Kodexem všechny pracovníky Českého rozhlasu, nově přijímané zaměstnance ještě před vznikem pracovního poměru a externí spolupracovníky ještě před uzavřením příslušné smlouvy a na požádání objasnit význam a postup při naplňování jednotlivých ustanovení. Součástí smluv uzavíraných s externími spolupracovníky bude zpravidla ujednání o závaznosti Kodexu.

Platí jediné. Externí moderátor Aleš Cibulka byl odvolán z pořadu Jak to vidí... svými programovými nadřízenými, jejichž pokynů je povinnen uposlechnout a v jejichž výsostné pravomoci je provést jakoukoliv personální změnu u mikrofonu a přidělit moderátorovi jinou práci. Nabídku té práce dostal. Jestli jí využije nebo ne, je na něm. Jestli chce nadále pracovat v Českém rozhlase nebo ne, je na něm. Jestli bude nakonec nadále pracovat v Českém rozhlase, je plně v kompetenci jeho nadřízených. Jako v každé jiné firmě. Jeho odvolání z jednoho pořadu bylo schváleno ředitelem stanice Praha a generálním ředitelem Českého rozhlasu. V jiném pořadu pokračuje i nadále. Tečka. Vše ostatní je obludně nafouklá bublina mediálních her.

                 
Obsah vydání       17. 5. 2006
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu
17. 5. 2006 Jak vyhrát volby Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 Hledání vlastních zájmů Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 ČRo: Svoboda sprostořekosti a odpovědnost Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Čulíkova proč.... Ladislav  Žák
17. 5. 2006 Hospodský sonet Václav  Daněk
16. 5. 2006 Pentagon donucen zveřejnit videozáznam z 11. září
17. 5. 2006 Ruský medvěd je zpátky -- a tentokrát je na plyn
17. 5. 2006 Bohumil Doležal, extremismus a petice Tomáš  Pečený
17. 5. 2006 Zelení: Kam jsi to vlezl? Ven ! Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Květnová nostalgie Pavel  Kopecký
17. 5. 2006 Závažné selhání protijaderného propagandisty Ivan  Brezina
17. 5. 2006 Opravdu parodie
16. 5. 2006 Na východní frontě klid...?! Ladislav  Žák
16. 5. 2006 Jeden z vynálezců internetu bude přednášet v Glasgow
17. 5. 2006 Truncheons and other pre-electoral tools Irena  Ryšánková
17. 5. 2006 Political thuggery and strong women Jan  Čulík
16. 5. 2006 Salon kritického myšlení, Litoměřice
16. 5. 2006 Německo chce zvýšit pokuty pro piráty silnic Radek  Vogl
16. 5. 2006 "Kolaborant Palata" - Psovi psí smrt? Jan  Čulík
17. 5. 2006 Klaus, Edelmannová a Palata
16. 5. 2006 "Být šťastný" jako slogan naší doby
16. 5. 2006 Domácí učitelé z třetího světa vyučují americké studenty na dálku
16. 5. 2006 Snižování daní nevede k zvýšení státních příjmů
16. 5. 2006 Maturity z logického a systémového myšlení Miroslav  Prokeš
16. 5. 2006 Komunismus a genocida Milan  Černý
16. 5. 2006 Racionální volič a labilní respondent Jan  Punčochář
16. 5. 2006 Zahraničně-politická témata v českých volbách 2006 Jiří  Pehe
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Dobré zprávy převažují Jiří  Pehe
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce