17. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Vladimír Putin, 11. 4. 2006, foto: Kreml
16. 5. 2006

RUSKO V GLOBÁLNÍ POLITICE

Na východní frontě klid...?!

Ruský prezident Vladimír Putin přednesl 10. 5. svůj výroční projev v ruském parlamentu. Varoval před mezinárodním terorismem, riziky použití vojenské síly při řešení neshod mezi státy, prosazoval mírové cesty Ruska při řešení problémů vlastních i problémů kontinentu. Definoval největší rizika Ruska na poli domácím. Současně definoval civilní charakter jaderného potenciálu a obranný charakter armád Ruska.

Je takřka nemožné nezamyslet se po zásadním vystoupení ruského prezidenta nad tím, co vývoj v Rusku znamená v současné době i perspektivně pro naši zemi. Chtělo by se napsat pro Evropskou Unii a v tomto širším rámci si nepřipouštět některé radosti i strasti malé země uprostřed Evropy, ale institucionální rámec EU je natolik slabý, že od něho nemůžeme očekávat v zásadě nic, co by nám usnadnilo ve vztazích k Rusku život.

Poselství o stavu Ruska, tak jak zaznělo z úst prezidenta Putina, je pro Čechy obtížně uchopitelné, protože v zásadě ani ti nejchytřejší z nás nemají možnost dostatečně se vžít do role člověka, který vládne říši na dvou kontinentech. Říši, jejíž pozice podle některých kriterií povážlivě kolísá a podle druhých dramaticky klesá a podle třetích neméně dramaticky roste.

Projev prezidenta Putina v ruštině VIDEOAUDIOTEXT

Každý, kdo chce zvenčí nebo zevnitř chválit nebo hanět má dostatek argumentů. Vladimír Putin takovou možnost nemá. Je hlavou státu a nemůže si dovolit ani kálení do vlastního hnízda ani nadutou pýchu. Je osudem "pjervych lic", jejich štěstím i prokletím, že je jejich role determinuje do po všech stránkách středového, ústředního, vyváženého nebo chcete-li komplexního pohledu na zemi nebo problém, který jim byl svěřen. Je to pozice, která je dána nemnohým a pozice ruského prezidenta je v tomto světě skutečným unikátem. Jeho odpovědnost je obrovská a při současné pozici Ruska se slova ruského prezidenta dotýkají doslova celé naší planety. A zde nastupuje otázka na to, jak se dotýkají nás, občanů malé země uprostřed Evropy, člena NATO i EU.

V každém případě si myslím, že je důležité si přečíst, co bylo řečeno, a nespokojit se pouhými komentáři. Ty budou dílem chválit, dílem hanit, dílem uklidňovat a dílem strašit. Nepotřebujeme ani jedno ani druhé ani třetí ba ani čtvrté. Potřebujeme vědět, co nám může Rusko dát a co za to může chtít. A hlavně, co my můžeme chtít po Rusku a co ono nám může dát.

Nechci tady vůbec parafrázovat legendární inaugurační projev JFK, ale je skutečně čas si položit obrácenou otázku. Myslím, že vůbec to nejdůležitější v projevu presidenta Putina je sdělení, že Rusko představuje naději. Není to role nová, ale v posledních letech se na ní zapomínalo, protože se naše naděje upíraly skoro bezvýhradně na Západ. Bylo to naprosto přirozené, že jsme na Východ s nadějemi rádi pozapomněli, když jsme je tam po léta museli spatřovat povinně a bez výhrad.

Stejně tak už jsou dávno pryč časy "mocného dubiska na východě, o které se opírají národy slovanské" nebo jak to stálo v různých panslavistických prohlášeních v XIX. století. Nicméně tak jako platí, že pád stromu v pustém lese nevydává zvuk, protože tam není nikdo , kdo by ho slyšel, tak úplně stejně platí, že šance a naděje neexistují tam, kde je nevidíme nebo vidět nechceme. Nadějí a šancí se situace v určitém místě a čase stane až když jsme ochotni si ji přiznat a poznat. Zvuk a barva stejně jako naděje a šance potřebují vztah. Bez něj prostě nejsou.

Proto bychom si měli dokázat vytvořit k Rusku vztah. Nejde ani tak o to, jestli má být pozitivní nebo negativní, daleko více bude záležet na jeho autenticitě a individuálních přístupech a vlastních argumentech pro to či ono. Půjde o to, do jaké míry dokážeme pochopit ten obrovský prostor na Východě a uslyšet a porozumět výzvám, které odsud zaznívají. Jsem přesvědčen, že pro Evropu nastal čas k pochopení toho, že bez Ruska nikdy nebude skutečným globálním hráčem. Chybí jí trochu té tolik potřebné velmocenské neomalenosti a schopnosti občas si brát i to, co mi nepatří. Rusku naopak chybí, trochu toho evropského bontonu, jemnosti a smyslu pro detail. Rusko to ví už 300 let, ale ani francouzská etiketa, která byla normou ruské elity nedokázala víc než přivést Rusko k bolševické revoluci, ve které byl s etiketou opravdu utrum, stejně jako s mnohými jejími nositeli.

Evropa by neměla dlouho přemítat a čekat na to, až do ruských rovin vtáhnou národy a kultury jihovýchodní Asie, nebo tam dokonce přes vysoké hory vstoupí národy a kultury indického subkontinentu nebo přes Ukrajinu a Kavkaz národy a kultury Asie přední. A to nemluvím o možném návratu národů Ameriky přes Behringovu úžinu nebo přímo přes severní pól.

Je na čase začít chápat Evropu a Rusko jako jediný prostor. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že projev presidenta Putina, i když není zrovna zvacím dopisem nevím přesně kolika pragováků, určitě není přibouchnutím dveří před Evropany. Jsem stejně hluboce přesvědčen o tom, že naši lidé by měli tuto výzvu z Východu slyšet a měli by jí i díky všem svým negativním zkušenostem dobře porozumět. Rusko nám může dát opravdu mnoho. Ale je potřeba si o to umět říci a dokázat si to vzít způsobem, který bude inspirativní a bude zaručovat to, že si budeme moci přijít i příště.

Jinými slovy, že dokážeme místo toho, co si bereme, něco svého zanechat... A to nám jde už více než tisíc let docela dobře!

                 
Obsah vydání       17. 5. 2006
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu
17. 5. 2006 Jak vyhrát volby Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 Hledání vlastních zájmů Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 ČRo: Svoboda sprostořekosti a odpovědnost Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Čulíkova proč.... Ladislav  Žák
17. 5. 2006 Hospodský sonet Václav  Daněk
16. 5. 2006 Pentagon donucen zveřejnit videozáznam z 11. září
17. 5. 2006 Ruský medvěd je zpátky -- a tentokrát je na plyn
17. 5. 2006 Bohumil Doležal, extremismus a petice Tomáš  Pečený
17. 5. 2006 Zelení: Kam jsi to vlezl? Ven ! Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Květnová nostalgie Pavel  Kopecký
17. 5. 2006 Závažné selhání protijaderného propagandisty Ivan  Brezina
17. 5. 2006 Opravdu parodie
16. 5. 2006 Na východní frontě klid...?! Ladislav  Žák
16. 5. 2006 Jeden z vynálezců internetu bude přednášet v Glasgow
17. 5. 2006 Truncheons and other pre-electoral tools Irena  Ryšánková
17. 5. 2006 Political thuggery and strong women Jan  Čulík
16. 5. 2006 Salon kritického myšlení, Litoměřice
16. 5. 2006 Německo chce zvýšit pokuty pro piráty silnic Radek  Vogl
16. 5. 2006 "Kolaborant Palata" - Psovi psí smrt? Jan  Čulík
17. 5. 2006 Klaus, Edelmannová a Palata
16. 5. 2006 "Být šťastný" jako slogan naší doby
16. 5. 2006 Domácí učitelé z třetího světa vyučují americké studenty na dálku
16. 5. 2006 Snižování daní nevede k zvýšení státních příjmů
16. 5. 2006 Maturity z logického a systémového myšlení Miroslav  Prokeš
16. 5. 2006 Komunismus a genocida Milan  Černý
16. 5. 2006 Racionální volič a labilní respondent Jan  Punčochář
16. 5. 2006 Zahraničně-politická témata v českých volbách 2006 Jiří  Pehe
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Dobré zprávy převažují Jiří  Pehe
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce